Esi naivus ir žioplas

Čia aš apie save…

Bet vis tiek pasidžiaugsiu – šiandien buvau Klaipėdoje, Palangoje. Šilta, saulė šviečia! Iškart prisiminiau nuostabią šių metų vasarą. Ir stebėjausi: teismai, operacijos, ligos, o aš prisimenu nuostabią vasarą. Tai žmogus…

*

Aš seniai žinau, kad kiekviena paprastoji trupmena yra periodinė dešimtainė trupmena.

Pavyzdžiui, 2/7=0.28571428571428571428571428571429

Gana ilgas periodas (285714), tiesa?

Bet reikėjo išspręsti kelis šimtus savo sugalvotų uždavinių, kol užkliuvau už tokios trupmenos:

100/151=0.6622516556291390728476821192053

Koks periodas, a?

*

Aš naiviai maniau, kad gerai įsivaizduoju, kokie yra gimnazistų tėvai. Kol susipažinau su Adžgauskų šeima

*

Tik susipažinęs su tyrėja Roberta Balžekaite, prokuroru Osvaldu Stadaliumi ir teisėja Birute Drozdiene, naivuolis suprato, kokia yra mūsų teisėsauga…

*

Aš buvau girdėjęs apie sepsį (kraujo užkrėtimą), bet tik šią vasarą patyriau ir supratau, kas iš tiesų tai yra…

*

Aš galvojau, kad suprantu lietuviškai, bet dabar, kai girdžiu (vėl ir vėl girdžiu!) per automobilio radiją reklamą apie muzikinį pastišą ([pranc. pastiche — mišinys]), suprantu, kad lietuviškai nemoku…

*

Kai aš girdžiu ir matau per TV dabartinės nomenklatūros gyvenimą, tai mano naivumas dėl nepriklausomos šalies nomenklatūros privilegijų ima sklaidytis kaip dūmai…

***

Nepaguodžianti išvada: net tada, kai tau 60+ metų, esi naivus ir žioplas. Esminiai dalykai tau nesuprantami, nepasiekiami. Tavo idealistinis tikėjimas gėriu ir grožiu kitiems sukelia tik pajuoką, užuojautą…

***

Rytoj eisiu į apeliacinį teismą. Bet laikas prakeikti tuos, kuriuos būtina prakeikti, dar neatėjo…

Atsakymai

qwerty, 2015-10-28 00:14:43

Būkit ramus.Viskas bus gerai. Beje, posėdis vyks trumpai ir konkrečiai. Kokia 30 minučių.Todėl labai neskaudės… O apeliacinio teismo nuosprendis bus išteisinamasis. Galite net neabejoti. Po poros kitos savaitėlių, kuomet bus skelbimas, prisiminkite šiuos mano žodžius.

Burgis, 2015-10-28 06:53:28

qwerty: ačiū, Gerasis Žmogau, bet kas man iš to išteisinimo, jei toks ir būtų?… Toks, koks buvau prieš tuos smurto metus, aš jau niekada nebūsiu…

irena, 2015-10-28 07:56:57

Tai dar viena nuomonė…

Komentaras

Straipsniui „VDU rektorius teisme sukritikavo teisėsaugą“

Jūsų vadovaujamame dienraštyje 2015 10 27 pasirodė straipsnis, kurį galima būtų priskirti tai dar vienam įrodymui, kodėl Lietuvos teismuose daugiausiai Europoje nagrinėjama bylų ir jos nagrinėjamos labai ilgai, nes akivaizdu, kad patys teisėsaugininkai jas inicijuoja. Kadangi esu pastovi „Kauno dienos“ skaitytoja, tai apie pristatytą studentų istoriją rugsėjo pirmąją, skaičiau ir pirmuosius straipsnius.

Pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad korespondentė p. A.Smolienė nevisiškai teisingai pavadino straipsnį, nes turinyje nėra nei vieno sakinio, kuris patviritntų pavadinime išdėstyta formuluotę, kad „rektorius kritikavo teisėsaugą“, tikslus pavadinimas turėtų būti „rektorius agynė akademinės bendruomenės narį teisme“( nes studentas ne dar tik pradiniuose kursuose studijuojantis, bet jau subrendęs žmogus – doktorantas, būsimas dėstytojas). Labiausiai reiktų pasigilinti į pačių policijos pareigūnų asmenybes, jų elgesį ir gal netgi pasidomėti ar jų studijų programose yra pakankamai dėstoma psichologija, bendravimo su žmonėmis dalykai. Iš aprašyto straipsnio aišku, kad riaušių ir nukentėjusių (fiziškai) nebuvo, tai buvo taikus, beje savivaldybei žinant , įvykis, nesukėlęs jokių pasekmių. Kažko gal būt įsižeidę pareigūnai norėjo pademosntruoti savo „galią“ ir jų veiksmus pavadinčiau „kerštio“ akcija. Ar neužteko normalia su studentais pasikalbėti ir paprašyti nutarukti veiksmus, kurie pareigūnams atrodė gal būt neteisėti? Negi iš tikrųjų teismams mažai darbo, o ir gal pareigūnai darbu neapkrauti? Manyčiau, kad visuomenei būtų daugiau naudos, jei pareigūnai akyliau stebėtų viešąja tvarką ir daugiau įspėjimų duotų tiems jaunuoliams, kurie uždraustose vietose, rūko, naudoja alkoholinius gėrimus ar užsiiminėja narkotinių medžiagų platinimu. Manau, kad aprašytas atvejis priskirtinas tai pačiai rūšiai, kaip ir absoliučiai blaiviu protu nesuprantamas atvejis gerb. KTU gimnazijos direktoriui paskelbtas teismo nuosprendis už pilietiškai teisingą elgesį . Ko gero nesustebčiau, jei ir ši teismo byla baigisi pareigūnų „pergale“.

Sveikinu VDU rektorių gerb. prof. J. Augutį, užstojusį savo studentą, irkategoriškai nepritariu pareigūnų elgesiui, jei krreipiamasi į teismą vien todėl, kad įrodyti ar „Aukštojo moxlo“akcija buvo VDU šventės dals ar ne. Tai absurdiškas argumentas, gaišinantis teismus ir manau, kenkiantis darbingumui ir sveikatai tų, kurie yra įtraukti į bylos naginėjimą.

Vida Ona, 2015-10-28 08:43:27

Williamo Shakespeare’o 66-asis sonetas

Mirties šaukiuosi širdžia nukamuota, –

Aš pavargau žiūrėt, kaip Menkysta

Ant karžygio lavono kelia puotą,

Kaip niekinama priesaika šventa,

Kaip drabstoma purvais Garbė auksinė,

Kaip jungą velka Laisvė išdidi,

Kaip mėtos Gėda dvokiančiam šiukšlyne,

Kaip kilnūs ryžtai smaugiami širdy,

Kaip dūsta didis talentas vergijoj,

Kaip spardo mulkis meno stebuklus,

Kaip pataikauja Gėris nebylus

Išpuikusios Niekšybės despotijai…

Aš mirt geidžiu, aš neturiu jėgų, –

Tiktai tave palikti man baugu.

Tigriukas, 2015-10-28 11:00:35

Nors kai kam galbūt idealistinis tikėjimas gėriu bei grožiu ir sukelia juoką, tačiau yra ir tokių, kuriuos šis tikėjimas, matymas, kad kad yra tokių žmonių (naiviai tikinčių gėriu bei grožiu) veda į priekį ir neleidžia atsisakyti savojo. Ir tikrai žinau kaip minimum vieną žmogų, kurį Jūs įkvepiate ir mokote nepaisant visų negerovių tikėti tuom, kas šviesu, viltinga. Tuom, kas sušildo sielos namus. Tuom, kas pasaulį nušviečia trapiu grožiu. Ačiū Jums už tai!

Burgis, 2015-10-28 11:09:44

Vidai Onai: o, aš norėjau paskelbti šį sonetą, bet Jūs tai padarėte anksčiau… Aš ilgai abejojau, nes jau buvau artimuosius išgąsdinęs, kalbėdamas apie mirtį.

*

Ir vis tik – tai labai tinkamas mano dabartinei padėčiai sonetas! Ačiū!

Andrius, 2015-10-28 11:57:55

29 psl. skundas, – ar Jums neatrodo daugoka?

