Ir taip negerai, ir kitaip negerai…

*

Vakar virš mūsų namo pakilo pilnatis… „Tai va, – pagalvojau aš, – dabar iš tų valdininkų gali sulaukti visokiausių nesąmonių…“

*

Tai „pailginti“ mokslo metus ar nepailginti? Tik jau ne Jurgitai, kuri mokykloje nebuvo gal 50 metų, nuspręsti…

*

Aš, kaip visada, atsakinėsiu kategoriškai.

Ne, tris vasaros mėnesius Lietuvos moksleiviai neturi mokytis pamokose!

Taip, mokyklos turi dirbti žymiai ilgiau nei dabar!

*

Dabar paaiškinsiu plačiau. Pradėsiu nuo antrojo teiginio.

*

Savo Gimnazijoje svajojau: „Kaip būtų gera, jei mūsų mokykla galėtų dirbti 365 dienas per metus!“ Ar „dirbti“ reiškia, kad visą laiką vyksta pamokos? Anaiptol! Norėjau, kad mokykloje vyktų šventės, varžybos, stovyklos, konkursai, plenerai, sąskrydžiai, šokiai, tarptautinių mainų centrai…

O, jei mes būtume turėję savo stadioną, sporto salę, aktų salę, fizikos, chemijos kabinetų!… Kaip aš prašiau perkelti mus į Chemijos fakulteto B korpusą… Paskui prašiau atiduoti mums merdinčią, pavadinimus keičiančią Radvilėnų mokyklą… Deja, deja… Dabar jau tik istorija nuteis tuos, kurie neleido man eksperimentuoti su visus metus gyva, dirbančia ir žmones džiuginančia mokykla.

*

Dabar – apie pirmąjį teiginį.

Dabar mokyklose atostogos. Užeikite ir pažiūrėkite, kaip „efektyviai“ naudojamas valstybės turtas. Išsamiai išnagrinėkite jūs, švietimo vadai, kiek naudingai, protingai, sveikai laiką dabar leidžia moksleiviai. Išnagrinėkite, kaip šiomis dienomis pasikeitė moksleivių tėvų gyvenimas, kiek jie turi naudos iš to, kad moksleiviams – atostogos.

*

Ne, mes negalime visko kopijuoti iš kitų šalių! Kai sako, kad pas mus trumpiausi mokslo metai, tegu neužmiršta pridėti, kad pas mus didžiausias skurdas, didžiausia atskirtis, didžiausias savižudybių skaičius, didžiausia emigracija.

Kai sako, kad mūsų moksleiviai „nusimokė“, tegu neužmiršta pridurti, kad mūsų šalyje beveik išnykusi mokymosi motyvacija, kad labai sustiprinta mokymo ideologizacija, kad nebeliko protų, kurie galėtų teisingai įvertinti visų mokymo programų beprotybę…

*

Taigi, ponia ministre, pirmiausia pasirūpinkite, kad moksleiviai MOKYTŲSI, o ne laiką leistų mokykloje (ne mokykloje…). Pasirūpinkite, kad jų intensyvus darbas būtų objektyviai ir teisingai įvertinamas. Pasirūpinkite, kad mokykla DIRBTŲ ir tada, kai nevyksta pamokos. Pasirūpinkite, kad būtent mokykla, mokytojai būtų aktyvūs visos vasaros – nuo birželio pirmos iki rugsėjo pirmos – darbų ir pramogų organizatoriai, kad mokykla būtų gyva visą vasarą!

Atsakymai

Pwl, 2017-04-11 11:18:10

Ačiū,

nes tik KTUG aš turėjau 3 mėn atostogų. Rimtai padirbėjus buvo galima vasaroti be sąžinės graužaties ir smagiai.

Vidurinėje, visose klasėse išskyrus pačius pirmus metus pradinėje klasėje, vis patirdavau kokių nors pertvarkymų ir reorganizacijų. Po tiek metų, matau, vis tas pats…

Sokolovas, 2017-04-11 14:37:55

Kažkada juk ir vienuolikos metų užtekdavo. Ir vadovėliai buvo žymiai geresni, ir pasiutusių kasmetinių “permainų” (bjauriausias dabarties dalykas) nebuvo. Mokiniai išmokdavo ir teoremas įrodinėti ( neregėtas dalykas dabar), ir egzaminams (privalomiems baigiamiesiems, taip pat ir stojamiesiems) rimtai ruošdavosi…

Net “paskutinis dvejetukininkas” mokėdavo “a plius b kvadratu…”.

Aišku, nieko nepakeis tas mokslo metų ilginimas…

petras, 2017-04-11 16:01:11

sokolovai, teoremas įrodinėdavo, bet žinodavo tik a plius b kvadratu 😀 nesuaina galai. juokauju aišku.

bet tos permainos gal nėra taip blogai, visad keičiasi kažkas, nestovi vietoj, gal kada suras kažką optimalaus 🙂

Autistas, 2017-04-11 16:34:09

Praleidinėdavau KTU dienines teorijos paskaitas, bet gaudavau stipendiją už gerą mokymąsi. Išlaikydavau geriau už tuos kurie trynė suolus. Ką ten ilginti, aš trumpindavau pats 80% paskaitų, ir mano kambariokas taip darė. Lankydavome tik praktinius užsiėmimus.

Teoriją mes perskaitydavome gavę konspektus.

O šaip konspektuojama dešimtmečiais tas pats tik su patobulinimais. Kam perrašinėti knygas, bet kas nori prašom.

O iš mokyklos įstrigo kai mokytoja suserga, visa klasė siautėja, ir šaiposi iš ko nors. Ar ten mokslas mokytis patyčių ? Negi tu per tokį siautėjimą knygas vartysi ? Net savo vaikų neleisčiau į mokyklą, naudočiau nuotolinį mokymą, nebent tai būtų elitinė mokykla, kur mokomasi, o ne imituojama. Ir mokytojui aliejaus ant kėdės papildavo (9-10 klasė) ir šuns išmatų į klasę atnešdavo, padėdavo šalia mokytojo stalo ant žemės, ir uždengdavo su nuluptu kėdės atlošu, o ji nežinodama primindavo (7-8 klasė). Ir iš ryžių į galvą mokytojai prispjaidydavo (5 klasė). Iš galinio suolo paleisdavo iš tušinuko mokytojai priekyje į galvą (7-8 klasė). Ar reikia matyti vaikui kai klasioką 9-10 klasėje nuolat kasdien apspjaudo trise per pamokas jam ant galvos, už ausų, į sąsiuvinius ? Ar reikia kai rūbinėje kažkas striukės kišėnėse randa įdeėtuėtų išmatų ? O auklėtoja tik padejuoja ir tiek. Čia aprašytos trijų skirtingų komplektacijų klasės, tad nekaltinkime vieno mokinių kolektyvo. Beje tai nutiko ne man, bet kovojau ir aš.

