Kalbos precizika ir emocijų stichija

V. Šustauskas pasakė vieną žodį, ir dabar teismai aiškinsis: klausė, ką turi kelnėse, ar ką turi kelnių kišenėse? pasakė vardininko linksniu ar galininko linksniu?

*

– Nedulkink čia man jos po langais! – sušuko piktas kaimynas.

Visi daugiabučio namo vyrai puolė prie langų ir pamatė: vienas jų kaimynas staltiesę purto…

*

– Nenoriu, kad mane gerai vertintų stoties latrai ir prostitutės! – kadaise pasakiau katedros posėdyje. Kilo emocijų audra, cunamis ir škvalas, nes diskusija buvo apie tai, ar tinka studentams vertinti dėstytojus. „Tai tu studentus vadini latrais ir prostitutėmis!“ – piktinosi kolegos ir vadai.

*

Apie tai šioje svetainėje jau rašiau, bet jūs perskaitykite dar kartą, ką pasakiau, matematikams pasakiau, precizinio mąstymo žmonėms pasakiau, ir, geranoriškai nusiteikę, nuspręskite, kodėl tokį drastišką palyginimą pateikiau ir kad tikrai nelaikau studentų nei latrais, nei prostitutėmis.

*

Dabar žmonės, viską išmanantys komentatoriai, pasigavo, kad vienu metu pasakyti žodžius „atliekos“, „rūšiuoti“, „mokytojai“ gali reikšti tik viena: direktorius mokytojus laiko atliekomis, šiukšlėmis. Nieko kito negali reikšti!

*

Vargšai mes, vargšai… Žodžius mergelė, mergužėlė, mergytė, mergaitė, mergiotė, mergina vartojame kaip sinonimus, be jokio niuansavimo, žodžių dulkinti, čiulpti, gaidys viešoje vietoje garsiai išvis negalima sakyti…

*

Aš jau nepasikeisiu – kalbėsiu kaip kalbėjau, kaip kalbu. Bet jūs, jaunieji mano draugai, būkite atsargūs! Žmonės nebejaučia žodžių skonio. Jūs pasakysite lietuviškai, o jie išvers į savo lietuvių kalbą… Nesitikėkite, kad galvos! (galvOs, o ne gAlvos…) Galvoti sunku, nuobodu. Kam galvoti?

Atsakymai

Burgis, 2013-09-04 09:25:04

Taigi?…

Lola, 2013-09-04 17:42:21

Žmonės mėgsta būti įžeidūs, nors neaišku, ar jiems nuo to yra kokia nauda. Greičiausiai – ne, juk negatyvios emocijos nėra gerai, bet gal kutena ten jiems kažkur giliai kokį jautrų nervą, atsakingą už neva savigarbą (jei tiesiogiai kas nors neduoda progos, ieško per aplink). Bukėja liaudis ir dar kažkaip keistai sterilėja – darosi super jautrūs kalbai, kurios jau nebemoka, net metaforų nebesupranta. Užtat koks Parulskis, Užkalnis dar piktesnių komentarų susilaukia, siauro proto skaitytojai ne tik neatpažįsta jų tekstų reikšmių, bet ir įnirtingai stengiasi kaip nors kompensuoti savo kompleksus liedami kiek galima daugiau bjaurasties. Liūdna.

Aušrius, 2013-09-04 19:35:14

Retkarčiais susitikęs su savo buvusiais mokytojais girdžiu tą patį atsidūsėjimą: metai iš metų ateina vis abejingesni, bet pretenzingesni vaikai. Tuos vaikus atveda tėvai, kurie vaikus ir auklėjo. Tėvai – atsakingiausi. Bet ir mokykla mažai ką gali pataisyti. Švietimo sistema kopijuodama Vakarų madas orientuojasi ne į lavinimą, o į socialinę integraciją. Metai iš metų mokymo programos “lengvėja”, turinys plokštėja, iš mokyklos išleidžiamas abiturientas:

– arba įgyja visai šitai kvailinimo sistemai imunitetą ir lengvai veržiasi pro š… jūrą;

– arba išeina tiesiai šviesiai pasakysiu: savimi pasitikintis kvailys.

Didelę žalą daro ir vaikų atpratinimas skaityti. Neskaitantis žmogus paprastai yra mažaraštis, tingintis mąstyti, nejaučiantis žodžio skonio individas. M. Martinaitis dar patikslino: “Žmonės skaito kaip niekada daug. Bet ką jie skaito? Trumpos frazės, reklaminiai plakatai, laikraščių antraštės, valandų valandas skaito beraščių internautų komentarus…”

Kaip ir iš visų visuomenės pūliniu virtusių bėdų išeitis čia tik viena: augančios kartos lavinimas. Tikras pilnavertis lavinimas, nežiūrint į Šv. Sistemos pastangas trukdyti su tai visa jų prakeikta Bolonės sistema.

