Kodėl žmonės geria?

*

Skandinsiu taurelėj skausmą savo

ir mano skruostu ašara riedės…

*****

O kažkur tebegeria degtinę

paskutinį prakeiksmą tau skiria

tas, kuriam buvai tu pirmutinė,

tas, kurio namai šįvakar mirę…

*

Jaunystėje sėdėdavau su draugais prie stalo, gurkšnodavome ir dainuodavome. Tokias ir kitokias dainas. Ir man visada būdavo linksma! Nes pacituotos dainos – ne apie mane!

*

Dabar žmonės mažiau dainuoja… Geria daugiau, o dainuoja mažiau. Kodėl?

Paminėsiu kelias priežastis, nesurikiuodamas jų pagal svarbą.

*

  1. „Valiuta“. Alkoholis mano vaikystės laikais ir šiais laikais tebėra tvirčiausia atsiskaitymų „valiuta“. Paskerdė šeimininkų prašymu kiaulę – vaišinamas. Iškastravo paršiukus – vaišinamas. Sumūrijo krosnį – vaišinamas. Pataisė stogą – vaišinamas.

Prakalbus apie kainas, auksinių rankų meistras Zigmas, kuris kadaise pastatė mūsų sodo namelį, sakydavo:

– Man nerūpi tos kainos! Aš tvirtai žinau: už šį darbą – vienas butelis degtinės, už aną darbą – du buteliai degtinės…

Nes gėrimu atsilyginti buvo ir yra pigiau, o gaunantis atlyginimą jaučiasi geriau…

*

  1. Beviltiškumas. Anais laikais kolūkyje dirbdamas galėjai stengtis kiek nori – daugiau  kaip 100 rublių per mėnesį negausi. Dabar – savi savais pasirūpina, o tu žinokis. Tai kaip negersi? Arba – kaip neemigruosi?

*

  1. Nesaugumas. Kai prieš porą metų valstybė abejingai stebėjo banditišką išpuolį prieš mane, aš galutinai supratau: nesaugi mano valstybė, nesaugi… O nesaugioje valstybėje saugesnis pasijunti tik sočiai atsigėręs. Tada viskas dzin…

*

  1. Gali nedirbti. Koks saugiklis tada, kai buvau vaikas, geriausiai veikdavo išgeriančius? Girtuokliausi – neužsidirbsi. Dabar to saugiklio nebėra. Girtuokliausi – prarasi darbą, bet gausi pašalpą. Darbas nebėra siekiamybė. Kam dirbti už grašius, jei gali nedirbti ir vis tiek gali gerti?

*****

Tų, kurie geria ne iš džiaugsmo, draudimais neperauklėsime… Tie, kurie baudžia žmones, mokančius vaikus nerūkyti, negerti, nevartoti narkotikų, nieko gero šioje valstybėje nesukurs…

Atsakymai

Sokolovas, 2017-05-31 17:10:53

“DAR PO VIENĄ”

1.Yra 1613,6 ml 90 procentų stiprumo spirito. Su kokio tūrio vandens kiekiu reikia sumaišyti turimą kiekį šio spirito, kad gautume 40 procentų stiprumo gėrimą?

  1. Vienoje šalyje degtinė pabrango 40 procentų, finansinės įplaukos, prekiaujant degtine, padidėjo

26 procentais. Keliais procentais sumažėjo degtinės perkamumas?

Paulius, 2017-05-31 21:37:01

Perskaičius šią naujieną: Lietuviškasis narkotikų ryklys išsaugos visą savo prabangų turtą, belieka tik prisigerti, arba emigruoti, dar paprašius paskutiniojo užgesinti šviesą. Po šių faktų politikieriams jau pakaktų vaidinti ieškančius emigracijos (girtuokliavimo, savižudybių ir t.t.) priežasčių ir atsieit bandančius ieškoti kažkokių sprendimų. Viskas aišku, kad Lietuva yra pasmerkta, ir tik laiko klausimas, kada įvyks žlugimas. Moralinis žlugimas jau seniai yra įvykęs. Kad kas nors pasikeistų, valdžion turi ateiti visiškai nauja žmonių grupė, turinti absoliučią daugumą, sąžiningų, ryžtingų, veiklių žmonių, kurie šluote iššluotų visus prisitaikėlius, kyšininkusir veidmainius, pakeistų idiotiškus įstatymus ir panašiai. Tačiau mes visi žinome, kad tai neįmanoma. Tad stiprybės mums, kurie dar kažkuo tiki ir turi viltį…

