Garliava, Kaunas ir Vilnius

Apie tą žmogų buvo žinoma tik tiek, kad jis nesėdėjo kalėjime. Bet kodėl nesėdėjo — nežinojo niekas.

(Markas Tvenas)

***

Vakar sukako treji metai kai mes gyvename Vilniuje.

Šįryt radijo laidoje kalbėjo tas, pas kurį anuo sunkiu metu iš Kauno važiavau į Vilnių patarimo ir pagalbos. Nes jis – žymus komunikacijos specialistas… Grįžau į Kauną nusivylęs ir nusiminęs. Šįryt jis priminė, kas yra specialistas, kuris apie save galvoja, kad yra specialistas: „komunikacija, komunikacija; sisteminė ir nesisteminė žiniasklaida; naratyvas, naratyvas…“ Jokių abejonių, kad ir jis gali būti neteisus. Ir apie vaikus, iš kurių atimami tėvai, kalba taip lyg pats vaikų neturėtų. (Turi, turi, aš žinau!) Ir su manimi tada kalbėjo taip, kad aš patikėčiau, koks jis žymus specialistas, o aš mačiau, kad jis manęs nemato ir kad aš jam – visiškas niekas. O sisteminė žiniasklaida jau buvo pervažiavusi per mano gyvenimą…

*

O koks čia ryšys su Garliava? Taigi visa laida buvo apie tai, kad Garliavos istorija ir dabartinė „isterija“ (pašnekovų mėgstamiausias žodis) dėl vaikų – ta pati problema. Va, ką reiškia neklausyti komunikacijos specialistų!

*

Feisbuke aš jau gana išsamiai aprašiau savo poziciją, nekartosiu. Tik žinokite: jei iš manęs kas nors pabandys paimti mano anūkėlį – kažkas mirs. Tikriausiai aš.

Atsakymai

Sokolovas, 2018-11-16 16:11:12

LIBERALIZMO GRIMASOS

“Ir tik nedaugelis

nujaus, kas vyksta…”

Tai-liberalizmo grimasa, pas mus įsigalėjusi palyginti neseniai.

Tuo tarpu “pažangioje Europoje”, ypač Norvegijoje, tai jau tapo norma, su kuria susigyventa.

Susigyvens ir pas mus. Laiko klausimas.

Žinote, kodėl laikas vadinamas “negailestinguoju”? Nes būtent laikas sugeba ĮTEISINTI net didžiausias blogybes….

Liberalizmo užvaldytoje Europoje visur tik “paslaugos” bei “atlygis” už jas. Liberalizmas-tai “naujas pasaulis”, laikantis save pažangesniu už praėjusių šimtmečių bei tūkstantmečių (!) žmones. Liberalizmas išties “ardo seną pasaulį”, mainais kurdamas apokaliptines pabaisas. Vadinamasis “marksinis kapitalizmas”, lyginant su liberalizmu, buvo beveik rojus…

Tėvus liberalai laiko “paslaugų tiekėjais”. Ir jei nustatoma, kad “paslaugos tiekiamos blogai”, vaikus paima.

Žinojom apie tai, kad taip yra Norvegijoje. Naiviai galvojom, kad tai toli.

Naiviai galvojam, kad “dar pas mus galima kažką pakeist”

Negalima pakeisti nieko, kai bene kasdien “keičia” galingieji. Beje, mūsų (jūsų?) pačių išrinkti.

Beje, tai irgi liberalizmo grimasa, kuri vadinama demokratija Jūs išrinkot, tad viskas per jūsų valią “įteisinama”.

Bus susigyventa ir su vaikų atiminėjimu. Ir su kitomis anomalijomis. Nes “patys išrinkom”. Nes niekas nenorės tapti “marginalu”.

Čia tinka A. Daleso žodžiai, nors “jų tema” buvo kitokia. Bet vis tiek: “…Ir tik nedaugelis nujaus, arba net aiškiai supras, kas vyksta. Bet mes juos padarysime pajuokos objektais ir visuomenės atmatomis”.

