Išdidumas – nevogti!

Šįryt buvau policijos poskyryje. Pasakojau apie vagystę iš kaimyno kiemo. Keista tai, kad vagystė buvo rugpjūčio 17 dieną (čia apie ją rašiau), o apklausė mane tik dabar…

*

Vakar į gimnaziją dr. Vladas Lašas atėjo su trimis jaunais vyrukais. Vienas iš „Lietuvos kosmoso asociacijos“, kitas iš bendrovės „Inovatyvūs inžineriniai projektai“… Tie žmonės rengiasi į kosmosą paleisti lietuvišką palydovą!

*

Jaučiate atstumą tarp pirmojo ir antrojo pranešimo? Kosmosas!

Mūsų gimnazistai laimi medalius pasaulinėse olimpiadose, o jų bendraamžiai vagia…

Tie vyrukai kuria palydovą, o jų bendramažiai policininkai prekiauja narkotikais…

Jaunas vyrukas įkuria restoraną Vilniaus centre, o muitininkai sunkvežimyje randa cigarečių kontrabandos už pusantro milijono litų…

***

Kas atsitiko su žmonėmis, kad tiek daug vagiančių? Man atrodo, kad nuo jaunų dienų vaikus reikia mokyti taip: vagia tik vargšai; vagia tik nevykėliai, nemokšos; vagis turi turėti šiokių tokių gabumų, bet tai visiški niekai, palyginus su tikrais gebėjimais moksle, sporte, mene…; vagiantis prisipažįsta, kad yra prasčiokas, žemiausios kastos žmogelis, neturintis savigarbos, išdidumo, nepasitikintis savimi, bijantis gyventi atvirai ir teisingai.

*

Būtina pabrėžti, kad toks apibūdinimas tiks visą gyvenimą, net jei būsi ministras, Seimo narys, meras… Vagi, sukčiauji, nemoki mokesčių, imi kyšius – esi menkysta! Tai turi suprasti vaikai, suaugusiems tai suprasti jau neduota…

Atsakymai

Burgis, 2013-01-25 11:08:35

Pritarkite!…

Arvydas R., 2013-01-25 11:24:02

Taip! O paralelė su “kosminiu” atstumu – itin pavykusi! 🙂

Saulius, 2013-01-25 12:07:50

Jūs manote, kad vagia dėl prestižo ?

Rokas, 2013-01-25 12:20:53

Vagystės – didelė problema, dar blogiau, nemažai vagių tiesiog negali būti baudžiami – amžius neleidžia, o jų tėvai nieko nebegali padaryti, nes patys tokie pat.

Burgis, 2013-01-25 12:56:25

Sauliui: taip, yra vagiančių dėl prestižo – kaip jie supranta tą prestižą… Bet tokių nedaug. Dažniausiai tai aukšti pareigūnai, bankininkai, politikai, nes jiems vargšiukams, atrodo, kad jie nevagia, tik yra labai apsukrūs, įtakingi, sumanūs, todėl „susiorganizuoja“, o kiti, matai, to nesugeba…

Arvydas R., 2013-01-25 13:03:32

Na, dar yra vagys, kurie vagia iš mūsų visų – tai darbo biržų “globotiniai”. Jie juk žino: “kam čia dabar dirbti, jei mano pašalpa didesnė?!”. Šitie irgi vagia dėl prestižo, nes dirbti – per žemas lygis..

Darius, 2013-01-25 16:31:57

o estai savo palydovą paleis ankščiau nei mes…

Arvydas R., 2013-01-25 16:53:55

Užtat mes galime iš jų pavogti!! 🙂

Darius, 2013-01-25 17:48:23

Iš estų gal ir pavogtume, bet lyg tai vakar skaičiau, kad estai savo palydovą jau pagamini ir atidavė prancūzams, kurie už poros mėnesių jį švystels į viršų. O iš prancūzų pavogti jau mūsų smegenų neužteks…

Rimvydas, 2013-01-26 09:49:45

Ta vadinamoji kontrabanda (šiuo atveju cigaretės) ir vagystė- toli gražu ne tas pats.

Arvydui:

Apie palydovą- labai tiko į temą 😉

Saula, 2013-01-26 10:47:08

Rimvydai, mažesnis vagis-didesnis vagis, vis tiek vagis.

Vagia iš valstybės (nemoka mokesčių) – vagia iš žmogaus, vis tiek vagia. Nes valstybė esame irgi mes – žmonės.

Atsimenu, vienas Kauno Sąjūdžio vadų išsijuosęs gynė mėsos kombinato darbininkus, vagiančius iš kombinato mėsą (išnešančius mėsos juostas, apvyniotas aplink juosmenį:-)): „Jie nevagia – jie palieka mėsą Lietuvoje. Tos mėsos neišveža į Rusiją“. Suprask, vagys – vos ne Lietuvos patriotai 🙂

O juk vis tiek išveždavo tiek mėsos vagonų, kiek priklausė pagal planą. O tą išvogtą mėsą kompensuodavo į „šlapiankę“ dėdami daugiau kitų komponentų (vietoj mėsos). Taigi tie Lietuvoje, kurie neįpirkdavo vogtos mėsos, pirkdavo „šlapiankę“ su mažiau mėsos. Iš jų buvo vagiama.

