Interneto žmonės

Reikia ar nereikia KTU gimnazijai interneto diskusijų lentos, kurioje rašo kas panorėjęs, ką panorėjęs? Reikia ar nereikia elektroninio dienyno? Reikia ar nereikia viešai paskelbti tvarkaraštį, mokytojų pavardęs (gal ir telefonus?), posėdžių darbotvarkes, nutarimus ir t.t. ir pan. ? O gal net reikia paskelbti viziją ir misiją? Savadarbį himną? Herbą? O gal tik suteikti kiekvienam mokytojui po kampelį elektroninės erdvės, kur jis tvarkytųsi kaip panorėjęs: skelbtų tezes, klausimus, namų darbus, jų recenzijas ir pan.?

Apie tai net vasarą tenka pakalbėti su kolegomis. Neslėpsiu, mūsų nuomonės dažnokai nesutampa. Tai ir jūs prisidėkite prie tos diskusijos. Jau rašiau, kad, mano nuomone, KTUG diskusijų lenta mirė natūralia mirtimi – ar verta gaivinti?

***

Klausimai čia „gyvenantiems“ interneto žmonėms. Nesakau, kad mūsų svetainėje ankšta, bet kai kurių jūsų gyvenimų suprasti negaliu… Kartais atrodo, kad yra tikrų artistų, savo amatą išmanančių meistrų, kurie tik vaidina tam tikrą vaidmenį elektroninėje erdvėje, nors gyvenime yra visai kitokie (Jadzė, tikras lietuvis ir kt.). Per trejetą metų jau ir aš išmokau atspėti temas, už kurių interneto žmonės „užsikabina“, bet dažnai nieko nerašau tomis temomis tyčia – kodėl turėčiau įtikti tiems interneto žmonėms? „Bet man tai nerūpi visai, man rūpi tik tai, kad ji myli mane!“ (naujokams – čia dvi eilutės iš mano neva eilėraščio, kurias kartosiu ir kartosiu, nes jose – visa mano internetinė tiesa!). Bet aš jau daug ko nesuprantu, pavyzdžiui, stovinčių eilėje, kad pamatytų mirusį žmogų…  Neprisimena, kaip jis atrodė? Nori save parodyti ar kitus pamatyti? Nemoka kitaip pagerbti? Tiesiog pramogauja?!

Bet man smagu, kai kas nors ką nors parašo įdomaus, konkretaus, mielo, paguodžiančio, linksmo (Rasa, Nepris… ir kt.).  Rašykite!

Atsakymai

Žydrūnas, 2010-06-29 18:18:40

„Bet man tai nerūpi visai, man rūpi tik tai, kad ji myli mane!“

norisi labai pasisavint šitą Jūsų pasakymą 🙂

Lina Krutulyte, 2010-06-29 18:45:23

kai pamatai mirusi zmogu, tai paskui visada zinai, kad jis mires, ir uzsimirses nepagalvoji, kad gyvas.

o kodel blogai kartais pagalvoti, kad gyvas, – nes kartais gyva norisi keikti ir visaip negraziai galvoti. o kai visada prisimeni, kad mires, tai ir negalvoji negraziai. vat. as taip manau 🙂

Marija, 2010-06-29 18:50:30

Aš irgi nesuprantu to noro pažiūrėti į mirusį žmogų – ar dar gerai atrodo, ar išsilaikė grimas, vajė, jau trečia diena, mėlynuoja veidas, o aplink skraido musės… Gal kiek perdedu, bet mintį supratot.

Rusai išlaikė Leniną, kinai – Mao Dzedungą, tačiau nesuprantu, kam.

Man norėtųsi, kad mane žmonės prisimintų tokią, kokia buvau būdama gyva…

Žydrūnas, 2010-06-29 18:53:06

tai būtent, dabar pas visus jausmai kažkoki prabudo..kur jie buvo kai jis gyvas buvo, nafig tai..

