Emocinis intelektas proto dykumoje

Man atrodo, kad raganų, būrėjų, astrologų, egzorcistų saulelė leidžiasi…

Gal dėl to, kad nuo vyriausiosios (įtakos prasme?) Lietuvos raganos vyras pabėgo, gal dėl to, kad pasikeitė popiežius ir šis, panašu, po mirties nesirengia daryti stebuklų ir tapti šventuoju, gal dėl to, kad žmonės pasidarė laisvesni, drąsesni…

***

Dabar – apsukriųjų edukologų, psichologų laikai. Tai, ką pateikia raganos, būrėjai, astrologai, egzorcistai, žmonės jau perprato, todėl dabar sparčiai veisiasi tie, kurie, iš bezdalų vydami virves, kuria „mokslą“. Žmonės supranta – mokslo neliesk! Disertaciją apsigynei? Ne! O jie apsigynė! Todėl jie jau yra visai kitos kastos, aukštesnės.

*

Netrukus mokyklose bus mokoma ne matematikos, kalbų, o emocinio intelekto. Ruošiami vadovėliai, rengiami specialistai… Et, aš gi negaliu nieko komentuoti! Paskaitau „Maslow’s Hierarchy of Needs and the Intrapsychic Taxonomy“ ir suprantu, kokią progą praleidau apsiginti disertaciją! Reikėjo tik išmokti kalbėti apie kognityvumą, estetinę transcendenciją, refleksijos su ugdymo tikrove paradigmą, komunikacinę kompetenciją, švietimo plėtotę filosofinių koncepcijų kontekste…

*

Vienu požymiu edukologai ir psichologijos mokslininkai (ne praktikai) yra panašūs į raganas, būrėjas (būrėjus), astrologes (astrologus), egzorcistus: jie yra dviejų tipų.

Pirmasis tipas – užuojautos verti žmonės, kurie patys tiki tuo, ką kalba, rašo. Jiems gali padėti tik dori, išprusę, ryžtingi mokslo žmonės. Arba medikai…

Antrasis tipas – gudrūs sukčiai, kurie tą „mokslą“ kuria tik savo materialinei gerovei, pozicijai visuomenei. Kai kurie iš jų siauresniame ratelyje patys šaiposi iš savo „mokslų“. Toks buvo vienas VDU habilituotas daktaras, mano draugas. Dabar jau amžiną jam atilsį…

***

Kas iš to, kad vėl jums priminiau senas tiesas? Tiesiog įspėjau: bijokite netikrų pranašų…

Atsakymai

Burgis, 2015-01-16 09:40:33

Vis tiek matau!… 🙂

Rasa, 2015-01-16 11:26:54

O galbūt visi mokslai ir turėtų būti pradedami nuo emocinio intelekto lavinimo? Pav. man vaikai galėjo eiti iškart į antrą ar trečią klasę pagal žinių lygį, bet leidau juos į pirmą, nes mokykla ne tik žinios, reikia išmokti būti su žmonėmis draugiškai.

O kas dabar? Mergaitė nusižudė dėl patyčių, o “draugai” toliau mano, kad ji pati kalta ir sugeba šaipytis net prie karsto. Tai rašo laikraščiai, nežinau ar tai tiesa… „Visi labai stūmė ant jos, įskaitant mane, aišku. Kažkodėl maniau, kad kažkas tokio turėjo nutikt. Tačiau dėl visų tų patyčių pati kalta.“- mano vienas iš klasiokų. Tai kas iš to, jei jis išaugs tikru proto bokštu, jei jis žmogaus supratime suskis? Tokie, patapę protingais, bet ne supratingais, paskui ir gamina masinio naikinimo ginklus 🙂 Gal. Todėl emocinio intelekto lavinimas šiais laikais reikalingas dalykas. Nes tiesiog pasaulis tampa daug vartotojiškesnis nei anksčiau ir tai, kas buvo savaime suprantama, dabar tampa sudėtingais dalykais… Ir to reikia mokyti. Kad ir kitam skauda, kad ne viskas perkama ir parduodama, kad žmogus žmogui turi būti žmogus…

Man taip atrodo.

