Kalbėsiu dvi minutes

„Kalbėsiu dvi minutes.

Gerbiamas Rektoriau! Gerbiami Senato nariai!

Dabar prašau: patvirtinkite naujuosius VšĮ KTU gimnazijos įstatus. Ačiū.“

***

Gali būti, kad trečiadienį KTU auloje man leis pasakyti šią kalbą.

Atsakymai

Burgis, 2011-10-16 20:37:15

Įvertinkite.

nuoba, 2011-10-16 21:13:02

Dėl Kembridžo būtį laimingu nematau pagrindo.

Pirma – žymiai padidėja tikimybė kad prarasime dar penkis piliečius; antra – specialiai nesidomėjau, bet susidariau nuomonę, kad matematikos stojamųjų egzaminas atitinka mūsų 6-7 klasės kurso reikalavimus.

mokytoja, 2011-10-16 21:43:20

Kalbą sakyti turi leisti … Tik girdisi visokių nuomonių… Būkit tvirtas:)

Manfredas, 2011-10-17 01:51:25

Nuobai: turėdamas laisvas 3 minutes pasidomėjau už Jus; gal ir kitiems matematiškai/pedagogiškai kryptelėjusiems bus įdomu: priėmimo informacija į matematikos studijas Kembridže ir pirmakursių egzaminai.

Praeivis, 2011-10-17 02:04:59

Kažkodėl labai nerimstu (nežinau, kaip kitaip pavadinti šį jausmą), kuomet emigracijos mąstai bandomi mažinti žmonių, išvykstančių studijuoti į užsienį skaičiumi. Nesunku įsivaizduoti situaciją – jeigu emigracijos mąstai būtų labai “padorūs”, tai studijos šiuo metu geriausiame (keičiasi bent kartą per savaitę :D) pasaulio universitete būtų svajonė, o dabar kažkodėl viskas pradeda remtis į pilietiškumą? Praras tai praras, jeigu valstybė (konkrečiai aukštojo išsilavinimo srityje) man negali pasiūlyti tiek, kiek aš sugebu ir galiu, tai kodėl aš turėčiau čia likti? Kodėl turiu žudyti savo “potencialą”, vardan to, kad gyventojų surašyme būtų didesnis skaičiukas? Prašau nepagalvoti, kad esu kažkoks “susireikšminęs Kembridžo universiteto studentas”, tačiau, mano nuomone, pirmasis (nors tiek pat ir antrasis 🙂 ) nuobos argumentai yra absurdiški. Ne vien iš Lietuvos žmonės ten važiuoja mokytis, o tiesa yra ta, kad išvažiuotų dar daugiau, jei tik pabandytų, Lietuvos vidurinio išsilavinimo lygis, lyginant su britiškuoju, yra gana aukštas. Nesakau, kad visi būtinai turi bandyti ir lėkti ir išvažiuoti – juk ne vien į mokslą remiasi – finansai, aplinka, kalba, atstumas ir t.t. – kiekvienas turi įvertinti savo poreikius ir galimybes. Apibendrinant – netaupykte žmonių, išvažiuojančių tobulėti, sąskaita.

laisvamanis, 2011-10-17 09:19:00

Praeivi – pritariu ! Labai patiko paskutinis sakinys.

protoBokštas, 2011-10-17 09:49:51

Truputį pataisysiu:

Esu laimingas, kai girdžiu jus sakant: „Vien šiemet Kembridžo universitetas į vieną mano universiteto padalinį pasiuntė penkis jaunus žmones.“

Dabar jau turbūt gerai.

Burgis, 2011-10-17 10:37:30

protoBokštui: tai siekiamybė!

Burgis, 2011-10-17 10:58:44

Ir aš pritariu Praeiviui ir nepritariu nuobai. Jei jau prarasti žmones (lietuvius Lietuvai), tai geriau juos „prarasti“ Kembridže, o ne silkių apdorojimo fabrike Norvegijoje… Bet apie tai jau ne kartą esu rašęs.

