Jautiesi nelaimingas? Kuriuo taku eini?

Savaitraštis „Dialogas“ paskelbė straipsnį „Gali nebūti nelaimingas!“. Numanydamas, kad ne visi šios svetainės lankytojai savaitraštį reguliariai skaito, pakomentuosiu…

*

Rašoma, kad kai kurie psichologai mato septynis takus, kuriais eidamas jautiesi nelaimingas:

 1. Tobulumo siekimas.

 2. Bendravimas su žmonėmis, kurie nuolat kuo nors nepatenkinti.

 3. Nuolatinis galvojimas apie praeitį ir ateitį.

 4. Savęs ir savo gyvenimo lyginimas su kitais ir jų gyvenimais.

 5. Įprotis dėmesį sutelkti į neigiamybes.

 6. Priklausomybė nuo aplinkinių nuomonės.

 7. Gyvenimo komplikavimas.

***

Aš nesu nelaimingas! Bet kai kuriais iš šių takų vaikštau… Chaotiškai pakomentuosiu, ką manau apie tuos teiginius.

 1. Tobulumo siekimas yra džiaugsmo, energijos šaltinis! Sieki tobulumo ir tuo mėgaujiesi – tuo procesu, o ne rezultatu. Gyvenimas sustoja, kai nebesieki tobulumo.

 2. Juk tu gali būti patenkintas kaip tik dėl to, kad kitas nepatenkintas, tiesa? Negražu tai, bet veikia… Atvirkščiai, jei visi aplink labai patenkinti, džiūgauja, tave gali apimti depresija – matai, koks aš nevyklėlis, neturiu dėl ko džiūgauti. Šis kelias – dvikryptis. Mokėk pasirinkti kryptį.

 3. Praeitis mane sustiprina! Ateitis mane neramina… Bet pagalvoju apie savo metus – ir vėl ramus (žiūrėk, kaip susirimavo…). Pritariu: „… gyvenkim šia trumpa diena, kol spindinti taurė putoja, saulėto džiaugsmo sklidina…“ (Pjeras de Ronsaras)

 4. Gerai, nebūsiu pasipūtęs, bet palygindamas jaučiu pasitenkinimą: nuo Sibiro alkio iki dabartinio gyvenimo atstumas pranoksta atstumą tarp Žemės ir Saulės…

 5. Tai čia mano mieloji turėtų pasimokyti… Atsiprašau jos, nes vis apie tai primenu.

 6. Negeras aš, pasipūtęs, arogantiškas – aplinkinių nuomonė mane mažai veikia. Bet labai veikia nuomonė žmonių, kuriuos myliu, gerbiu, kurie yra man pavyzdys.

 7. Pats gyvenimo nekomplikavau ir nekomplikuoju, bet metai ir kūnas komplikuoja… Oi, kaip komplikuoja! Tai aš nuo ryto iki vakaro tas komplikacijas ir narplioju. 🙂

*

Nebūk nelaimingas, nebūk!

Atsakymai

Burgis, 2012-06-07 12:57:39

Įvertinkite komentarus…

NiekurNeiva, 2012-06-08 11:09:50

“Tobulumo siekimas” – blogis tada, kai tai galima apibūdinti kaip fanatiškas, liguistas, perdėtas. Kaip ir pagrindinės 7 mirtinos nuodėmės…

Šiame kontekste šis teiginys asocijuojasi su pirmąja mirtina nuodėme “Puikybė”, taigi, šia prasme sunku ginčytis su tūkstantmečiu patyrimu…

tulis, 2012-06-08 23:05:46

Labai patiko komentaras. Privertė susimąstyti ir apie savo gyvenimą, nors dar ir neilgas jis.

 1. Tobulumo siekimas.

Visada verta siekti tobulumo. Tai ir verčia judėti pasaulį į priekį, skatina žmones augti. Atiduoti visas jėgas ir net nepasiekus tobulybės žinoti, kad padarei viską, ką galėjai, o tai reiškia, kad kitą kartą įstengsi dar daugiau – malonus jausmas. Ir mano nuomone veda ne prie puikybės, o prie savęs vertinimo 🙂

 1. Bendravimas su žmonėmis, kurie nuolat kuo nors nepatenkinti.

Daugiausiai svarbiausių dienų metuose, matyt, turi pikti ir viskuo nepatenkinti žmonės. Pirmadienį jie piktinasi priešais sėdinčio kolegos kvepalais, antradienį – kažkieno kito parašyta knyga, trečiadienį – kamščiais gatvėse, ketvirtadienį – dulkėmis ore, penktadienį – artėjančiu vienišu savaitgaliu, o visą savaitgalį – nenusisekusiu savo gyvenimu, kuris net nežada pradėti sektis. O kitą savaitę piktinamasi tuo pačiu, bet plius ir dar kažkuo nauju.Tik pažindami nelaimingus žmones galime suprasti, kokie iš tiesų esame laimingi pirmadieniais užuosdami kolegos kvepalus, antradieniais – kažkieno parašyta nors ir visiškai neįdomia knyga, trečiadieniais – kad sėdėdami kamščiuose pagaliau randame ramaus laiko paplepėti su mama, ketvirtadieniais – kad atėjęs lietus išskalaus iš oro dulkes, penktadieniais – artėjančiu tingiu arba nelabai savaitgaliu su mylimuoju, o visą savaitgalį – tuo, kad yra kam iškepti bulvių plokštainį.

 1. Nuolatinis galvojimas apie praeitį ir ateitį.

Dėl praeities mes ir esame tokie, kokie kursime ateitį. Bet džiaukimės dabartimi 🙂

 1. Savęs ir savo gyvenimo lyginimas su kitais ir jų gyvenimais.

Na tai neišvengiama šiame gyvenime, kuriame esame visuomenės dalis. Rotacijos vyrauja universitetuose, mokyklose. Kartais ir renkantis draugus. Tačiau tai kaip tik neturėtų būti žlugdantis dalykas ir darantis mus nelaimingus. Juk jei matai, kad kitam pasisekė, kad jis daug pasiekė, gali pats stengtis ir pasiekti dar daugiau 🙂

 1. Įprotis dėmesį sutelkti į neigiamybes.

Na čia mano nuomonė labai panaši kaip ir apie nelaimingus žmones. Jei nebūtų neigiamybių, neįvertintum to, kas gera nutinka.

 1. Priklausomybė nuo aplinkinių nuomonės.

Pritariu Direktoriui.

 1. Gyvenimo komplikavimas

Visi mes kartais sukomplikuojam savo gyvenimus. Bet… jei galim sukomplikuoti, galim ir išnarplioti. 🙂

Ir su tokiu požiūriu vis dar sėdžiu nuo ausies iki ausies išsišiepus, nors artėja egzaminas. Tai gal visgi tie keliai neveda nelaimingumo link. Nebent labai jau ilgais aplinkeliais 🙂

ajaxiss, 2012-06-18 16:29:29

Pirmas punktas labai teisingas