Ko mokyti mokykloje?

Jūs žinote – aš mokau penktokus. Žinoma, ne mūsų gimnazijos, mes tokių neturime. Mokysiu ir šiemet, jai susirinks būrelis…

*

O vakar pagalvojau: gal po ketvirčio amžiaus direktoriavimo galėčiau mokyti vadybos pradmenų? Rašyti, kalbėti, planuoti… Dar pagalvosiu.

*

Dabar aistros dėl privalomojo matematikos VBE. Jau čia rašiau, kad mane stulbina diskusijos posūkis – niekas nekalba apie to egzamino turinį, formą, prasmę. Apie matematikos mokymosi prasmę, o ne matematikos vartojimą…

*

Rugsėjui artėjant savo mokytojams vėl pasakysiu, ko reikia mokyti be to dalyko, kurį jie dėsto:

1. Mokyti sąžiningumo. Įspėsiu mokytojus, kurie patys įtariami smulkiu sukčiavimu: vienas įrodytas faktas – ir lauk iš mokyklos!

2. Mokyti niekada neprarasti gyvenimo džiaugsmo. Gyvenimas kietas, sunkus, kartais tragiškas, bet kito niekas neduos – reikia džiaugtis tuo, kurį gauname.

3. Skatinti siekti išprusimo. Siekti žinojimo, išmanymo, gebėjimo tik tam, kad gyventum aukščiau, gražiau, visai nesiejant to su materialine gerove.

4. Mokyti gerumo. Gali būti niekas visomis prasmėmis, bet jei būsi geras – pasaulis tavimi džiaugsis, pasaulis tau atsilygins.

5. Mokyti neišduoti. Išdavikų nekenčia net tie, kurie naudojasi jais. Išdavystė yra gal net pats šlykščiausias žmogaus poelgis.

***

Tą sąrašą galėčiau pratęsti… Džiaugiuosi, kad dauguma mūsų mokytojų to ir moko.

Atsakymai

Burgis, 2014-08-12 10:38:18

Tiks?…

petras, 2014-08-12 14:58:30

Aš turėčiau mažą bendrą pastabėlę. mūsų šalies švietime, mokyklose, labai trūksta fizinio lavinimo pamokų, kūno kultūros (paskaitų apie mitybą, higieną) laiko kūno mankštai ir t.t. na jei ir suteikiamas pamokų skaičius, tai šie dalykai gan nuvertinami mokinių, jų tėvų ir tas kažkiek persiduoda mokytojams. prie sąrašo galima būtų pritraukt ir darbus (mažai dėmesio buities reikalams lavinti) ir menai (na gal jie nebūtų tokie svarbūs, nes dažniausiai tam skiriamas papomokinis laikas). kiek pamenu per tokius dalykus dažniausiai arba kortom žaizdavom arba kitų dalykų namų darbus ruošdavom ir iš tikro labai daug moksleivių iš skirtingų mokyklų taip darydavo. pvz. gi niekam nebūdavo problemos, jei iš kūno kultūros ir fizinio kas 5 ar 6 turėdavo (nors ir tai labai retas atvejis, nes dažniausiai surašydavo gerus pažymius vos ne iš lubų), o kai prisimenu savo klasiokes, tai daugiau nei pusė jų apskritai nelankydavo pamokų, neva dėl moteriškų reikalų.

Ema, 2014-08-12 16:41:28

O aš savo skyrių mokytojams sakau: dirbkite taip, kaip norėtumėte kad būtų dirbama su jūsų vaikais.

Evaldas, 2014-08-12 20:46:29

Mokyti bandyti ir nepasiduoti. Suprasti, kad gauti 10 nevisada pavyks. Moketi priimti pralaimejima. Moketi atsitiesti. Ieskoti savo kelio.

Giedrius, 2014-08-12 22:17:28

Jeigu žmogus tai supranta, tai ir nerimauti dėl jo jau nereikia. Tegu nerimas užleidžia vietą paprastam pasitikėjimui… Ir užteks! O tai mokytojai irgi mokyti, ir jie patys šio to dar tikrai pamokys.

sonata, 2014-08-15 20:55:25

Che, o vakar aš du buvusiu gimnazistu diskutavau biologijos tema. Jis pasakė, kad jam taip ir liko mįslė, kaip dauginasi sporiniai induočiai. Bet man liko mįslė, kaip galima neišmokt atskirt ąžuolą nuo klevo… Abu priėjom išvados, kad mokymo programose nėra sistemos. O juk galima apjungti biologiją, istoriją, geografiją, kad formuotųsi holistinis pasaulio suvokimas. Labai trūksta visumos matymo.