Ir kas do naktis!

Ir kas do naktis! Dega žvaigždės aukštai,

Bemirkčioja tartum akutės;

Iš užgirio pilnas mėnulis antai

Įspindo į langą grinčutės.

(Maironis)

Kaip manai,

Kaip manai,

Kur eglutės

Namai?

(Violeta Palčinskaitė)

Tą naktį –

Tą ilgą vienintelę naktį –

Net medžiai vaikams

Gali pasakas sekti.

(Ramutė Skučaitė)

Brenda sausis su veltiniais

Balto vėjo vėpūtiniais,

Ir nustebęs žiūri sausis:

Iš pusnyno – kyšo ausys…

(Kostas Kubilinskas)

Atsakymai

Burgis, 2012-01-24 22:16:16

Tai va!…

Mindaugas, 2012-01-25 01:37:32

Pas mus dar tiek daug jo nėra, bet jau kasamas kai kur.