Kiek žmogus yra žmogus?

Pažiūrėjome žiaurų filmą „12 vergovės metų“. Įtaigesnį antirasistinį filmą sunku įsivaizduoti…

Bet juk filmas ne vien apie vergvaldžių Amerikoje laikus! Filmas apie žmogaus prigimtį. Vergovinė santvarka buvo ir Egipte, ir Romoje – civilizacijos lopšiuose.

Su vergais elgėsi blogiau nei su gyvuliais. Kas elgėsi? Mūsų protėviai. Tavo ir mano protėviai.

Kur tada buvo Dievas? Žiūrėtame filme tai parodoma taip, kad viso pasaulio ateistai turi būti dėkingi… Sadistai engė vergus Dievo vardu, vergai pakluso išgamoms, nes taip mokė Dievas…

*

Niekai, tai tik filmas! Dabar jei ką ir parduoda, tai tik į sekso vergiją. Kaip ir tada, taip ir dabar galima pasakyti: nebūk žioplas ir neparduos. Pasakyti ir miegoti ramiai, gyventi ramiai…

*

Ir to juoduko jokia valdžia dvylika metų neieškojo, ir mūsų dabartinių vergų valstybės neieško. Ieško žmonės. Sąžinės nepraradusieji žmonės.

*

Džiaugiuosi, kad kino salė buvo beveik pilna. Džiaugiuosi, kad ir mūsų kai kurie gimnazistai filmą jau pažiūrėjo. Galėsime pakalbėti su žmonėmis, kurie labiau žmonės negu tie, kurie tyčiojosi (ir tyčiojasi…) iš vergais paverstų žmonių.

Atsakymai

Burgis, 2014-03-15 21:31:45

Supratusiems…

Aušrius, 2014-03-16 09:07:43

Roma ir Egiptas – vergovinės civilizacijos lopšys. Bet sako, kad prieš juos mes turėjome ir aukštesnės kultūros civilizaciją. Pas mus nebuvo vergovės. Man šitos kalbos patinka – aš noriai tikiu.

Tuoj atsiras žinovų, kurie pasakys, kad vergovė buvo visada, nes tokia žmogaus prigimtis. Tai melas. Neseniai nusikaltėliai verslininkus tikino, kad duoklę moka visi. Esą, tai neišvengiama. O galima kaip tik matyti tuos, kurie sugeba gyventi nevergiškai. Pavyzdžiui, galima pradžiai paimti ginkluotėn amerikonų požiūrį į skolas:

” Auksas – karalių pinigai

Sidabras – ponų pinigai

Monetos – miestiečių pinigai

Mainai – valstiečių pinigai

Skolos – vergų pinigai.”

Aš pritariu.

Mykolas, 2014-03-17 11:07:29

Tikrai geras, rimtas filmas. Labai gera vaidyba.