Iš vienos pusės…

Čia miega Jonas Valickas:

Apie jį jau rašiau, bet jūs jo dar nematėte. Begalvojant apie Joną, gimė prieštaringos mintys…

***

Iš vienos pusės, Jonas yra mano giminaitis.

Iš kitos pusės, mudu dar visai nepažįstami…

***

Iš vienos pusės, Velykos yra šventės tik krikščionims.

Iš kitos pusės, švenčia visi, apie tikėjimo tiesas galvoja mažuma…

***

Iš vienos pusės, aš pats turėčiau rūpintis savo sveikata, gydymu ir už viską mokėti pats.

Iš kitos pusės, tai daro valstybė, daro lyg ir pusiau prievarta, bet kad ne visos paslaugos man tinka ir patinka…

***

Iš vienos pusės, žurnalistai turi rašyti įvairiausiomis temomis, bet negali jų visų išmanyti.

Iš kitos pusės, pikta, kai žurnalistai, ypač TV, imasi teisėjų, prokurorų, auklėtojų, švietėjų vaidmens srityse, kurių visai neišmano…

***

Iš vienos pusės, jei turi savo internetinę svetainę, tai nenorėk, kad visi rašytų tik tai ir taip, kaip tau patinka.

Iš kitos pusės, svetainė tavo, o kažkas rašinėja taip, kaip ant vidinės lauko tualeto sienos…

***

Iš vienos pusės – pavasaris!

Iš kitos pusės – o tau kas iš to?

🙂

Atsakymai

01, 2010-04-02 13:54:10

Velykos – ne tik krikščionių šventė…

Burgis, 2010-04-02 15:11:07

01: Hmm… O tai dar kieno?

petras, 2010-04-02 18:54:27

pagonys irgi švęsdavo kažką panašiu metu, lygtais

laisvas, 2010-04-03 11:01:41

p.B.B. ir visiems: su prabundančia žeme. Stiprių velykučių jums!

giedrius m, 2010-04-03 12:03:38

Lietuviškose velykose daugiau pagoniškų motyvų negu krikščioniškų… Dauguma katalikų švenčių yra sukurtos “ant” pagoniškų, tradicinių dienų viršaus. Neveltui kalėdos beveik sutampa su ilgiausia naktimi, o velykos – su laiku kai diena tampa ilgesnė už naktį ir žemė atgimsta (nevisai tiksliai atitinka data, bet prasmė – ta pati).

Rasa, 2010-04-03 12:22:31

Visiems: saulės akyse, šilumos širdyse, išsipildančių rožinių svajonių, kietų kiaušinių, žibuoklių kvapo ir visko, ko trūksta, kad kasdien atgimtumėt gražesni, sveikesni, stipresni, mylintys ir mylimi… Su šventėmis!

Plinijus, 2010-04-03 13:11:44

Išeinu:

nenoriu būti nesuprantamas;

Išeinu:

o gal aš esu tas, kuris rašo ant vidinės sienos:

Išeinu:

kalbėti evangelijos pagal B.Burgį “…apsimoka save pakviesti su savim susipažint” (dėkingas mamai, kad mane poterių neišmokino)….

Nuostabiausias momentas Žemėje:Didysis Gimimas ir Didysis Prisikėlimas!

Čia susirinkusiems nereikia liaupsių, su Jais reikia gerti Brandų Vyną: SVEIKATOS visiems nuostabiausių švenčių proga!!!

antanasrekasius, kuris gyvena gmail*e……

Burgis, 2010-04-03 14:01:10

Plinijui: kaip tai “išeinu”?! Nė nemanykite!

Plinijus, 2010-04-03 22:02:52

(evangelijos kalbėjimas arba ugnies laiminimas ir vandens šventinimas / vigilijos apeigos/):

Altoriai uždengti, prestbiterijoje indas su vandeniu ir šv.aliejais, žvakės nedega, priešais altorių stovi paschalas. Lauke iš titnago įskelta ugnimi uždegamas laužas….

