Kas prisimatuos batus?

Ir eik tu sau, kaip einama

Mylėti pirmąsyk.

Palik, palik tik dainą man,

Tik ilgesį palik.

(Paulius Širvys)

***

Man patiko, kai sužinojau, ką reiškia išeinant palikti didelius batus…

***

Tempus fugit. Laikas lekia. Gruodžio 6 dieną aš jau nebebūsiu gimnazijos direktorius…

O kas bus? Prie kabineto durų išsirikiavo kandidatų eilė? Kodėl nematau? Kandidatų yra, bet jie su manimi nekalba? Tai ką, nėra nieko tokio, ką iš manęs reikėtų perimti, sužinoti? Nėra tai nėra… Taip gali būti tik tuo atveju, jei tas įpėdinis dirba (dirba?) visai šalia manęs…

***

Bet juk buvo kalbėta, kad tas įpėdinis turėtų tikti ne tik man, bet ir gimnazijai, gimnazistams, jų tėvams, mokytojams. Kandidatų slėpimas (slėpimasis) gali reikšti, kad niekas nesirengia niekam įtikti. Man įtikti nebūtina, bet ir komentuoti įpėdinio man niekas neuždraus. O nuo to gali priklausyti jo darbo pradžios sėkmė… Tik pradžios. Po to jis, tas naujasis direktorius, tikrai įrodys, kad yra šaunus, sumanus, doras, tvirtas, teisingas… Vis tik darbo pradžioje gali būti skaudžių praradimų, norėčiau gimnaziją nuo jų apsaugoti. Norėčiau, kad laive nekiltų panika. Pamanyk – kapitonas už borto! Dėl to laivai neskęsta!

*

Trys savaitės liko. Nedaug, bet ir nemažai. Galima šį tą nuveikti. Pakalbėkite su manimi, įpėdiniai!

Atsakymai

Burgis, 2014-11-16 06:51:43

Vis tiek rūpi…

Vilija, 2014-11-16 08:09:01

O gal neverta kol kas įžiūrėti sąmokslo ? Konkursas dar nepaskelbtas. Ar šis Jūsų tekstas reiškia, kad esate pasiryžęs triuškinti kandidatą nuo pirmos minutės?

Aš kandidatuosiu, kai bus paskelbtas konkursas. Ir būtinai bandysiu kalbėtis su Jumis sėkmės atveju. Gimnazijoje tikrai yra daugybė ypatingų dalykų, kuriuos privalu išsaugoti. Ir tikrai privalu bent jau bandyti išsaugoti ramybę ir gimnazijos gerą vardą. O dabar dar ne laikas diskutuoti. Laikas galvoti.

Burgis, 2014-11-16 08:38:47

Vilijai: o, kaip įdomu, Jūs jau esate pasiryžusi perimti vairą! Džiaugiuosi! Tai gal ir kalbėkime? Kodėl reikia laukti konkurso? Gal Jūs ne viską žinote, kas Jūsų lauktų laimėjus konkursą? Gal Jūs, tai sužinojusi, nebenorėtumėte kandidatuoti? Konkursas būtų apgadintas…

*

Ne, aš nesiruošiu „triuškinti“ kandidatų! Aš tik noriu, kad jie aiškiai žinotų, kas jų laukia gimnazijoje ir už jos ribų. Jei konkursą laimės kandidatas, iš anksto nieko neišsiaiškinęs, aš būsiu nusivylęs ir atvirai tai pasakysiu…

*

Pagaliau reikia suprasti, kad iki XII.6 dienos joks konkursas neįvyks – per mažai laiko. Taigi bus paskirtas laikinasis direktorius, o tada konkursas jau bus kitoks…

Vilija, 2014-11-16 09:14:08

Kas gali ateiti po DIEVO? Vakar to klausiau savo sūnaus. Tik STOIKAS. Toks buvo atsakymas.

Taigi, reikia kantrybės. Ir laiko apmąstymams.

aleksandras, 2014-11-16 09:43:31

Sveiki p.Bronislovai,

siūlau paruošti ir pateikti Gimnazijai (o tuo pačiu ir būsimam Gimnazijos vadovui) “viziją” kur ir kaip turėtų “keliauti” Gimnazija ir ką reikėtų spręsti/tobulinti- tai būtų prasminga ir naudinga

O Gimnazijai vertėtų pagalvoti apie Jus, kaip VŠĮ valdymo organo narį bei VŠĮ konsultantą …

p.s.

