Jie tobuli. O jūs?

Sukaktis vis artėja… Žiniasklaida išsijuosusi tikina mus, kad Vasario 16-osios akto signatarai buvo tobuli žmonės. Ir man jau nejauku…

*

Anksčiau aš nesuprasdavau, kodėl tokia pagarba Antanui Smetonai: jo vardu pavadintas laivas (gal ne vienas?), gimnazija, gatvės ir kt. O juk aš dar prisimenu, ką man vaikystėje pasakojo tie žmonės, kurie gyveno „prie Smetonos“. Niekas nepaneigė ir jo diktatoriškų veiksmų valstybėje, ir jo išdavystės…

*

Dabar aš jau žymiai geriau suprantu tą pagyrų ir garbinimo schemą. Jei supeiksi ankstesnius prezidentus, tai kiti supeiks ir dabartinius. Jei tinkamai nepagirsi Vasario 16-osios akto signatarų, tai kas gi tinkamai pagirs Kovo 11-osios akto signatarus? Visus!

Dabar mes jau tie, kurie gyveno ir „prie Landsbergio“, ir „prie Brazausko“, ir „prie Adamkaus“, ir „prie Pakso“… Bet šis šventinis ūžesys turi nustelbti visus mūsų murmėjimus. Valstybė (oi, ne – valdžia!) ruošiasi ateičiai…

*

Gerbiamieji, mielieji ir mažiau gerbiamieji! Ar jums svarbesnė nuomonė tų, kurie pasiduoda „auklėjami“, ar nuomonė tų, kurie galvoja, supranta, papeikia, bet ir pagiria? Tų, kurie gali ramiai ir paprastai, be patoso, paaiškinti savo vaikams ir anūkams, kodėl reikia mylėti Tėvynę, kaip reikia išreikšti tą meilę? Man atrodo, kad ir vėliavos tvirčiau stovi ant tvirto pagrindo, ir šventinės eisenos patikimiau žygiuoja tvirtu minčių ir jausmų grindiniu…

Atsakymai

qwerty, 2018-02-12 00:34:26

Na gerai. Neiškenčiau. Juk ne tam čia lankiausi šešerius metus, kad įsižeidus dėl pastabos taip staiga išeit. Esmė tame, kad jei Burgis apie viešus politinius įvykius kalbėtų taip, kaip jis kadaise (o gal ir dabar) kalbėjo apie edukacinius, t.y. atvirai, be alegorijų ir tiesiai, tai gal labai daug žmonių jį išgirstų. Todėl klausiu-kodėl taip nedrąsiai?

qwerty, 2018-02-12 00:40:20

Esmė tame, kad gal atrodyti viskas kaip ir gerai. Savaime aišku ir suprantama. Su metais pasidarai ne toks kategoriškas. Visas puses suprantantis. Ir gali kalbėti filosofiškai. Galvodamas, kad ir kiti suprato tai, ką jau supratai tu. Bet ar taip yra?

Rasa, 2018-02-12 01:27:05

1778-1779m. Maždaug tada tai buvo parašyta ☺

https://www.youtube.com/watch?v=uvyewTtx3fM

Politika ir politikai… Nesidomiu ja, bet… Va kuo tikėti kvailiau- politika ar Dievu? Vieni galvoja vienaip, kiti kitaip ☺ Protingi mano, kad Dievu tikėti kvaila, kvailesni- kad Politika… O gal atvirkščiai? Ai, kas čia supaisys.

Bus mūsų Matijošaitis ir prezidentu, įtariu, oj bus ☺

qwerty, 2018-02-12 02:03:30

Raselem tu tokia išmintinga. Kad man tavo protą.Tavo išmintį. Ir gerumą. Nors ar išmintis ir gerumas nėra vienas ir tas pat? Aišku, kad taip, ar ne?

qwerty, 2018-02-12 02:13:33

Rasa,lai piktasis tinklaraštininkas pyksta, kad mes čia drįstame kalbėtis tarpusavyje “ne į temą”, ne pagal komandą, t.y. ne pagal įrašo temą, tačiau paklausiu. Tu kaip atrodai? Galiu spėti? Manau, kad esi liekna.Kiek sudžiūvus netgi.Bet su raumenukais. Moteriškais. Graži tokia) Atspėjau?

Random, 2018-02-12 08:31:51

qwerty, nebegerk.

O šiaip dėl Smetonos. Kiek buvau apšviestas, tai žmonės (valdžios) atsisakė klausyti Smetonos ir imtis ginklo, kovoti. Kas kita jam beliko, nei pasitraukti, jei net pavaldiniai jam pačiam prieštarauja ir yra pasiryžę atiduoti Lietuvą? Kažkiek panašumų matau ir su jūsų pasitraukimu.

