Ką gina profsąjungos?

„Profsąjungos – komunizmo mokykla“, – sakė Leninas. Švietimo ir mokslo ministras pasirašė pasižadėjimą tartis su profsąjungų lyderiais. Sveiki atvykę į mokyklą!

*

Amen tikrai mokytojų atestacijai.

Amen tikram mokyklų tinklo optimizavimui.

Amen tikram atlyginimui už tikrą darbą.

*

Ar mūsų gimnazijoje yra profesinėms sąjungoms priklausančių žmonių? Aš nežinau…

Tikrai žinau, kad neetiška to klausti.

Tikrai žinau, kad niekaip negaliu nei skatinti, nei drausti burtis į profsąjungas.

Tikrai žinau, kad jokios profsąjungos nepriverstų manęs pasukti gimnaziją kita kryptimi.

*

Kuo man užkliūva mokytojų profsąjungos? Jau esu čia rašęs, bet pakartosiu.

Profsąjungų (kodėl daugiskaita?!) lyderiai turėtų būti šviesiausi Lietuvos mokytojai.

Profsąjungos turėtų ginti ne blogiausius, o geriausius.

Profsąjungos turėtų parodyti, kad mokykla – moksleiviams, o ne vien mokytojams.

Profsąjungos turėtų girdėti moksleivių tėvų balsą ir paklusti reikalavimams, kuriuos pateikia gyvenimas.

Profsąjungos turėtų rūpintis ne mokytojų, o mokyklų gerove.

*

Dabar taip nėra! Ir nebus… Nes profsąjungos – komunizmo mokykla.

Vargšas mano ministras…

Atsakymai

Burgis, 2014-02-19 08:14:28

Už ar prieš?…

Mindaugas, 2014-02-19 10:45:18

Puikiai! Drąsiai ir teisingai.

Tiek kiek leidžia teigti patirtis – mokytojų profsąjungų tikslas tėra slėpti problemas ir ginti tuos, kurie savo darbu ir gebėjimų stoka uja švietimo sistemą.

skaitovas, 2014-02-19 11:34:26

Šį kartą nesuprantu logikos. Arba čia provokacija:) Jūsų išdėstyti teiginiai apie tai, kokios turi būti profsąjungos, kaip tik veda tiesiausiu keliu į tezę “profsąjungos – komunizmo mokykla”. Man priimtinas tik pats pirmasis lozungas “Profsąjungų (kodėl daugiskaita?!) lyderiai turėtų būti šviesiausi Lietuvos mokytojai”. Ir tai su didelėm išimtim. Profsąjungų lyderiai turi būti “šviesiausieji”, bet nebūtinai mokytojai. Kaip ir daug kur – profesinių sąjungų profesionalai.

Visa kita? Profsąjungos turi ginti ne blogiausius ir ne geriausius. Ji turi ginti VISUS savo narius. Profsąjunga turi rūpintis tik mokytojais. Aišku, pakeliui ji gali rūpintis ir tuo, kas yra mokytojo kasdiena – moksleiviais, jų tėvais, mokyklomis. Bet tik tiek, kiek tai susiję su mokytojų darbo sąlygom. Antraip, jei rūpinsis viskuo, o mokytojais – tik antrame plane, tai ir bus komunizmo mokykla:(

ak, 2014-02-19 14:56:03

Na, Burgis jau seniai pareiškė, kad jis kapitalistas. Tad jo supratimas apie profsąjungas – aiškus. Valdo tik direktorius ir niekas daugiau. O jei jo mokykloje atsirastų profsąjunginė organizacija, Burgis netikėtai sužinotų, jog visus sprendimus turės derinti su “žioplu”, “ginančiu mulkius”, “niekuo nenusimanančiu apie švietimą ir vadybą” profsąjungos pirmininku. Tiesa Burgio gimnazijoje dirba tik geriausieji ( ko gero už tą pačią algą kaip ir blogiukai, gal gauna kokį nežymų priedą) Jei jo mokykloje susiburtų profsąjunginė organizacija, jis sužinotų, kad dirbti ir gyventi turi teisę ir vidutiniokai ir net žemesni už vidutinį lygį. Manau tai Burgiui būtų krachas. Nes jis lyderis. Jo mokytojai irgi lyderiai, tik neturintys valios ir jam absoliučiai paklusnūs…

Burgis, 2014-02-19 15:16:58

ak: ne, nei vidutiniokai, nei žemesni už vidutinį lygį – tokie kaip ak – mokykloje dirbti neturi teisės! Tai mokykla, o ne gamykla!

Ramunė, 2014-02-19 16:29:17

“Amen tikrai mokytojų atestacijai.

Amen tikram mokyklų tinklo optimizavimui.

Amen tikram atlyginimui už tikrą darbą”.

Aišku, norėtųsi paaiškinimo prie kiekvieno žodžio “tikras”, bet labiausiai maga sužinoti, ką Burgis laiko “tikru atlyginimu”. Ir kaip profsąjungos šitam reikalui uždeda “amen”.

