Gerai, kad jie bijo Maidano

Šimtai pretendentų į Europos parlamentą, vos ne tuzinas pretendentų į Lietuvos prezidentus… Kaip gražiai, kaip teisingai jie dabar kalba! Kaip teisingai jie peikia tai, kad buvo negerai padaryta! Daugiau kaip dvidešimt metų jie taip teisingai kalba, taip teisingai peikia. O juk vis tie patys ir tie patys! Suįžūlėjo iki kraštutinumo! Pasidarė nepakeičiami. „Dirba“ šeimomis, klanais…

*

Ir vis tik jie bijo! Makabriška taip sakyti, bet Maidanas, Krymas, dabartiniai įvykiai rytų Ukrainoje tam tikra prasme yra gėris. Nes tai įspėjimas visiems, grobiantiems ir saiką praradusiems, meluojantiems ir išprusimo neturintiems: kai sukyla gaivalas, teisiųjų nebėra. Tada neapykantos ir keršto cunamis šluoja savo kelyje ir tuos, kurie buvo, ir tuos, kurie norėjo, ir tuos, kurie nori…

*

Štai kodėl Europa taip santūriai reaguoja į perversmą Ukrainoje. Todėl, kad Europa kaip ugnies bijo nacionalizmo, fašizmo, rasizmo ir apskritai – suirutės. Europa nori gyventi ramiai, miegoti ramiai, todėl geriau sutinka, kad tūkstančiai bukagalvių, godžių politikų, valdininkų, grobtų, vogtų, kad tik nesukiltų gaivalas, kad tik neužgriūtų visa niokojantis cunamis…

*

Bet jis ima ir prasiveržia! Ne, Europa, nebebus tau ramaus gyvenimo! Nedelsiant imk ir naikink savo vagis, grobikus, gąsdink juos Maidanu, „dešiniuoju sektoriumi“, – gal tada šis tas pasikeis be didelių kraujo upių…

Atsakymai

Burgis, 2014-04-25 09:44:24

Įvertinkite…

sonata, 2014-04-25 21:33:14

Ne penktadienis kaltas, kad šitoj temoj mažai komentarų. Lietuvis (tebūnie – Lietuvos pilietis) yra daug kartų mokytas, kad savo nuomonę sveikiausia pasilaikyti sau. Baimė? Ne. Savisaugos instinktas. Va parašys tūlas tautietis apie savo pokalbius virtuvėje… biografija gali būti sutepliota taip, kad nė Wanish nepadės.

NiekurNeiva, 2014-04-26 14:44:41

Gal senasis išsireiškimas «Англичанка нагадила» tokiame “Europos” kontekste galėtų būti verčiamas-suprantamas, pvz. “Maidano kvapelis” ?