Burgis, 2018-02-12 10:46:07

Random: aha, panašumų yra… Tik Smetona pabėgo į užsienį, o aš nuėjau į teismus.

Dalius, 2018-02-12 11:06:30

Jūs pabėgote į Vilnių😊

Sokolovas, 2018-02-12 11:36:39

Įdomu, dabartiniai pabėgtų ar nepabėgtų, jei kas ? 🙂

skaitytojas, 2018-02-12 11:56:13

1939 m. Suomija apsigynė (nors ir su teritoriniais nuostoliais) nuo Sovietų sąjungos įvykdytos agresijos. 1940 m.Lietuva-ne. Palyginkime Suomijos valstybės rūpinimąsi savo piliečiais ir Lietuvos… Teko skaityti,kad Suomijos valstybė užtikrina ekonominio,socialinio,kultūrinio gyvenimo standartą kiekvienam piliečiui,kur jis begyventų-sostinėje Helsinkyje ar miestelyje prie poliarinio rato. Pavyzdžiui, du kartus mažesniame už Šiaulius Rovaniemi mieste veikia Laplandijos universitetas, beveik kiekviename miestelyje stovi ar statomi kultūriniai centrai, kuriuose gastroliuoja pasaulinio garso rimtosios muzikos žvaigždės.Jų gastroles apmoka valstybė ar didieji koncernai. Neteko skaityti apie uždarinėjamas mokyklas ar bibliotekas Suomijos provincijoje. Susidaro įspūdis,kad Lietuvoje įsigali primityvus ekonomizmas- “kaštų ir naudos analizė”,manau,suvokiama vienpusiškai. Į profesoriaus Alvydo Jokubaičio mintį, kad “valstybės interesas yra aukščiau pirkimo ir pardavimo”,vargu ar įsiklausoma.

petras, 2018-02-12 13:32:25

Skaitytojau, o koks tikslas lyginti skirtingas valstybes su skirtingais gyventojais, skirtingom istorijom ir skirtingom aplinkybėm ? čia kaip, mama sako, pažiūrėk petriuk, jonukas tai va virš bambos vakar pašoko, o kodėl tu taip negalėjai padaryt. naudos iš tokio priekaišto nulis, o nepilnavertiškumo jausmą didina. kažkaip gal kitaip reiktų prie šito reikalo prieiti.

Giedrius, 2018-02-12 13:43:02

NIEKAS NESIKEIČIA… PER AMŽIUS… AMEN

“Politikas man primena žmogų, kuris nužudė savo tėvą ir motiną, o vėliau, kai jam skelbiamas nuosprendis, prašo jo pasigailėti tuo pagrindu, kad jis – našlaitis” (Abraomas Linkolnas, 1809-1865).

Burgis, 2018-02-12 16:49:27

Giedriui: 100 balų!

skaitytojas, 2018-02-12 20:32:47

petrui: paaiškinu dar kartą, tikiuosi, pavyks suprasti- Suomija ir Lietuva prie “šito reikalo” prieina skirtingai. “Priėjimo” rezultatai taip pat skirtingi. Žinoma,mes galime didžiuotis,kad esam “kunigaikščių tauta”, o suomiai savo valstybę sukūrė tik 1917 m.

Giedrius, 2018-02-12 21:18:24

Burgiui: Dėkui!

Sunki užduotėlė laukia! Kad į valdžią ateitų jos nenorintys. Man visada atrodė keista. Kodėl, laimėjusieji rinkimus taip džiaugiasi? Taigi, čia didžiulė atsakomybė, našta, visiškas pasiaukojimas, jokio asmeninio gyvenimo ir viso savęs atidavimas vardan bendros gerovės. Gal labai liūdėti dėl to ir nereikėtų, bet džiaugtis dėl tokios perspektyvos tikrai nėra ko… Peršasi logiška išvada: džiaugiamasi, nes yra/buvo kitokie ėjimo valdžion motyvai.

Mikas, 2018-02-12 21:37:45

–>Giedriui

100% Jūs teisus.

