Katastrofos akivaizdoje

Kas dar turi atsitikti, kad pasaulis pamatytų – vyksta nepaskelbtas karas? Visai nesvarbu, kas numušė tą lėktuvą su 298 žmonėmis. Tai – karo aukos.

*

Ir to karo panoramoje matau baisiausią dalyką – nacizmą. Jau rašiau čia, kad visų karų tikrosios priežastys yra ekonominės (nuo akmens amžiaus…), o vėliavose įrašomas nacizmas arba religija. Dažniausiai ir viena, ir kita.

*

Dabar ukrainiečiai – fašistai, benderovcai. O rusai – nacistai, imperialistai. Visi rusai. Visi.

To maža. Dabar mes turime surūšiuoti: lenkai, žydai, čigonai, turkai… Šiitai, sunitai, kurdai, arabai…

*

O, koks baisus, koks pavojingas tas apibendrinimas – visos tautos, visos rasės, visos religijos mastu! Liūdnas pokštas, Radži: „Ir tarp čigonų vagių pasitaiko.“ Aš tikrai žinau, kad nacijos, tautos skiriasi! Galėčiau, manau, gana tiksliai apibūdinti daugelio tautų bruožus, bet pradėčiau nuo lietuvių: nacionalinis bruožas – pavydas; išdavystei pasiruošę! (į Sibirą mus vežė ne rusai, lietuviai vežė…); landumas ir suktumas; žodžio laikomės tol, kol tai naudinga…

*

Bet ar tai reiškia, kad lietuviai blogi? Aš blogas?! Esu laimingas, kad esu lietuvis ir galiu įrodinėti – lietuviai yra puikūs žmonės! Išprusę, smalsūs, darbštūs, tvarkingi, gražūs…

*

O rusai? Rusai yra puikūs žmonės! Dosnūs, atviri, linksmi, tvirti… Nepamirškime to dabar! Dabar tai labai svarbu!

*

Dabar pakilo dumblas. Dabar daugelyje šalių tvarką (netvarką) įvedinėja nacijos padugnės. O purvas tyška ant visos nacijos…

Atsakymai

Burgis, 2014-07-21 08:04:43

Įvertinkite…

Darius, 2014-07-21 08:48:42

O ką kalbėti apie tautą, kuri tuos padugnes palaiko, kurios didžiausia padugnė prezidentas yra reitingų viršūnėje (kaip tarybiniais laikais komunistų partija ar generaliniai sekretoriai)?

Galima kalbėti, jog jiems propaganda praplovė smegenis, bet mąstančiai asmenybei negalima praplauti smegenų, nes informaciją ji gauna (pasiima) ne iš vieno šaltinio ir turi turėti savo tvirtą nuomonę.

Regina D., 2014-07-21 09:22:40

Dariau, o kas sako, kad palaiko? Jūs tikite jų skelbiamais reitingais???

O dėl nacionalizmo, tai Lietuvoje jis šiuo metu ypač ant bangos. Net švietimo sistemoje – kad pakenktume lenkams, sugalvojome tokį niekur pasaulyje nematytą visiems privalomą lietuvių kalbos (???) egzaminą, kad ir savi krenta kaip musės, ypač geriausieji. “Atradom” net savo epą (“Radviliada”), nors niekada jo neturėjom. Paskelbėm lietuviais Adomą Mickevičių, Česlovą Milošą (išeitų, turim Nobelio premijos laureatą???), net Sarbievijų… Kovojam dėl atskiros raidės, o jokios MaXimos mums neužkliūna, žemaičiai net miestų ribas savo kalba žymi, pavyzdžiui: VARNĖ vietoj Varniai…

Edita, 2014-07-21 10:26:56

Vakar grįžau iš kelių dienų kelionės po Kaliningradą, komandiruotę suderinau su šeimos atostogomis tame krašte:) Pravažiavom ir apžiūrėjom visą Kaliningrado sritį iki jų pajūrio: netvarkingumas labai būdingas. Vaikus ypač nustebino pajūris (pas mus gal taip nebuvo net prieš 20 metų) ir daugybė rusiškos atributikos visur. Bet pamatyti tikrai verta, ypač Karaliaučių, labai daug įdomių vietų. Prisiminėm ne tik Donelaitį, sužinojom ir apie grafų teorijos pradžią:) Dirbant įstaigose kalba neišvengiamai nukrypdavo į politiką, eiliniai žmonės bijo karo, o įstaigos bijo prarasti ES finansavimą, kuris jau buvo numatytas. Įsitikinau, kad rusai svetingumo neprarado: jei tavęs laukia, pietūs pas juos ne pietūs, o visas balius:) Grįžtant netoli sienos sugedom, visai nepažįstamas rusas surado autobusiuką, kuris mus nuvilko iki Lietuvos sienos…

NiekurNeiva, 2014-07-21 10:44:47

Pratęsiant “pradėčiau nuo lietuvių”:

Pasivaikščiojimai su Šarūnu Liekiu (“matykime pasaulį tokį, koks jis yra”)

http://www.alchemija.tv/index.php/pasivaik-iojimai/pasivaikiojimai-su-arnu-lieku/

… Lietuviai yra tinkami tempti baržas, monotoniniam darbui.