Kiekybė ne visada yra lygu kokybė. Teismas gal net supyko.

Burgis, 2015-10-28 12:03:08

Andriui: o gal net penkių tomų byla Jums neatrodo daugoka?

Vida Ona, 2015-10-28 12:31:49

Gerb. Burgiui; na, aš irgi pasvarsčiau prieš rašydama, tačiau apsisprendžiau žinodama, kad būtent taip ir priimsite, kaip parašėte po * 🙂

Andrius, 2015-10-28 12:50:10

Penki tomai tokiai sumautai bylai tikrai daugoka. Tiesa, nežinau, kiek ten lapijos į tuos tomus sudėta- kiek tikrų įrodymų, o kiek pilstymo iš tuščio į kiaurą. Na bet skundą tokį didelį surašyt, tai nežinau, ten gal suklojot visą savo gyvenimo istoriją arba daug Šekspyro sonetų įterpėt? Bet teismas to tikrai nevertins.

Sokolovas, 2015-10-29 22:47:19

Į TEMĄ: AŠ IRGI BŪNU “ŽIOPLAS”

Permainos…Jos tokios greitos, kad mums jau jų nepasivyti.

Prieš kelerius metus pirkau šviestuvą į vonią. Atidarau, tikrinu. “Tai kur lemputė?”- paklausiau skubėjusio manim atsikratyt pardavėjo.

“Tai va juk”- tarė jis, rodydamas į blakės dydžio plastmasinį daikčiuką.

Tai- lemputė????

Lig tol buvau tikras, kad “lemputė” yra tokia “stiklinė kolba”, kurioje parašyta galia, kurią moku įsukt bei išsukt, ir pan. O čia…Lemputė-“blakė” 🙂

Parsinešiau namo. Elektrikas pakabino…

Tačiau “žavėjausi” šviestuvu tol, kol “blakė” perdegė. Ir tada…Vėl pasikviečiau elektriką, sumokėjau, ir paprašiau nupirkt bei įtaisyt man NORMALŲ šviestuvą. Kur LEMPA BŪTŲ “IŠ LEMPOS” :).

Laimei, dar tokį rado. Laimei, dar normalių lempučių parduotuvėj randu, jei kas…

Tik va klausimas- ar aš žioplas, ar technokratai-biznieriai su tom “naujovėm” visai išprotėjo?

Na, “žioplas” aš, ar ne “žioplas”, bet gyvenu su tokiu įsitikinimu- “kaip radom, taip turime palikti”. Ir stebiuosi, kaip daugelis visokiom “blakėm” pasitiki. Net nebijo, kad ir galvot už mus “blakės” pradės…

O gal ir mes blakėmis tampame ? 🙂

qwerty, 2015-10-29 23:36:36

Jei į komentatoriaus Sokolovo paskutinį komentarą žiūrėsime, kaip į kokios Tarybų Lietuvos h(j)umoristės V.Žilinskaitės jumoreską, tai visai juokinga. Tačiau, jei pabandysime pažvelgti iš kito taško, jei žmogus iš širdies piktinas, esą technokratai-biznieriai su tom „naujovėm“ visai išprotėjo“ beigi gyvena su įsitikinimu- „kaip radom, taip turime palikti“, tuomet…

Aitvaras, 2015-10-30 10:34:06

Aha, gaila to Sakalovo, labai gaila… Žmogus sinusus skaičiuoja, o lemputės pakeist nemoka. Ką jau kalbėt apie apeliacinio skundo surašymą – prirašo tiek, kad net teismas perskaityt nesugeba per vieną dieną…

Burgis, 2015-10-30 10:37:25

Aitvarui: daugiau taip nerašinėkite. Nebeįsileisiu į savo svetainę.

Tigriukas, 2015-10-30 12:02:09

Pratęsiant tikėjimo gėriu ir grožiu temą. Vakar buvom J. Vaitkaus spektaklyje “Atžalynas”. Šis kūrinys šiandien aktualus kaip niekad. Galvoje kilo daug minčių – apie prarastas kartas, apie vertybes, kuriomis vadovaujamės gyvenime, apie Mokyklą, kurioje turėtų būti puoselėjamos tos vertybės… Ir apie mūsų Direktorių, išauginusį ne vieną ir ne du Atžalynus.

