Gyvenimas mus pasiveja…

Nuvažiuoju į Gargždus ir susitinku rajono Švietimo centro direktorę, su kuria mes prieš 22 metus buvome stažuotėje Danijoje…

Dar sužinau (tuo sunku patikėti!), kad stažuotės mokytojų grupėje buvo ir dabartinė viceministrė Genoveita Krasauskienė. Aš, be abejo, visų grupės narių neprisimenu (bet Ramutę Sirutienę prisiminiau! jos labai gerai suderintas švelnus balsas su švelniu vardu…), bet jei tikrai ten buvo Genoveita Krasauskienė, tai ji mane turėjo prisiminti kaip maištininką. O jei prisiminė, taip kaip išdrįso pasipriešinti mano reikalavimui tinkamai sutvarkyti PUPP? Matyt, pastebėjo, kad jau pasenau…

*

Nuvažiavau į Veiviržėnus, ten nebuvau buvęs nuo mokyklos baigimo laikų, o vienas tenykštis mokytojas prisiminė ne tik mane, bet ir mano tėvą!

*

Labai džiaugiausi, kalbėdamas su Veiviržėnų mokytojais! Jie tokie geranoriški, atidūs… Pasidžiaugiau ir tuo, kad yra žymiai didesnį stažą turinčių direktorių!

*

Sakyk ką nori, kraštiečiai yra kraštiečiai. O tie senų laikų priminimai dar kartą patvirtino: visą gyvenimą reikia gyventi taip, kad nesigėdytum savo praeities, kai po daugelio metų ji tave susiras…

Atsakymai

Burgis, 2014-04-16 19:08:11

Ačiū, kraštiečiai!…

qwerty, 2014-04-16 21:30:24

http://www.alfa.lt/straipsnis/16000177/moksleiviu-krepseliu-gaudymo-salutinis-poveikis

Burgis, 2014-04-16 21:42:22

qwerty: sakiau, vakar sakiau Ukmergėje, šiandien sakiau Veiviržėnuose, rytoj sakysiu Vilniuje – sakiau ir sakysiu: vergai negali dirbti mokyklose! Vergai neturi teisės mokyti mūsų vaikų! Žmonės, kurie nepajėgūs susirasti jokio kito darbo, todėl sutinka, kad iš jų būtų tyčiojamasi, jokiu būdu neturi likti mokyklose!

qwerty, 2014-04-16 22:08:29

Kas yra stažuotė Danijoje 1992 m ir kas yra stažuotė toje pat Danijoje 2014 m.? Stažuotė Danijoje 1992 m. yra tokia stažuotė, kurią atsiminsi visą gyvenimą: ir kelionę, ir kartu vykusius, ir atvykimą, ir viežbutį, ir lekcijas, ir lektorius, ir vakarėliuspo lekcijų, ir grįžimą, etc. Taigi, stažuotė Danijoje 1992 m. yra vertybė. Didžiulė žmogaus vertybė, kuri labai daug davė.O kas yra stažuotė Danijoje 2014 m.? Tai nereikšmingas epizodas, kurio beveik neatsiminsi jau kokiais 2016 m…)

Matilda, 2014-04-17 10:42:48

Perskaičiau straipsnį. Auksinė tiesa. Baisiausia, kad lieki viena skaro lauke, jei bandau ką nors keisti- neleisti telefonu ,,dirbti” pamokoje, nerašai pažymio vien už tai, kad ,,turi vadovėlį” arba ,,sėdi pamokoje”. Pasidarai baubas tėvams ir administracijai, kad paprašai užduotis atlikti taip, kaip nurodei. Ir t. t. ir pan. Kyla klausimas, kaip mes užauginsime padorius žmones, kai nusileidžiame kiekvienam jų kvailam reikalavimui? Tada ir nusispjauni, darai, kaip tau atrodo gerai, ir nekreipi dėmesio į ,,brangiųjų tėvelių” išvedžiojimus.

sonata, 2014-04-17 16:41:29

Matildai: kaip suprantu, jūs mokytoja. Nepriimkit asmeniškai, bet po to,ką išgirdau iš vakar iš vienos gana neprastos gimnazijos neprastos mokytojos – norisi pareikšti užuojautą. Mes dažnai kalbam apie psichologinį smurtą darbe iš darbdavio pusės darbuotojui. Bet kažkaip užmirštamas psichologinis smurtas iš taip vadinamo “kliento” pusės – mokinio, pirkėjo, ligonio. Klientas, šiuo atveju mokinys, anaiptol ne visada teisus. Mokytojos neturi verkti po pamokų. Klausiu vakar (situacija identiška aprašytai Matildos komentare):” O kaip reaguotų administracija į tuos du dvyliktokus “teroristus?”. Atsakymas buvo: “Gaučiau pastabą, kad nesusitvarkau su klase”. Va taip.

qwerty, 2014-04-17 17:33:53

Tinklaraštininkas negailestingas (vergai negali dirbti mokyklose! Vergai neturi teisės mokyti mūsų vaikų! Žmonės, kurie nepajėgūs susirasti jokio kito darbo, todėl sutinka, kad iš jų būtų tyčiojamasi, jokiu būdu neturi likti mokyklose!).