Burgis, 2011-10-17 11:00:15

mokytojai: ačiū! Aš esu įpratęs prie visokių nuomonių… 🙂

AŠ, 2011-10-17 14:02:43

Šiandien kaip senato nariui atsiuntė senato, kuris vyks trečiadienį, posėdžio dienotvarkę. Radau 2-u klausimu KTU gimnazijos įstatų tvirtinimą.

Todėl po 14 mėn. DRAUDIMO lankytis šiame bloge, nusprendžiau pažeisti B.B. draudimą ir pa=i8r4ti b8simas kalbos tezes. Senate nedalyvausiu, nes jis vyks tuo metu, kai didžiojui dėstytojų dalis skaito paskaitas. Manau mano parašytos mintys padės Jums TEISINGIAU sudėlioti taškus ant Jūsų skelbtų tezių.

 1. rašote, kad esate įpratęs prie visokių nuomonių, bet klausote tik Jums patinkančias (senas mūsų ginčas šiuo klausimu).

 2. Jūs pateisinat taisyklę: geriausia gynyba puolimas. Todėl ir puolate visus universiteto profesorius/dėstytojus, kad jie nieko nedaro dėl KTU įvaizdžio. Jūs meluojate visiems (mat jį galas kad sau). Prisiminkite, kad gimnazijoje dirba (o aš irgi dirbau 21 metus) universiteto dėstytojai. Gal jums priminti, kad pvz. doc. Naujokaičio abu vaikai baigė KTU, mano dukra baigė abi pakopas ir į trečią įstojo. O kur kitų dėstytojų vaikai mokėsi? Negi neprisimenate? Ar tokia trumpa atmintis?

Per pastaruosius 10 metų gimnazijos viduje nieko nebuvo daroma/aiškinama kuo KTU garsus (pagal gimnazistus tik blogas, nes patenka tik į 500-uką; ir Jūs tam tyliai pritarėte).

Todėl manau, kad reikia visas aukščiau Jūsų pateiktas tezes keisti ir kitaip pateikti senatui per tas 2 min.

Gaila, aš Jūsų kalbos negirdėsiu asmeniškai, bet išgirsiu tik atgarsius.

P.S. spėju, kad netilpsit į 2 min.

P.S.P.S. po šio įrašo vėl prisiminsiu Jūsų draudimą. O gal mano nuomonė netiks, tai galėsit (kaip ne kartą buvo) ją ištrinti.

Burgis, 2011-10-17 16:55:17

AŠ: Gerbiamas profesoriau Algirdai Šulčiau! Labai džiaugiuosi sulaukęs išankstinio vertinimo. Jūs gerai žinote, kad niekada nebuvau Jūsų priešas. Priminkime žmonėms ir tai, kad gimnazijoje dirbote ne tik Jūs, bet ir Jūsų žmona, kad gimnaziją baigė Jūsų dukra. O dabar, kaip sakoma, būkime biedni, bet teisingi. Atsakau punktas po punkto.

 1. Mano ne blogas, bet geras.

 2. Niekada, niekada Jums nesu uždraudęs čia ką nors rašyti! Bet tiesa ir tai, kad esu ištrynęs kai kuriuos Jūsų įrašus, kurie buvo persunkti neapykantos ir netiesos.

 3. Jūs savo laišku ir mano atsakymu įrodote, kad klausau ne tik tų, kurie man patinka.

 4. Melas, kad aš puolu VISUS universiteto dėstytojus ir profesorius! Melas! Kitaip nedirbtų gimnazijoje du dešimtmečius garbingi fizikai, informatikai ir kt. Kitaip nesigirčiau iškilių profesorių vaikų (įskaitant Jūsų dukrą) pasiekimais.

 5. Aš prisimenu (tikrai prisimenu…), kad Jūsų dukra įstojo į Jūsų fakultetą. Bet aš prisimenu ir tų profesorių (net prorektorių…) vaikus, kurie nestojo į KTU. Jų, besirengdamas Senato posėdžiui, priskaičiavau arti penkiasdešimties…

 6. Teiginio „jūs meluojate visiems…“ nepatvirtintų net mano žmona.

 7. Kuo geras KTU ir kuo blogas (taip, kai kuo blogas!) aš neslepiu – kalbu, pakankamai garsiai kalbu, ne tik su gimnazistais.

