Kas valdys Lietuvą?

Vytautas Landsbergis ir Viktor Uspaskich? Be komentarų…

Atsakymai

Burgis, 2012-03-19 09:52:14

Bet jūs galite komentuoti…

M11, 2012-03-19 14:42:22

Drakonas mirė – tegyvuoja drakonas.

Saula, 2012-03-19 15:33:45

Jau seniai įsitikinau ir nusivyliau, kad Lietuvoje partijos skiriasi tik eilės numeriu prie “lovio”. Jau ne pirmą kartą vienais ar kitais santykiais svarstomi panašūs “sandėriai”. Vadinasi, tos partijų “programos” nei skatiko nevertos. Nebėra IDĖJOS. nebėra vertybių, tik pragmatizmas (“lovys”).

Kitas to įrodymas – tai partijos narių lakstymas iš vienos į kitą – kaip drugeliai nuo gėlelės ant gėlelės (kad ir kokiais argumentais tą veiksmą bepridengtų).

Arvydas, 2012-03-19 16:22:56

Mano nuomone, produktyviausiai dirba tų šalių valdžios, kur yra stipri kairė ir stipri dešinė. T. y. šalys, kur susiformavusios nuoseklios politinės partijos bei ilgametės parlamentinio valdymo tradicijos. Na, o mūsuose – paprasčiausia politinė prostitucija, kur vyrauja balaganas ir chaosas, bet ne nuosaikus ir sistemingas darbas.

Teko šią vasarą lankytis vienos iš dviejų, seniausias tradicijas turinčių, Lietuvos partijų sąskrydyje bei diskutuoti su daugiamečiais jų nariais. Hm, susidarė įspūdis, kad žmonės net nežino kokią politinę ideologiją jie atstovauja. Maža to, net nelabai supranta, ką reiškia pats žodis “ideologija”..

sonata, 2012-03-19 20:51:30

Arvydai, mūsų šalies parlamentinė patirtis tik du dešimtmečiai – žmogui dar žalia jaunystė, ką kalbėt apie valstybę. Gal ir gerai ten, kur stipri kairė ir stipri dešinė – pasaulio matymas daug paprastesnis – juoda balta. O ką daryt, jei man nepatinka balsuoti už stambųjį kapitalą (jis pakankamai gerai moka už save “nubalsuoti”), nepatinka balsuoti ir už dar didesnį perskirstymą, taip didinant už save mažai atsakingų piliečių skaičių? Aukso vidurys mano galva būtų idealu. Tik va klausimas, per kiek kadencijų seimas virs Seimu. Lėtokas tas virsmas, lėtokas…

Arvydas, 2012-03-19 20:54:51

Sonata, aš ir neburbėjau 🙂 Tiesiog konstatavau faktą.. Priežastis, kaip Jūs ir minėjote – mes dar esame pakankamai jauna valstybė, neturime valdymo tradicijų. Todėl į šviesią ateitį keliaujame vingiais, šunkeliais, pamiškėm ir kitokiais klystkeliais! :))

sonata, 2012-03-19 21:02:24

Arvydai, ne į temą – taip vaizdžiai parašėt, kad pamačiau kaip keliauja Lietuvėlė su maišeliu ant pečių:)) juokas pro ašaras, deja.

Saula, 2012-03-20 17:47:30

Visada kryžkelėje,atsparūs ir gajūs “mužikai Žemaičių ir Lietuvos”.

O dabar daug ponų staiga iškilo 🙂

Tų tikrų ponų (milijonų savininkų) ir tų kitų – tik besidžiaugiančių kreipiniu “ponas”.

Tai tiems kitiems (“pan s terbečkoj”) belieka pagal pirmųjų priimtus šunkelių įstatymus ir tvarkas keliauti”vingiais…”.

Kodėl? Todėl kad į valdžią einama ne “vardan tos Lietuvos”, o “artyn prie lovio”.

Pragmatiškėjant visuomenei prognozės ne gerėjimo linkme, deja…

Todėl ir dirbu mokytoja. Gal gi pavyks nors ką nors pakeisti 🙂