Burgis, 2015-01-16 11:47:38

Rasai: kas, jei ne Rasa, ims man oponuoti?… 🙂

Aš juk neneigiu emocinio intelekto svarbos! Aš tik protestuoju prieš jo „sumokslinimą“, prieš jo ugdymą būtent kaip emocinio intelekto. Negalima! Žmonija bent 5000 tūkstančius metų žino, kaip žmogus tampa žmogumi! Ir tie moksleiviai, kurie tyčiojasi iš savižudės, tokie yra ne dėl to, kad toje mokykloje nebuvo emocinio intelekto pamokų. Jie yra tokie, kad toje mokykloje nėra Mokyklos…

Rasa, 2015-01-16 12:01:39

Sakot, žmonija 5000 metų žino, kaip žmogus tampa žmogumi? 😀 Paklauskim specialistų. Jie sako: “beždžionė tapo žmogumi dėl to, kad išmoko naudotis įrankiais ir pradėjo dirbti.” Taigi… Turbūt jie mano, kad to ir pakanka… Kad būtum žmogumi… 🙂 Prisiminiau dar tokį neseniai žiūrėtą filmą gražų apie puikius robotus, kurie pasakė vienam tokiam žmogui gražią tiesą: “O kas tu esi? Tiesiog smurtaujanti beždžionė…” 🙂

O jei visi 5000 metų žino, kaip būti žmonėmis, kodėl visur kur kas greičiau plinta nužmogėjimas nei sužmonėjimas? 🙂

Taigi… Aš būčiau ne prieš, jei emocinį intelektą vaikai lavintų visose pamokose, jei jie turėtų puikius Mokytojus, bet jei taip nėra, tada ir atskira pamoka nepakenktų 🙂

Virginija, 2015-01-16 12:44:53

Ačiū p.Burgiui už žodį – Negalima! Mokykloj, kurioje yra Mokykla, jis – būtinas. Emocinis intelektas turėtų būti ugdomas per visas pamokas, per visą veiklą, visose erdvėse…tai procesas, neturintis pabaigos. Atskira pamoka – prastas pasirinkimas. Jeigu ir šitoj erdvėj “gausiu per kepurę”, o mokykloj už tokį požiūrį ir darbą teko nukentėti ne kartą, “drūčiai nusiminsiu” (čia suvalkietiškai) pasakyta…

Violeta, 2015-01-16 14:04:43

Kai iškyla tokia tema, visada peršasi klausimas: tai kur dingo Mama ir Mokytojas?

Random, 2015-01-16 15:59:07

Čia jau labai daug subtilybių. Daug kas priklauso nuo apibrėžimų (kas ką laiko žmogumi ir t.t.)

O šiaip – kognityvus disonansas (pažinimas, jei verst į lietuvių, bet neskamba) yra visai įdomi būsena. Juk apie tai gan dažnai pats rašote (pvz. įsivertinimo sistema).

Žinoma, gal ir daug šarlatanų, bet prie mokslo galima pritempti tokius dalykus. Kitaip juk ir gydytojai psichiatrai (labai norint generalizuoti – gal net ir visi) taptų šarlatanais, vagimis, sukčiais…

petras, 2015-01-16 16:06:46

Pas mus ir taip yra “mokslininkų”, kurie realiai yra sukčiai ir vagys. ir juos toleruoja universitetų valdžia. tai keli papildomi šarlatanai nepagadins vaizdo :))

Marius, 2015-01-16 16:21:25

Intelektas yra susijęs tik su dviem emocijomis :pritraukei į ką nusitaikei, įtiko kitas žmogus, tuomet teigiama emocija, o jei nepataikei, neįtiko – neigiama. Štai ir viskas! Pavyzdžiui, su jausmais: gailestingumas, draugystė, meilė ir t.t. intelektas yra nesusijęs niekaip, jam jausmai nepriklauso, jis bejausmis mechanizmas. Todėl jau pats pavadinimas “emocinis intelektas” yra didžiausia nesąmonė. Pavyzdžiui, buvo vienas veikėjas, kuris Harvardą baigęs ir į Lietuvos prezidentus kandidatuodamas 100000 rinkėjų balsų gavo, bet paskui jį vagiant padėvėtų rūbų parduotuvėje pagavo.

Edmundas, 2015-01-16 18:13:18

Gerai pasakyta: “Ir tie moksleiviai, kurie tyčiojasi iš savižudės, tokie yra ne dėl to, kad toje mokykloje nebuvo emocinio intelekto pamokų.”