Burgis, 2017-05-31 23:00:40

Pauliui: o aš ką tik per TV pažiūrėjau sukrečiantį filmą „Karas“ (apie karą Afganistane) ir, stebėdamas Danijos teismo procesą, galvojau tik apie prokurorą Osvaldą Stadalių, teisėją Birutę Drozdienę, skundą Aukščiausiajam Teismui parašiusią prokurorę…

*

Bičiuliai, gyvename labai arti pragaro…

Darius, 2017-06-01 09:34:23

Uždavinys Sokolovui (ir kitiems):

Mes su žmona per metus išgeriame po 13,2L gryno alkoholio. Žmona geria baltą vyną (12 alk. laipsnių) , aš geriu alų (4,5 alk. laipsnių). Kiek litrų vyno ir alaus mes išgeriame per mėnesį?

Burgis, 2017-06-01 10:33:39

Dariui: puikus uždavinys! Bet neišsprendžiamas… Nes, spėju, žmona geria vyną tik per kalendorines šventes, o Darius alų – triskart per dieną.

Esencija, 2017-06-01 11:25:37

Dariui: žmona per metus išgeria 106,15 litro vyno (tai būtų apie 151 0,7 ltr talpos butelių).

O tamsta išgeriate 283, 06 litro alaus, arba apie 566 butelius/skardines.

išvada:judu su žmonele jau esate juodai prasilakę, nors statistiškai iš kitų ir neišsiskiriat 😀

petras, 2017-06-01 11:56:41

Burgiui, išsprendžiamas, nes geria po 13,2 litrų, o ne kartu paėmus.

Darius, 2017-06-01 12:12:24

Nereikia manęs įžeidinėti – tai teorinis uždavinys ( remiasi LR statistikos departamento duomenimis). Kai uždavinys bus išspręstas, užduosiu dar vieną klausimą.

Sokolovas, 2017-06-01 12:55:24

Dariui:

Tikslus atsakymas: 605/18 litrų.

Apytiksliai 34 litrus.

Burgis, 2017-06-01 13:12:16

Dariui: ak, aš supratau, kad judu abu kasmet išgeriate „po…“, o ne kiekvienas „po…“. Na, jei kiekvienas „po…“, tai gal jau laikas nebegerti? 🙂

Aukse, 2017-06-01 14:19:34

Alkoholizmas sunki ir nepagydoma liga. Žmonės tik tam tikrą laiką geria “iš skausmo”. Po to geria, nes nebegali nebegerti. Kraujas nebeskaido alkoholio. Tada randama visokių skausmų “žmona bloga, darbo nėra, vaikai neklauso”, kad pateisinti tą jau reikalingą organizmui dozę. Kitaip išprotėjimas arba mirtis nuo abstinencijos.

Alkoholio apribojimas ne šitiems. Jeigu parduotuvėje keturmetis vaikas mato 8 lentynas specialiai apšviestų ir dekoruotų alkoholio lentynų ir tik 1 lentyną sausainių, ką jis supranta? Tai kažkas labai gero, labai reikalingo, be ko tie suaugę žmonės

neišgyvens?

Vilkas Pilkas, 2017-06-01 14:49:50

Gerb. Sokolovai,

sunku patikėt, bet šį kartą uždavinio sprendimas kiek netikėtas, ar tik nebus 2017’ieji post-factum paskelbti “kovos su alkoholizmu” metais?

Sokolovas, 2017-06-01 14:58:51

Gerb. Vilkui Pilkui.

Taip, pirmo uždavinio atsakymas 2017 ml.

O 2017 gal bus paskelbti nebent “pilstymo” metais. Nes tai, ką jie ten siūlo, ar nutaria,- nekeis visiškai nieko.