(evangelijos kalbėjimas: pasirodė baisios nuotraukos. Jaunimas su kaljanu, cigaretėmis, kažkas įžvelgia baisaus skysčio butelį!!! Vidinis balsas rėkia jaunimui: pasakykite tris žodžius ” TAIP, TEN MES!”. Spengianti tyla. Kipšas tyliai krizena į sauja. Burgis stebukladarys – moka sunaikinti blogio vaizdinius, deja…didvyrių neatsiranda….)

Pradžia ir Pabaiga, Alfa ir Omega…skamba iš kunigo lūpų, galvoje ratu bėga mintinai išmoktos Burgio eilės. Laiminamas paschalas, procesija, tamsą pamažu sklaido žvakiu švieselės, giedama prekonija. Burgio eilės dar labiau isišelsta: Velykų naujiena gerai, eilės – taip pat… UGNIS PALAIMINTA!

(evangelijos kalbėjimas: mano siautėjimas Burgio salonuose begalinis. Koks asilas nepasinaudos proga: šeimininko tai nėr, nė motais, kad jam be galo sunku, kad dūšią drasko dilema, o kūnas praranda pusiausvyrą. Dūžta krištolas, po kambarius laksto baldai. Teisybė tik viena ir tik mano!)

Prie kunigo indas su vandeniu. Koks lengvas ir pažįstamas jo mostas ranka. Vanduo susimaišo su aliejais, ranka nuvaloma citrina ir duona…Eilės galvoje nebesukontroliuojamos, šiurpas eina per kūną…. VANDUO PAŠVENTINTAS! Skamba aleliuja. Eikite, esate siunčiami, aleliuje.

Ugnis ir vanduo pasklinda po namus, po visas širdis:” linksmų šventų Velykų!”

(evangelijos kalbėjimas: akmuo nusirito.)

Mintyse vis tos pačios B.Burgio eilės.

antanasrekasius

Povilas, 2010-04-03 23:03:37

Plinijui: ar ne geriau kurti vizijas “Lietuva 2030”? Šiandien pradžia padaryta. Kaljanas – rankose, žolės rasime…

sonata, 2010-04-03 23:08:00

Plinijui: privertė suklusti Jūsų parašas: antanasrekasius. Kas tai? Signalas? Aliuzija į šviesios atminties tragiško likimo kompozitorių? Norėčiau klysti šiuo atveju.

Plinijus, 2010-04-03 23:21:00

Sonata, tavo norams lemta išsipildyti.Mūsų gimtąsias trobas skiria apie 15 km.

Koks signalas ?!- aš per didelis optimistas. Tiesiog esu emocijų žmogus. Šis vakaras labai nuostabus, reikšmingas!

Povilai, vizijų nekūriau ir nekursiu!

sonata, 2010-04-03 23:32:22

Plinijui: ufff… gera kartais suklysti. Šviesaus ryto ir kietų margučių. (Maniškiai suskilo – bet gerai – daužyt nebereiks:)

Plinijus, 2010-04-03 23:36:36

Sonata, ar Tau yra tekę būti bažnyčioje būti Didyjį Šestadienį?

sonata, 2010-04-04 08:47:55

Plinijui: mano Bažnyčia yra manyje… nepriimtina galbūt, bet visa kita būtų veidmainystė.

Plinijus, 2010-04-04 08:58:55

Būtent, Sonata! Va ir mes dabar lekiam į tuos namus, kuriuose gyvena kiekvieno iš mūsų savas Dievas. Minia išsisklaidė, dabar bus šv.mišios su puikiu koncertu.

sonata, 2010-04-04 09:10:35

Plinijui: gražaus ir taikaus buvimo. O mes lekiam seneliams parodyti anūkus. Visi seneliai truputuką “meldžiasi” anūkams ir ne truputuką – už juos:)

Plinijus, 2010-04-04 12:57:06

Sonata, ačiū! O mes, sumušę po kiaušinį, lekiam prie Kryžių kalno. Smagių šventiškų lenktynių!