Išnaudotojų neliko. Neliko?!

Tik jau ne todėl išnaudotojų neliko, kad vakar demonstracijos per pasaulį nusirito! Vilniuje gi ne protestavo, o džiaugėsi…

*

Temą pakišo kasrytiniai radijo reklamos priminimai apie Sapiegas: „mecenatai, valstybininkai…“. Bet juk jie buvo buržujai, kapitalistai, išnaudotojai! O gal nebuvo?

*

Vos ne kasdien girdime: tas milijonierius suteikė labdarą, parėmė gyvūnų globos draugiją, anas milijonierius nuvežė dėvėtų drabužėlių į vaikų namus, o šis milijonierius net kompiuterį mokyklai padovanojo! Kokie geri tie milijonieriai! O kaip jie susikrovė savo turtus? Žinoma, išnaudodami vargšus darbininkus! Mes K.Markso nepamiršome!

*

Pagalvokite apie tuos turtingus žmones, kuriuos jūs pažįstate. Jie labai skirtingais būdais sukaupė turtus, labai skirtingais būdais! Sutinkate? Vienus galima girti už išmintį, išradingumą, mokėjimą pasinaudoti santvarkos pagaliau suteiktomis galimybėmis dirbti ir užsidirbti. Kitus galima girti už tokio verslo išvystymą, kuris suteikė darbo ir duonos šimtams žmonių, nemokančių verslauti, investuoti, bet mokančių dirbti. Trečius galima užjausti netikėtai pralobus sutapus aplinkybėms: išlošus loterijose, azartinių lošimų laukuose, gavus palikimą ir pan. Bet akivaizdžiai yra ir kraugerių, jei ne vagių ir sukčių, taip bent apsukrių lobistų, politikierių, valdininkų, kurie dirbtinai nukreipia pinigų upelius į savo kiemą, kurie pasiglemžia tai, ką mums visiems skiria ES, kurie suteikia sau teisę dalyti mūsų visų pinigus taip, kad jiems tektų didžiausias kąsnis…

*

Išnaudotojų yra! Šlykščių išnaudotojų. Jie šlykštūs jau vien todėl, kad meta šešėlį teisingai ir teisėtai praturtėjusiems. O jei nebūtų teisingai ir teisėtai praturtėjusių, tai kaip mes motyvuotume savo vaikus?

 

Atsakymai

Burgis, 2012-05-02 10:36:41

Įverčiams…

Arvydas, 2012-05-02 10:46:30

Gal savo pavyzdžiu galėtume motyvuoti atžalas? Juk gyvenimo variklis nebūtinai turi būti pinigai! Hm, jei jau žiūrėti į pinigus grynai iš mechanikos pusės, tai gyvenimo variklis turėtų būti meilė, šeima, nuotykiai, darbas, hobiai ir pan., o pinigai – kuras, kuris verčia tą variklį suktis 🙂 Galingos svajonės, kaip ir galingi varikliai, suryja daug kuro, dažnai tenka stoti kolonėlėse, kita vertus ekonomiški varikliukai sunaudoja mažiau degalų, kelionė trunka ilgiau, nereikia rūpintis degalinėmis.

Burgis, 2012-05-02 11:01:53

Arvydui: aš turėjau galvoje, kad sunku būtų motyvuoti, jei turėtume pripažinti, jog visi turtuoliai – sukčiai, vagys, kraugeriai. Vaikai bijotų praturtėti… Laimė, kad yra turtuolių, kurie gali būti mūsų vaikams pavyzdžiai.

Arvydas, 2012-05-02 11:19:25

Na, reiškia kai kurių žmonių varikliai sugedę! Kurą siurbia, o niekur neveža :))

petras, 2012-05-02 15:00:51

yra dar ir tokių sukčių bei vagių, melagių, kurie per ilgą laiką sudaro apie save labai gerą nuomonę, kad net autoritetais tampa, ir motyvuoja kitus 😉

sonata, 2012-05-03 07:55:29

Petrai, viskam savas laikas – anksčiau ar vėliau yla išlenda iš maišo.