Kas yra valstybinis brandos egzaminas?

Keturiolika šimtukų!

21,2 proc. laikusiųjų gavo šimtukus!

Įverčių vidurkis – 92,6!

Mažiausias rezultatas – 64.

***

Ačiū tau, Gimnazija!

Bet viskas, ką jau buvau parašęs (žr. žemiau), galioja.

***

Et, vis tiek šiandien rimto darbo dirbti negalėsiu (anglų k. VBE rezultatų apžvalgą sužinojau…), tai pratęsiu diskusiją su NEC direktore S.Vingeliene. Diskusiją ką tik (pagaliau!) pavyko pradėti tiesioginėje radijo laidoje…

*

Ne, direktore, VBE nėra ir negali būti stojamasis (kur?!) egzaminas! Valstybinis brandos egzaminas turi patvirtinti žmogaus per 12 metų pasiektą brandą – nieko, absoliučiai nieko! – daugiau. Brandos atestatas yra žmogaus viso ilgo gyvenimo gairė. Jis negali priklausyti nuo „valstybės užsakymo“, nuo „studijų krepšelių paskirstymo“ ir pan. Dar daugiau – jis negali priklausyti nuo konkrečių užduotis parengiančių žmonių! Nuo tų žmonių išprusimo, nuostatų, charakterio (pavyzdžiui, polinkio į žiaurumą…) savybių. Kas po 50 metų, žiūrėdamas į to žmogaus atestatą, galės pakomentuoti: tokie laikai buvo, tokia partija buvo valdžioje, tokia NEC direktorė buvo, tokie universitetų poreikiai buvo?…

*

Iš to išplaukia tokie reikalavimai VBE užduotims, ir procedūroms (apie tai jau kelis kartus rašiau, bet S.Vingelienės, ministro, ministerijos ir kt. nuomonės dėl savo argumentų neišgirdau…):

  1. Egzamine negali pasisekti ar nepasisekti! Tai ne loterija ir ne TV žaidimas. Egzaminas yra ataskaita už 12 metų darbą, ji turi būti pateikiama ramiai, be įtampų, be visus ir viskuo įtariančių egzaminatorių, kurie iš tiesų už nieką neatsako.

  2. Egzamino užduotys turi būti klasika, tik klasika be jokių variacijų! Negalima „gaudyti“ abiturientų slaptais tinklais, negalima mėgautis savo sukurtais spąstais. Brandos patikrinimas – tai ne išmoningumo, ne specifinio mąstymo, ne specifinės nuovokos patikrinimas, ne IQ patikrinimas.

  3. VBE vertinimas turi būti kriterinis, tikras kriterinis: valstybė nustato visiem lygius kriterijus, valstybė negali pataikauti tiems, kurie išsilavinimo kriterijų neatitinka, bet valstybė negali nustatyti kriterijų, kurių aukštumas per 12 metų gali pasiekti tik 2-3 procentai abiturientų. Jei nepasiekia, tai jau ne abiturientų, o juos rengiančios sistemos kaltė.

  4. Išsilavinimo kriterijai negali būti keičiami kasmet, juo labiau – po egzamino. Kriterijai turi būti tokie pat bent jau penkerius metus.

***

Ką tik sužinojau mūsų abiturientų anglų k. VBE rezultatus! Toliau rašyti nebenoriu – noriu padžiūgauti!

Atsakymai

Burgis, 2014-06-18 10:00:40

Šventė!…

Ema, 2014-06-18 10:07:26

SVEIKINU, džiaugiuosi drauge!

Ema, 2014-06-18 10:11:45

Viena iš asmenybės brandos dedamųjų – atsakomybė. Kaip gali brandos egzaminus rengti ir vykdyti žmonės be atsakomybės/nebrandūs (pvz., – vertinimo kriterijų keitimas po egzamino; tai tik vienas iš pvz.).

Visiškai sutinku su Direktoriaus mintimis.

skaitovas, 2014-06-18 10:20:21

Pirma, “VBE nėra ir negali būti stojamasis (kur?!) egzaminas!”

Be abejo, tokio pavadinimo egzaminas NEGALI būti stojamasis egzaminas. Pats jo pavadinimas įpareigoja – tikrinti dalį brandos, o ne lyginti vienus su kitais.

Bet taip YRA… Ir toliau, nepaisant kosmetinių žaidimų su kriterinis-norminis, jis YRA stojamasis. Man NEC (ir tai, kas virš jų) atrodo, kaip strutis, įkišęs galvą į smėlį.

Antra, “VBE vertinimas turi būti kriterinis, tikras kriterinis”. Be abejo, taip turėtų būti. Bet praktiškai taip dar NĖRA. Norminio vertinimo ingredientų yra dabartiniame vertinime. Vaizdelis toks, kaip išsikvėpinęs ir susišukavęs angliakasys vidury darbo dienos.