Žydrūnas, 2010-06-29 19:48:40

Pagarbą gyviem reik rodyt, mirusiem tai jau ….. O šiaip prie ko čia tremtiniai aplamai? 🙂

Rasa, 2010-06-29 20:12:53

Kai kalbam apie komentatorius, tarkim tokius, kaip tikras lietuvis, turėtume suprasti, kad jis kažkurioj aplinkoj normalus žmogus, jis “išsikalinėja”, nes tiesiog taip smaginasi. Priekabiauja bet kur ir bet ką kalbėdamas, nes jam linksma paerzinti kažką. O gal susierzins, galvoja jis sau, tie gražius dalykus čia svaigstantys, tie “geručiai”, “protingučiai” ir “tobulučiai” 🙂 Ir tada jis smagiai pasijuoks sau vienas 🙂

Kažkam linksma, kai visiems aplink linksma, o kietiems, kai kažkas pyksta ar liūdi. Ką čia ir bepasakysi. Juk mūsų lietuvis- TIKRAS LIETUVIS, žinom mes kokie jie būna:

Dega namas, o tikras lietuvis džiaugiasi:

– Nei draugo, nei brolio, bet vis vien smagu…

*****

Lietuviška patarlė “Draugą nelaimėje pažinsi” tikram lietuviui iš tikrųjų reiškia, kad tikras draugas turėtų būti nelaimėje.

Burgis, 2010-06-29 20:16:12

tikras lietuvi, aš Jus įspėjau? Įspėjau. Pašalintas.

Evaldas, 2010-06-29 20:19:03

Reikia!

Evaldas, 2010-06-29 20:20:01

P.S. o “trolių” bus visur ir visada. Juk tokie jau tie troliai yra.. Naikink jų nenaikinęs, jie vis tiek lenda ir lenda iš pakampių 🙂

Žydrūnas, 2010-06-29 20:27:20

Rasa, visi tai suprato, bet smagu buvo pasiginčyt 🙂

Į temą gal ir reikia.. tik klausimas ar ten kažkas rašys atvirai nieko nebijodamas…

Darth Vader, 2010-06-29 21:06:39

 1. Reikia ar nereikia KTU gimnazijai interneto diskusijų lentos, kurioje rašo kas panorėjęs, ką panorėjęs?

Ne, nereikia, nes užšiukšlins viagriniai spambotai ir mažiukai reklamintojai.

 1. Reikia ar nereikia elektroninio dienyno?

Su tinkama apsauga – būtina.

 1. Reikia ar nereikia viešai paskelbti tvarkaraštį, mokytojų pavardęs (gal ir telefonus?), posėdžių darbotvarkes, nutarimus ir t.t. ir pan. ?

telefonų nereikia – asmens apsauga. Visa kita – būtina.

 1. O gal net reikia paskelbti viziją ir misiją? Savadarbį himną? Herbą?

Jei viskas tas jau yra – skelbkit,.

 1. O gal tik suteikti kiekvienam mokytojui po kampelį elektroninės erdvės, kur jis tvarkytųsi kaip panorėjęs: skelbtų tezes, klausimus, namų darbus, jų recenzijas ir pan.?

Ne, nereikia. Viskas turi būti centralizuota, saviveiklai yra blog’ai kitose, ne valdiškose, erdvėse.

Mano logika paprasta:ateidamas į svetainę, noriu žinoti viską. Jei tai gimnazija – ir dėstytojus, ir tvarkaraštį, ir viziją, ir herbą, ir tikslus, ir kontaktus.

Apie Brazauską – žmonės ateiti atiduoti pagarbos. Ne spoksoti į mirusį, o pareikšti pagarbą. Tai taip natūralu – ir tai ne spoksojimas į sifilitiko uljanovo mumiją.

Nepris, 2010-06-29 21:16:40

Gimnazija, kaip ir bet kuri kita organizacija, internete turi būti tiek, kiek tai atitinka strateginius komunikacinius tikslus.

Ar reikalinga pašaliniam žmogui su visomis sultingomis detalėmis žinoti viską kas dedasi, dėjosi ir dėsis Gimnazijoje ir aplink ją? Nemanau. Ne dėl to, kad joje vyktų kažkas labai negero, bet inteligentiški žmonės viešai marškinių nesiskalbia. Juolab, kad kalba eina apie jaunus žmogiukus, kurie dar ne iki galo apsisprendę dėl savo tapatybės, stiliaus, įvaizdžio, eksperimentuoja su savimi ir aplinkiniais, aiškinasi ir nustatinėja kits kito ribas, ir tame procese būna dalykų, kurių visai nereikia nei archyvuoti, nei viešai demonstruoti.

Elektroniniai dienynai ir tvarkaraščiai turi būti prieinami su slaptažodžiu tiems, kam ta informacija realiai reikalinga. Tų slaptažodžių gal ir nebūtina saugoti kaip valstybinės paslapties, bet pašaliniai jų neturėtų nei gauti, nei žinoti.