Ši technologija nūdien veikia visu pajėgumu.

petras, 2018-11-16 16:15:25

Na jo, iš tikro tai ta pati problema: valdžios ir ne tik (čia įskaitant visus visų institucijų, valstybinių įmonių ir t.t. darbuotojus) neveiksnumas, abejingumas, nekompetentiškumas ir korupcija (naudos sau ieškojimas). Bet ta pati problema bet kuriame žingsnyje, bet kuriame valstybiniame sektoriuje, bet kurioje srityje. Dabar bandžiau pagalvot, kur gi čia pas mus bent viena kažkokia sritis išsiskirtų kaip funkcionuojanti be problemų, tai kažkaip nerandu 🙂

Galima nebent būtų išskirti tik kur jau visiška šikna-dugnas, kur dar pakenčiama 😐

Aišku būna ir blogiau.

petras, 2018-11-16 16:20:44

Sokolovai, geriau nevartokit liberalizmo sąvokos, vietoje to galit sakyti dabartinė santvarka ar pan. nes aš bent jau liberalizma kitaip suprantu. ir kartojami žodžiai netinkamame kontekste pakeičia jų prasmę ir nebeina susišnekėti. kaip ir pvz. žodis demokratija, jau senai daugumai nebereiškia to, kas yra žodžio apibrėžimas, o maišoma su kažkokkiomis laisvėmis, laisvumu ir pan.

Sokolovas, 2018-11-16 16:33:40

Petrui:

Liberalizmas,-tai kapitalizmo forma, kurioje nėra klasės-hegemono, t.y. klasės (taip pat ir sluoksnių), neturinčios ko prarast (“išskyrus savo grandines”).

Tuo liberalizmas skiriasi nuo marksinio kapitalizmo.

Liberalizmo sąlygomis kiekvienas “turi ką prarast”, nes kiekvienam buvo leista kažką “privatizuot”.

“Bazinės žmogaus teisės”, apie kurias suokia liberalai, ne tik “sulygina” darbščius bei pažangius žmones su įvairaus plauko “liumpenais”, bet ir iškelia pastaruosius.

Nesant hegemono, neįmanomos jokios permainos “iš apačios”.

O demokratija, atsiradusi kaip vergvaldžių (senovės Graikijoj-“piliečių”) valdžia, tapo apgaulės svertu. Paradoksas-dauguma ja piktinasi, ir tuo pat metu jos nori…

Egidijus, 2018-11-16 23:37:57

Kažkam tokia panika net labai naudinga – gyvenimas teka įprastai.

Rostanas, 2018-11-17 00:01:21

Kadangi Sokolovas ir Petras ieško kaltų, tai ir aš parašysiu savo nuomonę, kas yra kaltas. Mano nuomone, patys kalčiausi yra išsilavinę žmonės ir vidurinioji klasė. Kuo žmogus turi “aukštesnį” išsilavinimą, tuo labiau jis linkęs parsidavinėti ir tuo labiau jis per mokesčius finansuoja savo engėjus. Būtent išsilavinę žmonės ir vidurinioji klasė daugiausiai finansuoja visą šitą aparatą(sistemą). Patys finansuoja(parsiduoda), patys ir “verkia”. Kuo valdininkai turi daugiau pinigų, tuo labiau jie yra linkę piknaudžiauti. Juk visi esam pastebėję, kad turtingiesiems galioja kitokios taisyklės. Tas pats ir su bankais: patys žmonės įlenda į spąstus, o paskui patys “verkia”.

Autistas, 2018-11-17 01:36:35

Einama link mano idėjos, kad nusikaltėlių vaikus auklėtų kiti. Vaikai paveldi tėvų gabumus, toėldėl neaišku kiek bus naudos iš to norvegiško modelio. Teisingam vaikų paėmimui reikalingi teisingi žmonės, o teisingumo ministro negalėjo rasti. Tėvai nepasitiki vaikų paėmėjais, nes dauguma įsitikinę, kad jiems liaudiškai tariant „trūksta proto” tokioms atsakingoms pareigoms atlikti. O kas tai paneigs, kai šalyje daugelyje sričių vyrauja betvarkė, o betvarkę kuria kvailiai, arba mylintys pinigus, o ne tvarką.