Ema, 2014-06-18 10:40:38

Šalia sveikinimų noriu padėkoti ir gimnazijos anglų klb. mokytojoms, ir būtinai mokytojai Editai. Sėkmės!

Burgis, 2014-06-18 10:47:54

„Išlaikiau ant 49%, bet vistiek labai laimingas :)“ (www.delfi.lt)

Simonas, 2014-06-18 11:32:52

Valstybė neturi pinigų organizuoti ir brandos egzaminus ir stojamuosius egzaminus atskirai. Jeigu išlaikei egzaminą, reiškia pasiekei brandą – įsivaizduok, kad brandos dešimtukas parašytas – visa kita, kas virš to – stojamasis egzaminas. Nori pasinaudok juo, nori nesinaudok, bet 70-80% abiturientų naudojasi.

Jeigu toks paprastas faktas nesutelpa į galvą, o užsiiminėjama sofizmais “žiūrėk žiūrėk, o pavadinimas taigi toks”, nu tai sorry

Burgis, 2014-06-18 11:41:36

Simonui: „įsivaizduok, kad brandos dešimtukas parašytas“… Nu, tai sorry…

Ema, 2014-06-18 11:44:52

Burgiui: DĖKUI, -nebereikia raudonuoti prieš save 🙂

aaaas, 2014-06-18 12:12:35

Noriu paklausti gerb. Burgio: kokioje jūs radijo laidoje dalyvavote su ponia Vingeliene? Labai įdomu būtų išgirsti….

skaitovas, 2014-06-18 12:21:01

Simonui: sofizmai sofizmais, bet nemalonu būtų užėjus į miesto centre esantį kavos barą sėdėti greta alaus bokalą siubčiojančio girtuoklėlio.

Beje, ne karvę kainuotų tą patį egzaminą taip pertvarkyti, kad jis tarnautų ir brandai, ir stojamiesiems. Įsivaizdinam sau: ateini į tokį matematikos egzaminą, sprendi tas penkiasdešimties (ar kiek ten) taškų vertės užduotis, sukonstruotas labai aiškiai pagal vidurinio ugdymo programą. Po to padarai pusvalandžio ar valandos pertraukėlę. Po jos – dar kokių 25 ar 30 taškų vertės užduotėlės, kurias atlieka tik norintys turėti stojamąjį egzamino balą.

Vertinimas: pirma dalis – griežtai pagal kriterinę sistemą. Pažymys – dešimtbalėje ar šimtabalėje sistemoje – brandos atestate jau yra. Jeigu jau pirmoje dalyje suklupai, tai tavo antros dalies niekas net nevertins. Jeigu sėkmingai išlaikei, tai vertinama ir antroji dalis, pirmos ir antros dalies taškai susumuojami ir pagal norminio vertinimo sistemą tau nurodomas galutinis balas, kuris naudojamas stojimui.

Ar aš čia fantazuoju?

skaitovas, 2014-06-18 12:25:05

Ir dar: Simonai, frazė “Valstybė neturi pinigų organizuoti ir brandos egzaminus ir stojamuosius egzaminus atskirai” nusako visą situacijos tragikomiškumą. Paprastai, jeigu neturi išteklių, tai ir nedarai. Jei neturi pinigų namui Fredoje (nieko asmeniška!!!), tai gyveni bendrabutyje Partizanuose.

Simonas, 2014-06-18 12:34:22

Niekada nebuvau taip pagalvojęs.

Skamba tai gerai, egzaminas praktiškai kaip ir vienas, o prie brandos atestato būtų du lapai, vienas “brandos egzaminų rezultatai”, o kitas “stojamųjų egzaminų rezultatai”.

Brandos egzamino pusėj užduotys standartiškos, be kabliukų, tiesiog žinių patikrinimas, o stojamosios dalies pusėj jau kokios tik nori, konkursinės.

Awesome, belieka Pavalkiui e-mailą sukurpt and see what happens. Ech, koks aš naivuolis 😀

Burgis, 2014-06-18 12:39:02

aaaas: lyg ir „Ryto garsai“ per LRT, bet garantuoti negaliu…

Burgis, 2014-06-18 12:39:44

skaitovui: kodėl ne Jūs vadovaujate NEC? Rekomendaciją aš pasirašyčiau!

skaitovas, 2014-06-18 12:44:04

Burgiui: ačiū už pasitikėjimą 🙂

Atrodo, esu neoficialiame “juodajame” (ne Prezidentės, bet NEC ir ŠMM vadovų) sąraše.

Bet ir nenorėčiau. Baisiai jau ten viskas politika smirdž…

KTU pirmakursis, 2014-06-18 21:30:03

Gerb. Burgi, o gal galite pasakyti koks vidurkis? čia įdomumo dėlei 🙂

KTU pirmakursis, 2014-06-18 21:30:58

KTUG turiu omenyje

Burgis, 2014-06-18 22:12:37

pirmakursiui: 92,6