Na, o “tikrą” darbą dirbti, spėju, gali tik kokie trys žmonės visoj Lietuvoj, ir jau tikrai nepriklausantys profsąjungai. Visus kitus lengva ranka galima nurašyti: ne tik mokykloj, bet turbūt ir gamykloj jiems ne vieta.

Labai tikiuosi, kad ponas Burgis nebuvo Skandinavijoj ir nebus, nes ten tai be profsąjungų iš viso niekas nevyksta. Fui, kokios baisios šalys…

Skaitovo komentarui – respect.

Burgis, 2014-02-20 09:42:27

Ramunei: nors Jūs norite man įgelti, bet atsakysiu rimtai, ramiai.

Pirma, apie Skandinaviją aš, ko gero, žinau daugiau nei Jūs, nes dukra su šeima jau 20 metų gyvena Stokholme, mudu su žmona bent 3-4 kartus per metus aplankome savo anūkėlius. O Lukas jau ruošiasi į mokyklą, tai mes gerai žinome Švedijos švietimo sistemą…

*

Antra, tikras atlyginimas mokytojui turi būti maždaug pusantro karto didesnis nei dabar. Bet toks jis gali būti tik ne kitų žmonių sąskaita! Švietimui ir taip atriekiama didžiulė biudžeto riekė. Vadinasi, reikia išguiti iš mokyklų netikusius mokytojus, o likusiems geriems padalyti išguitųjų atlyginimus. Bet profsąjungos to neleis…

*

Trečia, Skandinavijoje yra tokios profsąjungos, kurios leidžia gražiai susiderinti valstybiniams ir privačiam švietimui, kurios moka dirbti tikro kapitalizmo rinkoje. Ten yra tokios profsąjungos, kurios dirba taip, kad nesigirdi rėkaujančių profsąjungos lyderių…

Simonas, 2014-02-20 17:34:16

Labor unions are legally recognized as representatives of workers in many industries in the United States. Their activity today centers on collective bargaining over wages, benefits, and working conditions for their membership, and on representing their members in disputes with management over violations of contract provisions. – cia is wikipedijos.

O kodel manote, kad su dabartinem “dirbtinem” profsajungom deredamasis ministras automatiskai pralaimetu? Tai jeigu geras derybose, ziurek gal ir issideres tikresne atestacija, o jeigu prastas… tai kam tada toks ministras?

Qwerty, 2014-02-22 00:35:12

Galima būtų kandžiai parašyti, kad tinklaraštininko pozicija yra tipinė subjekto vadovo pozicija profesinių sąjngų atžvilgiu. Galima būtų, jei jis būtų neteisus.Tačiau tinklaraštini kas yra teisus. Profesinės sąjungos yra IXX ir XX amžių atgyvena. Tokios profsąjungos, kokios yra dabar reikalingos, tik profsąjungų veikėjams-vadukams ir jų artimiesiems. Jie iš to pragyvena. Toks verslas.Daug pinigėlių gauna per įvairius fondus.Milijoninės programos, beje. pasidomėkit, tai patys panorėsite šio bizniuku užsiimnti))Tipo mokymus atlieka, etc))) Todėl mao patarimas vadovui: pamatęs kokį aplink besisukinėjantį profveikėją- vyk jį lauk nieko nelaukęs)

Simonas, 2014-02-22 02:41:10

O kodėl profesinės sąjungos yra IXX ir XX amžių atgyvena?

qwerty, 2014-02-22 10:46:37

Simonai, visuomenė yra vienintelis dalykas pasaulyje, kuris laikui bėga gerėja ir tobulėja. Nuo XIX iki šių dienų ji pagerėjo tiek (kad ir darbo santykių dalyje), kad dabar jau nereika profesinių sąjungų, kadangi darbuotojui ir darbdaviui reikia ne kovoti vienas su kitu, o bendradarbiauti. Ir tai daryti geriausia be tarpininkų. Darbuotojo sąmonė kita. Galimybės kitos. O jei esi nevykęs darbuotojas tinginys, tai tave (kaip “mažutį mūsų”, varguolį,silpnesnį, etc) gina LR DK, teismai, advokatai, Darbo inspekcija, etc. Yra kiti instrumentai. O profesinėms sąjungoms vietoms nėra.Bent jau XIX-XX amžiaus modelio, kurių esmė kurstyti priešpriešą ir reikalauti duoti. Tai todėl ir atgyvena.

qwerty, 2014-02-22 10:51:37

Beje, įsiveisusi ir sustiprėjusi profesinė sąjunga yra stiprus subjekto konkurencingumą standantis veiksnys (pasidomėkite ir palyginkite kai kurių Prancūzijos įmonių negalėjimo konkuruoti rinkoje ir nykimo priežastis). Todėl tinklaraštininkas ir teisingai sako-jei jie ateis, tai bus šakės.