Juodoji švietimo pusė

Tūkstančiai nusivylusių mokytojų… Šimtai žeriančių man į akis skaudžią tiesą: „Tu nežinai, kokie iš tiesų tie moksleiviai!…“ Šimtai edukologijos mokslus baigusių žmonių nė už ką nesutinka eiti dirbti į mokyklą… Straipsniai apie tai, kokia gera mokykla Suomijoje, kokia bloga – Lietuvoje.

*

O štai ką tik iš Turkijos grįžo dvi mūsų anglų kalbos mokytojos ir du mūsų moksleiviai. Mokytoja džiaugėsi, kokie išskirtinai šviesūs mūsų moksleiviai! O štai belgiukai rūko, geria kartu su mokytoja…

*

Tai pirmoji mano tezė: kalbėdami apie Lietuvos ir Suomijos moksleivius, nepamirškime ir kitų šalių. Ar ten vaikai iš dangaus? Ar ten mokytojai tik pramogauja?

*

Antroji tezė: mūsų vaikai ateina iš savo vaikystės, iš savo kūdikystės. Iškart ateina blogi? Ar juos sugadina pradinių klasių mokytojai? Sakote, tėvai sugadina? O tai jūs, mokytojai, irgi bent kas antras esate tėvas, mama, tai jūs irgi savo vaikus sugadinate? Išvada: reikia griežtai pareikalauti atsakomybės iš visų, kurie sugadina mūsų vaikus jau vaikystėje! Griežtai pareikalauti: medikai tegu diagnozuoja ir aiškiai įvardija turinčius mokymosi problemų, politikai tegu atsisako idiotiškos tolerancijos idiotams (atsiprašau…), policija ir vaiko teisių tarnybos tegu griežčiau įvertina vaikus žalojančius tėvus…

*

Trečioji tezė: tu negali dirbti mokykloje, jei tavęs nepriima niekur kitur! Jūs tik pagalvokite, koks čia absurdas: mūsų (jūsų) vaikus imasi mokyti tie, kurie patys nieko nemoka, niekur negali gauti darbo! Jūs, mokytojai, sakote: mes dirbame „iš pašaukimo“. Puiku! Visi, kurie dirba, gyvena „iš pašaukimo“ (kunigai, vienuoliai, menininkai…) nesiskundžia – ir jūs nesiskųskite!

*

Ketvirtoji tezė: vergai neturi teisės mokyti mūsų vaikų! Vergai gali mokyti tik vergus. Mokytojas turi būti laisvas žmogus! Todėl jis visada turi turėti atsitraukimo variantą, atsarginį variantą. Gėris yra mokytojai-pensininkai: jie visada gali atsitraukti į „Sodrą“… Jie neturėtų leisti, kad kas nors juos, garbino amžiaus sulaukusius, pažemintų. O jaunieji turi turėti galimybę atsitraukti į verslą, į privatų mokymą, į emigraciją…

*

Penktoji tezė: mokytojai turi būti ryžtingesni ir vieningesni. Štai moksleivis užsirūkė mokykloje, kurioje rūkyti draudžiama. Jis turi būti nubaustas! Visi mokytojai, visa administracija turi susivienyti ir nubausti. Jokiu būdu negalima atsitraukti! Kiek kartų mokykla išsikvietė į pagalbą policiją? Kiek kartų išsikvietė švietimo skyriaus darbuotojus (liudininkus bent jau…), tėvus? Kiek mokytojų, švietimo darbuotojų (velniop tą profsąjungą!) ryžtingai atakavo ministeriją dėl nepakenčiamos padėties su nemokytinais vaikais, paaugliais? Nėra tokių atakų! Todėl tie politikai ruošiasi visus mokyti iki 18 metų…

***

Pernelyg daug prirašiau… Niekas neperskaitys. Baigiu patikindamas, kad 25-eri metai Gimnazijoje nebuvo nei pramoga, nei lengvas darbelis, bet aš nepatyriau pažeminimo (iš vaikų…), todėl tebedirbu. Ir jums, kolegos mokytojai visoje šalyje, to linkiu. Vėliau gal dar kartą parašysiu, ką turėtų daryti mūsų šalis…