Aš nežinau kas vyksta dabar, tik žinau dar smagiau. Tada buvo labiau psichologinis smurtas, dabar yra ir fizinio. Ar ta patirtis naudinga ? Na gal, žiaurumo ir išlikimo kova „naudinga”. Tai „prailginkime” tą kovą.

Amber, 2017-04-11 18:32:51

Mintis, kad mokykla dirbtų per atostogas, manau, yra gera, bet šita galimybe tikriausiai daugiausiai pasinaudotų vaikai turintys problemų namuose. Dėl atostogų, tai manau, kad jos yra reikalingos, nes negalima vaikų pririšti prie mokyklos, jie turi pamatyti ir realų pasaulį. 12 metų mokykloje yra vaiko-žmogaus žalojimas. Vaikai turi išmokti mokytis ne tik mokykloje ir ne tik iš knygų. Pasaulis yra daug didesnis, platesnis ir margesnis nei mokykla ar universitetas parodo.

sonata, 2017-04-11 23:03:22

Autistui: labai Jus užjaučiu. Jūs nepatyrėte, ar neįstengėte patirti to, ką K. Binkis savo pjesės (tegul ir ne šedevro) veikėjo lūpomis išsakė :”Gražus atžalynas auga”. Neseniai teko būti vieno rajono 12-tokų šventėj – klasiokė patapo pilnamete. Nepamenu, kada taip dūšia džiaugėsi – vyrukai su kostiumais ir “varlytėm”, panelės kaip iš “Vogue”. Pačių išpuošta sena “kultūrnamio” salė, pačių sugalvota ir vedama programa visam vakarui, svečiai dalyvauja nuo 7 iki 70 metų 100%. Alkoholis? Senimas ragauja pasvalietišką alų, 16 asmenų jaunimėlio atsidaro 3 butelius šampanizuoto vyno – “Ilgiausių metų”. Taip, tikra provincija – be “nosyčių pudravimo” ir apsvaigimo iki vėmimo. Nes vakar laikė anglų kalbą žodžiu. Šventės šventėm, o egzaminas yra egzaminas. Ne prestižinės gimnazijos auklėtiniai, bet vis tik – Gimnazistai.

petras, 2017-04-12 08:03:19

Autistai, o ko tu tikiesi, kai suvaro skirtingiausius nepilnamečius (paauglius) krūvon iš įvairiausių šeimų ?:)

Giedrius, 2017-04-12 09:02:59

Petrui: Jeigu teisingai supratau, pats siūlote nepilnamečius (paauglius) išrūšiuoti? Protingi į kairę, gražūs į dešinę? Ar tikrai manote, kad rūšiavimas padės išspręsti patyčių klausimą?

Autistas, 2017-04-12 09:15:01

Sonatai. Suklydote, patyriau tai 11-12 klasėje, kur susirinko gabūs mokiniai, nes tai būvo aukščiausio lygio matematikos, fizikos klasė. Kad dabar madoj gražūs rūbai, o ne alkoholis taip pat žinau. Bet tai tik mada, o ne apsisprendimas, nes negali visi vartoti arba visi nevartoti. Bandos jausmas, bet išoriškai gražu ir yra geriau nei galėtų būti.

Beje mano 100 tadienyje ar išleistuvėse, buvo gražu kaip ir jūsų šventėje, kostiumai, suknelės. Nepamenu, kad kas miegotų po stalu. Universitete alkoholio buvo daug, bet mes buvo vieni iš geriausių studentų. Alkoholis dar nėra 100% blogio rodiklis, vokiečiai turi masines alaus šventes, bet jie bene stipriausia Europos sąjungos šalis.

Petrui. To ir tikiuosi iš jūsų ir kitų – tokio požiūrio.

Auklėtoja atsaini klasės chuliganams.

Rektorius atsainus gerb. B. Burgio skriaudikams.

Teisėjas gailestingas, I. Strazdauskaitės nusikaltimo vadeivai, dar iki nusikaltimo padarymo.

Visi, kas atsakingi labai globoja niekšus.

To ir tikuosi, taip buvo ir bus.

Nes Jūs netikite, kad galite kažką pakeisti.

Petras iškart nuleido rankas, klausia ko as tikiuosi. Tarsi duodamas suprasti, kad kažko kito ir negaliu tikėtis. Na taip, aš negaliu tikėtis, kad išmatų, nedės į kišenes klasėje kažkam. Stipru ar, ne ! Pirma: žmonės turi išdrysti apie tai kalbėti. Antra: suprasti, kad jie gali tai pakeisti. Trečia: daryti. Kolkas baimė net kalbėti, užmaskuota iš senelių išmoktomis frazėmis: pvz. visur visko nutinka; neteisk, nes būsi teisiamas, naudojama savo neveiklumui maskuoti kai matai niekšybę, ir savęs nuraminimui.

Autistas, 2017-04-12 09:22:35

Giedriui. Aš atsakyčiau TAIP. 11-12 klasėje buvo rojus.

Ten susirinko kas nori mokytis. Kas nenorėjo, pasirinko silpniausią klasę, nes buvo galima rinktis mokymosi lygį.

Rūšiavo ir B. Burgis priimdamas tik gabiausius.

Kas būtų jei Einšteinams trukdytų kaliniai ?

Nerūšiuota klasė.

Jūs galite gyventi čigonų tabore, nes nebūtina rūšiuotis.

Ten sąlygos tokios pat „geros”.

Ir uždrausčiau iš ten Jums pabėgti, nes rūšiuoti nereikia ir ten puiku.

Matilda, 2017-04-12 11:09:21

Visi, kas atsakingi labai globoja niekšus.

To ir tikiuosi, taip buvo ir bus.

Tikra tiesa- pritariu Autistui. Tenka su tuo susidurti, ypač , kai ima ,,svarstyti” kokį niekadėją Vaiko gerovės komisijoje. Vaikinas tiek prisidirbęs, kad kitas suaugęs per savo gyvenimą nėra tiek nuveikęs , o jį pabara švelniai, paglosto, socialinė pedagogė , nes injai jo labai gaila.Dėl jo kenčia visi- mokiniai, mokytojai,nes ,matot, iš mokyklos išmesti negaili, nes tėvai turi geras gerkles- pradės atlėkę rėkti ir savo ,,tvarką’ daryti. Taip ir kenčia visi. Ačiū Dievui,tokią ,,zviazdą ” motina išsivedė, kai išvedė mokytojai pusmetyje 8 dvejetus. Žaidė su juo 2 metus. Visi atsidusome, bet kiek reikėjo visiems ištverti: mokiniams, mokytojams, o ypač man- auklėtojai.

Autistas, 2017-04-12 11:35:02

Matildai.

Turbut Lietuvos valstybės pareigūnai vadovaujasi pagal tai kieno gerklė garsesnė, o ne įstatymais.