Posėdžių darbotvarkės, nutarimai turi būti prieinami tiems, kam jie turi būti prieinami, ir ne daugiau, nes “priešas (konkurentas) niekada nemiega”.

Himnai ir herbai tarnautų gimnazistų ir mokytojų tapatybės stiprinimui. Sun Czu pataria naudoti būgnus ir vėliavas, kad karių širdys plaktų vienodu ritmu ir jie žiūrėtų viena kryptimi.

Aš būčiau už tai, kad “suteikti kiekvienam mokytojui po kampelį elektroninės erdvės, kur jis tvarkytųsi kaip panorėjęs: skelbtų tezes, klausimus, namų darbus, jų recenzijas ir pan.” Manau viską valdyti centralizuotai ir griežtai pagal vieną schemą būtų neperspektyvu, nes neatitinka laikmečio dvasios.

Turime turime pilnai decentralizuotas P2P sistemas, turime socialines platformas kaip Facebook, turime mikroblogus a la Twitter, turime organiškai besikerojančias Wiki sistemas, turime nemokamas ir kiekvienam laisvai prienamas publikavimo sistemas kaip blogger.com, turime pusiau nemokamas albumų saugyklas, turime nemokamus asmeninius televizijos kanalus.

Nesu kvalifikuotas laisvai šnekėti apie chaoso teoriją, kompleksines sistemų sistemas, emergence, kvantinę bilokaciją, spiečiaus sąmonę, bet tai tas pats pliuralizmas, tik kitame lygyje.

Šiaip ar taip, pliuralizmas realizavosi masėms prieinamose technologijose ir užtvirtino vartotojų lūkesčius lygyje, kurį nusakytų nebent — “būk realistas, reikalauk neįmanomo!”

Taigi, reziumuojant:

 1. Jei sistema bus pernelyg atvira, tai neišvengiamai bus protestuojančių dėl Asmens Privatumo Pažeidimų.

 2. Jei sistema nebus decentralizuota, duodanti maksimumą lankstumo ir individualizavimo galimybių, tai ji bus atmesta kaip ribojanti Asmens Raiškos Laisvę.

 3. Jei sistema bus visiškai atskirta nuo socialinių platformų, (konkrečiau nuo Facebook), tai bus palikta kaip rūgstantis užutėkis, į kurį užsukama tik pažiūrėt aukštyn pilvais plaukiojančių karosų. Jauni žmonės internetinę erdvę suvokia kaip dalį tos pačios realybės kurioje gyvena, ir nori priemonių bendrauti ir bendradarbiauti kaip gyvai taip ir internete.

Internetas — tai mūsų bevielis intefeisas, be skausmo jungiantis skaitmenėjančias sielas.

Burgis, 2010-06-29 21:20:54

Nuoširdus ačiū Vaderiui ir Nepriui…! Tikrai vertingos mintys. Džiaugiuosi, kad ir Nemezidė čia!

Žydrūnas, 2010-06-29 21:22:28

Reziume pavyko paskaityt 🙂

nieko mes ne skaitmenėjam, toks gyvenimas dabar ir tiek 🙂 o atsirinkt kažką kiekvienas turi laisvę savo.

Rasa, 2010-06-29 22:00:01

Kodėl ir Vaderis ir Nepris-ius mano, kad reikalingas elektroninis dienynas? Kodėl jis reikalingas, kad tėvai ar patys vaikai galėtų pažiūrėti?

Kažkada DL buvo puikus dalykas, net labai. Dabar? Tokia, kokia ji dabar, jau kažin ar reikalinga. Vaikai bendrauja internete kitur, manau, čia tik šiukšlynėlis likęs.

Aš už asmenines erdves mokytojams, jei jie turėtų noro ir laiko jas kažkuo užpildyti.

Ir ar tikrai mes skaitmenėjame? 🙂

Is vu :), 2010-06-29 22:26:29

Apie elektronines priemones tai aš galiu pasidalint mintimis kaip vu yra, aš ten būsiu ketvirtakursis, tai jau gerokai susipažinęs su sistema.

