Kitaip negaliu…

*

*

Nėra ir jau niekada nebus man mielesnės jaunų žmonių bendrijos už mane ketvirtį amžiaus per gyvenimą lydėjusių Gimnazistų bendriją! Nėra nė vienos dienos, kad nepagalvočiau apie ją, apie jį, apie kitą, apie tuos, apie juos visus.

*

Tačiau… Mano sapnai apie gimnaziją (ne apie Gimnaziją!) visada sunkūs, niūrūs…

*

Tai kol kas toks komentaras tai informacijai, kurią matote spalvotose iliustracijose. Man labai sunku rašyti ta tema, bet negaliu nerašyti – manęs paprašė mano Gimnazistė. Bet dabar padarysiu pauzę iki gruodžio penktos dienos. Laukite tęsinio…

Atsakymai

Sokolovas, 2017-11-23 07:34:38

NAUJIESIEMS METAMS ARTĖJANT (8)

Dėžėje yra geltoni, žali, bet raudoni rutuliukai. Negeltoni sudaro 99,48 proc. visų rutuliukų, nežali sudaro 19,28 proc. visų rutuliukų.

a) Kiek procentų visų rutuliukų sudaro neraudoni rutuliukai?

b) Koks gali būti mažiausias dėžėje esančių žalių rutuliukų skaičius ?

Inga, 2017-11-23 18:55:02

  1. 81,24

  2. 2018

Sokolovas, 2017-11-23 19:03:15

Ingai:

Taip! Šaunuolė Inga! Su artėjančiais! Kiti metai Jums bus laimingi !

Burgis, 2017-11-23 19:16:21

Sokolovui: buvau prašęs, bet jau pamiršote…

  1. Netinka viena po kitos skelbti užduotis bet kurioje temoje…

  2. Kiekvienos užduoties sprendimą pateikite čia! Gal žmonės ir išsprendžia, bet Jūs nežinote, ar geriausiu būdu. Nesprendžiantiems įdomesni sprendimai, o ne sąlygos, nepamirškite tos edukologinės tiesos!

Sokolovas, 2017-11-23 19:34:57

Gerb. Burgiui:

Gerai. Greit pateiksiu uždavinių sprendimus .

Sokolovas, 2017-11-23 20:16:57

UŽDAVINIO (8) SPRENDIMAS

a) Geltoni rutuliukai sudaro 100- 99,48 = 0,52proc, visų rutuliukų, žali sudaro 100- 19,28=80,72 proc. visų rutuliukų.

Tuomet raudoni sudaro

100- 0,52 – 80,72 =18,76 proc,

neraudoni sudaro 81,24 proc. visų rutuliukų.

b) Tegu visų dėžėje esančių rutuliukų skaičius lygus N.

Tada geltonų, žalių, raudonų rutuliukų skaičiai atitinkamai lygūs:

g=0,0052N,

z =0,8072N,

r =0,1876N.

Kadangi g, z, r yra sveikieji (natūralieji) skaičiai, tai N, kad būtų paprasčiau, galim imt 10000.

Tada g = 52, z=8072, r=1876.

Aišku, ne faktas, jog tai mažiausių reikšmių rinkinys. Bet tai (kol kas) įmanomas rinkinys:

(52, 8072, 1876).

O toliau…Pastarųjų trijų skaičių didžiausias bendras daliklis yra 4. Padalinę tuos tris skaičius iš 4, gausime mažiausių reikšmių rinkinį

(13, 2018, 469).

Taigi, mažiausias žalių rutuliukų dėžėje skaičius yra 2018. Su ateinančiais !

Burgis, 2017-11-23 22:05:56

Sokolovui: ačiū!

Sokolovas, 2017-11-24 12:32:25

NAUJIESIEMS METAMS ARTĖJANT (9)

Iš 14 proc. riebumo pieno buvo pagaminta

1261,25 kg 20 proc. riebumo varškės. Liko 4 proc. riebumo išrūgos. Kiek kilogramų pieno buvo panaudota ?

petras, 2017-11-24 13:20:54

Pienas kažkaip riebokas, turbūt ne karvės. bet užtat macna varškė gaunas 😉

įdomiausia tai prie ko čia tos išrūgos keturių procentų riebumo, lauksiu sprendimo.

Sokolovas, 2017-11-24 13:40:50

Petrui:

Na, jei liko tokios išrūgos, reiškia jos “nuneša” dalį riebalų…

Sprendimas bus čia pateiktas rytoj. Dar gal bus įdomu mėgint išspręsti…

petras, 2017-11-24 13:51:33

Bėdelė tik, kad neaišku kiek tų išrūgų liko 🙂 pasunkina man uždavinį labai 🙂 aišku kitu atveju būtų paprastas labai.

