Klaikioji vadyba

Padėkokime savaitraščiui „Dialogas“!

Pagaliau mes turime įrodymą to, apie ką aš jau daug kartų kalbėjau, rašiau – valstybė sunkiai serga idiotinės biurokratijos liga. Pagaliau mes matome, kuo iš tiesų užsiima valdžios žmonės. Pagaliau mes matome, kad kasmet parengiame po kelis šimtus diplomuotų vadybininkų, kurie neturi nei valios, nei galios ką nors padaryti, nes neturi supratimo, kas yra toji vadyba.

*

Su nostalgija galvoju apie carinės Rusijos činovnikus, kurie beviltiškai, būtent beviltiškai, veisė biurokratiją, nes neturėjo nei kompiuterių, nei kitos tam tinkamos įrangos. Dabartiniai bukagalviai turi! Jie sugeba per metus sukurti, išspausdinti po 2000 įsakymų, o dabartiniai teisės „žinovai“ verčia ministrą per dieną pasirašyti po 7-10 ar net daugiau įsakymų. Kada tas vargšas ministras gali tuos įsakymus bent panagrinėti?! O jei pasirašo nenagrinėjęs, tai kodėl pasirašo?! Ką reiškia 32 218 vizų? Aš jūsų klausiu – ką reiškia tos vizos?!

*

Dabar visa tai, ką perskaitėte „Dialoge“, padauginkite iš ministerijų skaičiaus, iš departamentų skaičiaus, pridėkite Vyriausybės kanceliariją, Seimo raštvedybą, prezidentūros, visų merijų, savivaldybių… Ūūūūūūū…

*

Dabar skaitykite, ką protingi komentatoriai atsakys. Jei atsakys… Vėl paaiškins, koks aš neteisus, chamas… Bet aš neatsitrauksiu nė per milimetrą – visa tai daroma, kad niekas už nieką nebūtų atsakingas, kad visi turėtų darbo, kurio prasmės nėra ir niekada nebus, kad visi gautų labai solidžius atlyginimus už tokį titanišką darbą, kad visi pavaldiniai bijotų be vedlių, kurie juos valdo, pasiklysti raštų džiunglėse, kad visi žemai lenktųsi ir aukotų (dosniai aukotų!) vedliams, kurie iš džiunglių gali greitai išvesti tik jiems vieniems žinomomis kūlgrindomis…

*

Vargšė mano valstybė… Vargšė mano Europa…

Atsakymai

Burgis, 2012-12-20 12:40:40

Reitinguokite…

D., 2012-12-20 14:44:59

Grubiai skaičiuojant tai ministras pasirašė kiekvieną darbo valandą po įsakymą. Nekalbant apie kitus popierius. Aišku apie įsigilinimą kalbos nėra. Tai kokia to parašo prasmė? Gal tada įdarbinti kokį bedarbį ir jis tegul raito parašus ant tų popierių, bus pigiau 🙂

sonata, 2012-12-20 15:04:24

Pasak genialaus poeto Liapio-Trubeckojaus: “Gavrila buvo biurokratas. Dirbo jis biurokratu”. (Ilfas ir Petrovas. “Dvylika kėdžių”).

Arvydas, 2012-12-20 17:30:11

Sonata-..ir dar buvo jis savo žmonos vergas….Aš pagalvoju kartais kuriam iš tų “ministrų” ar kitų didžių “valdžios vyrų” galima būtų pasisveikinant nors koją paduot-kažkaip -nerandu.Gal jūs ką nors pasiūlytumėt ( bent vieną vienetą).Manau -Lietuvos inteligentams jau pats laikas būtų aptarti šį opų klausimą.Kiek gi galima teptis ranką?

Saula, 2012-12-20 18:31:39

Arvydai, Jūs čia apie tą kairiąją ranką (musulmonų nemėgstamą)? 🙂

Regina A., 2012-12-20 18:37:58

Porino, kad mažins ŠMM valdininkų skaičių…

O čia pasirodo, kad tik didina „priėmė 172, atleido 131 ministerijos darbuotoją“

Pavaldžias institucijas tuo tikslu reorganizavo: iš 3 institucijų į vieną UPC (ten irgi neatleido, o dar priėmė žmonių)… Pažadai sau, darbai sau.

Arvydas, 2012-12-21 06:43:09

Saula -priimu rac. pasiūlymą-su “valdininkija” sveikintis -kairiąja ranka…idant kojos nereikėtų aukštai kilnoti.

Povilas, 2012-12-21 08:56:10

Arvydui: aš su valdininkais sveikinuosi tik SAKYMO BŪDU. Mat, teturiu tik vieną koją, jei ją pakelsiu – ant ko stovėsiu…:D

Giedrius, 2012-12-21 09:50:33

Valdžioje baisiausi padarai – pusinteligenčiai…(…polu-padlec, polu-kupec, no jestj nadezhda, chto budet polnym nakonec…)

Saulius, 2012-12-22 19:56:19

Nieks Jūsų nepeiks, nes esate visiškai teisus. Visiškai, deja.. O vizos tai čia, manau, štampukas “Gauta” ir/arba “perduoti tam ar anam”.