Iš tiesų visad turite tikrinti įstatymus, rodyti socialinei pedagogei juos į akis, klausti kodėl netaiko įstatymų jei tokie egzistuoja. Jei nereaguoja kreiptis raštu į jos vadovybę ar į aukštesnę juos kontroliuojančią instituciją.

Žodinis raginimas paprastai neturi galios ir numojamas ranka su kvailais atsikalbinėjimais.

Aišku galite patikėti jos žodžiais, kad ji negali pašalinti smurtaujančio asmens. Tada jos darbas yra nereikalingas jei Lietuvos pareigūnas negali nieko tik dejuoti ir guosti užpuoliką. Ji tampa netiesioginė smurtautojo bendrininke, jai gaila ne jūsų, jai gaila, kad smurtautojas praras progą iš jūsų tyčiotis, jei jį pašalins.

Giedrius, 2017-04-12 12:49:17

Tuomet siūlau įvesti dar vieną rūšiavimo kriterijų. Tie, kurie yra labai gabūs, protingi, nori mokytis ir mokosi tik dešimtukais… bet įgytas žinias siekia panaudoti tik savo asmeniniam pralobimui kitų sąskaita, taip pat yra abejingi kitų skausmui savanaudžiai ir vagys pagal savo mentalitetą.

Vydūnas rašė, tokie yra tautos siurbėlės, jeigu patenka valdžion.

Uždrauskim jiems balotiruotis ir būti išrinktiems ne tik į valdžios postus, bet ir į bet kokius vadovaujančius postus.

Tegu dirba išimtinai protinį darbą apatiniame socialiniame lygmenyje, nes jų asmeninės savybės kartu su įgytais įgūdžiais bei žiniomis visuomenei daro daugiau žalos nei duoda naudos.

Juk logiška, ar ne?

Tik yra šioks toks keblumas kaip tokius atpažinti. Bet įmanoma. Sakoma, nori žmogų pažinti – duok jam valdžią… bet tik trumpam 🙂 kad spėtų išryškėti asmeninės savybės kol dar nepridarė daug bėdos.

petras, 2017-04-12 12:54:01

Giedriau, neteisingai supratot, aš nieko nesiūliau.

Autistai, aš nepateisinu smurto, patyčių ir taip pat atsainaus pedagogų požiūrio į tuos dalykus. aš tik sakau, tau, kad tai ką tu matei ir patyrei yra natūralus ir logiškas dalykas, jeigu visi vaikai ir paaugliai neatrenkant mokosi toje pačioje klasėje. todėl kartais gali išlįsti koks blogas vaikas (iš prigimties ar dėl gyvenimo aplinkybių) ir taip elgtis.

aš pats asmeniškai mokykloje į tokius ir panašius elgesius reaguodavau pagal išgales.

bet žmonių tokį poelgį panaikinti neįmanoma (galima minimalizuoti tam tikrais atvejais gal), nes tokia žmogaus prigimtis. jeigu žmonės taip nebesielgs visiškai absoliučiai, tai jau būtų kitokie žmonės nei mes, gal net kita rūšis, bet mes to niekada nesužinosim 😀

Giedrius, 2017-04-12 14:53:25

Petrui: Dėkui už atsakymą. Turiu Jums dvi žinias: vieną gerą :), kitą blogą 🙁 Nuo kurios pradėti? Gerai jau. Pradėsiu nuo geros. Ne tik žmogaus poelgius, bet ir jo būdą pakeisti galima. Šiam reikalui yra pakankamai tiksliai apibrėžtos dvasinės praktikos. Ir viskas ten gana moksliškai ir tiksliai yra aprašyta. Yra dar daug visokių dalykų, kurie keičia žmogų, pvz. kančia, kaip nebūtų keista. Rašoma – kai siela kenčia, ji valosi. Todėl Žemė kartais dar vadinama ašarų pakalne arba kančios vieta. Jeigu nebūtų įmanoma tapti geresniais ir doresniais, tuomet nebūtų evoliucijos, nebūtų iš viso egzistavimo prasmės. Ko mes čia tada susirinkome šioje Žemelėje? Šiaip smagiai laiką praleisti? Nors daug kas būtent taip ir elgiasi.

O dabar bloga žinia. Iš tiesų pakeisti galima tik vieną žmogų pasaulyje – save. Neįmanoma nieko pakeisti prievarta, neįmanoma pakeisti griežtinant įstatymus ir taikant visokias dideles bausmes arba į kairę ir į dešinę dalinant vien saldainius. Taip galima tik išdresiruoti – kaip Cirke.

Žinoma, geri, įkvepiantys pavyzdžiai, darni aplinka skatina žmones elgtis taip pat. Nes esame ne tik tai ką valgome, bet ir tai ką matome bei girdime aplinkui save. Mūsų sąmonė, o tiksliau pasąmonė, sugeria kaip kempinė viską, kas mus supa: garsus, vaizdus, elgsenos stereotipus ir jeigu tai surezonuoja su viduje slypinčiomis neharmoningomis savybėmis (energijomis), gali įvykti sprogimas. Po to visi stebisi: ir kaip tokie Breivikai atsiranda?

Argi ne puiki gyvenimo prasmė ir tikslas: šį gyvenimą užbaigti geresniu negu jį pradėjai.

autistas, 2017-04-12 15:15:34

Rodos cia renkasi protingi zmones, bet ir tie priesinasi vienaip ar kitaip kovai su blogiu. As jau sakiau: taip buvo ir bus. Ir jus abu didziaja savu komentaru tekso skyrete, pasiteisinimui ar abejonems. As nesulauksiu daug pliusu, nes visuomene tokia, kuri palaiko kita puse.

Petrui. As suprantu. Kad egzistuoja blogi zmones. Ir kad saule visur pateka. Tai taip naturalu ir net negaistu apie tai kalbeti. Bet jusu pasakymas: ”galima minimalizuoti tam tikrais atvejais GAL”.

GAL GAL GAL. Jus netikite, abejojate. Jus parodote bejegiskuma.

Giedrius, kuris isizeide ir laiko mane per protingu ar kvailu todel net nekalba ir siulo geriau gyventi kitame gyvenime. Toks darosi ispudis, kad pvz savo vaiku netekti del niekso ir kazkieno abejingumo jus priimtumete kaip karmos zenkla ir lengvai susitaikytume ?

O as cituoju: P. D.

Kitas gyvenimas

Jis įmanomas ne po mirties, o dabar !

autistas, 2017-04-12 15:26:00

Giedriui. Cituoju jus ”Žinoma, geri, įkvepiantys pavyzdžiai, darni aplinka skatina žmones elgtis taip pat. Nes esame ne tik tai ką valgome, bet ir tai ką matome bei girdime aplinkui save. Mūsų sąmonė, o tiksliau pasąmonė, sugeria kaip kempinė viską, kas mus supa: garsus, vaizdus, elgsenos stereotipus”

O dabar papriestarausiu. Ziurejau angliska filma 1971. Prisukamas apelsinas.

