Kas valdo Kauną?

Vietoj „Kauną“ galite įrašyti „Vilnių“, „Tauragę“ ar bet kurio kito miesto pavadinimą…

*

Vakar buvau savivaldybėje. Kalbėjome apie švietimą. Tema šiuo metu čia, šioje svetainėje, nesvarbi, noriu pakalbėti apie principus.

*

Laukdamas stebėjau koridoriumi vaikštančius, iš kabineto į kabinetrą zujančius tarnautojus. Klausiau savęs – kodėl manęs čia nėra? Atsakymą aš žinau, bet jis jums nesvarbus…

*

Tada klausiau savęs – kodėl čia nėra mano žmonos? Tada, prieš daugybę metų, kai ji ieškojo darbo, į savivaldybę nepateko, nes:

a) neįveikė konkursinio barjero?

b) nemokėjo rasti informacijos apie konkursus?

c) jokie konkursai pareigoms savivaldybėje gauti neskelbiami?

d) konkursai skelbiami, bet juos visada laimi tie, kurie turi laimėti?

e) savivaldybėje visi dirba iki gyvos galvos?

*

Ne, mano žmona savivaldybėje dirbti negalėtų – mudu abu iš kito elito sluoksnio…

***

Tai buvo įžangėlė, klausimas yra kitas: jeigu tai savivaldybė, tai ji ir valdo Kauną? Schema turėtų būti skaidri kaip ašara: mes išrenkame miesto valdžią, ji skaidriai suformuoja profesionalų komandą ir valdo miestą. Valdo mus visus! Priima sprendimus, paveda juos vykdyti. Visi vykdo, nesiginčija, neprotestuoja – juk valdžia mūsų pačių išrinkta, komanda suformuota skaidriai! Visi paklūsta! Aš tai jau tikrai, tikrai!

*

Jei valdžia nesusitvarko, pripainioja, pridaro klaidų, netinkamai dirba miestui – lauk tą valdžią! Kadencijai pasibaigus ar net anksčiau – visuotiniu miestiečių sutarimu. Bet kol valdžia yra valdžia, ji turi valdyti, o mes turime paklusti!

*

Deja, deja…

Man atrodo, kad valdžia bijo tų, kurie ją išrinko.

Man atrodo, kad valdžia stengiasi įtikti visiems, o neįtinka daugumai.

Man atrodo, kad valdžia sudarinėja vidines koalicijas tik tam, kad išsilaikytų valdžioje.

Man atrodo, kad valdžia ryžtingai siekia naudos sau, o ne miestui.

Man atrodo, kad valdžioje nėra valdingų, valdžią turinčių ir ją parodyti gebančių žmonių.

Man atrodo, kad valdžioje nėra išdidžių žmonių, kurie nesileidžia, kad juos kas nors valdytų.

***

Žinoma, sutirštinau spalvas, sutirštinau… Bet aš noriu tikros valdžios! Noriu valdžios, kuri galėtų pasakyti miniai: „Užsičiaupk! Aš turiu miesto žmonių mandatą veikti, o ne tik būti!“

*

Palaukime, netrukus gal galėsiu pateikti įrodymų, kad buvau teisus. Arba – kad buvau neteisus…

Atsakymai

Burgis, 2013-01-23 15:33:40

Įvertinkite…

sonata, 2013-01-23 17:46:57

Aksiomai “…kad buvau teisus.” įrodymų nereikia. Liūdna vienok.

Vladas, 2013-01-23 18:35:12

Manau galima sakyti, kad jūs B.B., kalbate apie “tvirtos rankos” poreikį. Dar prieš kokius 5 metus su jaunatvišku entuziazmu būčiau puolęs ginti demokratijos… Dabar tampu vis labiau abejojantis:(

Burgis, 2013-01-23 18:37:21

Sonatai: nesupratau… Kokia aksioma, jei aš sakau: „Arba – kad buvau neteisus“?

Burgis, 2013-01-23 18:39:11

Vladui: taip, aš tvirtos rankos šalininkas! Visur – pradedant šeima, baigiant valstybe. Ne, ne, tai nereiškia diktatūros! Tiesiog pats žodis „valdyti“ suponuoja tvirtą ranką. Ar gali valdyti greitai lekiantį automobilį netvirta ranka? O mūsų pasaulis lekia greitai!

sonata, 2013-01-23 19:26:12

Gerb. Šeimininke, Jūsų teiginiai, kurie prasideda “Man atrodo, kad valdžia bijo tų, kurie ją išrinko…” jau yra aksioma. Todėl ir liūdna. O „Arba – kad buvau neteisus“- teorema, kurią vargiai pavyks įrodyti. Todėl ir liūdna. Tai, ką aprašėt, nėra “pavienės negerovės”. Sistema.