… mitas, kad lietuvių tauta darbšti – “pigiai ir greitai”.

… didelis neatitikimas tarp to, kaip mus įsivaizduoja kiti, iš šalies, ir to, ką apie save mes galvojame patys.

… Lietuvoje sunku, beveik neįmanoma, priversti per savaitę perskaityti 250 psl.

Darius, 2014-07-21 11:36:11

Reginai D.: deja galiu atsakingai pasakyti, kad dauguma tuos padugnes palaiko. Verslo reikalais beveik kasdien tenka bendrauti su rusais (dauguma maskviečiai). Tai apie politiką jau nekalbame, nes mūsų nuomonės (o jos remiasi turimomis žiniomis) kardinaliai skirtingos.

Aš, norėdamas turėti objektyvią nuomonę apie įvykius (jei jie man įdomūs), informaciją semiuosi iš kelių šaltinių: Lietuvos spauda, BBC, CNN, Ukrainos internetiniai portalai, Rusijos internetiniai portalai. Šiais laikais vienu informacijos šaltiniu pasitikėti negalima (nes dažnai yra paveiktas redaktorių, politikų, verslo struktūrų).

Dauguma Rusijos piliečių informaciją gauna tik iš Rusijos spaudos ir TV, todėl tokie balsavimo reitingai…

Rasa, 2014-07-21 12:00:01

Nacizmas ir nacionalizmas skiriasi. Tik pastaba. Nes Burgis pradėjo apie nacizmą, o Regina pridėjo “O dėl nacionalizmo” tarsi kalba būtų apie tą patį.

Rusai kaip tauta beveik visuomet norėjo “kietos rankos”, kuri juos vestų į šviesią ateitį. Taip jiems paprasčiau ir aiškiau viskas. Galvoti mažiau reikia.

Rusai kaip pavieniai būna visokie 🙂 Žinoma daugelis iš jų puikūs žmonės. Ypač jaunesni. Kurių pasaulėžiūra neapsiriboja tarybinių vertybių palikimu.

qwerty, 2014-07-21 21:29:34

Lietuviai kaip tauta beveik visuomet norėjo „kietos rankos“, kuri juos vestų į šviesią ateitį. Taip jiems paprasčiau ir aiškiau viskas. Galvoti mažiau reikia.

Lietuviai kaip pavieniai būna visokie 🙂 Žinoma daugelis iš jų puikūs žmonės. Ypač jaunesni. Kurių pasaulėžiūra neapsiriboja tarybinių vertybių palikimu.

qwerty, 2014-07-21 21:33:45

Kas iš mūsų nepalaikytų kurio nors apsukraus Lietuvos vadovo, kuris žaibiškai, be kraujo praliejimo, žaliūjų žmogeliukų pagalba prie Lietuvos prijungtų Karaliaučiaus ar Gardino kraštą atplėšdamas juos nuo Rusijos ar Baltarusijos?

Ema, 2014-07-21 21:34:37

Žmonės galvoja, kad pasaulis priklauso jiems. Bet tiesa yra ta, kad jie priklauso pasauliui. ,,Žemė duoda visiems pagal poreikį, bet ji negali patenkinti žmonių godumo” (Mahatma Gandis). Žmonės savo išvystytomis smegenimis sukūrė tyčinį blogį. Nuvertintas, netgi niekiniu laikomas emocinis intelektas. Beja, mūsų mokymo programose – taip pat. Tarp proto ir,,širdies” (dvasdingumo) būtinas balansas. Bet jeigu jis neįmanomas, geriau tegu būna perdaug ,,širdies”.

Gyvenime sutikau daug nuostabios ,,širdies” rusų. Mano geriausia Mokytoja taip pat buvo rusė. Šiai tautai sunku atsistatyti po ją ištikusių leninizmo ir stalinizmo kataklizmų, juk eliminuota beveik visa inteligentija. O primityvusis gaivalas dominuoja. Tikiu, kad jis pats susinaikins (kaip vėžio lastelės tol naikina organizmą, kol kartu su juo žūna), bet kiek tai kainuos aukų? Jei jis būtų stabdomas, būtų išvengta tų aukų.

Tęsiant mano pasisakymą apie toleranciją (vakarykštėje temoje), man regis, kad tolerancija – tai pozityvių nuostatų pasyvas, o agresija – tai negatyvo aktyvas. Deja, dažnai nieko nedarymas yra blogis, grėsmė.

,,Žmogus pats neaudžia gyvenimo tinklo, jis tėra maža tinklo gija. Ką jis padaro tinklui, – padaro sau pačiam” (indėnų vadas Sietlas)

qwerty, 2014-07-21 21:48:19

Taip, Ema, “primityvusis gaivalas dominuoja”, tokia realybė.Lietuvoje, beje, tas pat.

Ema, 2014-07-21 21:58:10

qwerty: jis ne tik dominuoja, jis aktyviai veikia. O ,,šviesusis pradas” gerietiškai šypsosi, o gal medituoja. Jis nei ,,už”, nei ,,prieš”. Lindi sau kamputyje, užleidęs/atlaisvinęs visas pozicijas. Ramybė.