Atsakymai

Burgis, 2014-04-07 12:28:08

Vis tiek ji sukasi!…

petras, 2014-04-07 12:46:43

šiaip apie tą delfio straipsnį, kur pasakojama apie suomių švietimą. ten kažkokie statistiniai tyrimai buvo atlikti, kur skirtingų šalių vaikai varžėsi, kas geresni gamtos mokslų srityje. tai paradoksas tas, kad suomiai (pagal delfio straipsnio duomenis) buvo maždaug 5-6 vietoje, skirtingose srityse į priekį visad praleisdami tokias šalis ir miestus kaip: pietų korėja, honkongas, šanchajus ir japonija. tose šalyse mokyklinis ugdymas grindžiamas praktiškai “kalimu” ir dideliais krūviais ir apskritai visiškai priešinga švietimo sistema (kuri labiau sovietinę primena) :)) tai va tokios takelės

skaitovas, 2014-04-07 12:54:29

Kaip čia “niekas neperskaitys”?

Aš tai perskaičiau.

Net neįdomu, nes nėra prie ko prikibti 🙂

todėl pirmas spaudžiu nykštį viršun.

Burgis, 2014-04-07 13:00:11

skaitovui: ačiū! Aš žinojau, kad Jūs geras žmogus, bet kad tiek… 🙂

Darius, 2014-04-07 13:51:23

Aš irgi viską perskaičiau. Viskam pritariu 100 proc. Negalima mokyti idiotų kartu su normaliais vaikais, nes tada nei vienas nepriaugs iki genijaus, negalima mokytų tų, kurie nenori mokytis (privalomai iki 18 metų), nes jie tik trukdys tiems, kas nori mokytis.

Indra, 2014-04-07 15:31:57

Kad labai jau tamsi ir baisi utopinė vizija, Direktoriau:„ Visi mokytojai, visa administracija turi susivienyti ir nubausti.“ Žodelis „visi“ kažkaip siejasi su nemąstančia minia, o „bausti“ – primena Viduramžius… Kažin ar advokatai darbo turėtų? O mokytojai negalėtų galvoti kitaip nebaudžiami?

Kaimietė, 2014-04-07 16:00:34

O,viešpatie, jei mano vaikas papuls tarp tų nustatytų idiotų… Vistiek man atrodo, kad vaiko nurašyti negalima skubėti. Mokytojas turi turėti RAKTĄ. Į mokyklas turi ateiti nepedagogai, didaktika turi būti visokia, kartais net žiauri. Gal tas „idiotas“ gerai taisys seno mokytojo batus.

Bet šiaip mintys išrėktos ir teisingos. Matyt susinervavot

Virginija, 2014-04-07 16:42:17

Pritariu viskam. Būtent laisvų žmonių , kurie apgintų savo orumą, išlaikytų savigarbą (jei dar atseka kas tai yra) trūksta mūsų mokyklose… Tokie žmonės kurtų kultūrą, kurioje galėtų atsiskleisti ir atsigauti audito, naujos švietimo strategijos ir ypač ,,GEROS mokyklos KONCEPCIJOS” elementarizmo nuvargintos smegenys… Deja, kaip ir pirmykščiai žmonės, kurie, bijodami gamtos jėgų, vengdami atsitiktinumų, aukodavo dievams (net ir žmones), taip ir mes, sistemą, gal ministeriją, laikydami dievais , nors ir matydami, kad ne ten einame, aukojame savo orumą, vaikų sielas, bendrystę, darnesnius ateities visuomenės santykius -pratęskit patys, – gal vardan šventos ramybės (nors dabar). Matyt primityvus instinktas – aukoti, siekiant išvengti atsitiktinumų, palenkti likimą į savo pusę -gajus ir šiais laikais. O gal už viso to baimė? Vadovo baimė prarasti darbo vietą, prestižą? Jei mokykla neįtilps į ,,geros mokyklos koncepcijos” numatytą ,,formą”, nukentės vadovo prestižas. O jei aplenks? Irgi nukentės sistema pagal numatytus iš anksto rodiklius nustatys, kad neatitinka numatytų kriterijų. Darbuotojas turi jausti iš kur vėjas pučia – kitaip gali prarasti palankumą vadovo akivaizdoje? Mąstykit toliau… Štai kokia laisvė ir demokratija. Blogiausia, kad dažnai viena deklaruojama, o visai kita daroma. O gal tai dėl to, kad kažkas turi parodyti, kad dirba. O kvailiausi darbai padaromi rimčiausiais veidais. Kvailių veido išraiška, kai jie ką rimtai dirba – visada labai rimta… Gyvenimo patirtis jau parodė, kad žuvis pūva nuo galvos… O dar ir iš kur tos žuvys ?