Nusikaltelis seimoje paauglys ir socialinis darbuotojas jam sako: ”Mes analizuojame ta beda simtmeciais. Tu turi puikia seima, jaukius namus, besirupinancius tevus. Kas tau yra, ar tave apsedo nelabasis ?

Matote puiki aplinka, tevai ir meile dar nepadaro zmogaus geru. O dabar ironija. Ir tiems, kurie padaro nusikaltima, padovanokite jiems po knyga, nupirkite bilieta i teatra ir pakalbekite graziai, suteikite jiems siluma. Noreciau suzinoti rezultatus. Juk valstybe gali pagal tiek sumaniu ir gailestingu ismananciu zmoniu poziuru peraukleti blogus siuo budu ar ne ?: ))

Giedrius, 2017-04-12 16:17:14

Autistui: Atsiprašau. Nespėjau atsakyti pačiam asmeniškai. Dėl to galėjo susidaryti klaidingas įspūdis, kad nežinia dėl ko įsižeidžiau. Ko gero, pats beprasmiškiausias užsiėmimas pasaulyje – įsižeidinėti. Na, bet kalba ne apie tai. Aš nesakiau, kad lengvai susitaikyčiau su pvz neduok Dieve vaikų netekimu. Žymiai lengviau priimčiau savo paties bet kokias negalias, traumas ir netektį, ir mielai pasikeisčiau vietomis, jeigu būtų tokia galimybė. Tai nereiškia, kad neginčiau, bet nekerštaučiau ir dabar jau neatsakyčiau tuo pačiu kaltininkams, jeigu tokie būtų. Galite galvoti kaip tik norite, bet būtent dėl priežasties-pasekmės arba Karmos dėsnio. Nes studijuoju kas tai yra, gilinuosi į tai ir pastebiu dėsningumus: ką kitam padarysi, tas pats ir pačiam sugrįš, tik dešimteriopai. Įžeidei – tave įžeis, nuskriaudei – tave nuskriaus, nužudei – tave nužudys ir t.t. be galo. Juk kada nors reikia pradėti tas grandinėles traukyti.

O kitą gyvenimą pradėti galima bet kurią akimirką. Tereikia priimti sprendimą giliai širdyje ir gyvenimas, nors ir ne iš karto, pradės keistis.

O dabar šiek tiek ironijos 🙂 Apsupkime save tik negatyvu. Visur transliuokime tik blogas žinias. Rodykime įtarumą, pyktį, kerštaukime, visur ir visiems taikykime teisinę prievartą. Visur iškabinėkime plakatus, kad už prasižengimus bus žiauriai atsilyginama, niekur nerodykime gerų pavyzdžių, tik visokius monstrus ne tiek savo išore, kiek vidumi. Rezultatų galite neprognozuoti. Jie jau matosi plika akimi.

petras, 2017-04-12 16:33:23

Autistai, buvo kažkoks žmogelis kur skaičiavo gerus, blogus žmones ir priežasčių ieškojo, tai atrado, kad apie 10 proc. tų skaičiuotų žmonių buvo tiesiog “blogi” iš prigimties, jis toks gimė. ir tipo jų neišmokinsi būt kitokiu nei jis yra. kaip aklo negali išmokinti matyti šviesos, nes jo akys nefunkcionuoja kaip kitų. gal išras ar atras vaistų, na kaip žmonėm su psihinėm “ligom” gydyt. bet ar duotųsi ne per prievartą gydomi ? jei net perauklėjami nesiduoda (ar tu leistum kitam žmogui laisvai tave auklėti pagal jo pasaulėžiūrą ?).

dėl įspūdžio tai klystat, nes tikrai lengvai nesusitaikyčiau, nes aš jautrus žmogus.

Giedriau, o tai gi gimstame tyri, kaip baltas lapas 🙂

autistas, 2017-04-12 16:59:41

Dar vienas/viena abejojantis. Tema: http://burgis.lt/vulkanai-kartais-issiverzia

Tai – Amber: ”Kažin ar išvis įmanoma nugalėti blogį?”

Zmones neturi laiko kovoti su blogiu, jie kovoja su darbu ir rutina. Net jus kurie komentuojate ir turite laiko, vistiek ieskote abejojate. Ar as sakau, kad reikia 100% pasiekti gerio lygi, kaip minejo Sokolovas, kad absoliutus geris, ne is sio pasaulio.

Kam uzsiduoti 100% o po to sakyti ai gi neimanoma tai geriau nedarysiu nieko.

7 kartus virsijantis sunkiausiu nusikaltimu skaicius lyginant su europa ne is tolo neprilygsta tam idealiam geriui.

700% pervirsis.

Arba tesiekiame 14% is 100% europos lygio. Tai 1 balas su pliusu is 10 balu. Ir jus jau turedami pazymi 1 laikote, pasieke absoliutu geri, kad net krutinti smegenu ir ranku neketinate.

Gal as blogai skaiciuoju, galite mane pataisyti.

Ir seka fraze, visur visko nutinka. Tai Lietuvoje kas nutinka ivertinta 1 lygio balu. Ispanijoje lyginant butu 10 balu.

Puiku ar ne !

Giedrius, 2017-04-12 17:09:33

Petrui: Deja. Praeitų gyvenimų negatyvūs įrašai išlieka. Tiems, kas netiki panašiais dalykais, galėčiau parekomenduoti knygą “Gyvas Dangaus įrodymas”. Parašyta gydytojo neurochirurgo.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-12-20-pomirtini-pasauli-isvydes-jav-neurochirurgas-musu-samone-egzistuoja-ir-be-kuno/111839

Tiems, kas vis tiek netiki, deja niekuo padėti negaliu 🙂

autistas, 2017-04-12 17:23:46

Labai palanki proga parasyti komentara kur norejau anksciau.

Giedriui. PRITARIU, kad gera aplinka skatina ir mazina blogi.

Petrui. PRITARIU, kad yra blogu zmoniu, kuriu nepakeisi nei geru nei blogu metodu.

Ir mes atsidureme aklavieteje ? Ne

Truputis matematikos. Pateiksiu pusiau gerb. Sokolovo pusiau uzdavini, bet is sio pasaulio.

Alytaus pataisos namai 1460 vietu. Pagrindine kaliniu grupe, kurie kali ne pirma karta.

Kybartu pataisos namai 410 vietu. Pagrindine kaliniu grupe, kurie kali ne pirma karta.

Marijampoles pataisos namai 1263 vietos.

Pagrindine kaliniu grupe, kurie kali ne pirma karta.