Rūta, 2017-06-01 16:15:40

Auksei – labai Jums pritariu. Tik dar blogiau, kad dauguma alkoholikais tapusių žmonių pradėjo gerti labai jauni ir anei iš jokio ten begalinio skausmo. Jie pradeda gerti iš smalsumo, dėl kompanijos, “ant” drąsos, dėl žemos savivertės, kuri tam kartui “pakyla”, dėl paties alkoholio greito ir lengvai pasiekiamo vienkartinio efekto, dėl nemąstymo apie pasekmes, iš neturėjimo ką veikti ir aukštesnių tikslų nebuvimo jų gyvenime. Paskui jau dėl priklausomybės, nes nebegali nebegerti…

Darius, 2017-06-01 21:00:59

Sokolovui: gal galite pakomentuoti mano uždavinio sprendimą, nes nieko nesupratau.

Sokolovas, 2017-06-01 21:28:32

Dariui:

Tarkime, jog per metus išgeriama A litrų vyno, ir B litrų alaus.

Gryno alkoholio kiekis

0,12A=13,2 , taip pat 0,045B=13,2.

Iš čia gauname A= 110 litrų (vyno), B=880/3 litrų (alaus).

Per metus išgeriama (abiejų gėrimų)

A+B=110 + 880/3= 1210/3 litrų.

Per mėnesį 12 kartų mažiau, t.y

1210/36 =605/18 litrų. Apytiksliai 34 litrus.

Darius, 2017-06-01 23:07:40

2 uždavinys:

Remiantis statistikos departamento duomenimsi aš per mėnesį išgeriu maždaug 24,5 l alaus, o mano žmona – apie 9 l vyno. Tačiau gyvenime per mėnesį aš išgeriu max 3 l alaus, o žmona – max 1l vyno. Mano aplinkoje (draugai, artimieji, pažystami) nėra žmonių, kurie išgertų šį kiekį alkoholio. Taigi klausimas – kas gi už mus visus išgėrinėja?

Sokolovas, 2017-06-02 06:58:33

Dariui:

Žmogaus “aplinka” nėra reprezentatyvi imtis (t.y. tokia imtis, kurioje “atsirastų” kiekvienas visuomenės narys su vienoda tikimybe). Kiekvienas žmogus, kad ir nesąmoningai, “suburia” savo “aplinką” “pagal atvaizdį savąjį”.

Pavyzdžiui, artėjant Seimo rinkimams, iš žmonių galima išgirsti: “mano aplinkoj visi (ar dauguma) balsuos už partiją X “. Po to šie žmonės stebisi, kai ta partija X negauna nei vieno mandato, ir daro savo išvaizdas…

Taigi, žmogaus aplinka- nereprezentatyvi imtis. Todėl ir gimė posakis, esą “statistika- tai melo rūšis”.

Random, 2017-06-02 07:22:30

Dariau, o gal po 0.7 per savaitgalį? Kai kam čia dar net labai mažai. Bet kaip sokolovas ir sako – jūsų aplinka nėra statistiškai reikšminga.

petras, 2017-06-02 08:28:05

Dariau, o ne įdomiau pradžioj būtų sužinoti, kaip apskritai suskaičiuoja, kas kiek išgeria ? juk skaitiklių kožnas prie gerklės prisikabinę nevaikštom 🙂

facebook, 2017-06-02 10:19:46

Alkoholis, kaip instrumentas. Dauguma geria, kad pakaifuot. Aš gi dėl to, kad užsimiršt. Todėl ir instrumentas tai yra. Padedantis užsimiršti.

Sokolovas, 2017-06-02 12:43:11

Skaičiuojama pagal parduotą kiekį.

petras, 2017-06-02 14:10:26

Oho, bet tai ar nėra super sudėtinga suskaičiuot visų parduotuvių, kavinių, barų, restoranų, valgyklų ir t.t. (na visų kas licenciją turi) parduotus kiekius. ar gal visi parduodantys turi pateikti ataskaitą kažkokią ?