Išmintinga pelė

(Pagal mongolų pasaką)

Miško pievelės pakraštyje buvo gilus griovys. To griovio dugne, įsikasusios į sausus lapus, miegodavo pelės. Briedis kasnakt išeidavo iš miško, peršokdavo griovį ir ganydavosi pievelėje.

Kartą sena pelė tarė jaunesnioms:

– Kraustykimės iš čia. Briedis jau senas, vieną dieną jis neperšoks griovio, įkris ir mus sutraiškys.

– Et, nežinia kada jis kris, jei išvis kris, neverta kraustytis, – atsakė pelės.

Senoji pelė išėjo viena. Kitoje vietoje išsirausė urvelį ir ramiai gyveno.

Vieną dieną briedis šoko, neperšoko griovio, įkrito, susilaužė kojas ir sutraiškė visas peles. Netrukus ir briedis nugaišo.

Iš miško išėjo keturi plėšikai, pamatė briedį ir apsidžiaugė: „Mėsa dar šviežia, galėsime papuotauti!“

Du plėšikai ėmėsi mėsinėti briedį, o du nuėjo atnešti vandens. Vandens nešėjai sumanė nužudyti savo bendrus ir briedžio mėsą pasidalyti dviese. Jie į vieną vandens indą įbėrė nuodų ir grįžo prie griovio.

Tiedu, kurie mėsinėjo briedį, irgi sumanė atsikratyti nuėjusiųjų vandens, todėl du kepsnius apibarstė nuodais. Vandens nešėjai suvalgė užnuodytos mėsos ir krito negyvi. Likusieji du plėšikai suvalgė sau paruoštus kepsnius, atsigėrė užnuodyto vandens ir taip pat galą gavo.

Tada prie griovio atbėgo lapė. Pamačiusi negyvas peles, negyvą briedį, negyvus plėšikus, suprato, kad jai teko didelis grobis.

– Nuo ko čia pradėjus ėsti? – svarstė lapė.

Nutarė pirmiausia nugraužti vieno plėšiko lanko templę, o kitu grobiu užsigardžiuoti. Įniko lapė graužti lanko templę, kuri buvo padaryta iš jaučio sausgyslės. Templė netikėtai trūko, lankas kirto lapei į galvą. Lapė krito negyva.

Po kiek laiko prie griovio atbėgo senoji pelė. Supratusi, kas čia atsitiko, išmintingoji pelė pasakė:

– Kas neklauso vyresniųjų patarimų, yra panašus į šias kvailas peles.

Kas dūksta senatvėje – panašus į šį briedį.

Kas trokšta kitiems mirties – panašus į šiuos plėšikus.

Kas iš godumo apanka – panašus į šią lapę.

Atsakymai

Burgis, 2012-11-07 12:27:26

Gera pasaka?…

Susidomėjusi, 2012-11-08 17:50:01

Laba diena, pasaka tikrai pamokanti… Norėčiau paklausti truputį ne į temą… Praeitais metais dalyvavau MMLT, o šiemet dalyvausiu MLT… Ar nieko tokio jai užsiregistravau senu prisijungimu..? 🙂

Burgis, 2012-11-08 20:13:41

Susidomėjusiai: tiks, tiks!