Rasa, 2018-02-12 23:33:05

Atsiprašau, kad ne į temą, nors gal ir į temą, nes tema tai “Jie tobuli. O jūs?” ☺

Qwerčiau: Neatspėjai. Aš ne sudžiūvus ☺ Moterims, kai žiūri į veidrodį, nebūna supratimo “sudžiūvus”, jos visada mato, kad šen ir ten per daug lašinukų… Na gal “pavytus” būtų tiksliau tada ☺ Čia tai teisybė. Raumenų tai pas mane ne kalnai, va sūnus, kuris pasportavęs toks, tai sako, kad kai sprigteltum į mano bicepsą, tai iki ryto skūra banguotų :P. Bandžiau bėgiot, susiėmus buvau. Su šuniuku. Bet visų pirma tada jį daug nešt reik, nes pilna didelių šunų stadione, kurie nori jį praryt. O antra, man visad sunku apsispręst- jei bėgu iki stadiono, ten jau beveik nėra ką veikt, nes pavargus jau būnu. Jei einu pėsti, tada dar galiu pabėgiot truputį ☺ O kas čia pas mane gražesnio? Hmmm. Na manau, kad mano krūtinė dar gana gražiai “stovi”, ypač kai keturiom atsiklaupus grindis valau ☺ O “iš veido” esu labai griežta, bent jau man taip atrodo, kai į veidrodį žiūriu. Nežinau kodėl, gal todėl, kad sau į akis žiūriu? Nes sau esu kur kas griežtesnė nei kitiems ☺

Tai va tiek ir to mano “tobulumo” 🙂 Bet man ir taip gerai 🙂

Nors, turiu įtarimų, kad iš tiesų Qwertis iš kažkur mane šiek tiek pažįsta 🙂 Gal.

Išties neįsivaizduoju, kaip aš kažkam iš šono “matausi”. P. Burgis tik mane matęs, bet jis kultūringas, tai nieko nesakys ☺

Vytenis, 2018-02-13 14:17:13

Labai džiaugiuosi jog gyvename demokratinėje santvarkoje. Ne idealioje, ne tobuloje, bet puikiai atsipindinčioje mūsų valstybę ir jos piliečių mentalitetą. Dėl to visi priekaištus, kuriuos reiškiame “politikų” ir “valdžios” atžvilgiu – reiškiame sau patiems. Kiek iš čia besiskundžiančių aktyviai ir konstruktyviai dalyvauja bent jau savo bendruomenės veikloje (namo ar kvartalo). Kiek iš jūsų mato toliau savo pačių nosies ne komentaruose, bet į bendruomenę orientuotose darbuose.

Ir taip, suprantu Bronislovą – apgynė savo teisybę teismuose, tačiau vis tiek neteko brandžiausio savo gyvenimo vaisiaus. Ir negaliu kaltinti žmogaus, jog nebeturėjo jėgų tęsti savo kovą keičiant žaidimo taisykles, kurios jį taip pažemino. Bet esant norui, Bronislovas gali būti tas žmogus, kuris politikoje galėtų būti konstruktyvus ir produktyvus.

To ir palinkėsiu, nes stipriausios filosofinės tiesos ne efemeriškos, o paliekančius įspaudus materijoje.

vilkas pilkas, 2018-02-13 15:34:30

Kad jau gerb. autorius paklausė, kieno nuomonė apie Smetoną (buvo) svarbiausia, atsakau – senelio (ant jo uniformos senoje nublukusioje nuotraukoje pirmą kartą gyvenime pamačiau gediminaičių stulpus). Dar buvo tokia nuomonę formuojanti knyga – Kemežio “Lietuva 1918-1938” (objektyvesnė? …nemanau). Kablelį “girti negalima peikti” galim perdėliot kiek patinka, bet sutikite, vien faktas, kad toks klausimas gvildenamas vos ne šimtmetį, kelia šiokį tokį susižavėjimą.

Dalius, 2018-02-13 17:05:31

Kaip švęsite 02 16?

qwerty, 2018-02-13 21:15:02

Rasa, tik balsa tavo girdejau

Gal pameni, kadaise)

skaitytojas, 2018-02-13 22:28:08

‘Hey now baby, get into my big black car

Hey now baby, get into my big black car

I wanna just show you what my politics are.

I’m a political man and I practice what I preach

I’m a political man and I practice what I preach

So don’t deny me baby, not while you’re in my reach.

I support the left, tho’ I’m leanin’, leanin’ to the right

I support the left, tho’ I’m leanin’ to the right

But I’m just not there when it’s coming to a fight.

Hey now baby, get into my big black car

Hey now baby, get into my big black car

I wanna just show you what my politics are…’

Cream.Politician (Wheels of Fire.1968)

Rasa, 2018-02-14 00:40:10

Pamenu, Qwerčiau 🙂 Kadaise…

vilkas pilkas, 2018-02-14 16:58:21

skaitytojui:

tūlas KTU dėstytojas mėgo pabrėžti “anksčiau rusenom, dabar anglėjam”…

Pasistengę, turbūt dar ir lenkiškai sakinį suregztumėm. Bet at reikia?