Esu matęs nemažai apsukrių filosofų. Jiems visai tinka anksčiau šioje svetainėje nukaltas keiksmažodis “paradigma tu, paradigma…”.

petrui: “ir juos toleruoja universitetų valdžia” – universitetų valdžiai labai svarbūs (be dėstymo darbų) akademinių straipsnių ir spaudos lankų rodikliai, jei tokių daug turi, tai tave ne tik toleruos, bet ir ant rankų nešios nesvarbu, ar tu mokslininkas, ar “mokslininkas”.

Aš, 2015-01-16 20:48:37

Ar tik tas nedurnas VDU profesorius buvo a.a. RL?

Burgis, 2015-01-16 20:57:50

Aš: taip.

Vaida, 2015-01-19 00:56:59

Apie prabangius restoranus rašyti nesiimate, o apie psichologijos mokslą rašote remdamasis vienu teoriniu, tyrimais nepagrįstu, virš 70 metų senumo straipsniu, kuris šiom dienom prisimenamas tik istoriniame kontekste?

Burgis, 2015-01-19 07:16:59

Vaidai: neatpažįstu Tavęs… Kodėl taip piktai? Aš ne apie psichologijos mokslą rašau, o apie psichologijos šarlatanus. Jei restorane man pasiūlytų keptą kurmį, aš parašyčiau…

Vaida, 2015-01-19 19:02:18

Na va, rašote apie psichologijos šarlatanus, o vadinate juos psichologijos mokslininkais. Kai mano bičiulius, Mokytojus ir Profesorius stato į vieną eilę su būrėjomis, astrologais ir ligoniais, aš negaliu nieko nesakyti.

Burgis, 2015-01-19 19:16:17

Vaidai: vis tiek nesupratau… Maslow’as buvo ir yra cituojamas daugybėje edukologų ir psichologų darbų. Nei Maslow’o, nei jį cituojančių nevadinu nei mokslininkais, nei šarlatanais tol, kol nesužinau darbų turinio. O šioje temoje norėjau tik atkreipti dėmesį į ŽODŽIUS pavadinime, į rašymo manieringumą.

Vaida, 2015-01-19 20:26:45

Maslow teoriją sąžiningai galima cituoti tik istoriniame kontekste. Paties Maslow eksperimentai neatitinka mokslinių kriterijų, o vėlesnių eksperimentų duomenys jo pasiūlytos hierarchijos nepalaiko. Čia šiaip, jei kada prireiktų.

Rašote: “Vienu požymiu edukologai ir psichologijos mokslininkai (ne praktikai) yra panašūs į raganas, būrėjas (būrėjus), astrologes (astrologus), egzorcistus: jie yra dviejų tipų.” Tie du tipai – sukčiai ir ligoniai. Kadangi pažįstu ir gerbiu visą krūvą psichologijos mokslininkų, man tokia klasifikacija nepasirodė priimtina.

Burgis, 2015-01-19 20:39:12

Vaidai: sutinku, šiame sakinyje pritrūko frazės „kai kurie“, bet juk tai ir taip aišku…

Vaida, 2015-01-19 21:37:25

Tikriausiai kitiems buvo aišku. Man, kaip ką tik išryškėjo, to aiškumo šiek tiek pritrūko.

Turiu prisipažinti, kad labai nemėgstu visokio plauko ezoterikų, tai ir palyginimas pasirodė ypatingai nesąžiningas psichologijos mokslininkų atžvilgiu.

Burgis, 2015-01-19 21:40:28

Ačiū, Vaida! Dabar Tave pažįstu!

Vaida, 2015-01-19 22:23:37

Man irgi smagu, kad išsiaiškinom.

Emocinio intelekto pamokose, galėtų išmokyti ir ko nors naudingo. Pavyzdžiui, kaip spręsti konfliktines situacijas, kaip kultūringai diskutuoti (o ne rėkti) išsiskyrus nuomonėms. Bet prisimindama, o tiksliau, negalėdama prisiminti, ko išmokau per keturis metus etikos pamokose, abejoju, ar išmokys.

Ta proga, į emocinio intelekto skaitinių sąraša siūlau Čechovo laišką broliui apie tai, kaip būti išsilavinusiu žmogumi.

Angliškai:

http://www.brainpickings.org/2013/01/29/anton-chekhov-8-qualities-of-cultured-people/

Ir Rusiškai:

http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/anton-chehov-8-kachestv-vospitannogo-cheloveka-493305/