Galvoju apie anūkėlius ir jų mokytojus…

Vienas rombo kampas yra 60 laipsnių dydžio, o rombo plotas yra 60 kvadratinių centimetrų. Raskite rombo kraštinės ilgį.

***

O dabar – kitaip:

*

Vienas rombo kampas turi būti 60 laipsnių dydžio, o rombo plotas turi būti 60 kvadratinių centimetrų. Koks turi būti rombo kraštinės ilgis?

***

Kuo skiriasi šie du uždaviniai? Tik tuo, kad antroji formuluotė atrodo „praktiškiau“: siuvėja turi iškirpti rombo formos antsiuvą ir svarsto, kokio ilgio turi būti kraštinė. Gi pirmuoju atveju, jei rombas jau yra, tai tą kraštinę galima išmatuoti…

***

(Sokolovai, draudžiu skelbti šio uždavinio sprendimą! Tai – mano uždavinys!)

***

Mokau ir mokau… Matematikos, precizikos, mokymo, emocijų, gyvenimo… Mokau visus, kurie sutinka mokytis. Net Mokytojus mokau. Ačiū tiems, kurie ateina į mano seminarus!

*

Ir vis tik  – ne taip turėčiau mokyti. O jei pats dirbčiau – ne taip mokyčiausi. Projekte „Šviesioji Lietuva“ rašiau, kaip mokytojai turėtų mokytis, kaip aš norėčiau mokytis: kas penkeri metai kiekvienas mokytojas turėtų baigti trumpus keturių dalykų – dėstomojo dalyko, lietuvių kalbos, užsienio kalbos ir kompiuterinio raštingumo – kursus arba eksternu išlaikyti šių dalykų egzaminus. Egzaminukus. Testukus. Tik tam, kad įsivertintų ir būtų įvertintas, kad sužinotų, jog nėra degradavęs, atsilikęs, užmiršęs…

*

Tiesa, ir dabar savo seminaruose suteikiu šiokią tokią galimybę mokytojams įsivertinti. Bet negaliu įvertinti… Kiek mokytojų į mano seminarus ateina išmokti, o kiek – gauti pažymėjimą „kvalifikacijai pakelti“? Aš nežinau… Žinočiau, jei būtų egzaminukas, testukas.

*

Norėčiau dirbti taip: tie patys mokytojai pasirenka mano parengtų seminarų ciklą. Ateina į 3-4 seminarus. Laiko užtenka viskam – medžiagai pateikti, pamokyti, praktiniams užsiėmimams, įsivertinimui ir įvertinimui.

Aš dirbčiau noriai, už labai kuklų atlyginimą. Mokytojai pažintų save, pasikartotų tai, ko negalima pamiršti. Moksleiviai tai pastebėtų. Moksleivių tėvai tai pastebėtų.

Atsakymai

Darius, 2015-10-18 11:06:06

Kartu su sūnumi pramankštinome smegenis ir gavome vienodus atsakymus – 4,16

TautvydasIšIB, 2015-10-18 11:28:26

7.5√5 Reikia užaibrėžt tikslą spręsti tokius uždavinius mintinai 😀

TautvydasIšIB, 2015-10-18 11:34:52

Ooops pamiršau kvadratą 3√2.5

Sokolovas, 2015-10-18 12:09:23

O ČIA- MANO UŽDAVINYS 🙂

ABCD- lygiagretainis, M- kraštinės BC vidurio taškas.

AM= SQRT(3), AC=2, kampas MAC lygus 30 laipsnių.

Įrodykite, kad šis lygiagretainis yra rombas. Raskite kampo BAD didumą.

Sokolovas, 2015-10-18 12:29:10

Dariui ir Tautvydui:

Spręskite dar kartą gerb. Burgio uždavinį:)

Išsamiau nekomentuosiu….

Darius, 2015-10-18 15:58:53

Perskaičiavau ir gaunu 2√√300 arba apytiksliai 4,16

Sokolovas, 2015-10-18 16:18:37

Dariui:

Jūsų pateikta tikslioji reikšmė teisinga.

Dėl apytikslės reikšmės Jūs netyčia suklydote, pamiršote padaugint iš daugiklio 2.

Bet atsitiktinių klaidų darom visi, tad puiku !

Sokolovas, 2015-10-19 08:45:12

KĄ PRIIMA IR KĄ UGDO DABARTINIAI UNIVERSITETAI

Kas geriau viską griaus,

nei diplomuotas mažaraštis?

Atėjo pas mane LŽŪU (dabar-Stulginskio universitetas) studentas-pirmakursis ribų pasimokyti…

Pasiūliau apskaičiuot 2x + 5, kai x=3. Gavo 28, t.y. skaičiavo taip: 23 + 5.

Tai- ne anekdotas. Tai- mūsų švietimo sistemos bei vanagų-reformatorių produktas.

Ką įdomesnio jam galima papasakoti? Nors tema tokia įdomi…

Aišku, teigiamą pažymį jis vis tiek anksčiau ar vėliau gaus. Ne tik dėl to, kad aš jį vis dėlto ( tikiuosi) išmokysiu skaidymo dauginamaisiais. Bet ir dėl to, kad universitetams dabar “mirtinai” reikia tokių studentų, o “reformatoriams”- savo “darbų” tęsėjų (griovėjų).

Kas geriau griaus viską, kas buvo sukurta per dešimtmečius bei šimtmečius, nei diplomuotas mažaraštis? Mažaraščiai- jėga! Niekuo nesidomintys individai- “pažangos kelrodė”.

Darius, 2015-10-19 10:07:14

Sokolovui: ačiū už mano sprendimo pataisymą.

Senokai baigiau mokyklą ir nesuprantu ką Jūsų uždavinyje reiškia AM= SQRT(3).

M.P., 2015-10-19 10:53:19

Pasiėmiau lapuką ir išsprendžiau uždavinį gal po 5 metų pertraukos. Džiaugsmas.

Atsakymas: ~8,322 cm.

Burgis, 2015-10-19 11:01:25

M.P.: Juk Tu prisimeni savo triumfą po VBE?

Sokolovas, 2015-10-19 12:44:17

Dariui:

Atkarpos AM ilgis lygus kvadratinei šakniai iš 3.

Nemoku kompiuteriu rašyt simbolių, todėl taip parašiau…

M.P., 2015-10-19 21:46:58

Savus turtus visada prisimename!