Vu neturi jokių popierinių knygelių, ir dauguma funkcijų, pasirenkamų dalykų pasirinkimas, galutiniai pažymiai, jų įvedimas atliekamas per elektronine duomenų bazę. Šiaip gana patogus dalykas, nereikia eiti papildomai po egzamino pas dėstytoją, laikas taupos ir t.t

Tačiau, jeigu kyla kokių klausimų kad ir dėl egzamino, ne visada turi teisę studentas pasiklaust dėstytojo kodėl toks pažymis, kai kurie dėstytojai geranoriški ir siunčia rezultatus į paštą, arba specialų universiteto ftp serverį, kur kiekvienas dėstytojas turi savo folderį, kuriame talpina medžiagą, ir kartais įdeda rezultatus, prieš suvesdami juos į duomenų bazę. Bet yra tokių , kurie iš vis nieko nededa į ftp, o rezultatą tiesiai suveda į duomenų bazę, ir tada nei penki, nei devyni. Nieko nebegali padaryti. 🙂

Tiesa, čia mano jau antras universitetas, teko metus mokytis vdu, kur tada buvo popierines knygutes, tai visiškai nepatogus dalykas, o ir dėstytojai medžiagos nelabai turėjo kur dėti… Aišku gal sakysit kad dėstytojai neturi dėti pačios medžiagos, studentai gali pagal duotus sąrašus ir patys rasti, bet pvz kai turi pagrindines gaires žymiai lengviau mokytis.

Tai tiek apie elektroninį dienyną 🙂

O dėl Dl, jeigu ktug moksleiviai turi klausymų, galbūt jums reiktų kurti panašaus ką nors į klausk.vu.lt, ten užduodami visi rūpimi klausimai ir atsako ne bet kas, o būtent kažkas iš vidaus.

Tai tiek pamąstymų…

Nepris, 2010-06-29 22:45:10

O kuo blogai elektroninis dienynas? Manau visiems būtų geriau jei gimnazistai ir jų tėveliai galėtų kada panorėję susižinoti situaciją.

Jaunimas, vaikai skaitmenėja, tai faktas. Todėl maloniai nustebau, kad Indrė kitoje temoje džiaugiasi gausianti fizinio darbo.

Rasa teisingai pastebėjo, vaikai diskutuoja kitur. Nežinau, tiksliau gal būtų sakyti “visur”. ir atgal į pilnai kontroliuojamą jų nebepriprašysit net su raudona kepure. Skambės kaip erezija, bet Gimnazija, mokytojai, pamokų medžiaga, užduotys turi būti ten, kur būna vaikai, t.y. “visur”.

Juk, jei teisingai suprantu, Gimnazijos strategija nėra sukurti slaptą mokymo programą ir slėpti jos turinį ir visą metodiką. Bet, kaip įsivaizduoju, kaip noriu tikėti, iš anksto kiekvienam biurokratui pasiaiškinti nėra būtina?

Vadinasi, mokomoji medžiaga, kiek jos yra, turi būti suskaidyta į mažus kąsniukus, ir kiekvienas jų turi būti prieinamas unikaliu adresu (su slaptažodžiu ar be), ir turi būti galimybė jį įterpti į diskusiją, kur ji bevyktų — forume, Facebooke, bloge, Wiki, tam pačiam Twittery (nežinau kiek jaunimo Lietuvoj jį naudoja).

Kitas dalykas yra tas, kad aktyvūs pokalbių apie mokslus iniciatoriai, organizatoriai, dalyviai turi gauti kažkokius akademinius bonusus. Na, šitas punktas gal ne erezija — tik utopija. 🙂

Ta utopija šiek tiek priartėtų prie įmanomumo, jei būtų aprašytos geriausios praktikos, kaip, kokias priemones naudodamas, kokiais procesais remdamasis gimnazistas turi tame dalyvauti internetiniame socialiniame mokymęsi, kad tas dalyvavimas būtų matomas vienoje vietoje, pavyzdžiui jo asmeniniame (ar jo asmeniniame akademiniame) puslapyje.

Nenoriu labai plėtotis, juolab, kad kas seka edukacines technologijas ir inovacijas viską ir taip žino…

Rasa, 2010-06-29 23:11:14

Tik pagalvojau, kada tėveliams reikėtų nustoti sekti vaikų pažymius, kontroliuoti, o tiesiog paklausti, imti pasitikėti savais vaikais? Ar ta riba tik ties universitetu, nes tėvai negali jau kažkaip eiti klausti dėstytojų, kaip čia jų vaikeliui sekas? 🙂 Tada nori nenori esi priverstas pasitikėti tuo, ką vaikas sako 🙂

Šiaip jau net eilinėse vidurinėse dičkiams nebėra tų pažymių knygelių, kur mama su tėčiu turėtų pasirašyt, kad matė pažymius.

