Homo sum, humani nihil a me alienum puto

Esu žmogus, ir niekas, kas žmogiška, man nesvetima.

Žmogiška ar žmoniška? Ne, man nesvetima net tai, kas nežmoniška!

Atsiveriu tiek, kiek šaltinis atsiveria, savo takų požeminių nerodydamas.

Tas mano gyvenimas, kurį jūs matote, man nerūpi, nes jūs jį matote, o tas gyvenimas, kuris mane mėto ir vėto širdies ir minties verpetuose – mano!

***

Numirt? Užmigt? – ir tiek; ir baigt užmigus

Širdies kančias bei sopulių šimtus,

Kuriuos iš prigimties paveldi kūnas, –

O, tokia pavydėtina dalia

Kas nesidžiaugtų? Mirt – užmigti? Užmigti?

Galbūt net ir sapnus regėt? Štai kur

Galvosūkis. …

(„Hamletas“)

***

O, Hamletai, tave aš suprantu! Tačiau atleisk, manęs nedrasko tas pasirinkimas… Tau trūko inkarų, kurie išlaiko laivą, kai vėtros įsisiautėja be saiko. Aš taip tvirtai prie Žemės, prie žmonių, kad ne mirtingam žmogui (man) tą ryšį išardyti.

Kasdien mintu aš duona, vandeniu, mėsa ir pienu, ir tuo, ką Žemė užaugina mums, bet kaip tai nesvarbu, palyginus su tuo penu, kurį kasdien pagauna akys ir širdis!

*

Dabar dainuoju… Tu negirdi, nes rudenėji greitai. Aš suprantu, nes tu įsibėgėji, kad šoktum į pavasarį. Toli, toli, aukštai, aukštai…

Atsakymai

Aitvaras, 2015-10-21 15:14:11

Kuo skiriasi žmogiškumas nuo žmoniškumo? Kas geriau?

Burgis, 2015-10-21 15:27:01

Aitvarui: žmogiška yra tai, kas būdinga žmogui, o žmoniška yra tai, kas gera, teisinga.

Bet čia tik aš taip galvoju…

Ieškokite žodynuose.

skaitytojas, 2015-10-21 16:17:07

Pritariu gerb. Burgiui dėl sąvokų išaiškinimo.Pavyzdžiui,klysti-žmogiška, padėti kitam nelaimėje-žmoniška.