(apie save- jau rašiau, kad buvau Jūsų mokinys 1982-1983 (KPI, RKR grupė); linkiu energijos ir kantrybės, “kovojant” su “neteisybe”)

Burgis, 2014-11-16 11:26:37

Vilijai: tame pasišaipyme yra tiesos: aš visą laiką buvau ten, kur dangus, o šalia, į kairę ir į dešinę, buvo pragaras… 🙂

Burgis, 2014-11-16 11:28:57

Aleksandrui: ne, aš nebūsiu konsultantas…

*

Audros neatlaikiusį medi lapuotą

Ir ožkos, ir kirmėlės ėda.

Užkurtajai ugniai reik leisti liepsnoti,

Te sauliniais ratais tėvynė mūs rieda.

(Berods Vytautas Montvila?)

Atsakymas, 2014-11-16 11:35:01

V. Montvila: “Ateina genijai ir vėl išnyksta, atėjo Leninas visiems laikams”.

Vilija, 2014-11-16 11:41:16

Beje, net nemaniau šaipytis.

Burgis, 2014-11-16 12:09:42

Vilijai: tada atsiprašau ir patikslinu: aš niekada nebuvau Dievas ir nė už ką nesutikčiau būti Dievas! Į Dievą esu panašus nebent dabartiniu nukryžiavimu… 🙂

paprastas, 2014-11-16 13:52:50

Gal Jūsų situacijai tinka liaudies išmintis:

“Nieks kits čia nekalts mergužėle tu pati”,

“Išeidamas – išeik”.

MK, 2014-11-16 14:07:06

Jeigu Vilijos pavardė prasideda raide “D.”, tai geriau tokia Vilija tegul niekur nekandidatuoja. Mano nuomone apie tokius žmones yra labai bloga. Jei žmogus yra gimęs būti korepetitoriumi, jis neturėtų užimti docento ar direktoriaus pareigų. Dėl idomumo norėtųsi paklausti, ar individualios veiklos leidimas korepetitoriavimui yra įsigytas? O gal dirbama nelegaliai?

A., 2014-11-16 15:24:30

Norėjau MK paspausti pliusą, bet netyčia pataikiau į minusą. Atsiprašau.

A., 2014-11-16 16:00:51

Man atrodo, kad tiems, kurie labai liūdi dėl dabartinio direktoriaus pasitraukimo, ideali pamaina būtų Milda Dargužaitė. Kryptys, tvarka, požiūris į darbą ir darbuotojus, erudicija, antikorupcinės deklaracijos, drąsa kalbėti, nesitaikstymas su kitokiomis nuomonėmis, profesionalumo siekimas ir reikalavimas to iš kitų turėtų tobulai sutapti su tuo, kas buvo. Ir gal net Mildos Dargužaitės pastangos būti reikalinga Lietuvai taptų realiais darbais. Tik kad jos ankstesni bandymai dirbti taip, kaip dirbo KTUg direktorius, ir baigėsi taip, kaip KTUg direktoriui. Bet gerai aš čia sugalvojau vis tiek :)))

Burgis, 2014-11-16 16:08:12

A.: absoliučiai tiksliai! Aš pažįstu Mildą Dargužaitę, ji būtų labai tinkama, deja, gimnazijos lubos jai per žemos… Kaip ir daugeliui kitų žmonių. Aš buvau keista išimtis, nes turėjau įvairių gimnazijai tinkamų kitų veiklų. Nebūčiau galėjęs būti tik gimnazijos direktorius, nebūčiau…

Ice, 2014-11-16 16:08:14

Mano nuomonė, visai tinkamas variantas būtų gerbiamas pavaduotojas L.Narkevičius. Daug metų dirba mokykloje, panašus mąstymas ir vertybės, gal ti kšiek tiek griežtesnis požiūris. Pati gimnazija greičiau atsigautų ir grįžtų į vėžes, jei ateitų žmogus, nusimanantis, kaip KTUG gyveno tuos visus metus, kokia sistema buvo.