 8. Nesisielokite, kad neišgirsite mano kalbos. Nemanau, kad man leis kalbėti.

 9. P.S.: į dvi minutes netilpsiu, nes nutukau, bet kalbai pasakyti užtenka 1 min. ir 30 s. Patikrinau.

 10. P.P.S. (o ne P.S.P.S. :-)). Priminsiu, kad AŠ, Vaderis, Regina, Nepris…, Daiva ir kt. iš svetainės pasitraukė patys. Bet tiesa ir tai, kad aš kai kuriuos įrašus ištryniau. Autorių labui. Taip bus tol, kol pasitrauks visi arba šeimininkas.

***

Nesuprantu, kodėl aš negaliu supykti „ant AŠ“? Nepaisant visko – negaliu. Ir net kai Jūs jau sulaukėte trijų pritariančiųjų akivaizdžiai neteisingam Jūsų pykčio protrūkiui – negaliu supykti. Tai garbė Jums, AŠ, ir man.

Ieva, 2011-10-17 18:33:26

Įstatų jums nepatvirtins. Užleisit vietą kitam. labai gera proga

vaikai taip sako suvalgiau sriubą (padariau tą ir tą) dabar duokit saldinį (patvirtinkit įstatus).

Burgis, 2011-10-17 19:22:33

Hmm… Komentarų reitingai ir Ievos nuomonė verčia galvoti – laikas keisti darbą? Gerai, palauksime trečiadienio. :-)))

nuoba, 2011-10-17 19:32:34

Manfredui: per 3 minutes sugebėjot įtikinti, kad į matematikos specialybę nepadirbėjęs neįstosi. Rašydamas dėl 6-7 klasės daugiau turėjau omenyje ne tiksliuosius mokslus – matematiką, fiziką, o socialinius- ekonominius. Žinoma, galiu klysti ir dėl jų. Jeigu skirtumėt dar 3 min, gal pakeistumėte mano matymą ir šia to paties klausimo dalimi. Bet kokios pastangos šviečiant žiopliukus – jaunus ir senus yra tikrai socialiai prasmingos.

O nuomonę keisti (savo) man patinka. Kaitalioti – ne.

nuoba, 2011-10-17 19:40:46

Praeiviui: Mano vertybių skalėje Tėviškė, Tėvynė patenka į į pirmąjį sąrašo penketuką. Karjera, pinigai yra gerokai žemiau. Aišku, ta skalė yra individuali ir nesiruošiu ją iškelti aukščiau kitų komentatorių vertybių. Tuo labiau, kad pastaraisiais dešimtmečiais tiek pačios vertybės, tiek jų vertinimas linkę sparčiai keistis. Kai prieš 40 metų (esu vos jaunesnis už Burgį) pirmą kartą po ne per daug ilgo nebuvimo grįžau į tėviškę, man riedėjo ašaros, nors sentimentalumas man gan tolimas. Sunkiai įsivaizduojamos ašaras analogiškoje situacijoje šiuolaikinio jaunuolio akyse. Beje, ir žodžio tėviškė sąvokai ko gero galiojimo laikas baigėsi.

Ir dar – jau ne iš pirmų lupų tenka girdėti apie mūsų vidurinių mokyklų pakankamą konkurencingumą ir visai prastą aukštojo mokslo lygį. Būtų įdomu išgirsti tokio visai greta esančių mokyklų kokybės neatitikimo priežasčių aiškinimą.