Vilniaus pataisos namai 610 vietu. Pagrindine kaliniu grupe, kurie kali ne pirma karta.

Pravieniskiu pataisos namai 2763 vietos. Pagrindine kaliniu grupe, kurie kali PIRMA karta.

Apskaiciuokite kiek % kaliniu vis gryzta ir gryzta ten is kur isejo. Jei zimona, kad is pravieniskiu gryzta 50%.

Mano atsakymas 79%.

Pagal surasta magistrini darba apie 70%.

Valstybe neturi is ko islaikyti ju todel trumpina bausmes. Jie pasigano ir besiganydami panaikina koki mokesciu moketoja. O tada vel gryzta valgyti.

Klausimas kaip valstybe sutaupo kai paleidzia potencialu kalini kuris grys ?

Pirmas atveji bausme 10 metu. 10 metu ji maitina.

Antras atvejis bausme 5 metai. Tada jis pasigano ir panaikines koki mokesciu moketoja gryzta dar 5 metams.

Antru atveju bausme tampa 5+5=10. Plius valstybe netenko doro mokesciu moketojo. Plius valstybe eikvoja pinigus teismams ir prokuromams policijai.

Tai apsimoka ji laikyti ilgiau ar trumpiau ?

As minejau sugyzta 70-79%.

Plius dabar nuo kitu metu reikes moketi 2 % NATO isipareigojimu. Ir radau siulyma, kad siuos pinigus reikia paimti is 5% skiriamu nusikalteliu reikmems.

T.y juos isleist, mazinti bausmes.

Och.

Ar jums aiskiau su skaiciais ir pavyzdziais ka reikia daryti ir ko nedaryti ir kaip daromas imitacinis taupymas ?:)

http://www.veidas.lt/grieztos-bausmes-nusikalstamumo-nesustabdys

”Per 1,5 mlrd. eurų arba 5 proc. bendrojo vidaus produkto – maždaug tiek turtinės žalos Lietuvoje kasmet padaro nusikalstamumas. 2018 metais planuojame 2 procentus nuo BVP skirti krašto apsaugos finansavimui, ką esame įsipareigoję NATO. Nusikalstamumo turtinė žala – per 5 procentus nuo BVP. Kokia didelė erdvė jos mažinimui, išmintingiems, racionaliems, pagrįstiems sprendimams ir naudai iš to! ”

Oho ! Ruoskites !:)

autistas, 2017-04-12 17:27:07

Parasiau komentara, bet jo automatiskai nepatvirtina, nes per ilgas. Nenoriu laukti kol jis atsiras po 24-48 todel sutrumpinsiu 🙂

Tad labai palanki proga parasyti komentara kur norejau anksciau, nes,

Giedriui. PRITARIU, kad gera aplinka skatina ir mazina blogi.

Petrui. PRITARIU, kad yra blogu zmoniu, kuriu nepakeisi nei geru nei blogu metodu.

Ir mes atsidureme aklavieteje ? Ne

Truputis matematikos. Pateiksiu pusiau gerb. Sokolovo pusiau uzdavini, bet is sio pasaulio.

Alytaus pataisos namai 1460 vietu. Pagrindine kaliniu grupe, kurie kali ne pirma karta.

Kybartu pataisos namai 410 vietu. Pagrindine kaliniu grupe, kurie kali ne pirma karta.

Marijampoles pataisos namai 1263 vietos.

Pagrindine kaliniu grupe, kurie kali ne pirma karta.

Vilniaus pataisos namai 610 vietu. Pagrindine kaliniu grupe, kurie kali ne pirma karta.

Pravieniskiu pataisos namai 2763 vietos. Pagrindine kaliniu grupe, kurie kali PIRMA karta.

Apskaiciuokite kiek % kaliniu vis gryzta ir gryzta ten is kur isejo. Jei zimona, kad is pravieniskiu gryzta 50%.

autistas, 2017-04-12 17:27:53

antra dalis:

Mano atsakymas 79%.

Pagal surasta magistrini darba apie 70%.

Valstybe neturi is ko islaikyti ju todel trumpina bausmes. Jie pasigano ir besiganydami panaikina koki mokesciu moketoja. O tada vel gryzta valgyti.

Klausimas kaip valstybe sutaupo kai paleidzia potencialu kalini kuris grys ?

Pirmas atveji bausme 10 metu. 10 metu ji maitina.

Antras atvejis bausme 5 metai. Tada jis pasigano ir panaikines koki mokesciu moketoja gryzta dar 5 metams.

Antru atveju bausme tampa 5+5=10. Plius valstybe netenko doro mokesciu moketojo. Plius valstybe eikvoja pinigus teismams ir prokuromams policijai.

Tai apsimoka ji laikyti ilgiau ar trumpiau ?

As minejau sugyzta 70-79%.

Plius dabar nuo kitu metu reikes moketi 2 % NATO isipareigojimu. Ir radau siulyma, kad siuos pinigus reikia paimti is 5% skiriamu nusikalteliu reikmems.

T.y juos isleist, mazinti bausmes.

Och.

Ar jums aiskiau su skaiciais ir pavyzdziais ka reikia daryti ir ko nedaryti ir kaip daromas imitacinis taupymas ?:)

veidas taskas lt / grieztos-bausmes-nusikalstamumo-nesustabdys

“Per 1,5 mlrd. eurų arba 5 proc. bendrojo vidaus produkto – maždaug tiek turtinės žalos Lietuvoje kasmet padaro nusikalstamumas. 2018 metais planuojame 2 procentus nuo BVP skirti krašto apsaugos finansavimui, ką esame įsipareigoję NATO. Nusikalstamumo turtinė žala – per 5 procentus nuo BVP. Kokia didelė erdvė jos mažinimui, išmintingiems, racionaliems, pagrįstiems sprendimams ir naudai iš to! “

Oho ! Ruoskites !:)

autistas, 2017-04-12 17:32:29

Komentarus dublikatus, kurie bus patvirtinti veliau galite istrinti.

ANTRA dalis:

Mano atsakymas 79%.

Pagal surasta magistrini darba apie 70%.

Valstybe neturi is ko islaikyti ju todel trumpina bausmes. Jie pasigano ir besiganydami panaikina koki mokesciu moketoja. O tada vel gryzta valgyti.

Klausimas kaip valstybe sutaupo kai paleidzia potencialu kalini kuris grys ?

Pirmas atveji bausme 10 metu. 10 metu ji maitina.

Antras atvejis bausme 5 metai. Tada jis pasigano ir panaikines koki mokesciu moketoja gryzta dar 5 metams.

Antru atveju bausme tampa 5+5=10. Plius valstybe netenko doro mokesciu moketojo. Plius valstybe eikvoja pinigus teismams ir prokuromams policijai.

Tai apsimoka ji laikyti ilgiau ar trumpiau ?

As minejau sugyzta 70-79%.