Negaus jo užuojautos ir supratimo tie, kurie to neverti.

Jis, tai Zaratustra, jie (veikiau jos) – minia…

Visuomet domino šio žmogaus nuomonė. Esmė tame, kad kas liečia jo veiklos sferą, tai matematiškai šaltas,racionalus protas. Pripažįstantis tik racionalius sprendimus. Be jokių jausmų, sentimentų, todėl žiaurus, negailestingas,beširdis.Kaip chirurgas, kuris pjaunau auglį iš žmogaus kūno…

Gerai aš čia, su tuo augliu, ar ne))) Tos metaforos, alegorijos…ech))) Šiandien buvo daug šilčiau nei vakar.

qwerty, 2014-04-17 18:44:05

Patiko Matildos komentaras. Ji ne vergas.

Burgis, 2014-04-17 19:45:44

qwerty: čia tai gerai apie mane parašėte! :-)))

qwerty, 2014-04-17 20:56:42

kas blogai?

Burgis, 2014-04-17 21:13:21

qwerty: taigi sakau, kad gerai parašėte! Tikrai, nuoširdžiai sakau, toks aš ir esu: reiklus, pašaipus, negailestingas, neatlaidus, šaltas… Kartais man pačiam nejauku dėl to, bet kitaip negaliu: gyvenimas mano buvo sunkus, bjaurasties aplink daug, o gėrį, grožį, meilę, darbą, protą labai mėgstu, tai ir ginu juos kietai, karštai, ryžtingai….

petras, 2014-04-18 08:49:14

Kad mokytojui su vergo mentalitetu mokykloje ne vieta, tas tikra tiesa. Taip pat sunku ir tiems mokytojams, kurie negali už save pastovėti ir emociškai yra silpni. moksleivius, ypatingai vidurinių klasių 5-8 galima būtų palyginti su žvėrimis. jeigu tik jie pajunta, jog mokytojas nestovi ant aukščiausio hierarchijos laiptelio, jam gali būt labai sunku (va tie verkimai po pamokų ir t.t.) aišku jei taip daro 12 tokai, kaip sonatos atveju, reiškia buvo padaryta nemažai klaidų ankstesnėje stadijoje. kaip sako liaudis, reik lenkti medį kol jaunas 🙂

manyčiau jei vaiaks mokykloje praleidžia apie 1/3 dienos laiko, tai už jo elgesį mokykla taip pat turi atsakyti, juk ji turi duoti ne tik žinių, bet mokyti ir elgesio. aišku kai mokytojai abejingi vaikams, tai ir pastarieji lieka abejingi jiems. juk visi iš mokyklos laikų prisimenam Mokytojus ir mokytojus (kaip čia madinga šitoj svetainėj sakyt 🙂

todėl visiškai palaikau Burgio nuomone. gal todėl pas juos gimnazijoje ir tvarka (bent jau susidaro toks įspūdis, nes pats joje nesilankiau).

Indra, 2014-04-18 17:30:23

Žurnale „Veidas“ atkreipiau dėmesį į „Prime consulting“ apklausą. Pasirodo, kad vaiko vidurinio išsilavinimo kokybė priklauso nuo mokyklos ir mokytojų (net 62,8); nuo tėvų (28); nuo gyvenamosios vietos (3,8); kita (5,4). Ieškojau mokinio. O kurgi mokinys???

Gal jis telpa į žodelį „kita“? Švietimo politika man, mažam žmogeliui, visiškai nesuprantama. Kokius vaikus mes auginame, ruošiame gyvenimui? Kiek save prisimenu, dėl nesėkmių moksle kaltinau tik save 🙂

Simonas, 2014-04-18 19:39:28

O man toks klausimas pasistojo. Mokytojas dabar gauna atlyginimą X. Pagal Burgį yra reikalavimas, kad jis galėtų nelabai sunkiai susirasti kitą darbą; čia ta “nebuvimo vergu” sąlyga. O nėra taip, kad visi darbai, kuriuos gali daryti koks mokytojas yra verti atlyginimo Y»X? Am.. informatikos mokytojas / sistemų administratorius? Matematikos mokytojas / darbas draudimo įmonėje?

Kokie galėtų būti pavyzdžiai, kur mokytojas galėtų būti arba mokytojas arba kažkas kitas su panašiu atlyginimu taip, kad, jis mėgdamas būti mokytojas, visgi pasirinktų mokyklą ir sau ramiai ten mokytų?