Sokolovas, 2017-11-24 13:52:12

NAUJIESIEMS METAMS ARTĖJANT (10)

Grybai po lietaus…

Šviežiuose grybuose yra 95 proc. vandens. Džiovintuose grybuose- 19,28 proc. vandens. Kiek kilogramų šviežių grybų reikėtų išdžiovinti, kad gautume 125 kg džiovintų grybų?

P.S. Šis uždavinys man apsireiškė iš karto po to, kai perskaičiau Petro komentarą, ir į jį atsakiau…Va taip būna. Dėkui Petrui.

Sokolovas, 2017-11-24 14:06:31

Petrui:

Šiek tiek padėsiu…

Jei žmogus kažko nežino, matematikoje sakoma- “tai yra x” (arba y, arba z…).

Jei pieno (varškės, išrūgų)) riebumas yra p procentų, tai šiame piene (varškėj, išrūgose)) yra x*(p/100) riebalų, kur x- pieno (varškės, ar išrūgų) masė.

Tegu pieno (ieškoma) masė x (kg), išrūgų masė y (kg).

Pieno masė lygi varškės masei plius išrūgų masė, t.y. gimsta lygtis x=1261,25 + y.

Kitą lygtį su dviem kintamaisiais x ir y sudarykite riebalų masei. Piene yra 0,14x (kg) riebalų, varškėje yra 0,2*1261,25 kg riebalų, išrūgose…parašykite savarankiškai.

Išspręsite gautų dviejų lygčių sistemą, ir surasite…

Inga, 2017-11-24 14:13:24

x (varškė) + y (išrūgos) = z (pienas)

y = z – 1261,25

0,14z = 1261,25 x 0,2 + 0,04y

z = 2018

Nežinau, kaip rašyti dauginimo ženklą, kad skirtųsi nuo ikso…

Inga, 2017-11-24 14:14:37

Oi, pavėlavau, parašiau neskaičiusi paskutinio komentaro.

Inga, 2017-11-24 14:41:26

Su grybais tas pat:

x (dž. grybai) + y (vanduo) = z (šv. grybai)

y = z – 125

0,95z = 125*0,1928 + y

z = 2018

Sokolovas, 2017-11-24 15:06:40

Ingai. Jūs šaunuolė !

Dėkui ! Puiku !

Sokolovas, 2017-11-24 15:11:00

NAUJIESIEMS METAMS ARTĖJANT (11)

x,y – natūralieji (t.y. sveikieji teigiami) skaičiai. Jie tenkina lygybę : xy + x + y = 340.

Apskaičiuokite 2(x^2 + y^2 + 9).

Burgis, 2017-11-24 15:13:25

Sokolovui: gana! Nes pradėsiu trinti…

Jolanta, 2017-11-24 19:34:25

Kaip nusibodo Sokolovas, ar negalėtų atsidaryti savosvetainę

Esencija, 2017-11-24 22:26:50

Pritariu Jolantai ir netgi Burgiui, glušius ir lieka glušium>- pienas, varškė, išrūgos, kintamieji, pastovieji, natūralieji skaičiai… Mums tas atsibodo, -eik nakui Sokolovai…Geriau su savo matematika gązdink jaunas mergas patamsy Laisvės Alėjoj.

Žydrūnas, 2017-11-25 04:29:49

Ne tai kad nusibodo, bet nuobodus tipas, na žiauriai 🙂

Gerai tas viskas, bet vaizdas, kad neturi ką daugiau be tos matematikos pasakyt…

Reik jam gal kokį skyrelį atidaryt ir tegu rašo, iš visur kitur trint tiesiog :))

Sokolovas, 2017-11-25 07:55:36

ŠIEK TIEK ALYVOS Į UGNĮ 🙂

Nuobodūs yra tie, kas niekuo nesidomi. Ir dar tuo didžiuojasi…

Rostanas(Amber), 2017-11-25 09:00:56

Keista tai, kad kviečia asociacija, o ne pati KTUG.

Vytas, 2017-11-25 15:35:40

Kai x=30, y=10, tai 2(x^2+y^2+9)=2018

Sokolovas, 2017-11-25 18:03:34

Vytui: Taip! Su artėjančiais !

Uždavinio (11) sprendimas:

Prie abiejų lygybės pusių pridedame vienetą, ir skaidome kairiąją pusę dauginamaisiais:

xy + x +y +1 = 341,

x(y +1) + (y +1) =341

(y+1)(x+1)=31*11.

Lygtis natūraliųjų skaičių aibėje turi tik du sprendinius:

(30, 10) , (10, 30).

Abiem atvejais 2(x^2 +y^2 +9)=2018.

Jolanta, 2017-11-26 12:37:25

Sokolovai, iš ko gyveni, kad nuo ryto iki vakaro sėdi šioje svetainėje ir rašai ne į temą?

Žydrūnas, 2017-12-02 22:42:44

Sokolovai, domisi visi kažkuo, bet ne visi eina į svetimus puslapius ir bando juos perimti ir juose save realizuoti 🙂