Mano manymu gimnazija buvo atsisakius pažymių knygelių kaip nereikalingų? Ar klystu?

Gal gimnazijos informacija turėtų būti prieinama tik gimnazistams, mokytojams, jų administracijai, o jie pats spręstų kam ką rodyti? Gal vaikas turėtų prieiti tik prie savų pažymių, ne prie visų. Ten konkurencija tikriausiai didelė 🙂

Nežinau, tik svarstau.

Burgis, 2010-06-29 23:26:25

Gerb. Rasa, Jūs rašote mano mintis!

Nepris, 2010-06-29 23:52:35

Aš irgi nemanau, kad ta knygelė būtina kaip priemonė kontroliavimui. Mano knygelės irgi niekas niekada netikrino ir ką — visai pakenčiamas pilietis išaugau. 🙂

Saula, 2010-06-30 00:06:31

Visuomenei pakaktų tų duomenų, kuriuos ministerija patvirtino m-klų svetainių apraše: yra ten ir misijos, vizijos, atributika, naujienos, aktualijos, net vidutinis darbo užmokestis, trumpas vadovų CV, už ką atsakingas, mokytojų išsilavinimas (ped., dalykinis), kvalif. kategorija ir t.t. Mokiniams ir tėvams svarbi informacija: atostogos, darbo laikas, sutartys, taisyklės ir t.t.

Visa kita gali būti/nebūti prieinama ne/registruotam vartotojui: DL, tvarkaraščiai; ne mokytojų telefonai (nebent mokykla užpirktų mob. tel.), o el. pašto adresai (kuriuos galima sukurti pvz., [email protected]); mokytojų medžiaga (autorinės tesės ir t.t.).

Registruotiems vartotojams DL gal būtų konstruktyvesnė, be šunkelių. Registruoti vartotojai gali būti visi bendruomenės nariai: mokiniai, tėvai, mokytojai, buvę mokiniai ir garbės svečiai.

Saula, 2010-06-30 00:10:09

El. dienynuose gali būti ne tik pažymiai: komentarai ir t.t. El. dienynai paprastose vidurinėse palengvina darbą auklėtojoms. Ypač 11-12 (3-4 gimnazijos) klasių (ne juokas peržiūrėti 16 dienynų minimum kas dvi savaites. O čia savitarna. Tėvui rūpi – stebi (ne kontroliuoja) jo mokymosi rezultatus. Ne – tai ne. Nors gal KTUG be 10-ukų kitų pažymių nėra 🙂 Mokytojui reikia pildyti tik el. dienyną. Gale pusmečio tik pusmečius atspausdina. Sumažėja tų popierių archyvuose.

Mokytojų “vietelės”. Kas nori ir patys susiranda. Aš pati taikau įvairias mokymo formas: groups.google.com kiekvienai klasei ar klasių grupei, savo svetainėje, el. paštu, ftp, podcasting ir t.t. Tai puikios priemonės „užkabinti“, sudominti, provokuoti, išsiaiškinti. Ypač tai mokiniui padeda, kai jis praleidžia pamokas dėl įvairių priežasčių.

Rasa, 2010-06-30 00:19:10

Nepris-iui: tai kad dar netgi labai neaišku, ar pakenčiamas 🙂 Niekas čia tavęs nepažįsta 🙂

O iš manęs reikalaudavo gerų pažymių trimestre. Fui. Juk išties tie reikalavimai man nieko nereiškė, tik kėlė pyktį. Mėgau mokytis. Mokytis dėl žinių, ne dėl pažymių.

D., 2010-06-30 00:40:33

Pažiūrėkim ką mums siūlo valdžia. Nuo 2010 m. liepos 1 d. įsigalioja LR Vyriausybės nutarimas dėl reikalavimų interneto svetainėms – http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362198&p_query=INTERNETO%20SVETAIN%CBMS&p_tr2=2

Plinijus, 2010-06-30 06:01:25

Pritariu Iš VU. Diskutavome su dukra ir ji labai patenkinta pas juos eančia sistema. Jai labai įdomu buvo klausyti, kaip dar gali būti kitaip.