Šiaip, 2013-09-04 21:16:49

Apie kritikavimą

“Kuo mažiau asmeniškumų: anuliuokite save, kalbėkite ne nuo savęs, o pasakokite objektyvų dėsnį “iš viršaus”, galiojantį mums visiems. Jei negalite taip išsakyti – geriau nekritikuokite, nes kokiu teismu teisi kitą, tokiu pats būsi nuteistas.” (T.G.)

Atrodo, labai paprasta. Konfliktiški žmonės sukelia konfliktus, taikūs žmonės visus sutaiko.

buves Jūsų studentas, 2013-09-04 22:47:50

Na kažkiek pataikėt – manau, kad buvau iš latrų kategorijos 🙂

Burgis, 2013-09-05 07:54:31

studentui: ne, nebuvote! Nė karto nepakvietėte manęs išgerti, nė karto nemačiau Jūsų girto… :-)))

ir, 2013-09-05 09:08:35

Apie antrą dieną mokykloje iš sūnaus pirmoko pasakojimo:

-darėme lėktuvėlius iš popieriaus,leidome juos ir rungtyniavome,kas toliaus juos numes.Aš laimėjau!

Man rodos šitam pasakojime pakasta visa mokyklos problema-konkurencijos skatinimas,nemokėjimas džiaugtis procesu,o tik siekimas rezultatų.Kaip sporte…

Gabija, 2013-09-05 14:45:19

Nejaugi laikome,o gal aš klystu :),neesu stipri humanitarė 🙂

Burgis, 2013-09-05 18:33:33

Gabijai: taip, reikia sakyti „laikome“…

Adefagija, 2013-09-05 18:55:47

Gabijai: ir “nesu” rašyti vieną “e”…..

Regina D., 2013-09-05 22:08:07

Kažin ar galima kaltinti žmones, kad jie atseit Jūsų nesuprato – Jūs kalbėjote preciziškai, o jie, kvailiai, riboti, nesuprato? O gal kaip tik labai gerai suprato, nes tekstas yra ne tik rašomas, sakomas, jis ir “pasirašo”, t.y. išduoda pasąmoninius dalykus ir vertinimus. Žodžiai “šiukšlės”, “rūšiuoti”, “perdirbti”, “panaudoti” nėra iš egzistencinio lygmens, o netgi žemiau buitinio (per VBE už šį lygmenį yra tik 0 – 1 tašk. iš 7 galimų….) Žodyje “šiukšlės” yra daug šnypštimo ir apskritai priebalsių “sąvartynas”. Yra net tokia mokslo šaka, kuri nagrinėja tai, kas pasisako nežiūrint žodžių semantikos, – tai neurolingvistinis programavimas (NLP).

Taigi – šiek tiek NLP, šiek tiek kūno kalbos išmanymo, šiek tiek interpretacinių gebėjimų – ir Jūs jau “perskaitytas” kaip banali knyga 🙂 Jei nenorit, kad Jus “skaitytų”, pasinaudokite bent jau internauto “Šiaip” patarimais…

Burgis, 2013-09-05 22:24:16

Reginai D.: kaip tik šiandien „Maximoje“ sutikome vieną buvusią mūsų lituanistę, pakalbėjome. Žinoma, ir apie dabartinę kalbą… Ji, jau močiutė, labai girdi, kai kas nors netaisyklingai kalba. Tai aš ir sakau: vargšai gerą muzikinę klausą, gera muzikinį skonį turintys ir muzikoje išprusę žmonės – jiems turi būti labai bjauru klausantis daugelio atlikėjų…

*

Tokia preliudija. O dabar – išvada: ne, nesinaudosiu nei Jūsų, nei kokių nors internautų, nei kokių nors NLP žinovų, nei kokių nors lingvistų, psichologų ir t.t. ir pan. patarimais! Teks jums visiems gyventi su tokiu Burgiu, koks jis yra. Užjaučiu, bet padėti negaliu… Kodėl taip grubiai? Todėl, kad Jūs norite tokio, koks Jums tinka, o aš noriu tokio, koks man tinka. Aš noriu gyventi savo, o ne Jūsų gyvenimą. Ir gyvensiu.