Burgis, 2013-01-23 19:50:36

Sonatai: aš neliūdėsiu! Nusipirksiu šakes ir vėl nueisiu į savivaldybę… 🙂

sonata, 2013-01-23 20:16:19

Šakės nepadės. Nebent KK2 reitingus padidinsit – taip ir matau reportažą – Tomas Ališauskas nutaiso rimtą veidą: “Geriausios Lietuvos gimnazijos direktorius mėžė…, ne, Ugne, ne mėšlą, o Kauno savibledą” .O aš tai kantriai lauksiu (nes įtakoti negaliu:) internetinio balsavimo. Gal tada palaipsniui pradės mažėt “bardakas”. Nes kol kas viskas vyksta tinklinio marketingo principu su neviešinama psichologinio smurto priemaiša.

mokytoja, 2013-01-23 21:31:09

Sutapimas: prieš gerą savaitę vienas žmogus pasiūlė, nori dirbti savivaldybėje? Įstosi į reikiamą partiją, nusišypsosi vienam žmogui, pabūsi su juo…. ir dirbsi.

Klausiu: tai ir miegoti reikės? Atsako: ne, tik maloni pabūsi, jis žmoną turi ir bijo jos.

Darius, 2013-01-23 22:35:47

Viena klaida Jūsų žodžiuose “mudu abu iš kito elito sluoksnio…”. Jūs ne kito elito, Jūs kitos moralės žmonės.

Tie kas negali prisitaikyti prie savivaldybės (seimo, vyriausybės ir t.t.) darbo/kombinavimo specifikos (kyšiai, pagalba saviems/kitiems ką nors sukombinuojant, apgaunant valstybę, privatizuojant) ilgai čia nedirba.

Aš irgi prieš kelis metus buvau gavęs pasiūlymą laimėti konkursą vienos valstybinės įstaigos direktoriaus pareigoms. Buvo pasakyta, kad partijos susitars, kam reikės už mane sumokės 50.000 Lt ir aš laimėsiu. Pasakiškas atlyginimas, didžiuliai kyšiai, visapusiškas užnugaris (tam tarpe ir STT), bet valdiškus pinigus turėsiu skirstyti tik tam tikroms (su partijomis susijosiomis) įmonėms.

Deja aš atsisakiau. Aš esu aukštesnės moralės žmogus.

Jei kada sugalvosite temą kaip reikėtų keisti rinkimų sistemą aš turiu minčių. Šiuo metu Lietuvoje didžiausia blogybė yra partijinės-komercinės struktūros ir kol vieniems reikės pinigų, kiti jų duos, tačiau vėliau reikės atidirbinėti… Ir taip pasaka be galo.

Arvydas R., 2013-01-23 23:50:19

“Tvirtos rankos” valdymas iš principo labai paprastas – reikia, kad tarnautojas tikėtų tuo, ką daro, darytų tai sąžiningai bei išmintingai. Tik tada jis gali pasakyti: “Tylėkite, aš žinau, ką mes privalome daryti!”. Tačiau praraja tarp realybės bei šios frazės – milžiniška. O “tvirta ranka” normaliuose žmonių santykiuose – būtina. Kaip bebūtų, tačiau žmogus yra bendruomeninis gyvūnas, o bendruomenėje paprastai vyrauja kažkokia hierarchija, todėl, kai jos nebelieka arba aukštesniojo vietą užima netinkamas žmogus, prasideda chaosas. Ir čia net nėra dėl ko ginčytis.

Pažįstų daug Klaipėdos savivaldybės tarnautojų. Nepykite, aš – jaunas ir dėl to esu karštakošis, bet jei ir kitose Lietuvos savivaldybėse tas pats, tai mus “valdo” keliaujančio cirko aktoriai.. Nežinau, kaip juos ten atrenka, bet susidaro įspūdis, jog kandidatas, žinantis, kuris batas yra kairysis, o kuris yra dešinysis, pilnai atitinka visus keliamus reikalavimus. Na, nenoriu leistis į monologa, nes bus sunku sustoti, bet tarnautojų situacija savivaldybėse – tragiška. Ir tai sakau aš – trisdešimtmetis, kuriam dar augti ir augti iki tos valdiškos kėdės 🙂

Burgis, 2013-01-24 08:02:18

Dariui: ačiū už gerą žodį, bet klaidos nėra. Kas yra elitas? Tai ir moralė, ir kultūra, ir dora, ir drąsa…

Grazina, 2013-01-24 09:27:26

Nors jau 17 metų dirbu savivaldybės tarnautoja, bet visada įdomu paskaityti jūsų mintis apie savo darbą.

Saulius, 2013-01-24 10:43:32

Seras Francis Galtenas (Sir Francis Galton) 1906 metais lankėsi gyvulių turguje ir aptiko įdomų reginį. Publikai buvo pastatytas vienas jautis ir, prieš jį paskerdžiant, visi kas norėjo galėjo spėti jo svorį. Lažybose dalyvavo apie 800 savanorių, bet nei vienas neatspėjo tikslaus svorio. Tada seras paskaičiavo spėjimų vidutinę reikšmę ir ji turėjo tik 0,8 % nukrypimą nuo tikro svorio. “Liaudies balso” tikslumas buvo didesnis nei ekspertų grupės.