Labai pritariu Rasai ir Nepriui: niekada netikrinau jokių knygelių, kišenių ar stalčių-jeigu aš nesugebu su vaiku pabendrauti ir pasiteirauti, kaip jam sekasi, gal kokios pagalbos reikia, tai tada mane patį reikia “patikrinti”.

Geros visiems dienos!

Nepris, 2010-06-30 12:34:20

Rasa, na, bet dažnai kartojami dalykai tampa tiesa. 🙂

Nepris, 2010-06-30 12:36:47

D., KTUG lygtais nėra valstybinė įstaiga, tai tie nurodymai lieka šone.

D., 2010-06-30 12:55:50

Nepriui: o tai kas KTUG finansuoja? Man atrodo mokinio krepšelis tai taip pat kažkuria prasme valstybės finansavimas.

Nepris, 2010-06-30 13:42:25

Techniškai, KTUG, berods, yra Viešoji įstaiga. Logiškai mąstant, nuo to, kad valstybė kažkiek primoka už jos piliečių ugdymą, įstaiga netampa valstybine…

D., 2010-06-30 13:53:24

Nesiginčysiu, bet man atrodo KTUG pavaldi švietimo ir mokslo ministerijai. Na bet jau tiek to, tos taisyklės galėtų būti bent jau gairės jei nežinoma nuo ko pradėti kurti, ar ką skelbti 🙂

Nepris, 2010-06-30 13:56:31

Kaip gairės visai įdomios, dėkui už nuorodą.

giedrius m, 2010-06-30 15:22:39

Gimnazija – nedidelė erdvė. Diskutuoti gyvai visuomet įdomiau ir prasmingiau, nebent tai neįmanoma. O tai neįmanoma tik tada, kai dalyvių per daug, arba jie išsibarstę laike ar erdvėje. Pvz diskusijų lentos puikiai veikia studentų grupėms, ypač kai šie nelanko paskaitų. Tai – gerai.

Iš čia galima išvesti kam reikėtų puslapio:

a) tėvams (dienynas, jiems svarbios naujienos)

b) moksleiviams – gimnazijos skelbimo lenta, dienynas, nes ne visos pamokos būna kiekvieną dieną, tvarkaraščiai, medžiaga. Iš principo Saula daug ir teisingai parašė.

Beje, nuo viagrinio spamo nesunku apsisaugoti. Tik va bendrauti su buvusiais gimnazistais galbūt protingiau būtų FB, o ne vidinėje sistemoje.

Edgaras, 2010-06-30 16:17:49

Logika visur ta pati: ar tai pamokų tvarkaraštis, ar fizikos semestro pažymiai, ar net himnas – viską puikiai atsimindavom. Jei tai himnas – jį geriau mokėti, jei tai 5-6 semestro įvertinimai, tai jo pabaigoje puikiai žinai ar nutuoki, ką visą semestrą veikei, ir kaip tai buvo įvertinta. Jei yra pavienė tėvo užklausa dėl semestro pažymių, į ją galima atsakyti.

Kuo lengviau informacija pasiekiama, tuo mažiau ją atsimename. Google aš rasiu ir kosinusų teoremą, ir kiek gramų yra uncijoje. Bet nebūtų, dabar puikiai atsiminčiau. Tegu gimnazistai atsimena!

Dėl elektroninės erdvės mokytojams ir elektroninių dienynų, žiurint iš mokytojo pusės: galbūt reikėtų startuoti eksperimento tvarka ir savanoriškai, ne priverstinai. Arba patiks ir bus patogu, efektyvu, arba ne.

Neseniai užkalbinau du techninės apžiūros centro darbuotojus, kaip jam sekasi dirbti su kompiuterizuota duomenų surinkimo ir apdorojimo sistema (labai gudri ir pažangi, WiFi, skaneriai, touchscreen’ai), įdiegta daugiau nei prieš pusmetį. Abiejų atsakymai buvo vienodi – prie vieno automobilio užtrunka ilgiau, ir nervinasi, prakaituoja.. “Jau būčiau tris pravaręs, kol čia su tuo kompu terliojuosi…”

Saula, 2010-06-30 17:41:00

Nežinau, kaip su tais techninės apžiūros centro darbuotojais – gal kiberfobija jiems, ar visą gyvenimą dirbo be kompų, tai dar neįprato. Mano nuosavas meistriukas paklauso garso ir tiksliai nustato gedimą. Bet kai turguj pirkau mašiniuką, jis atvažiavo su kompiuteriu, prisijungė ir visapusiška informacija kaip ant delno. Visos priemonės tinka, kai įdirbis yra.