Ir dar ir dar – jeigu tobulėjimo neužgožia egoizmas, pasipūtimas, susireikšminimas, pranašumo pojūčio kompleksas, tai galima pamąstyti ir apie jo įrašymą į pirmąjį vertybių skalės sąrašo penketuką.

nuoba, 2011-10-17 19:50:25

Burgiui Spalio 17 10:58: Kad Kembridžas geriau už žuvų fabriką, tai ko gero niekas neprieštaraus. Tačiau pripažinkite, kad maloniau būtų sutikti savo gimnazistą po 10 metų jau kaip gygytoją, inžinierių, mokslininką, seimo narį ar mokytoją su antra puse ir dvinukais praeinančius Studentų gatve, vaikščiojančius po Ąžuolyną ar žioplinėjančius zoologijos sode į begemotą.

Burgis, 2011-10-17 20:47:20

nuobai: sutinku buvusių gimnazistų, sutinku ir Lietuvoje! Štai Gediminas Ž. grįžo iš Kalifornijos su trimis dukrelėmis gyventi į Vilnių – labai norėčiau sutikti juos visus Vilniuje.

Bet kaip mudu su žmona neseniai apsidžiaugėme, kad tuo pačiu lėktuvu į Stokholmą nuskridome su buvusiu gimnazistu K.G.! Žinoma, jis dar ne visiems laikams išskrido – tik doktorantūroje studijuoti. Bet juk tai tas pats, kaip Kembridžas, tiesa?

Marius A., 2011-10-17 21:24:59

Ne į temą, bet…

Esu vienos pirmųjų laidų KTUG abiturientas ir labiausiai iš gimnazijos Mokytojų prisimindavau (abėcėlės tvarka, nereitinguojant) L. Narkevičių, R. Naujokaitį ir A. Šulčių. Tai buvo (ir, tikiuosi, yra) Mokytojai iš didžiosios raidės, džiaugiuosi mokęsis pas juos. Nors ir šiaip – (bent jau mano laikais) KTUG buvo fantastiškas pedagogų kolektyvas (įskaitant ir Direktorių).

Linkėjimai visiems 😉

Burgis, 2011-10-17 22:01:15

Ačiū, Mariau.

scania, 2011-10-17 23:15:32

O kodėl tautietis geriau Kembridže, o ne Norvegijoje žuvų fabrike?

Kiek Kembridže telpa lietuvių?

O kiek žuvų fabrikuose? (Ir statybose, ir kitose airijose)

Vienas tautietis iš Kembridžo parsiveš daug patirties, daug mokslo.

O ir žuvų fabrikų daug žmonių parsiveš, labai daug, kas, kad po truputį tos patirties. Ir jau dabar matosi, kad žmonės iš ten parsiveža kitą požiūrį. Net aš kaime pastebiu.

siaip, 2011-10-18 13:42:40

Sveiki, p.Burgi. Manau, i Jusu vieta KTUG jau yra pretendente… nujauciu, kad siuo metu ji ne Lietuvoje, bet kai tik uzuos permainas, gris. Ar ne tiesa?

Burgis, 2011-10-18 14:01:11

siaip: skaitau jau dešimtąjį Harlan Coben detektyvą. Jūsų prielaida ten labai tiktų, ypač pridėjus kitus man žinomus faktus. Bet ką tai keičia? Visi jie jau pavėlavo…

Burgis, 2011-10-19 13:38:42

Nustebsite sužinoję, kad KTUG įstatus Senatas patvirtino! O kalbėjau tikrai ne daugiau kaip dvi minutes (nors ir ne vien tai, kas parašyta, ne visai taip…).

siaip, 2011-10-19 16:25:41

Nustebau, kad mano komentaro nepasalinote:) jei kalbam apie ta pacia persona, tai nuo tokiu zmoniu geriau begti kuo toliau ir netureti jokiu reikalu… patyriau tai savo kailiu… tik nelabai suprantu, ka reiskia, kad jie visi jau pavelavo? Liekate? O gal ketinate pradeti kazka naujo? Tarkim, politine karjera ar pan.?

Burgis, 2011-10-19 19:19:02

siaip: aš lieku ir liksiu tol, kol neįveikiamos jėgos privers atsitraukti. Tai, apie ką mudu kalbame, nėra neįveikiamos jėgos… :-).

O visi jau pavėlavo dėl to, kad man jau 60+, keturi anūkėliai ir kt.