Tarp kitko, jei šiuolaikinis žmogus persikeltų laiku į senovės Atėnus, klasikinės demokratijos lopšį, ir pareikštų savo įsitikinimą, kad valdyti turi kompetentingi ekspertai, tai jis būtu visiškai nesuprastas. Senovės Atėnų gyventojai rinkdami savo valdžia, kaip nebūtų keista, visiškai nekreipė dėmesio į kandidato kompetenciją konkrečioje srityje. Išimtys buvo tik miesto aprūpinimo geriamu vandeniu sistemos valdytojai ir laivų statybos organizatoriai.

Šiuo įrašu tenoriu tik paprovokuoti mintį, kad nėra taip paprasta imti ir kategoriškai nurodyti “tiesą”.

Burgis, 2013-01-24 10:51:21

Sauliui: būtina patikslinti! Aš visai nereikalauju ir nesitikiu, kad valdžia valdys teisingai, visada žinos tikrąją tiesą. To tikrai niekas negali reikalauti! Bet aš norėčiau, kad valdžia valdytų. Kiek žinau, Atėnus valdžia valdė…

Darius, 2013-01-24 11:46:52

Viskas priklauso nuo darbo miestui ir darbo sau santykio. Idealu būtų, jei valdininkai dirbtų 90 proc. miestui ir 10 proc. sau. Dabar šis santykis dažniausia nesiekia 50/50 proc.

Poniai Gražinai norėčiau pasakyti, kad labai priklauso kuriame savivaldybės skyriuje dirbi. Į kai kuriuos skyrius ir įsidarbinti laisavai galima, o kai kurie (urbanistikos/architektūros, energetikos, miesto tvarkymo ir t.t) yra skirti tik saviems žmonėms.

Filo, 2013-01-24 12:48:46

Kaskart kelia liūdną šypsnį visos šitos “susirūpinusiai pilietiškos” tirados, kaip valdžioj visi supuvę ir ištežę.

Taip, valdžia nuvilia. O vyrai, žmonos, vaikai, giminės, draugai, bendradarbiai, Mokykla, Bažnyčia, žurnalistai, menininkai — ne? Būti nuviltam yra Žmogiškos būties dalis, ir piktžodžiavimu to nepakeisi. Vienintelis teisingas būdas su tuo dorotis, yra mažiau tikėtis iš kitų ir daugiau duoti pačiam. Ne garsiai ir demonstratyviai siūlyti vardan siūlymo, o būtent duoti — su nuoširdžiu rūpesčiu, giliu supratingumu, išankstiniu atlaidumu, nereikalaujant to paties atgal…

Taip, tai vidinės nuostatos, kurių mūsoji Mažų paslaugų rinka nevertina ir nepripažįsta. Bet jei norim pokyčių, — ne pamaišyti šakėmis vandenį, o tikro praktinio rezultato, — tai pradėti turim patys nuo savęs.

Filo, 2013-01-24 12:51:32

Ir dar. Kas ta valdžia? Kas ta mokykla, kas ta bažnyčia, kas ta žiniasklaida? Visur esame vieni ir tie patys MES! Mūsų draugai, giminės, pažįstami… Ko mes pasiekiame su jais susipriešindami? Taip tik sukuriame atitvaras, pro kurias neprasiskverbia nieko gražaus, vertingo, tikro. Taip mąstydami negalime nei perduoti, nei padauginti nieko gero. O jei nieko neduodam “tiems kitiems”, tai ko stebimės, kad negaunam nieko gero “saviems”? Tvari apytaka vyksta tik sistemos viduje.

Negalim turėti nei valdžios, nei mokyklos, nei policijos, nei jokios kitos institucijos geresnės, nei esame patys. Nes mes ir esame tai.

Burgis, 2013-01-24 12:52:45

Filo: Jūs mane vėl stebinate su savo vidinėmis ir išorinėmis nuostatomis… Lyg aš neduočiau! Reikia sąžinę turėti… Gal pasimatuokime, kuris iš mudviejų daugiau duoda?

Filo, 2013-01-24 12:57:00

Tai iš ir rašau tam, kad kiekvienas pasimatuotų.

Ne su manimi, nes aš joks ne etalonas. Su savimi.

Filo, 2013-01-24 12:57:51

Tai aš ir rašau tam, kad kiekvienas pasimatuotų.

Ne su manimi, nes aš joks ne etalonas. Su savimi.

Grazina, 2013-01-24 13:10:28

Gerb. KTUG deirektoriau, kai važiuosit pro šalį su šakėmis, užsukite – išvirsiu arbatos.

Valdininkė-matematikė-programuotoja.

Burgis, 2013-01-24 13:23:02

Gražinai: ačiū už kvietimą! Nuoširdžiai tikiu, kad mano pastabų nepritaikote sau. Dėstau tikimybių teoriją, kuria bematant būtų paneigtas teiginys, kad savivaldybėje visi netikę. Jūs, matematikė, tai iškart suprantate.

*

Antradienį vėl būsiu savivaldybėje…

kariunas13, 2013-01-28 18:28:04

problema kad valstybę valdo Čičikovai. Ir apskritai Lietuvoje rinkėjams patinka Čičikovai, Benderiai, ir palinksmina ir …. Kada rinkėjai nustos rinkti Čičikovus ir Benderius gal tada ir ateis HOMO sapiens kurie supras