Burgis, 2014-11-16 16:59:49

Ice: jums rinktis…

MK, 2014-11-16 17:45:27

Man nepatinka tokie “docentai”, kurie apsigina disertacijas iš edukologijos, bet dirba matematikos katedrose…. Ką jie išmano apie matematiką? Moka apskaičiuot pačių sugalvotos funkcijos integralą? O kur jų moksliniai darbai iš šios srities? Jei apsigynei disertaciją iš edukologijos, tai marš dirbt į edukologijos institutą! Ačiū

MK, 2014-11-16 18:30:13

Tai kad jie kaip tyčia būna gabūs tik “edukologijoms” ir “vadyboms”. Tokie žmonės kažkodėl nebūna gabūs nei matematikai, nei inžinerijai…

Darius, 2014-11-16 20:27:32

O tai kaip Ice gali rinktis? Čia juk nebus seimo ar savivaldybės rinkimai, kur visi norintys gali balsuoti, čia juk bus uždaras konkursas, kur greičiausiai vyks pokiliminiai dalykai, savų protegavimas ir t.t.

moda, 2014-11-16 21:42:07

Išeinančiųjų neklausia…

Ar žinot, kaip V.Adamkus norėjo patarti R.Paksui- nė kart nepaskambino ir nepakvietė… O žinot, kaip V.Adamkui buvo su D.Grybauskaite- irgi nė žodelyčio.. Taigi… “Skęstančiųjų gelbėjimas- pačių skęstančiųjų reikalas.”

mama, 2014-11-17 09:10:54

esu pastovi šio tinklapio skaitytoja. labai gerbiu Direktorių. visą laiką svajojau, kad mano vaikas gal (?) kažkada įstos į KTUG, kuriai vadovauja p.Burgis. deja….jis dar tik šeštokas…kaip bus su MMLT? ar jie dar bus vykdomi ateityje? ar dalyvausite, Direktoriau, testų sudaryme ir jų vertinime?

Burgis, 2014-11-17 10:23:37

mamai: taip, šį šeštadienį penktokai ir šeštokai gaus mano sudarytą testą ir aš tikrinsiu darbus. Kaip bus ateityje – pamatysime…

Darius, 2014-11-17 10:31:43

O kaip bus su aštuntokais?

Burgis, 2014-11-17 10:48:06

Dariui: mielieji, gimnazija veikia! Ir veiks, jei niekas nesukels panikos, jei jūs patikėsite, kad to kūrinio sugriauti negalima, jei ateis tie, kurie išsaugos vertybes…

tik tiek, 2014-11-17 11:00:49

Panikos nemažai kyla, bet tikėkime, kad nugalės pozityvios idėjos ir perspektyvos. Yra žmonių, kurie mūrų stoja už gimnaziją ir jos vertybes.

prabegom, 2014-11-17 11:26:15

Sveiki, gimnazija veikia 🙂 Iš Vilniaus žada atkeliaut 4 septintokai pasitikrinti žinias ir pažymių pagrįstumą 🙂 Labai laukiam, ir gailimės, kad pirmąjį “pramiegojom”.

Andrius, 2014-11-17 16:45:30

Aš esu baigęs KTUG ir visada su šiluma atsimenu tuos laikus, kai ten mokiausi ir įpatinga atmosfera, kuria KTUG taip išsiskyrė iš kitų mokyklų. Taip pat labai laukiau laiko, kada mano sūnus (dabar septintokas) galės bandyti įstoti į KTUG.

Bet dabar jau neramu – kadangi visada maniau, kad p. Burgis – pusė (gal net didesnioji) gimnazijos – neramu, kad naujam direktoriui atėjus iš jos tik ta likusi puselė neliktų. Pusantrų metų gal ir per mažai, kad viską sugriauti, bet manau rezultatai matysis, nes daug kas stebės naujojo direktoriaus veiklą per padidinamąjį stiklą.