Aitvaras, 2015-10-30 14:26:09

Kaip suprast nebeįsileisit? Už ką? Juk ne aš puskilometrinius komentarus rašinėju, o Sakalovas.

Burgis, 2015-10-30 15:30:09

Aitvarui: jei nesuprantate, kas netinka, tai daugiau ir neberašykite. Tik skaitykite ir mokykitės.

irena, 2015-10-30 20:22:21

seniai seniai, kai dar buvau mokinė,mūsų klasės auklėtoja su mumis pastatė(neradau kito tinkamo žodžio-pataisykite mane)K.Binkio”Atžalyną”.Tuomet mes buvom TIK vaidintojai, o dabar suprantu, KODĖL būtent “Atžalyną”-ogi, kad mūsų širdelės taukais neapaugtų!

Žemai lenkiu sao žilą galvą tokiems Auklėtojams, Mokytojams…

Andrius, 2015-11-02 10:00:34

Man pirmą kartą patiko Sokolovas. Kuo daugiau tokių sokolovų, tuo geriau gyvens elektrikai. 🙂

Antanas, 2015-11-04 22:10:11

Skaiciavau 100/151 ir jei neiveliau klaidu, tai ir suskaiciaves 216 skaitmenu po kablelio vis dar nepriejau prie periodo. Matyt periodo ilgis cia gali buti keli simtai ar daugiau.

Vytas, 2015-11-05 15:21:07

Periodas negali būti ilgesnis nei vardiklio reikšmė sumažinta vienetu [tik tiek gali būti skirtingų liekanų dalinant iš vardiklio].

Manau, visiems reikia žinoti wolframalpha:

http://www.wolframalpha.com/input/?i=100%2F151

Mano klausimas, norintiems pagalvoti — kaip turi būti susiję skaitiklis ir vardiklis, kad jų trupmena būtų neperiodinė?

Sokolovas, 2015-11-06 19:55:11

Vytui:

Bet kokių natūraliųjų skaičių santykis yra išreiškiamas begaline periodine dešimtaine trupmena.

Vytas, 2015-11-07 11:21:04

Jūs, be abejo, esat teisus, bet turint, pvz., trupmenas 1/2=0.5 ir 1/3=0.333… vieną pavadinti periodine, kitą neperiodine, rašant komentarų skiltyje ir nepretenduojant į matematinį tikslumą, yra jei ne logiška, tai bent jau suprantama. O atsakymas į klausimą yra toks — vardiklį padalinus iš didžiausio bendro daliklio su skaitikliu, turi gautis skaičius, kurio pirminių skaičių faktorizacijoje tėra du nariai: 2 ir 5. Šis klausimas man kažkada pasirodė labai įdomus, nes pradedant jį nagrinėti viskas atrodo gana komplikuota, tačiau iš tiesų atsakymas yra paprastas. Visada malonu iš pažiūros chaotiškoje sistemoje atrasti tvarką ir ją suprasti.

Sokolovas, 2015-11-07 19:18:36

Vytui:

Tuomet Jūsų klausimas buvo suformuluotas netiksliai.

Reikėjo klausti- kokią sąlygą turi tenkinti nesuprastinamosios ( tada, beje, nereikėtų kalbėt apie “didžiausią bendrą daliklį su vardikliu”) trupmenos vardiklis, kad ji būtų reiškiama BAIGTINE DEŠIMTAINE TRUPMENA.

Jūs gi klausėte, kada trupmena bus NEPERIODINĖ.

Tuo tarpu kiekviena baigtinė dešimtainė trupmena ( ar sveikasis skaičius) gali būti rašoma begaline periodine dešimtaine trupmena.

Pavyzdžiui:

0,5= 0,499999…

3 = 2,999999…

Be to, negalima dauginamųjų vadinti nariais. Tai- šiurkšti klaida.

Jūsų paaiškinime turėjo būti taip: “…turi gautis skaičius, kurio išraiškoje pirminiais dauginamaisiais yra tik 2 bei 5 laipsniai”.

P.S. Natūraliojo skaičiaus išraiška pirminiais dauginamaisiais dar yra vadinama šio skaičiaus kanonine išraiška.