Plius dabar nuo kitu metu reikes moketi 2 % NATO isipareigojimu. Ir radau siulyma, kad siuos pinigus reikia paimti is 5% skiriamu nusikalteliu reikmems.

T.y juos isleist, mazinti bausmes.

Och.

Giedrius, 2017-04-12 18:41:55

Autistui: Pagalvokim. O kas tuos žmones galėtų traukti ir skatinti kitokiam gyvenimui? Nėra traukos jėgos. Įkalinimo įstaigose jų draugai, kokie jie ten bebūtų, jų šeima ir giminės, jeigu galima taip išsireikšti, ten jų chebra. Taip vadinamas laisvas pasaulis šiuo metu neturi nieko, kuo galėtų juos iš tiesų sudominti ir skatintų elgtis kitaip. Nematydami vertų dėmesio pasirinkimo variantų jie ir sukasi užburtame rate.

O beje, kaip pasakė vieno seno rusiško filmo personažas: “Pavogei, išgėrei – kalėjiman. Pavogei, išgėrei – kalėjiman… Romantika!” Štai tokie vat keisti romantikai.

Autistas, 2017-04-12 23:14:37

Taip, bet kaip Petras ir sakė, ne visiems tai galioja.

Mano mama ir mamos brolis (dėdė) turėjo tuos pačius tėvus ir augimo sąlygas.

Deja vienas iš jų susidomėjo pažintimis su žmonėmis iš kalėjimų, kitas visiška priešingybė.

Čia genetika.

Kai kam galioja ir tai ką Jūs sakote.

Rūta, 2017-04-13 10:34:13

Autistui: aš sutinku su Jumis – taip, tie kas jau sėdėjo, didelė tikimybė, kad grįš. Tarkim, ne dėl genetikos arba iš dalies ne dėl genetikos, atmeskim įgimtą polinkį į blogį, nes mes jo negalim nei įrodyti, nei paneigti. Tai tada dėl ko?

Manau, kad tie žmonės, kurį laiką izoliuoti nuo visuomenės, nebesugeba pritapti ir vėl į ją įsijungti kaip lygiaverčiai. Iš karto problemos įsilieti į darbo rinką, etiketė, galbūt prarastos šeimos, nusisukę draugai ir ne kiekvienas tai atlaiko. Man jų negaila, ta prasme, kad reikia iš gailesčio paleisti. Gaila kaip paklydusių avių, bet be “pagailėkim, paleiskim, gal pasitaisys”. Manau, kad bausti reikia. Bet negi už kiekvieną nusikaltimą sodinsim iki gyvos galvos, su ta mintim, kad vis tiek grįš, o jeigu nepaleisim – tai gal išsaugosim kokį mokesčių mokėtoją?

Mano galva – yra dvi “problemos”. Viena – palyginus per gerai tuose kalėjimuose, per daug teisių, per daug sureikšminimo, per mažai darbo (sunkaus darbo) ir tuo per mažai motyvacijos ten nebegrįžti. Bet kokiu atveju TEN turi būti blogiau nei gali būti blogiausia laisvėje, tada nebus “traukos”. Žinau, kad kitaip nei yra nebus šiais laikais – žmogaus, tam tarpe ir nusikaltusio visuomenei, teises yra priimta aukštinti, kartais, mano galva, per daug aukštinti, tuo jau bloginant kitų visuomenės narių padėtį. Šito nepakeisim, kalinimo sąlygos greičiausiai tik gerės arba neblogės.

Na ir kita, antroji mintis – galbūt daugiau dėmesio reikėtų skirti padedant paleistiems integruotis į visuomenę. Čia jau kiekvienas galime prie to prisidėti. Pabūti pakantesni, geresni, atlaidesni ir… galbūt stebuklų bus dažniau. O gal kaip tik bus dar mažiau mokesčių mokėtojų, kuriuos likviduos… nežinau… Bet aš vis dar linkusi tikėti žmonėmis ir duoti jiems šansą, kuriuo jie kartais, deja, bet nepasinaudoja pozityvia prasme.

Taigi, mes žinom, kaip yra. O ką siūlote daryti, kad taip nebebūtų?

autistas, 2017-04-13 11:33:23

Rūtai.

Klausimas: Bet negi už kiekvieną nusikaltimą sodinsim iki gyvos galvos, su ta mintim, kad vis tiek grįš, o jeigu nepaleisim – tai gal išsaugosim kokį mokesčių mokėtoją?

Atsakymas: Ne, ne už kiekvieną – bausim ilgomis bausmėmis už antrą, trečią nusikaltimą. Per daug optimistiškai pasakyta, ar ne.

Klausimas: Taigi, mes žinom, kaip yra. O ką siūlote daryti, kad taip nebebūtų?

Atsakymas: Tą ir siūlau, kad visus nesitaisančius nusikaltėlius kurių yra ~70%, bausti ilgomis bausmėmis.

O dėl lėšų stygiaus jau kalbėjau.

NESITAISANTIS vilkas, visada gryš privalgęs avienos, kam jį paleidinėti pavasariais. Nešersiu vilko, jis suvalgys man avį ir po to vis tiek turėsiu jį šerti, kur aš čia sutaupau paleidinėdamas kai man avis nebeduos pieno ? 🙂

Statistika žinoma, kreipiausi į statiskos departamentą, jos ten nėra, bet gavau kitais būdais.

Ir turėčiau tai aiškinti, ne Jums, o šį pasiūlyma pateikti teisingumo ministerijai teisine kalba.

Nes žmonėms kyla daug apmastymų, gal pasitaisys, gal dėl to, gal dėl ano.

Pažvelkime į statistiką ir tikimybių teorija mums pasako kokia tikimybė, kad pasitaisys.

O be skaičiu ir faktu, mes galime diskutuoti į kairę ar į dešinę 🙂

Pentium100, 2017-04-13 11:53:04

Aš manau, kad žmogžudžių tai tikrai nereikėtų paleisti. Tuos, kurie įvykdė mažesnius nusikaltimus tai galima paleisti (po x metų) – galima surizikuoti, kad pasitaisė ir nebenusikals. Tačiau bent vieną žmogų tyčia nužudžiusiam neturėtų būti suteikiama galimybė tai pakartoti.

Taip pat sutinku, kad dabar kalėjimuose per daug gerai. Jei yra situacijų kai laisvėje blogiau, tai yra skatinimas nusikalsti. Pavyzdžiui – alkanas benamis gali ką nors užpulti ar apvogti, nes jei jo nepagaus, tai bus nauda, o jei ir pagaus, tai bus stogas virš galvos ir maistas dykai.

autistas, 2017-04-13 13:50:11

komentaras parasytas, laukiam patvirtinimo.

O galiu tik pridurti, kaip ten sako 1 karta paslydusi teisti visam gyvenimui gali ir neisdrysti, ir argumentas per silpnas kolkas, nors noretusi.