Grįžkime prie temos “Jie tobuli”. Žiūrint iš skaičių perspektyvos (“tobulas” yra toks skaičius, kuris lygus visų daliklių, mažesnių už jį patį, sumai) teorija skamba gražiai, o realybė tokia: 6, 28, 496, 8128…

Jei nepasivarginsite pastebėti, šie skaičiai tokie pat pavytę/sudžiuvę beveidžiai kaip ir (Lietuvos) žmonės – niekas jų neprisimins ir neakcentuos. Na, nebent gerb. Sokolovas, su išlyga, kad “tobulas” skaičius sutaps su artėjančiais metais – reikia palaukti…

skaitytojas, 2018-02-14 19:26:37

vilkui pilkam: Cream nėra grietinėlė.

Sokolovas, 2018-02-14 20:42:11

DĖKUI VILKUI PILKUI, ATNEŠUSIAM ČIA ŠTAI TOKIO UŽDAVINIO DVASIĄ :

Ar gali natūralusis skaičius p^n būti tobulas skaičius ? Čia p- tam tikras pirminis skaičius, n- natūralusis skaičius.

Ir dar kartą-dėkui Vilkui…, dėkui !

kaimietė, 2018-02-15 08:27:03

Sveikinu visus svetainės lankytojus su iškilia švente. Linkiu jaustis laimingais ir jausti pasididžiavimą savimi ir savo valstybe.

Ačiū mielam Burgiui už suteiktą turiningą aplinką.

Su Švente.

P.S. Ačiū likimui, kad negimiau Afganistane…

Burgis, 2018-02-15 14:47:42

kaimietei: ačiū Jums už gražius žodžius! Daug laimės Jums!

Juozas P., 2018-02-15 21:35:44

Regimanto Adomaičio laiškas tėvynainiams: Kviečiu į susitaikymą

paskelbtas tik šiame portale, deja:

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/regimanto_adomaicio_laiskas_tevynainiams_kvieciu_i_susitaikyma/

Žydrūnas, 2018-02-15 22:52:48

Prisidedu prie kaimietės sveikinimų.

Na antri nauji metai kažkoki šiandien 🙂

belieka tik dvylikos sulaukt 🙂

Rasa, 2018-02-16 10:03:12

Labas rytas, Lietuva!

Kadangi šiandien visi švenčia, švenčiu ir aš. Kaip tikra patriotė. O kadangi man darbas- tai šventė :), tai aš šiandien dirbu. Na, pamotyvuojant save, pagalvoju, kad va, darbdaviai sumokės kažkiek mokesčių nuo mano uždarbio ir valstybei. Silpna tokia motyvacija, bet vis geriau nei nieko.

Darbo tai nelabai ir yra. Pasidariau kavos, nusipirkau skanią spurgą. Kad nesudžiūčiau… Tada ima visokios dar labiau patriotinės mintys skraidyt mintyse… Na, kad žmonės kažkodėl bėga iš Lietuvos, lyg ir galima suprast. Bet jūs man, mielieji, pasakykit, kodėl pabėgo net visi tarakonai? Kada matėt paskutinį? Zoologijos sode nesiskaito. Nes ten jų vis dar yra (bent buvo, kai paskutinį kartą buvau). Kažkaip skaudu net…

Su šventėm! 🙂

Giedrius, 2018-02-16 13:28:32

Rasai: Kelios versijos:

http://infa.lt/6016/kur-pradingo-tarakonai-kodel-jie-isnyko-ir-kur-isejo/

O dabar arčiau temos apie tobulumą. Su giliu liūdesiu reikia konstatuoti, kad tobulumui mūsų šiuolaikiniame pasaulyje nėra vietos. Jeigu jame kažkaip atsirastų tobulas žmogus, turima galvoje ne fizinius parametrus, bet dvasines-dorovines savybes, jis ar ji, pasižiūrėjęs į mūsų pasaulėlį kaip mes čia gyvename ir sugyvename, ko gero pagalvotų, kad pateko į beprotnamį. “Beprotnamio” gyventojai tą patį pagalvotų apie jį ir pasiskubintų jį kuo greičiau kur nors uždaryti… Nemėgstami mūsuos tobulieji. Per daug išsiskiria iš aplinkos ir verčia kitus pasitempti.

Su Šventėmis! Ir linkiu visa šalimi kartu tapti tobulais(-esniais), nes po vieną labai sunku – nebelieka nei su kuo nei apie ką pasikalbėti.