Burgis, 2014-04-07 18:42:48

Indrai: kai reikia operuoti, negalima gydyti mikstūra… Nubausti reikia ne dėl to, kad pakenktum vaikui, o kad jam padėtum.

A., 2014-04-07 22:07:10

Na, man tos tezės panašios į tuos Jūsų peikiamus edukologų mokslus :(. Taip, skamba gražiai ir teisingai, bet tai tik kalbos, kurios nieko nekeičia. Jūs tikriausiai esate geras mokytojas geriems mokiniams ir mokytojams, kurie dirba su gerais mokiniais, bet man ne mažiau graži ir kilni misija atrodo dirbti su blogais mokiniais ir mokyti juos tapti truputį labiau žmonėmis, kaip pats sakote. Kelis metus bandau padėti moksleiviams su matematika ir kartais su dar keliais dalykais. Būna, kad labai greitai atsitraukiu, nes suprantu, kad padėti aš nemoku, – kad jeigu dešimtoko per penkias pamokas neišmokiau sudėti trupmenų, tai neišmokysiu ir per kitas dešimt. Ir nebemokau. Bet būna, kad ir dvyliktokas pradeda suprasti net trigonometriją, nors iki tol nemokėjo išsikelti prieš skliaustelius, sudėti trupmenų, apskaičiuoti stačiojo trikampio ploto… Ir tada man būna tikra laimė, norėčiau su jais sėdėti ir sėdėti, mokytis ir mokytis. Žinau, kad man labai patiktų, jeigu galėčiau padėti blogiems (arba nedrąsiems, negabiems, nelaimingiems) vaikams blogoje mokykloje, bet čia jau reikėtų aukštesnio pilotažo nei dirbant su gabiais vaikais ir turbūt nepavyktų taip, kaip norėčiau, todėl ir bijau į mokyklą belstis.

Atsiprašau už įkyrias nuomones ir visus kitus plepalus, tikrai nenoriu nieko įžeisti ir niekam įkąsti, bet man tiesiog tai rūpi 🙂

B, 2014-04-09 11:55:50

tai išeina mokytojai turi atlikti darbą kurių nepadaro tėvai? jei tėvai neišauklėjo-bausk nebaudęs nieko nepakeisi

sonata, 2014-04-09 16:17:21

Taip taip… Penktoji tezė visems turi būti svaime suprantama – negalima todėl, kad negalima. Rūkyti, kilogramais šlamšti čipsus, litrais gerti energetinius gėrimus. Šiukštu. O va man vienas jaunas žmogus pasakojo, kaip ketvirtoj klasėj pradinukų Mokytoja visą klasę nusivedė į onkologijos ligoninę pas plaučių ligų gydytoją, paskui ir į Medicinos akademijos muziejų. Nepatingėjo su kažkuo sustarti, kažko paprašyti. Nes jai iš tiesų buvo svarbu. Vaikinukas, jau senokai baigęs vidurinę dar ir dabar su siaubu prisimena “prarūkytų” plaučių, mirkstančių formaline, vaizdą. Iš tos klasės “vaizdinė agitacija” nepaveikė trijų. Visi kiti nerūko.

tt, 2014-04-19 12:49:33

Taip, Lietuvoje yra begalė gerų, įkvepiančių mokytojų. Ne vienas toks ir mane mokė, todėl situacijos tikrai neverta labiau užjuodinti, nei yra.

Dėl mokytojo tapsmo prestižine profesija – pašaukimų tikrai neužtenka. Pats esu svarstęs variantą tapti mokytoju. Vienas iš argumentų, kodėl netapau – kaip pradedantis mokytojas iš savo algos galėtų išlaikyti šeimą? Galėtų skirti specialią BVP dalį mokytojų algoms. Juk tai išties nacionalinės gynybos lygio klausimas. Mokytojai turi labai didelį poveikį besiformuojančioms asmenybėms. Kaip būtų gerai, jei tas poveikis būtų kuo teigiamesnis.