Bet pradzioj bent tuos kurie 2, 3, 4, 5 karta nusikalte.

Juk tenka skaityti kad teisimas 14 karta.

Galima tiesti ir 101 karta iki begalybes, kol jis gyvas bus.

Ar apsimoka tai daryti, ji gaudyti 14 kartu, 14 kartu tardyti, 14 kartu samdyti advokatus.

O jis gal 14 kartu ka suzaloja ir tie zmones suzalojimus gydosi eikvodami valstybes lesas tik todel kad valstybe mane jog 15 karta jis nenusikals.

O gal 16 nau jau tikrai :))

Jums cia bus juokinga ar absurdas ?

Kai tesia n-taji karta.

DELFI antrastes.

13 kartų teistas nepilnametis grasino išžudyti teisėjus bei prokurorus ir susprogdinti teismą

Senolę pagalve dusinęs plėšikas teistas net 16 kartų

31 metų šiaulietis jau teistas 18 kartų

18 kartų teistas kalinys nenurimsta: reketavo prokurorą

21 kartą teistas recidyvistas iškeikė ir norėjo apspjauti teisėją. Delfi.lt

14 kartų teistas banditas į senolės apiplėšimą įvėlė ir 16-metį

Policijai vėl įkliuvo 15 kartų teistas kišenvagis

17 kartų teistas kišenvagis vėl sučiuptas

Su įkalčiais sulaikytas 20 kartų teistas kišenvagis

Avarijoje keleivę pražudęs net 11 kartų teistas vyras kalės 7 m

Sulaikytas sostinės viešbutį „Amberton“ apvogęs jau 19 kartų teistas vyras

Panevėžį gaisrais šiurpino daugybę kartų teistas jaunuolis

Puiku !

Rūta, 2017-04-13 19:24:56

Autistui:

bausmių trumpinimas nėra vien lėšų stygiaus pasekmė. Tai baudžiamosios teisės kaip mokslo suformuota teorija, nuomonė, kad ne bausmių dydis, o jų neišvengiamumas, mažina nusikalstamumą. Tą rašė vadovėliai, tą teigė dėstytojai, kurie buvo ne tik dėstytojai, bet ir teisėjai ar užėmė kitas svarbias pareigas teisininkų bendruomenėje. Taip užaugo ištisos kartos teisininkų, kurie turi šitą “štampą”. Ir jį perlaužti bus sunku. Iš tiesų, tas, kas sąmoningai daro nusikaltimą, negalvoja, kiek už jį gaus, jis galvoja, kad nepagaus, arba, kad pagautas išsisuks.

Anksčiau man ta teorija lyg ir dirbo teisingai. Bet paskutiniu metu aš jos teisingumu, tiksliau pakankamumu, jau irgi abejoju. Todėl tikrai nuoširdžiai linkiu sėkmės kelyje-kovoje už savas tiesas. Gal pakeisit pasaulį į geresnę pusę, padėsit apsaugoti tuos, kuriuos reikia apsaugoti.

Sokolovas, 2017-04-13 20:03:20

DĖL DISKUSIJOS, ĮSITAISIUS MINKŠTASUOLYJE

Aišku, ne visi kaliniai vienodi, bet…

Daug ką reikia tiesiog IŠNAIKINTI. Apie tai tylima…

Reikia naikinti, kad būtų apsaugota daugybė normalių žmonių. Tų, kas reikalingi visuomenės dabarčiai bei ateičiai.

Ir visai nebūtina aiškintis-“kas sudavė aukai lemtingą smūgį”. Tačiau “teisinės valstybės” karikatūra aiškinasi, ir taip yra vilkinamos žmogžudžių bylos.

Ir todėl…Būtent “teisinė valstybė” yra ta koncepcija, kuri skatina nepaliaujamą nusikalstamumo augimą.

Fariziejiška “nekaltumo prezumpcija”, kiti “saugikliai” įteisina nusikaltėlių (bei jų artimųjų) viršenybę prieš prigimtinius visuomenės lūkesčius.

Sokolovas, 2017-04-13 20:04:59

P.S. Tai, kad bausmės dydis neįtakoja nusikalstamumo lygmens- korumpuotų “išminčių” prasimanymas, kuriuo daugelis tiki…

Giedrius, 2017-04-13 21:21:48

Matyt, turėta galvoje, kad bausmių griežtinimas nedaro nusikaltusiųjų geresniais žmonėmis, o tiesiog juos dresiruoja pagal principą: “nedaryk daugiau taip, nes gausi vėzdu į tarpuakį”. Bet tai nereiškia, kad bausmes reikėtų staiga panaikinti. Šiame etape jos yra neišvengiamos, kol žmonės netapo sąmoningesniais ir nedaro nusikaltimų daugiausia tik dėl baimės būti nubaustais.

Pentium100, 2017-04-14 08:56:49

Ne visi yra geri žmonės ir nevisus galima padaryti gerais žmonėm. Tačiau jei blogą galima išdresuoti (nedaryk blogai, nes gausi 20 lazdų), tai manau irgi gerai.

Aš manau, kad visada bus tokių, kuriems smegenys atitinkamai “užtrumpintos” polinkiui į nusikaltimus. Visi sąmoningesni nepasidarys.

Kas liečia 15 kartų teistus – manau du kartus trumpai kalėjime pasdėdejęs trečią kartą pagautas nebeturėtų būti išleidžiamas, nes įrodė, kad nesugeba pasimokyti ir bausmė jam yra per maža.

petras, 2017-04-14 12:36:29

Turėtų dar priklausyt nuo padaryto nusikaltimo. trečią kartą pagautą už tarkim pakankamai smulkią vagystę, gal nereiktų sodint likusiam gyvenimui į belangę. kad ir 10 kartų būtų apsivogęs (jei jo padaryti nuostoliai kitiem žmonėm nepridarė kažkokių rimtų probelmų), gal nereiktų iki gyvos galvos pasodint. galima gi toleruot kai kuriuos dalykus. be to, negali žinoti kaip ir pačiam gyvenimas pasisuks, gal reiks vogt, jei norėsi valgyt, apsirengt, o kitų kelių nebus likę.

Gal reiktų nebent tuos sodint ilgam jau, kur kitų žmonių sveikatą sutrikdė, gyvybę atėmė ir pan.

autistas, 2017-04-14 15:40:22

petrui

Taip taip, kišenvagiai yra juokas, ir be reikalo juos idėjau į sąrašą per skubėjimą. Tai tik sukelia papildomų kalbų. Ir niekam nebus skiriama ilga bausmė jei nedaro valstybei didelės žalos, net jei jums jis daro.

Net ir smarkiai apvogtas žmogus, nėra žala valstybei, jis užsidirbs.

