Jaunas žmogus, bet senas dėstytojas

Artėja semestras. Vėl sužinosiu: tas jau nebedirba, tas jau nebedirba… Gal ir man bus pasiūlyta nebedirbti? Nieko tokio, man jau 60+, aš suprasiu. Bet aš juk nesu senas! Juk aš viską prisimenu, ko reikia paskaitoms, išsprendžiu tuos uždavinius, kuriuos išspręsdavau būdamas trisdešimties. Ir vis tik…

*

Vakar pagalvojau – o mane ar mokė seni dėstytojai? Stengiausi prisiminti, kuris buvo (atrodė) senas. Ko gero, profesorius Andrius Novodvorskis? Šis puikus dėstytojas, įdomus ir malonus žmogus paskutiniame mano studijų kurse mokė mane pedagogikos – buvau pasirinkęs tokį kursą. Na, dėstytojas buvo tikrai pagyvenęs… Ką ten sakyti – buvo senas.

*

Pažiūrėjau į visagalį internetą ir netekau žado – tada profesoriui buvo 61-eri! Mažiau nei man dabar…

*

Galvok iš naujo. Viena vertus, praėjo pusė amžiaus, žmonių gyvenimo trukmė pailgėjo. Bet kita vertus, taip, kaip mes atrodome patys sau, mes neatrodome studentams…

*

Visai rimtai siūlau – studentai per pirmas tris paskaitas, kol dar nėra jokių atsiskaitymų, visi slaptu balsavimu turėtų pasakyti: tinka jiems dėstytojas ar netinka. Tai būtų tik patariamasis „referendumas“, bet aš norėčiau būti įvertintas. Mėgstu pats priimti sprendimus, ką dirbti ar nedirbti, kur būti ar nebūti, bet toks slaptas patarimas būtų labai naudingas.

Atsakymai

Burgis, 2014-08-17 11:26:34

Įvertinkite temą, ne mane…

Rasa, 2014-08-17 14:06:55

Studentų tai, manyčiau, geriau neklausti… 🙂

Rasa, 2014-08-17 14:18:19

Pagalvojau, kad galit neteisingai suprasti 🙂 Turėjau galvoje, kad studentai nėra pajėgūs objektyviai įvertinti dėstytojo per pirmas paskaitas.

Gal, baiginėjančių universitetą, neišmestų ir neišėjusių, galima būtų paprašyti atsigręžti atgal ir įvertinti buvusius dėstytojus.

Bet geriausiai suprantam kurie dėstytojai buvo geriausi dažnai apskritai tik po kelerių metų po mokslų 🙂

O per pirmas paskaitas… Čia kaip per pirmą pasimatymą 🙂 Spėja vyrukas pamatyt sėdynės ir krūtinės dydį, proporcingumą, kojų ilgį, aprangą, gal dar plaukų spalvą. Kai kas net akių spalvą įžiūri. Ir įvertina: va kokia gera ar bloga, įdomi ar neįdomi 🙂

Burgis, 2014-08-17 14:29:31

Rasai: na, aš įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio…

Per pirmas tris paskaitas studentai turi suprasti tik vieną dalyką – dėstytojas per senas ar ne.

Rasa, 2014-08-17 15:22:24

🙂 Puiku 🙂 Dėl įsimylėjimo. Bet jūs nesat standartinis vienetas 🙂 Mano ex-as irgi įsimylėjp mane iš pirmo žvilgsnio. Ir aš jį. Tik va paskui su laiku išaiškėjo, kad aš jį kaip žmogų, o jis mano užpakalį pirmoj vietoj 🙂

Tai aš čia apie tai, kad studentai ne tik jūsų amžių turėtų vertinti 🙂 Žmogaus amžius nepakankama sąlyga žmogus vertinimui 🙂

kaimietė, 2014-08-17 20:26:22

Mielas Burgi, neapgaudinėkit savęs – jaunas mokytojas, jaunas dėstytojas yra geriau moksleiviui arba studentui. Įdomiau. Visom prasmėm.Jiems tuo metu nusispjaut į žinių kokybę ir išmintį. Tai mes čia apie save taip gerai galvojame. Jie juk viską turi atrasti patys. Nesusireikšminkim.

Jūs gan skausmingai senstate…

Burgis, 2014-08-17 21:46:42

kaimietei: čia tai man naujiena – aš senstu skausmingai?! Ką tik išleidome dvi anūkėles į Vilnių – aš senstu džiūgaudamas!

*

Dėl darbų: visi, kurie norėjo mane „patraukti“, jau labai pavėlavo! Dabar aš savo būseną galiu palyginti su laisvojo sklendimo būsena: mėgaujuosi skrydžiu, iš lėto leidžiuosi, o varikliai išjungti… Bet aš dar aukštai, aukštai!…

sonata, 2014-08-18 23:00:03

O man visada labiau patikdavo vyresni dėstytojai – jie, jau dažniausiai turintys moksllinius laipsnius ( profesoriai Žiugžda, Vileišis, Padegimas, Eviltis, Zabiela), nesipuokuodavo savo enciklopedinėmis žiniomis, o dėstydavo dalyko esmę paprastai ir aiškiai. Ant tokio “karkaso” jau buvo galima lipdyti visas plonybes, nelygu kas kuo domėjosi. Gi ką tik baigę jaunieji moksliniai bendradarbiai paskaitų ar laboratorinių darbų metu apipildavo informacijos lavina (dažniausiai vienpusiškai iš tos srities, iš kurios rašydavo disertaciją). Iš konteksto išplėštą informaciją susisteminti neturint pagrindo būdavo beveik neįmanoma. Kaldavom – atsiskaityti tai rekia. Vyresni, išmintingieji, nurodydavo būdus ieškoti sąsąjų tarp įvairių disciplinų. Tuomet viskas vykdavo daug lengviau. O dėl paskaitų patrauklumo ir įdomumo … ne anekdotų klausyt rinkdavomės.

:D, 2014-08-20 14:35:07

Zmogus tampa senas ne tada, kai sueina n metu, bet kai pradeda burbeti, kad “dabar viskas suprastejo, visokiu nemoksu pilna”

Burgis, 2014-08-20 15:43:46

:D: nežinau, kaip Jūs, bet aš apie tai, kad visokių nemokšų pilna, kalbu jau 50 metų… :-)))