Regina D., 2013-09-06 09:07:28

Burgiui: sau ir su savimi Jūs gyvenkite kokį tik norite gyvenimą, bet kai einate į viešumą, kai skelbiatės spaudoje, kai siūlote RŪŠIUOTI, PERDIRBTI IR NAUDOTI žmones, neprašykite Jūsų suprasti taip, kaip Jūs norite, nes Jus supras tokį, koks Jūs esate (žr. šio ketvirtadienio “Dialogą”). Ir vertins pagal ŠIUOLAIKINIUS kriterijus – pagal NLP, kūno kalbą, psichologiją, sociologiją, koučingo principus, o ne pagal tai, ar skaitėte Remarką, ar atmintinai deklamuojate Maironį, išsprendžiate visų dalykų VBE…

petras, 2013-09-06 09:12:44

Būtent, jeigu žmogus gyveni kaip nori, tai tada nėra prasmės skųstis, kad kiti irgi gyvena kaip nori ir tave supranta kaip nori 🙂

Burgis, 2013-09-06 09:44:02

Reginai D.: kada aš prašiau mane suprasti taip, kaip aš noriu? Niekada! Supraskite, kaip norite. Aš tik retkarčiais paaiškinu, kaip REIKĖJO suprasti. Paaiškinu tiems, kurie NORI teisingai suprasti. Paaiškinu tiems, kurie kartais beskubėdami neįsigilina…

Stonys, 2013-09-06 10:22:02

“Paaiškinu tiems, kurie NORI teisingai suprasti.”

ir NORI “šokoladuko”.

petras, 2013-09-06 10:52:15

Truputi ne į temą, bet ir į temą.

Labai įdomu kaip standartinėse mokyklose vyksta naujų mokytojų priėmimas į darbą ?

  1. direktorius skelbia kažkokį konkursą ar tiesiog paskelbia, kad ieško tam tikro mokytojo ir išklausęs visus (arba nebūtinai) priima kažkurį vieną geriausią ar labiausiai patikusį (na kaip visų mirtingųjų paprastuose darbuose) .

  2. naujų darbuotojų paieška eina per švietimo ministeriją, tarkim paskiria kokį žmogų baigusį pedagoginį ar išlaikiusį pedagogo kursus ir pan.

pirmu atveju, tai už prastus mokytojus atsako direktorius, nes pats tokius pasirinko, tik tokius sugebėjo prisiviliot ir t.t. tada reiktų ne mokytojus rūšiuoti o direktorius pirmoje vietoje. (va kas paskiria mokyklos direktoriumi žmogų tai tikrai nežinau ir kokia tvarka, būtų labai įdomu sužinoti)

dar yra variantas, jog “universitetas” tiesiog neparuošia gerų specialistų ir nėra iš ko rinktis (čia jau būtų kita problema)

jeigu būtų antras variantas, tai net neverta gilintis.

taigi jeigu galiotų pirmas variantas, tai mokytojų apskritai nereiktų rūšiuoti, o viską sutvarkytų rinka (reiktų nebent tik direktorius rūšiuoti tada), bet jeigu nėra pasirinkimo laisvės ar kažkokie kiti niuansai …. pvz. kaip dėl netinkamo mokytojo atleidimo ir pan. ?

man atrodo sunku kitiems žmonėms veltis į diskusijas apie švietimo sistemą (mokyklų), kai nelabai išmanom virtuvę (tai ir “pešas” tik Regina su Burgiu 🙂 ir esamas sąlygas.

būtų įdomu sužinot kaip vyksta tokie reikalai

Burgis, 2013-09-06 11:53:08

Petrui:

  1. Aš niekada nesiskundžiu, kad mane supranta ne taip, kaip noriu! Tiesą sakant, man visai nerūpi, kaip mane supranta tie, kurie nenori atidžiai skaityti, gilintis… O jau kaip mane supranta internautai, tai visai visai nerūpi!

  2. Mokytojų priėmimas skirtingose mokyklose yra skirtingas, čia reikėtų daug rašyti. Savo gimnazijoje aš neturiu problemų priimdamas mokytojus, bet turiu problemų juos atleisdamas… Vis tik savo gimnazijoje rūšiuotinų vis dar neturiu.

Rekomendacija, 2013-09-06 15:35:40

vertingas puslapis https://www.facebook.com/AtleiskSavoSefa?hc_location=stream

ak, 2013-09-07 19:15:37

Na Burgio gimnazijoje nėra profsąjungos – tai jau šį tą pasako. Jis kapitalistas, kuriam oponentų nereikia. Taip, gana daug mokytojų šiais laikais yra vidutiniai, ar net žemesnio už vidutinį lygį. Tačiau Burgiui derėtų žinoti, kad teisę gyventi, gauti algą, socialines garantijas turi teisę ne tik lyderiai, bet ir vidutiniai, net ir ganėtinai žiopli žmogeliai. Šiaip anot Burgio visus, kurie nepateko į KTUG gimnaziją kur reikia dėti? Paprastas fašizmas…

Burgis, 2013-09-08 21:41:17

ak: „ganėtinai žiopli žmogeliai“ turi gauti tik tai, ko nusipelnė. Nejaugi jie turi gauti visko tiek, kiek ir tie, kurie visą gyvenimą dirba, mokosi, o ne vien „moteris vartoja“?! Nė už ką nesutiksiu! Ir joks čia ne fašizmas, tiesiog ne bukagalvių socializmas…