Saula, 2010-06-30 17:50:20

Viešoji įstaiga – mokykla ar gimnazija, kai yra du steigėjai. Pvz., VšĮ katalikiškos mokyklos steigėjai miesto Šv. skyrius ir vyskupų kurija.

Įtariu VšĮ KTUG steigėjai KTU ir ŠMM? (kai egzaminus anksčiau organizuodavom, tai lyg ir viena ausim girdėjau, kad nepavaldi KTUG šv. skyriui).

Bent jau VšĮ katalikiškos mokyklos yra finansuojamos taip pat kaip ir biudžetinės (ne VšĮ) mokyklos (iš vyskupo tik dvasinė parama): taip pat mokinių krepšeliai atkeliauja (priemonėms, mokytojų atlyginimams ir t.t.).

Dėl valytojų ir kt. darbuotojų, berods iš savivaldybės lėšų. Tai KTUG kaip ir profesinės mokyklos turbūt gauna tam lėšas iš ŠMM?

Darius, 2010-06-30 19:05:29

Sveiki,

aš čia naujokas, bet visiškai pritariu seniems nariams:

 1. Reikia ar nereikia KTU gimnazijai interneto diskusijų lentos, kurioje rašo kas panorėjęs, ką panorėjęs?

Reikia. Negi dėl kiekvieno klausymo, pasiūlymo ar pageidavimo reikės asmeniškai kreiptis į p. Burgį.

 1. Reikia ar nereikia elektroninio dienyno?

Su tinkama apsauga – būtina.

 1. Reikia ar nereikia viešai paskelbti tvarkaraštį, mokytojų pavardęs (gal ir telefonus?), posėdžių darbotvarkes, nutarimus ir t.t. ir pan. ?

telefonų nereikia – asmens apsauga. Visa kita – būtina.

sonata, 2010-06-30 20:33:46

O man visai įdomi ir vertinga vaiko mokytojų nuomonė. Manyčiau, kad tėvų susirinkimai yra atgyvena, o pasikeitimas informacija visai būtų priimtinas internetu. Ir ne dėl to, kad nepasitikėčiau savo atžala. Žinoma, už tai mokytojui turi būti mokama – kiek, kitas klausimas. (Mačiau troleibuse :”Atsakymas į klausimą- 1 litas, atsakymas į kvailą klausimą -3 litai, atsakymas į labai kvailą klausimą- 5 litai” 🙂 Ne visada galima ryžtis pasiskambinti – trukdomas gal jau ir asmeninis laikas. Todėl bent jau darbiniai e-paštai turėtų būti paskelbti.

ST, 2010-06-30 21:18:13

Su sarkazmu 🙂

Ar reikia internetinės diskucijų lentos (DL)? Jokiu būdu! O jei tokia DL jau būtų, tai būtinai su autorizuotu prisijungimu, kad niekas nedrįstu ten rašyti. Juk jei bet koks anonimas galės ten rašyti, vadinasi reikės ir cenzūros, o tai juk nelengvas papildomas darbas. Kvaila savo noru to imtis! O jei, neduok Dieve, koks nors Anonimas toje diskucijų lentoje parašys, kad mokytojas Vardenis Pavardenis seksualiai prie jo priekabiauja? Geriau jau nieko nežinoti – vargo mažiau, gyvensi ramiau.

Ar reikia elektroninio dienyno (ED)? Jokiu būdu! Tik įsivaizduokite, o jei tas ED paskatins tėvus labiau domėtis savo vaiku? Juk tai potencialūs nemalonumai mokyklai. Kuo mažiau tėvai žino, tuo ir jiems ramiau ir vaikui bei mokyklai geriau. Tarkim, perskaito tėvas ED pastabą ar komentarą, kad jo vaikas kažką iškrėtė mokykloje ir ateina aiškintis aplinkybių. Gaišta laiką ir tėvas ir mokytojas. O jei po to tėvas “duoda pipirų” vaikui, tai ir vaikui negerai. Visiems blogai, reiškia ED reikia uždrausti.