Sokolovas, 2018-11-17 10:26:52

NAUJIESIEMS METAMS ARTĖJANT (3)

  1. Kiekvienas sekos ( c(n) ) narys yra lygus dviejų tolesnių (po jo einančių) narių aritmetiniam vidurkiui.

Pirmasis šios sekos narys c(1) = 39, antrasis narys c(2)= 219. Apskaičiuokite šios sekos šeštąjį narį c(6).

2.Žinome, jog a(b – c) = 673.

Apskaičiuokite reiškinio

2a(b – c) + b(a – c) + c(b – a)

reikšmę.

Inga, 2018-11-17 15:36:45

Sokolovui:

Įdomiau būtų, jei 2019 būtų sąlygoje (kaip uždaviny apie kiemą ir pievelę), o ne atsakymas.

  1. c(7) = -3741

  2. a = 673, b = 2, c = 1.

Inga, 2018-11-17 15:50:27

Tai yra 2 uždavinyje c – bet koks skaičius, b = c +1

Sokolovas, 2018-11-17 17:54:30

Ingai:

Gerai. Septintasis narys toks. Tik( pirmame uždavinyje) prašė šešto nario (puiku, tegu kiti dar skaičiuoja), o antrame uždavinyje ieškoti a, b, c nereikėjo. Reikėjo apskaičiuot reiškinio reikšmę:)

Ir apskritai, Inga-nuostabi matematikė!

LEVUTĖ, 2018-11-19 22:12:33

Norejau parasyt komentara ankstesnej temoj apie partijas, bet ten jau nieko negalima.

Bet tai gaila.

Sokolovas, 2018-11-21 01:49:25

O tikrai, kodėl ankstesnių straipsnių komentarai užrakinti?

Geriausia, kai viskas būna po senovei

Naujovės ir pokyčiai į gerą neveda.

Burgis, 2018-11-21 02:07:59

Sokolovui: aš nežinau… O situacija su ta svetaine apskritai miglota. Dabar rašinėju ir skaitinėju FB. Maloniai kviečiu į draugus!

vilkas pilkas, 2018-11-21 14:03:58

…keistas sutapimas: užvakar apsireiškė mintis “jei iš manęs kas nors pabandytų paimti sūnų – kažkas mirtų. Greičiausiai kažkas ir dar aš.”. Keistos mintys. Keisti laikai.

Giedrius, 2018-11-22 20:32:32

Užvakar išsiunčiau keliems Seimo nariams, vaiko teisių prižiūrėtojams, socialinių reikalų ministerijai Atvirą Kreipimąsi, kuriame atsisakiau bendradarbiauti. Viso teksto nesukelsiu, per ilgas. O pabaiga tokia:

Taigi apibendrindamas visa, ką išdėsčiau aukščiau, bei tai, ką pasakiau tarp eilučių ar palikau už skliaustelių, kaip Lietuvos Respublikos pilietis pareiškiu savo nuomonę, jog naujasis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas yra virusas jau ir taip paliegusiame tautos kūne. Juo tiesiog viena smurto forma pakeičiama kita. Problema gali būti išspręsta tik tuo atveju, jeigu jos sprendimas apims platesnes ir gilesnes sritis nei toji, kurioje yra pati problema. Deja, to taip pat nematyti. Todėl negaliu ir nenoriu būti dalimi to, ką laikau esant nedora.

Todėl aš:

– atsisakau bendradarbiauti šio įstatymo ir visos vykdomos vaikų teisių apsaugos reformos rėmuose. Tai bus taikus nebendradarbiavimas;

– atsisakau siekti tapti globėju už atlyginimą minėtos reformos rėmuose;

– jeigu tokia bus Dievo valia ir taip susiklostys aplinkybės, padėsiu kiekvienam vaikui, kuriam galėsiu padėti, nesiekdamas tuo jokios asmeninės naudos;

– pasilieku sau teisę atšaukti šį savo sprendimą, jeigu minėtas įstatymas bus atšauktas.

