Išmokote išmokti, abiturientai?

Yra kažkas magiško tos gėlės žydėjime! Tai jūsų širdžių žydėjimas, abiturientai. Mūsų namuose – daugiau pavasario, nes tai jūsų gražus pavasaris, abiturientai.

Žiūrėdamas į tas gėles, galvoju: ar jūs išmokote gyventi, abiturientai? „Šimtadienio“ šventė teikia vilčių, kad išmokote. Kad jau mokate dirbti, jau mokate džiaugtis, jau mokate įvertinti. Mokate padėkoti. Svarbiausia, kad jau tikrai išmokote išmokti to, ko labai norite.

*

Bet dar ne viską žinau… Ar išmokote mylėti? Ar išmokote neišduoti? Ar išmokote nepasiduoti? Ar išmokote pasirinkti? Kviečiu jus neprarasti greičio, polėkio, kuris jus nešė į „Šimtadienį“. Kviečiu jus neprarasti aukščio, kurį jau pasiekėte. Kviečiu jus matyti ir girdėti tuos, kurie nori su jumis kalbėti…

Atsakymai

Burgis, 2013-02-26 10:21:03

Padėkime jiems, padėkime!…

Abiturientė, 2013-02-27 07:58:44

Direktoriau, be viso to, ką pasakėte, išmokome vertinti gimnaziją ir tai, ką ji mums duoda, išmokome vertinti ir būti dėkingi Jums, nes Jūs ne tik direktorius, Jūs mūsų mokytojas ir visada mums padedantis žmogus. Ačiū Jums.

Burgis, 2013-02-27 08:19:01

Ačiū, Abituriente! Tu išmokai pagirti, todėl gyvenime tave girs ir girs…

Abiturientė, 2013-02-27 09:11:14

Išmokome, Direktoriau!