Kiekvieną rytą – laimingas!

*

Pažiūrėkite, kaip išaugo mūsų karkliukas terasoje. Dabar jis kiekvieną rytą laimingas, rasa pasipuošęs, šakeles plačiai išskėtęs. Žinau, žinau – jis nori mane apkabinti!

Ir aš noriu jį apkabinti…

Kiekvieną rytą pagalvoju, kad šiandien apsikabinsiu anūkėles – ir gera, gera!

Pagalvoju, kad vėl šį tą naudingo nuveiksiu, – gera!

*

(Čia būtina jus informuoti, kad netrukus pranešiu apie du savo veiklos rezultatus, kuriais jūs būtinai turėsite susidomėti.)

*

Na, pralošė mūsų krepšininkai graikams… Bet nereikia nusiminti: treneris nekaltina žaidėjų, žaidėjai nekaltina trenerio. Graikai džiaugiasi. Juk tai puiku!

*

Šįryt vos neparašiau „Idėjos Lietuvai“ svetainėje (https://www.idejalietuvai.lt/) savo idėjos, bet neparašiau… Supratau, kad tas parašymas ir ta mano idėja neparodytų, kad aš laimingas. O aš laimingas! Bet čia galiu parašyti, čia – mano namai.

*

Idėja paprasta. Reikia viską visiems, vieni kitiems, atvirai pripažinti, parodyti, pasakyti. Apie tai, kad tikros rinkimų sistemos nėra ir artimiausiu metu nebus. Apie tai, kad per ketvirtį amžiaus neatsikratėme nomenklatūros privilegijų, korupcijos tradicijų. Apie tai, kad suniokojome švietimo sistemą. Apie tai, kad į valdžią ateina anaiptol ne protingiausi, doriausi ir teisingiausi. Apie tai, kad teisėsauga prisidengia nebaudžiamumu. Apie tai, kad valstybė, o ne verslas skatina socialinę nelygybę.

*

Na, galėčiau tęsti ir tęsti, bet juk idėja trumpa ir paprasta: reikia viską visiems, vieni kitiems, atvirai pripažinti, parodyti, pasakyti… O jau tada, tik tada galima pradėti tvarkytis.

*

Būkite laimingi šiandien!

Atsakymai

Vitalis, 2017-09-10 13:04:07

Po to jis tarė: „Mano draugai ir mano bendrakeleiviai, apgailėkite tautą, kurioj pilna tikėjimų, bet nėra šventumo.

Apgailėkite tautą, nešiojančią drabužius, kurių pati neaudžia, valgančią duoną, kurios pati neaugina, ir geriančią vyną, kuris teka ne iš jos vynspaudės.

Apgailėkite tautą, kuri skriaudiką paskelbia didvyriu, o išsipusčiusį užkariautoją laiko geradariu.

Apgailėkite tautą, kuri paniekina aistrą sapne, tačiau pasiduoda jai pabudę.

Užjauskite tautą, kuri pakelia balsą tik laidotuvių eisenoje, neturi kuo didžiuotis, kaip tik griuvėsiais, ir niekad nesukils, nebent kai jos galva atsidurs tarp budelio kirvio ir trinkos.

Užjauskite tautą, kurios politikas yra lapė, filosofas – žonglierius, o menas – skylių lopymas ir beždžioniavimas.

Užjauskite tautą, kuri naują savo valdovą sutinka trimitais, o atsisveikina patyčiomis, kad vėl kitą sveikintų trimitais.

Apgailėkite tautą, kurios išminčiai nebylūs nuo senumo, o stipruoliai dar tik lopšyje.

Apgailėkite tautą, susiskaldžiusią į dalis, kai kiekviena dalis save laiko tauta.”

Ištrauka:

Kahlil Gibran (2008). Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 118-119 p.

Giedrius, 2017-09-10 18:11:45

Burgiui: GENIALU!!! Ir kartu taip paprasta.

Amber, 2017-09-11 21:37:05

Įdomu tai, kad paprasti žmonės galvoja, jog kažkas yra labai negerai su valstybe ir valdžia, o valdininkai galvoja, kad viskas yra gerai, normalu ir nekreipia dėmesio į paprastus žmones. Mano nuomone, kad suprasti, kas čia vyksta, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas yra kas. Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti žodį valstybė. Kadangi neturiu teisinių knygų, tai negaliu parašyti to žodžio apibrėžimo, bet galbūt kas nors turi teisinį žinyną ar žodyną ir galėtų parašyti žodžio valstybė apibrėžimą(enciklopedijos ir teisės vadovėliai netinka). Dar būtų gerai žinoti žodžio respublika apibrėžimą. Kažin kur žmonės galvoja, kad gyvena: Lietuvoje, Lietuvos valstybėje(Konstitucijos pirmas straipsnis) ar Lietuvos respublikoje?

Aleksandras, 2017-09-12 06:23:01

“Teisinėse knygose” NĖRA žodžio “valstybė” apibrėžimo, kaip nėra ir žodžio “teisė” apibrėžimo 🙂

… ir kas yra tas “žodžio apibrėžimas” iki šiol diskutuojama …

Deja žodžių (ir jų panaudojimo taisyklių) žinojimas yra naudingas ne tiek problemų sprendimui, kiek jų suformulavimui…

petras, 2017-09-12 08:00:25

amber, va prašau:

http://lkz.lt/Visas.asp?zodis=valstybė&lns=-1&les=-1