Jūratė, 2013-01-26 12:28:36

Pavyzdys iš artimos aplinkos: vidutiniškai pragyvenanti šeima, tačiau galinti sau leisti, savo vaikams, kuriems yra 9 ir 13 metų, taip įkalusi į galvas kainų, pinigų svabą (kiek kas kainuoja, kad viskas būtų kuo pigiau, kad nieko sau negalima leisti, nes jie sau leidžia tik alkoholį ir maistą, vaikų treniruotes). Kuomet kažkas įvyksta, vaikai klausia kiek tai kainavo, negi, mama, už tai mokėjai. Turiu mintyje, kad viskas sukasi apie kainų ir pinigų dalykus. Tad, norėčiau paklausti ar tėvai nevagia iš vaikų vaikystės, kuomet jie neturėtų taip stipriai sekti vienintelius kainų (pinigų vertę žinoti, kaip jie sunkiai užsirbami, sveika, tačiau…) ir pigumo prioritetus gyvenime? O juk ir tėvai galėtų jiems vietoj užsigyvenimo maistiniuose poreikiuose, duoti, tai kas lavintų ir pan. Kaip manot, ar tai sveika vaikams ir ar jie nėra apvogti? Ačiū ::)).

Arvydas R., 2013-01-26 14:58:00

Jūrate, tiems tėveliams galite išduoti paslaptį: taupant pajamų kiekis nepadidėja. Žinoma, pinigus reikia leisti racionaliai bei gerai apgalvojus, tačiau dėl taupymo Jūs daugiau pinigų negausite. Jei tėvai linki vaikams gero ir nori, kad jie taptų finansiškai nepriklausomi, jie turėtų aiškinti apie mokslo bei savišvietos naudą, nes būtent šie dalykai užtikrina didesnes pajamas. Svarbu išaiškinti vaikui, jog jis moksosi dėl savęs, dėl savo ateities. Ir jokiu būdu ne dėl geresnių pažymių. Vaikai į mokyklas turėtų keliauti parsinešti žinių, o ne pažymių. Tokia būtų mano labai-labai-labai paviršutinė nuomonė 🙂

Rasa, 2013-01-26 15:40:59

Paskaičiau čia apie tuos taupymus, vienaip pagalvojau ir paskui iš kitos pusės pagalvojau, o dar paskui taip prisiminiau:

Jei žmogus nusipirko “Bentley”, tai dar nereiškia, kad jis turtingas. Gal būt jis taupė tris mėnesius…

Darius, 2013-01-26 17:55:46

O aš apie taupymą prisiminiau tokį vieną seną anekdotą:

Važiuoja su nauju mercedesu šveicaras ir staigiame posūkyje išlekia iš kelio ir visiškai sudaužo savo automobilį. Išlipęs piktas vaikšto aplinkui ir burba:

– Mėnesio atlyginimas nuplaukė.

Po kelių minučių tame pačiame posūkyje vokietis su nauju audi irgi atsiduria griovyje:

– Pusmečio atlyginimas nuplaukė.

Dar po kelių minučių rytų vokietis su trabantu (toks pats zaporožietis, tik rytų vokiečių) atsiduria šalia griovyje. Šiaip ne taip išlipęs iš visiškai sumaitoto automobilio atsisėda ir verkia:

– Viso gyvenimo santaupos pražuvo.

Čia vokietis su šveicaru susižvalgo ir klausia:

– O kodėl tu tokį brangų automobilį pirkai?

Rasa, 2013-01-26 18:10:35

Na va, nors kartą mano nuomonė su Dariaus sutapo 100% 🙂 nes šitą anekdotą irgi buvau prisiminus, kai rašiau komentarą 🙂

Bet tik dėl anekdoto sutapo, jeigu ką… 🙂

Arvydas R., 2013-01-26 18:22:09

Na, o aš savo minčiai pailiustruoti taip pat parašysiu anekdotą:

Kartą keliauja vilkas miško takeliais, žiūri – zuikis nauju mopedu parlekia! Sustabdo žvairį ir klausia:

– Sveikas, žvairy! Klausyk, kaip Tau pavyko naują mopedą nusipirkti?!

– Sveikas, pilkši! Na, matai, aš visą gyvenimą taupau, pinigų vėjais neleidžiu. O Tu? Tu nuolat geri, išlaidauji.. Pradėk ūkiškai galvoti ir elgtis!

Išsiskyrė jiedu. Zuikis linksmas mopedu nulėkė, vilkas liūdnas nukiūtino. Susitinka jie ir vėl po savaitės. Tik šį kartą zuikis mopedu rieda, o vilkas apynauju “Mercedes’u” važiuoja. Zuikiui net akys ant kaktos išlipo:

– Iš kur, Pilki, pas Tave pinigai mašinai?!

– Na, kaip ir sakei – taupyti pradėjau. Savaitę negėriau, o dar ir tuščius butelius pridaviau!..

Regina A., 2013-01-27 16:34:54

Tik ką Čekuolis laidoje pranešė, kad lietuviai šįmet JAU paleido savo palydovą (?)

Regina A., 2013-01-27 16:42:05

Kai vienu metu keli darbai, tai gal ko ir neišgirdau 🙂

Bet kad mes už Latviją ir Estiją būsim anksčiau, tai tikrai pasakė 🙂 Mus „pavėžės“ japonai (reikės perklausyti įrašą LRT)

Arvydas R., 2013-01-27 18:12:59

В то время, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной…

Giedrius B., 2013-01-31 11:31:38

Kinai vagia ir kopijuoja viską nuo minčių iki lėktuvų – vienos ląstelės suvalgo kitas – kitimas – amžinas gamtos ciklas. Daugiau akcentuočiau vidinių vertybių, gyvenimo krypties (ir autoritetų, tokių kaip Jūs) trūkumą. Visa kitka -jau pasekmės …

Kodėl taip yra? Nes daugelis renkasi patogesnį gyvenimą ir patyliukais nebelieka kam atstovauti vertybes, būti autoritetais. Lieka tik “absoliučios tiesos” institucijos ir šiaip narcizai …