LR pilietis ……….

Giedrius, 2018-11-22 20:34:39

Tik pamiršau įrašyti, kad neskambinsiu ir neskųsiu… Na, bet manau ir taip turėtų būti aišku.

Random, 2018-11-26 17:18:17

Giedriau, anot tavęs kai alkoholikai tėvai spardo vaikus šiaip sau reiktų neskambint atitinkamoms institucijoms?

Giedrius, 2018-11-26 23:23:55

Random: Dėkoju už suteiktą galimybę pasitikrinti argumentus!

Iki skambinimo yra daugybė darbų, kuriuos reikėtų atlikti, tada ir skambinti nebereikėtų. Iki Jūsų paminėtos situacijos nueinamas ilgas degradavimo kelias, kurį ir reikėtų užkardyti.

Neturėjau galimybės patalpinti viso Kreipimosi teksto, kuriame šis klausimas yra paminėtas.

Citata: “Tai [prievarta iš valstybės institucijų pusės] galėtų būti pateisinama tik tuo atveju, kai tai atlieka valstybė savo vardu, nesant jokio tai įgyvendinančių asmenų personalinio suinteresuotumo bei užkertant kelią didesniam blogiui, ir tik atskirais bei labai ypatingais atvejais, kai tam tikru laiko momentu kyla reali grėsmė atskiro žmogaus ar žmonių sveikatai bei gyvybei, ar nusistovėjusiai viešajai tvarkai visuomenėje”.

Bet reikėtų pradėti nuo pradžių: “Gražūs, kilnūs siekiai, tačiau nepaisant to, turiu išreikšti savo poziciją, kad visas pataisytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, bendrai paėmus, yra pats tikriausias „Trojos arklys“. T.y., įgyvendinus įstatymą pasiekiamas visiškai kitas tikslas ar tikslai nei deklaruojama”.

Visų pirma, šiuo pataisytu įstatymu siekiama ne smurto kaip reiškinio sumažinimo, ne gerovės ir ramybės šeimose bei valstybėje, bet visai kitų tikslų. Kreipimesi išdėsčiau argumentus kodėl taip manau. Tam, kad tie kiti tikslai būtų pasiekti, panaudojamos labai emociškai jautrios situacijos ir atidirbtos metodikos bei argumentacija. Metodikos ir argumentacija yra gerai apgalvota, parengta, nors ir šabloniška, jų “prastūmimas” dosniai finansuojamas.

Pateikiau paaiškinimą kur yra tikrosios smurto priežastys ir kaip jas reikėtų šalinti.

“Jeigu negalime ar nenorime apriboti to besipilančio negatyvo srauto iš įvairių žiniasklaidos priemonių, apriboti išorinę reklamą, tuomet galime padaryti kaip tame žinomame posakyje: „jeigu kalnas neina pas Mahometą, tuomet Mahometas eina pas kalną“. Reikėtų išimti žmonių sąmonę iš šio srauto kartu su pačiais žmonėmis. Visą šeimą kartu, su mama, tėčiu ir vaikais… Reikėtų juos laikinai (kelioms dienoms, savaitei, mėnesiui… nežinau), kartu su visa šeima, iškelti į tas erdves, kuriose aplinka būtų harmoninga. Išjungti telefonus, televizorius, kitus ryšio prietaisus, tiesiog leisti pabūti jiems gamtoje…” ir t.t.

Nenoriu plėstis. Iš esmės pateikiau visą, nors ir sutrumpintą, smurto eliminavimo iš visuomenės programą. Neatmetu galimybės, kad iki tol, arba ir po to bus atskirų išprotėjimo atvejų. Kitaip negaliu pavadinti situacijos, jeigu yra spardomas vaikas, nors tokios regėti ir neteko.

Tokiu atveju prievartą prieš prievartautoją pateisinu… galbūt net ir paprašyčiau valdiškų institucijų pagalbos. Iš kiekvienos taisyklės gali būti išimtys, bet tai būtų labai ypatingi ir vienetiniai atvejai, o ne šimtai per mėnesį.