Ko bijo ministerija?

Smulkmena tai, tikrai smulkmena! Bet man smalsu…

*

Nukeliaukite adresu http://www.smm.lt/ti/isakymai.htm ir parsisiųskite failą 2011-07-19-V-1315(1).doc. Tai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315 patvirtintas

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS. Dvidešimt puslapių. Bet mums nereikia ikimokyklinių įstaigų, profesijos mokymo įstaigų ir kt. ir pan. darbuotojams skirtos informacijos! Todėl mes nenorime spausdinti visų 20 puslapių. O keisti, pašalinti .doc failas… neleidžia. Kaip tai neleidžia?! Nežinau… Nesu didelis „Word“ ekspertas.

*

Žinoma, didelis ekspertas Rimas vakar bematant pavertė .doc failą .rtf failu, atvertė jį ne „Word“, o „WordPad“ (aš atverčiau „Programa Tekstų doroklis“ – gerai verčia MS :-)…). Geriau, bet buvo iškraipymų. Šįryt aš per .rtf, per PTD grįžau į „Word“ ir… bingo! Viską sutvarkiau, dokumentą sutrumpinau iki šešių puslapių ir išspausdinau sau bei buhalterijai.

***

Bet klausimas liko: kodėl ministerija taip pateikia dokumentus? Jie kažko bijo? Tų, kurie tyčia iškraipys dokumentą ir pateiks jį kaip ministerijos sukurtą? Tų, kurie cituos dokumentą, karpydami jį savo nuožiūra? Bet juk ministerija tarnauja švietimo darbuotojams! Ar aš klystu? Ar tikrai mes turime „gudriai“ dirbti su ministerijos dokumentais, kurių ilgis beveik visada viršija sveiko proto ribas?

Jūs mane supeikite…

Atsakymai

Burgis, 2011-09-23 09:22:51

Bus daug „nykščių žemyn“? Bus. Nes jūs sutinkate dirbti su tuo, ką jums duoda…

MariusM, 2011-09-23 10:29:01

Aš pats, ruošdamas tam tikrus brėžinius stengiuos apriboti brėžinius gaunančiojo veiksmų laisvę, nes daugybė žmogelių nelabai draugauja su kompiuteriais ir programinėmis įrangomis, dirba gana savotiškai, neretai sunkiai suvokdami kas vyksta. Pavyzdžių turiu daugybę, o kaltas neretai lieku aš, nes “blogai” paruošiau brėžinį. Kas išmano programinę įrangą (AutoCAD), tas puikiai susitvarko, kas neišmano, tai gal geriau tegu net nebando. Gal ir čia galima būtų pritaikyt? Manau, kad dirbančių Word’ais minia gerokai didesnė ir spalvingesnė, kad ir pavyzdys- kažkurio miestelio savivaldybė per viešuosius pirkimus paskelbė pirkimą projektavimo darbams, o prie perkamų paslaugų aprašymo buvo pateikta kažkokios aktų salės dažymo ar kažko panašaus reikalavimų sąrašas…

įdomu, 2011-09-23 10:43:31

  1. Atsidarau dokumentą su MS Office 2010.

  2. File > Options > Customize Ribbon > skiltyje Main Tabs uždedu varnelę ant Developer > OK

  3. Meniu pasirenku Developer > Restrict Editing

  4. Atsiradusiame šoniniame meniu spaudžiu mygtuką Stop Protection.

O šiaip man irgi vėžį varo tie visi suvaržymai, kaip ir “autorinės teisės”, visiems svarbios informacijos savinimasis ir slėpimas ir t.t.

Burgis, 2011-09-23 11:21:03

įdomu: Taaaip, o mano „Word“ lietuviškas ir kitos laidos – nerandu tokio kelio…

D., 2011-09-23 11:22:51

Na nėra ten tokios didelės apsaugos. Jei naudojat lietuvišką Word’ą spauskit Įrankiai–>Atšaukti dokumento apsaugą ir galėsit trinti ką norit tame dokumente 🙂

Pentium100, 2011-09-23 11:23:53

Naudojant MS Word 2003 tai padaryti paprasčiau:

Tools->Unprotect Document

Pentium100, 2011-09-23 11:24:28

Kol aš rašiau jau ir D. spėjo parašyt 🙂

Burgis, 2011-09-23 11:54:43

Vau… Kokia gėda man! Tokio paprasto dalyko neradau… Man ir į galvą nešovė, kad apsauga tokia primityvi.

*

Bet dabar dar neaiškiau – tai kam jį, tą dokumentą, TIK TIEK reikėjo apsaugoti?!

Arvydas, 2011-09-23 11:57:16

Atsakingas klerkas netyčia uždėjo varnelę? Ir nebemokėjo grąžinti pirminės dokumento būsenos.. Aišku, juokauju, bet toks variantas irgi nėra visiškai atmestinas 🙂

D., 2011-09-23 14:33:41

Burgiui: sprendžiant iš tai, jog tas vienintelis word’inis dokumentas buvo apsaugotas, gali būti jog uždėjo tą apsaugą netyčia, tuo labiau jog nebuvo uždėto slaptažodžio. Nors tą slaptažodį lengviau nulaužti, nei jūsų anksčiau paminėtu būdu nuimti apsaugas 🙂 O šiaip dažniausiai apsaugos naudojamos ataskaitinėse lentelėse Excel’yje, jog nebūtų galima pakeisti automatinio skaičiavimo formulių.

Mykolas Okulič-Kazarinas, 2011-09-27 10:55:47

Svarbi dar viena detalė: atsidarėte kita programa – „bet buvo iškraipymų“. Ministerija pateikia dokumentą, įrašytą uždaru nestandartiniu formatu. Tai jų naudojamos nuosavybinės programos vidinis formatas.

Taigi, ministerijos svetainė proteguoja vieno gamintojo programinę įrangą bei pažeidžia Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms 33 straipsnį. Žr.: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391335