Inkarai

Rugsėjo pradžia. Vėl sūkurys naujų žmonių, emocijų, norų… Vėl diskusijos, ką leisti, ką drausti. Vėl aiškinimai: tu nežinai, kaip reikia auklėti vaikus, aš žinau, bet man nepavyko…

***

Nejučia ir aš galvoju. Daugiausia apie save. Ne, aš nebuvau geras vaikas! Buvau atžagariausias iš trijų brolių, jau neklabu apie sesutę. ne, mano gyvenimo aplinka nebuvo palanki geriečiams augti!

Tai kas mane išlaikė paviršiuje? Ne, kitaip: kas mane išlaikė, kad audros nenuneštų į pavojingas jūras?

Parašysiu apie kelis inkarus, gal ir jūs juos savyje rasite.

***

  1. Buvau drovus, jautrus, nedrąsus, fiziškai nestiprus. Kas tokiam lieka? Laimėti protu ir gerumu pavojingiems, išmokti prisitaikyti.

  2. Buvau ir esu egoistas. Visko reikia man, man, man! O tam reikia sumanumo, išradingumo, proto, numatymo…

  3. Buvau ir esu labai ambicingas. Neleidžiu sau pasiduoti, atsitraukti. Mėgaujuosi, kai tai pavyksta. Pamažu įpratau laimėti.

  4. Gyvenimas mėtė ir vėtė, todėl įpratau tą gyvenimą, tuos žmones stebėti ir mokytis, mokytis, mokytis gyventi. Nebuvo tokios bazės, tokios pradžios, tokios aukštumos, nuo kurios be pastangų būčiau galėjęs viską matyti ir numatyti.

  5. Gyvenimas privertė išmokti kentėti. Kentėti alkį, skurdą, nepriteklius, baimę, gėdą, skausmą… Dabar visa tai labai praverčia!

***

Gana. Dabar jūs turite duomenis, iš kurių lengvai apskaičiuosite, kodėl nenusigėriau (o galėjau, prielaidos buvo geros…), kodėl radau laimę meilėje, kodėl nevagiu, kodėl nepasiduodu azartiniams žaidimams, priklausomybei nuo kompiuterio…

***

Pradėjau dirbti su penktokais. Įdomūs žmonės! Po kelių savaičių galėsiu konkretizuoti… Kol kas pasakysiu tik tiek: dainelių testo (jūs žinote, kas tai…) rezultatai (iš 15) – nuo 9 iki… 3! Taigi…

Atsakymai

Burgis, 2014-09-08 19:35:00

Galvotojams…

Rasa, 2014-09-08 19:56:56

🙂 Dėl “tu nežinai, kaip reikia auklėti vaikus” 🙂 Vaikus galima auklėti įvairiai. Aš nemanau, kad pav. aš teisingiau auklėju vaikus nei kiti. Juk dažnai kiti visai kitokiais žmonėmis siekia savus vaikus išauginti nei aš. Be to, mes iki dabar susėdam kartais su vaikais ir analizuojam tą auklėjimą 🙂 Nes juk jiems reikės auklėti kažkada savus. To auklėjimo išskirtinumus ir trūkumus… Kartais svarstom ko sekoje kas gavosi, kur juos “patraumavau” 🙂

Burgiui: vis vien geras vaikas buvot. Mano supratimu 🙂 Dėl to 1;2;3;4 ir 5 🙂

Man tai atrodo, kad ir aš buvau gera mergaitė. Na, ne vis tai suprato, bet buvau. Gera. Tikrai!

Burgis, 2014-09-08 20:02:44

Rasai: sutinku, kai kam aš patikau… 🙂