Rasa, 2014-11-17 20:07:11

Galvoju, kad p. Burgis dabar jau labai puikiai įsivaizduoja, kaip atrodys kalbos per jo laidotuves… “Išeinantis” ir krūvos liūdinčių… Kaip repeticija kokia.

qwerty, 2014-11-17 20:29:51

Rasa, reikėtų susilaikyti nuo sarkazmų.Tinklaraštininkui tikrai svarbu, kas vyksta.Man kitas klausimas stojasi: ko verta mokykla (ar bet koks kitas darinys) jei išėjus direktoriui jai kyla esminis,egzistencinis pavojus? Geras mechanizmas turi tobulai veikti toliau net ir visai be direktoriaus…

tai kaip, 2014-11-17 20:37:31

Taip, gerai įsuktas mechanizmas turi ir toliau riedėt numatytais bėgiais. jei vadovas tikrai gerai dirbo, tai ir jam išėjus organizacija negali sugriūti-štai ir bus proga tuom įsitikinti.Tikėkime, kad laikas parodys, kad tai kas buvo teisingai kurta 25 metus yra tvirtas pagrindas dar bent tiek pat metų į priekį.

Rasa, 2014-11-17 20:47:15

qwerty: kiekvienas skaito kaip nori. Aš nekenčiu sarkazmo ir nekandu, man ko gero labiau nei kam kitam gaila, kad p. Burgis nebus Direktorium toje gimnazijoje. Ir labai puikiai suprantu, kaip jam sunku. Bet tiek daug gražių kalbų… tai man vis vien panašu kaip per laidotuves…

Nemanau, kad gimnazijai kyla egzistencinis pavojus. Tiesiog ji bus kitokia. Tai jau tikrai. Mano manymu. Jau dabar ji šiek tiek kitokia, nei prieš keliolika ir kitokia nei prieš kelis metus. Keičiasi kartos, keičiasi ir vaikai, ir jų tėvai.

Tik kiekvienos įstaigos populiarumą lemia keli faktoriai 🙂 Juokiuosi, nes vienas linksmiausių įrašų mano darbe (atsiradusių atsiliepimų knygoj) buvo apie tai, kad žmogus liko lojalus tai įstaigai, kurioje aš dirbu, nes “nulėmė Rasos faktorius” 🙂 Tai štai Burgis ne kokia eilinė Rasa, “Burgio faktorius” šiai gimnazijai buvo (yra) išties labai svarbus 🙂 Be jo gimnazija bus. Bet bus kitokia.

qwerty, 2014-11-17 21:00:32

Viskas keičiasi. Ir Rasa dabar šiek tiek kitokia, nei prieš keliolika ir kitokia nei prieš kelis metus. Kaip ir pats tinklaraštininkas. Viskas keičiasi.Nieko nėra pastovaus, kaip, kad Adefagijos įrašai ir tinklaraštininko tokių jos įrašų trynimas)

Iš šalies, 2014-11-17 21:15:29

Būtų labai šaunu, jei pavyktų palikti nepakeistą ir gimnazijos taisyklių ketvirtą punktą. Nors praktiškai jis jau netenka galios…

Rasa, 2014-11-17 21:24:52

qwerčiui: ne viskas keičiasi 🙂 Bet, žinoma, daug kas. O dar svarbu, į kokią pusę kas keičiasi. Juk kai kas į gerą, kai kas į blogą.

Ir kai tai (pagrindas), nuo ko imama keistis kai kam buvo taip gerai, kad geriau būti negali, tai logiškai daroma išvada, kad nuo pokyčių bus blogiau 🙂 Bet išties tai “kitaip” nebūtinai būna blogiau.

Iš šalies, 2014-11-17 21:26:44

Gal aš klystu, bet ketvirtas punktas, atrodo, skamba kitaip – gimnazistams draudžiama gerti, rūkyti ir vartoti narkotikus.

mama, 2014-11-21 10:24:41

Butu smagu pamatyti esamus gimnazistus su pridegtom cigaretem ir plakatu ” tai galima ar negalima” pas gerb. Barsauska. Ir ziniu zurnalistus. Ir gerbiamojo atsakyma jiems. Viesai. Kiek man girdisi jis del direktoriaus pasitraukimo problemu nemato 🙁

Ema, 2014-11-21 19:58:44

Panašu, kad P. Baršauskas nuo egzamino pabėgo. Kaip gali vadovas nepareikšti jokios pozicijos? Tai koks tuomet jis vadovas.