Kokia šiandien šventė?

Pacituosiu žiniatinklį (tikiuosi, autoriai nesupyks, juk tai reklama…):

***

Dangun ėmimas, Dangun žengimas arba Žolinė, Vakarų Bažnyčioje švenčiama nuo VII a. Padavimas byloja, kad po Išganytojo Motinos mirties apaštalai budėjo prie jos kapo. Petras patyrė, kad Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę patikrinti karstą, Marijos kūno neberado – karstas buvo pilnas nuostabiausių gėlių…

__

Pietų Europoje Žolinių ištakomis galima laikyti graikų deivės Artemidės šventę. Tai romėnų deivės Dianos (graikų Artemidė) šventyklos Romoje atidarymo diena maždaug 500 m. prieš Kristų, rugpjūčio 15 dieną. Diana buvo augalų, gyvūnijos globėja, bausdavo darančius žalą gamtai, lotynų tautos globėja, motina, vėliau vergų užtarėja. Avetino kalva su šia šventykla tapo Romos vergų ir varguomenės masinių maldų vieta. Ilgainiui ši diena (08.15) buvo švenčiama, kaip romėnų valstybės šventė. Įsigalėjus krikščionybei, gamtos ir nuskriaustųjų globėjos, romėnų deivės Dianos vietą varguomenėje pradėjo užimti Marija.

Read more: http://www.ltvirtove.lt/kalendorius.php?lt=rugpjutis_zoline#ixzz1V4w449F0

***

Aš žadėjau, kad religijos tema šioje svetainėje nerašysiu, todėl ir nerašysiu. Tik man smalsu, ką jūs švenčiate, jei švenčiate? Tai, ką šventė romėnai? Tai, kas tinka pavadinimui Žolinė? Ar kūno paėmimo į dangų šventę? Padavimo faktą? Trečiuoju atveju įdomu, kuo čia dėta valstybė? Tiesiog nemėgstu, kai kas nors pateikiama apytiksliai…

Atsakymai

Rimvydas, 2011-08-15 10:13:53

Žolinę švęsti būtų galima, jei būtų švenčiama lietuviškai, o dabar…

Keliaklupsčiavimas okupacinei religijai ir tiek.

Gal kada nors ir sueis žmonės į protą.

Tikėkimės

Nepris, 2011-08-15 11:20:31

Nurodytas straipsnis gan neblogai atspindi tikybinį jovalą, koks būdingas giliai pagoniškiems kraštams. Taig gal ir nieko nuostabaus, kad nuo tų temų nemažai ką supykina…

laisvamanis, 2011-08-15 11:40:33

nieko nešvenčiu. paprasta nedarbo diena.

NiekurNeiva, 2011-08-15 13:21:42

O mes kol šviečia saulė ir vėl nepradėjo lyti bulves suplanavę baigti kasti. Su šakėmis, bet be vaikų ir be anūkėlių. Tiesa, viena anūkėlė vakar “padėjo” svogūnus sutvarkyti, bo tėveliai sugalvojo “į grybas” pavažiuoti…

Taigi, jei sekti kita šios dienos citata “Žolinė buvo pirmoji derliaus šventė po pirmojo derliaus nuėmimo. Su tuo susijusi labai graži tradicija – tai giminės susirinkimas. Net patarlė sako, kad kas neateina per Žolinę susitikti su gimine, tas bus nelaimingas, bus vienišas, nelaimėje neparemtas.” , tai didžioji derliaus dalis bus kaip ir sutvarkyta, bet tai bus padaryta “nuodėmingai”, be giminaičių…

jamaica, 2011-08-15 16:21:37

Kaip protestantas, katalikiškos Marijos dangun ėmimo šventės nešvenčiu. Papildomas laisvadienis man irgi ne itin aktualu, nes šiaip ar taip atostogauju.

Bet šiandien man vis tiek šventė. Turiu svečių, kurie aplanko tik kelis kartus metuose, nes gyvena kitoj šaly. O kaip švenčiam? Na, tiesiog bendraujam… Šnekamės, važinėjamės dviračiais, ruošiam pietus ir pietaujam, dažom lentas terasai, žiūrim komediją per televizorių.

Ai, dar savo gamybos ledus valgom 🙂

mcnamara, 2011-08-16 00:30:51

p. Burgi galite moksliškai paaiškinti savo šventes?

Darth Vader, 2011-08-16 08:54:52

Švenčiu išeiginę dieną. Žolinė – mano šeimoje jos niekada nešventėme. Bet laisvadienis gerai. Neprieštaraučiau prieš hanuką ir ramadaną…

Burgis, 2011-08-16 09:09:38

Rizikuoju užsitraukti lankytojų nemalonę, bet turiu tai pasakyti Nepriui: yra daug manančių ir viešai teigiančių, kad tik jie moka atskirti „tikybinį jovalą“ (Nepris) nuo tikrojo tikėjimo ir net žinojimo. O fizikai teigia (manau, jie teisūs), kad sistema negali įvertinti pati savęs. Kiekvieno, net Neprio, skelbiamos tiesos gali būti priimtinos, bet gali būti ir nepriimtinos. Nes jos gali būti ne tiesos, o klystkelių šešėliai…

Burgis, 2011-08-16 09:10:34

mcnamarai: ačiū už temą! Bandau paaiškinti (žr. naują temą).

Nepris, 2011-08-16 10:51:23

Nesupratote. Tame straipsnyje minima graikų Artemidė, romėnų Diana, pagonių Motina Žemė ir krikščionių sielų gaivintoja bei kelio į Dangų rodytoja Atpirkėjo Motina Marija…ir tai dar ne viskas. Tai mano klausimas — ar ne per daug tų “solinezančių” vienai dienai?

Tai yra patikrintas faktas, kad vidutinis žmogus (ne profesionalus dvasios darbuotojas, ne religijotyrininkas, ne etnologas, ne kultūrologas) gali daugmaž orientuotis vienoje filosofinėje/tikėjimo sistemoje. Maišyti daugiau gresia apsinuodijimu — visai kaip primaišius svaigiųjų gėrimų ar maisto. Kvalifikuotai kalbėti apie Kulinariją gali tas, kas pats skuto, pjaustė, tarkavo, ištisai kažką kepė, virė, šutino, savom rankom dėjo druską, pipirus, prieskonius, ir pats tai ragavo…

Ta proga turiu pasakyti, kad žmogus nėra negyva fizikinė sistema, kaip kad Jūs lyginat. SĄMONINGAS žmogus gerai jaučia ir suvokia, kokias jėgas nešiojasi viduje, o kokios jį veikia iš išorės. Pagal tai, kiek tas ar kitas tikėjimas/ žinojimas/ supratimas/ pajautimas/ ryšys jį stiprina, taurina, ramina, gydo, maitina, džiugina, saugo, žmogus yra pajėgus PATS rinktis, kas jam gerai ir kas mažiau gerai.

Tik tokią — įsisąmonintą ir gyvą — pasaulėjautą vadinu tikra ir teisinga.

Šituo požiūriu, lyrikų spangimai, logikų dėlionės, religinės dogmos, dviveidžių moralistų priekaištai, paikos visuomenės grūdamos normos — visa tai yra lygiai taip pačiai ir vienodai “nesveikas maistas”, o gal net psicho-paplavos. Klystkelių šešėliai, kaip sakote.

petras, 2011-08-16 13:17:49

Man tai kiekviena diena šventė 😀 todėl nesureikšminu valstybinių švenčių. nebent tik kūčias, nes gaunu šližikų pavalgyt.