Gyvenam prilygdami žiedui…

Jis gali būti tik vienas, vienas vienintelis, kaip mylimas veidas, kaip mėgstamas posmas, kaip šaltinis ištroškusiam… Pažvelk ir nusišypsosi…

O jeigu trys? Ir šypsenos trys…

Reikia matyti darbą iki žiedų, reikia matyti kelią ir aukštį…

Tada atsiveria erdvės ir grožis…

Ir viską palaimina ramybė…

***

Laukia sunki savaitė. Manau, kad ne tik manęs… Bet jūs čia matote kvietimą – būkim verti žiedų! Tada jokie sunkumai nebaugins.

Atsakymai

Burgis, 2012-05-21 21:53:22

Įvertinkite šią terapiją…

miklis, 2012-05-22 23:07:02

Kaip vienintelė gėlė, kurią prižiūri… Priminė Mažąjį Princą.