Andrius, 2010-07-01 14:42:05

Dėl eilių prie mirusio žmogaus. Ateistas nuo tikinčiojo tuo ir skiriasi, kad jis neturi tikėjimo. O kai tikėjimo nėra, tai ir klausimas “kodėl?” yra beprasmis.

Aušra, 2010-07-01 16:01:09

“Bet aš jau daug ko nesuprantu, pavyzdžiui, stovinčių eilėje, kad pamatytų mirusį žmogų… Neprisimena, kaip jis atrodė? Nori save parodyti ar kitus pamatyti? Nemoka kitaip pagerbti? ”

Manau yra žmonių, kurie AMB gerbė, žavėjosi juo, mylėjo (?), bet asmeniškai nepažinojo. Atėjimas atsisveikinti su gėlyte rankoj ir yra būdas pagerbti.

Kai mirė V.Kernagis aš irgi stovėjau eilėje…

V.R., 2010-07-02 17:26:06

Gerb. Burgi, jūs garsus žmogus, o jeigu numirtumėte dar direktoriaudamas, tai turbūt visa gimnazija, mokiniai ir kolegos, ateitų jūsų pagerbti ir išlydėti.

Kaip jūs manote, ar būtų lengviau jūsų žmonai ir vaikams VIENIEMS vežti jūsų palaikus į kapines, kolumbariumą ar pelenų barstyti kur nors?

Atėjusieji išlydėti dažniausiai yra didelė moralinė paspirtis ųeimos nariams. Žmogaus palydėjimas į anapus ir yra ta paskutinė pagarba.

V.R., 2010-07-02 17:26:38

p.s. “šeimos nariams”

Žydrūnas, 2010-07-02 17:39:09

Tai tik akimirka…

o paskutinė pagarba yra žmonių atmintyje..

Aš asmeniškai p.Burgį mačiau paskutinį kartą gal prieš 10m. per paskaitas, bet kažkas liko iki šiol, taip pat liks kažkas ir iš šitos svetainės. Aš jau nešneku apie šeimos narius ir tai kas jiem liks…, manau jiem tada mažiausia rūpės visi kiti..

p.s. tfu tfu nereik tokių minčių, p.Burgis dar 100m. pragyvens 🙂

Burgis, 2010-07-02 17:55:35

V.R.: Savo mylimosios Tėvo pelenus mes dviese vežėme į Klaipėdą…

Aš nenoriu, nenoriu, nenoriu dar rašyti jokių testamentų, jokių nurodymų! Bet tikrai žinau, kad man – viskas visai nesvarbu, o mano artimiems žmonėms tikrai nepatiktų bet koks dirbtinumas, priverstinumas, „pareigos atlikimas“, laidotuvių „klasika“.

Beje, mes jau išbandėme: mūsų dukros vestuvės nebuvo klasika, mano 60-metis beveik nebuvo klasika – man patiko!

Žydrūnas, 2010-07-04 14:38:59

Aš taip pgalvojau dabar, kad man čia trūksta tik ryšio tarp žmonių kažkokio, na kokią asmeninę žinutę, kad eitų kažkam parašyt, dabar tik komentuot gali viešai viską, o kartais norėtųs kažką kažkąm ne viešai parašyt :), dėl to ankštoka man čia kartais , visa kita normaliai 🙂

Rasa, 2010-07-04 17:56:21

Žydrūnui: na tai pasek mano pavyzdžiu ir palik savo el. paštą čia 🙂 Aš palikau pirmai. Kas nori, gali parašyt. Ir tau gal kas parašys. O gal dar kiti paliks, jei norės 🙂

Juk kokį lopišką galima pasidaryt netikrą tą paštą, jei bijai, kad tave neužspamintų 🙂 Nors aš tai rimtą tada daviau 🙂

Burgis, 2010-07-04 18:30:06

Žydrūnui: svetainės titulinio šone yra vokelio piktograma – rašykite man, jei norite… O per mane galite susisiekti su kitais svetainės lankytojais, jei jie to panorės.

Žydrūnas, 2010-07-06 04:35:44

Na žinau, kad taip galima, tiesiog nesinori vargint jūsų dėl kokios smulkmenos 🙂

Rasa, tai mano pašto pilna tam internete :), nieks labai nerašo jei kur papuola nemėtai, ir šiaip nelabai aš bijau to visko, o tavo žinau jau 🙂 parašysiu kada 🙂