Beja, aš panaši. Nes nežinau, ką ir kaip daryti. Tai sritis, kurioje aš savimi nepatenkinta. Turiu vilties, kad kada nors tai pasikeis. Kai kuriais gyvenimo klausimais taip būdavo. Tiesiog turi susikaupti ,,kritinė masė”.

qwerty, 2014-07-21 22:23:34

Dominavimas ir yra aktyvi veika). Pas tave didelė savivertė. Anksčiau pas mane ir tokia buvo. Galvojau, kad esu “šviesusis pradas”, gerietis…Paskui pamačiau, kad aš veikiau priskirtinas prie primityvaus gaivalo. Kurį laiką buvau šoke. Neeeeeee!!! Paskui pripratau. Dabar jau ramu. Nes žinau savo vietą…

Ema, 2014-07-21 22:26:07

Kiekvienas turi tiek šviesaus, tiek tamsaus prado. Kuriam sudarysi sąlygas, tas ir reikšis 🙂

qwerty, 2014-07-21 22:30:06

Ema, aišku, turiu ir aš kažką gero. Kas neturi…Tačiau esmė ir yra tame, kad dominuoja manyje primityvas. Kur jau ten iki šviesaus prado…

Ema, 2014-07-21 22:34:44

O gal Jūs žiūrite į save per apmūsijusį veidrodį?

Mylėkit save. Meilė, kaip ir visa kita, prasideda nuo savęs. Sėkmės 🙂

Rasa, 2014-07-21 22:39:40

qwerčiui: kodėl? 🙂 Kodėl galvojai, kas esi gerietis, bet persigalvojai į gaivalą tą? Ką prisidirbai? 🙂 Kodėl nuvertėjai? Ar tiesiog sukuklėjai? 🙂

qwerty, 2014-07-21 22:42:55

Rasa, tiesiog ateina laikas, kada pradedi save vertinti realiai) Išmintis tai ar nusivylimas, vilties praradimas- nežinau.Tiesiog suknista realybė…

qwerty, 2014-07-21 22:52:17

Realus savęs vertinimas turi pliusų. Jei anksčiau, kuomet dar galvojau, kad esu kietas, toks, kad ohoho, kad man dar viskas priešaky, kartais būdavau per daug kategoriškas, greitas kitą nuteisti, pasmerkti. Aišku, kiek gelbėdavo įgimtas sentimentalumas, labai stiprus empatijos jausmas, tačiau kvailas honoras prasiverždavo. Dabar ramesnis. Žymiai.Pamažu darausi abejinga flegma.Nežinau ar tai labai gerai)

Ema, 2014-07-21 22:53:20

qwerty: viskas praeina, praeis ir tai. Žinau iš patirties. Tamsiausia būna prieš aušrą 🙂

Rasa, 2014-07-21 22:54:41

qwerčiui: negera patapo tavo realybė. Mhm. Turi vėl iš naujo ją pakeisti. Arba požiūrį į ją. Realybė nebūna suknista. Gali būti suknistas tik tavo požiūris. Manau, kad taip yra 🙂

qwerty, 2014-07-21 23:04:08

Blogiausia tokioje būsenoje, tokioje realybėje yra tai, kad negali būti toks pat geras savo artimiems žmonėms,padėti jiems,kaip anksčiau, nes tiesiog neturi jėgų…

Rasa, 2014-07-21 23:17:28

qwerčiui: paskutinis tavo komentaras net priminė man šito p. Burgio parašymo pavadinimą: “Katastrofos akivaizdoje” 🙂 Kalbi tarsi būtum arba mirštantis arba alkoholikas… Šitie dveji mažiausiai jėgų turi. Bet būti geru ir mylėti artimus nereikia labai daug jėgų… O visa kita jie ir patys gali pasidaryt, neims jų galas 🙂 Be to, net jei ir būtum iš išvardintų, vis vien realybė nėra visai suknista 🙂

O gal tu pav. dabar ne flegma, o protingai patylintis ir orus! 🙂 Man patinka kai vyrai ir patyli. Tada jie labai protingi atrodo, beveik kaip mano šunis 🙂 Žiūri protingom akim…

P.s. labai atsiprašau p. Burgio už pliurpimą besaikį.

Labos nakties visiems, juk ryt į darbus! 🙂

qwerty, 2014-07-21 23:21:12

Labanaktis)

ir, 2014-07-22 09:59:50

qwerty:gera jūsų būsena-ji veda į kažką naują.Tik laikykit atviras širdies duris :)Ir kviečio grūdas žemėje pirmiausiai apmiršta,bet pavasario saulės pažadintas ir šilumos atgaivintas jis pamažu išleidžia daigelį,o galiausiai subrandiną puikų vaisių.

Ema, 2014-07-22 15:19:34

Gal tai paguos:

berods B. Shaw sėkmės atveju sakydavo: ,,nieko, kaip nors šitai ištversiu”, o nesėkmės – ,,greičiau atkimškite šampaną, iš šito kas nors gero išeis!”