Žala, tai žmogaus žalojimas kai suluošinamas ir jis negali dirbti valstybei kaip ankščiau, o valstybė turi jam skirti globą arba gydymą arba kai to žmogaus nelieka.

Tik toks argumentas ir pateikti skaičiavimai gali priversti keisti įstatymą. Jei finansiškai valsybei apsimoka keisti, tada didelė tikimybė, kad pakeis.

Net išprievartavimai nepretenduoja į šį sąraša.

Nebent tai būtų pateikta, kad didelis kiekis pasikartojančių teismų teisiant tą patį žmogų nuostolinga valstybei arba, kad moterys negali dirbti efektyviai dėl psichologinės traumos.

Beje jei 70% pavojingų, įkalintume ilgam laikui, labai sumažėtų nusikaltimų, kol užaugs nauja jų karta. Kaip reaguotų teisininkai, į 70% sumažėjusį darbo kruvį ir riziką prarasti darba, nes nebėra ka teisti.

Turbūt suprantate ir patys.

hehe, 2017-04-14 18:59:58

Žinoma, visa ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių teisinė sistema – advokatų, teisėjų, notarų ir dar visokių liaudies priešų išmislas, kuriuo siekiama nusikaltimus padaryti dažnesnius, o teisininkų darbą – pelningesnį. Įdomi sąmokslo teorija.

Beje, būtų įdomu sužinoti, kokiais moksliniais tyrimais žmonės, pasisakantys už ypač griežtų bausmių taikymą, grindžia savo nuomone.

https://nij.gov/five-things/pages/deterrence.aspx; https://deathpenaltyinfo.org/facts-about-deterrence-and-death-penalty – keletas šaltinių, kuriuose kriminologai viešai abejoja bausmių griežtumu, kai siekiama mažinti nusikalstamumą.

Autistas, 2017-04-15 02:38:11

Hehe. Ir vel pritruko logikos.

Manes nedomina bausmes, tik visuomenes apsauga nuo PASTOVIU nusikalteliu, kuriu nesulaiko niekas.

Ir jiems nerupi bausmes. Jie kaip zombiai, daro tol kol gali.

Ar tu nubausi 1 parai ar 50 metu, jis daro ta pati.

Jam patinka ir daro, jam nusispjauti ant bausmiu ilgu ir trumpu..

Autistas, 2017-04-15 02:41:44

Bausmiu grieztumu neabejoja Kinija, Amerika, mes galime abejoti nes mes galingesni ir ismanome dar geriau :))

Autistas, 2017-04-15 02:46:41

Is sios diskusijos pajutau gan dideli pasipriesinima, tai jus ir neverkite kai Ieva del masinos dauzo kastuvais, susvelninkite bausmes, ir salis vel klestes.

Kai kalbame, kad B.Burgiui nepadejo rektorius ar svietimo ministerija, tai sioje diskusijoje lygiai tas pats.

Autistass, 2017-04-15 03:35:15

padarysi 🙂

Kai nusikaltelis nusikalsta 9 kartus ir jam skiriama griezta bausme, jis nebegali nusikalsti dar 15 kartu ir negali testi savo veiklos, nes sedi kalejime. Tai ar neefektyvi bausme tokiais atvejais ?

Suraskite man mokslini darba kuris tai paneigtu :))

O kriminologai galbut „noretu” svelninti bausmes ir zaisti paleisk-sugauk zaidima ir teisti dar 15 kartu. Kuo mazesne bausme, tuo anksciau klientas iseina ir vel gryzta, tuo daugiau darbo 🙂

O is tiesu jus nesupratote mano pasiulymo.

Pentium100, 2017-04-18 08:50:44

hehe, naudojuosi paprasta logika ir fizikos dėsniais. Žmogus negali būti dviejose vietose vienu metu, taigi, jei tą, kuris įvykdė didelį nusikaltimą (arba įrodė, kad bauzmė už nedidelį nusikaltimą jam vienodai rodo) yra paodinamas ilgam, tą laiką, kurį jis sėdi, jis negali įvykdyti kito nusikaltimo.

Todėl ir siūlau žmogžudžius ir prievartautojus uždaryti visam laikui – tai yra vienintelis būdas būti 100% įsitikinusiam, kad jie tų nusikaltimų nebepakartos.

Kas liečia kišenvagius – jei nedidelė bausmė už vagystę jo neatgraso nuo nusikaltimų (arba, labai tikėtina, jis nubaudžiamas ne už visus savo nusikaltimus), tai tada reikia didint bausmę ir bent užtikrint, kad kurį laiką jis nevogs.

Ar tikrai reikia kišenvagį paleist, kad ir 100 kartų jis būtų pagautas? Čia panašiai kaip su girtais vairuotojais – skaičiau apie vieną, kurį gal 50 kartų jau pagavo girtą už vairo ir nubaudė. Kokia tikimybė, kad jis ir toliau važiuos girtas?

Autistas, 2017-04-19 09:48:13

Pentiumui100

Štai atsirado vienas žmogus, kuriam pritariu nors ir ne 100%, nes žinau, kad norint realiai tai įgyvendinti reikia įtikti ir valdininkams. Diskusija kažko verta. Bet Gerb. B. Burgis šią potemę pavadino: ”Šuns balsas”, šuns balsas į dangų neina, domų ar mūsų tie postringavimai tik ir liks šitame forume 🙂

Kai šnekame apie bausmes, ką apie jas mastome ?

Šiandien šviečia saulė, gera nuotaika, gal tikrai neverta gilintis, kažkam nutiko, na ką padarysi ar ne ? Gal daugiau nenutiks, neverta gadintis nuotaikos, einam į miestą, gerti kavos, arbatos.

BET. Psichologija veikia mus.

Jei kiekvienas teisėjas, ar įstatymų leidėjas galvotų ne apie kitus, kad kažkam nutiko, o nutiko jam ar jo žmonai. Kad šiandien jis sako aš nesigandinsiu nuotaikos, o rytoj netenki savęs ar žmonos ir rytoj kiti galvos, aj, kam mes gadinsimės nuotaiką, juk ne mums :))

Pirma dalis, tai nusikaltėlių paieška, kol jie nesurado aukų. Suimituotos, silpnos aukos su pareigūnų priedanga. Vakare nesaugu, na tai paleidi po nesaugias vietas pasivaikščiot „paliegusį” žmogų, ir gaudai užpuolikus. Kaip su alkotesteriu tikrina blaivumą, taip su jauku galima tikrinti jų prota, gaudyti būsimus nusikaltėlius, apsaugant visuomenę.

Matote 5 chuliganus, juos aplenkiate, visi aplenkia, bet juos reikia patikrinti, sudarant realią situaciją.

Dabar vakare pareigūnai patruliuoja, tai tik gąsdinimo efektas. Pareigūnai pasuko už kampo ir vėl nesaugu, nes vilkas vėl drąsus 🙂