Kokie buvome, kokie esame…

Pabudau nuo širdį draskančio verksmo. Prišokęs prie lango pamačiau – kaimynas į karą išjoja… Sena motina ant kelių suklupusi, sūnaus kojas apkabinusi Dievo šaukiasi. Sesutė maišelį rankose laiko, į brolį kaip į šventąjį žiūri. Gal paskutinį kartą…

Siaubas, tikras siaubas! Kokią širdį reikia turėti, kad šitokį likimą žmonėms skirtum? Pernai vyresnysis brolis kažkur vokiečių krašte žuvo, o dabar štai ir jaunėlis per Sūduvos lygumas išjojo… Sako, Lietuvą reikia ginti. Bet kodėl svetimoje žemėje? Kodėl didžiausi varguoliai, o ne didžiausi turtuoliai turi ginti?

***

Pavasaris čia dar toli… Todėl, kad čia poliarinis ratas arti. Sunkiausia atsikelti ir į darbą išeiti. Visur šalta, sąnarius gelia, kojos kaip švininės. Žinia gi, visą dieną reikia stovėti, žuvų fabrike kitokio darbo nėra. Todėl norvegai tokio darbo ir nedirba. Lietuviai dirba. Lietuviai per amžius buvo stiprūs, drąsūs, nepalenkiami…

„Aš ištversiu! Mano vaikai ne kokie šunyčiai, neleisiu, kad jie patirtų alkį, skurdą, pažeminimą. Dar metai, kiti – grįšiu į Lietuvą, gyvensime kaip žmonės. Mano protėviai į karus jojo, kad turtingiau, kad garbingiau gyventų, kad nebūtų vergai, tarnai, pažemintieji. Dabar – mūsų eilė…“

***

Čia tik mano nešventinės vizijos… Aš tai negaliu įsivaizduoti savęs nei į karą išjojančio, nei svetimoje šalyje šeimai pinigus uždirbančio… Tik supraskite teisingai: šalį tikrai ginčiau, kaučiausi už tėvynę, bet ne taip viduramžiškai – negalėčiau suprasti, kokia laimė šaliai per didžiausius skausmus artimiausiems žmonėms. Kas ta šalis, jei ne mano žmonės?

Ir dirbti svetimoje šalyje galėčiau, bet ne kaip vergas, o kaip lyderis. Vienas – neilgai, su šeima – ilgai. Galėčiau dirbti labai sunkiai (esu dirbęs…), bet žinodamas, kad mano artimieji didžiuojasi manimi, kad svetimšaliai gėrisi mano sugebėjimais. Galiu sunkiai dirbti tik savo žmonėms. Nes mano šalis – tai mano žmonės.

Atsakymai

Burgis, 2014-02-16 09:55:16

Įvertinkite…

ak, 2014-02-17 09:15:00

Na, su ta Tėvyne truputi painu – didžiosios raudonosios tėvynės nebeliko, o ta LR labai jau maža. Ką sakykime turėčiau veikti joje nusprendęs tapti geologu?Ką joje turi veikti pasaulinio lygio muzikantas, dainininkas, rašytojas, mokslininkas jeigu nukritus “geležinei uždangai” jiems atsivėrė visas pasaulis?Mergina inžinierė, saulės elektrinių specialistė. Dirba Tailande. Ar ją smerkti už tai, kad nedirba Lietuvoje, kuriai tų saulės elektrinių vis dar nereikia bet būtinai reikia pavojingos atominės. Jaunas biologas užuot tuziną metų vargęs už minimalią algą ir dirbęs asistentu išvyko į Paryžių kur jam pasiūlė geras darbo sąlygas, jaunas gydytojas išvyko į Norvegiją, ten irgi gydo žmones, net ir lietuvius ir užsimena, kad uždirba maždau dešimtį kartų daugiau nei prieš tai LR… Pasaulinio lygio asas akordeonistas groja tarptautiniuose festivaliuose, o ne kaimo vakaruškuose. Ar tikrai jam verta sugrįžti į Lietuvą? Galiausiai mano žmonos pusseserė ilgą laiką dirbusi Telšių įmonėje už minimalią algą išvyko į Švediją – per keletą metų dirbdami su vyru pasiėmė vaikus, nusipirko namuką, įsigijo automobilį ir kitus šiuolaikinio gyvenimo atributus. Ar reikia smerkti juos, kad būdami paprasti darbininkai jie išvyko į šalį kur nereikia skursti, skaičiuoti centų, pusbadžiauti? Painu su ta Tėvyne…

ms, 2014-02-17 11:20:40

Pone Burgi,

viena vertus, jūsų lūpomis kalba pats sveikas protas. Kita vertus, ką daryti kai tavo šalį užplūsta žymiai skaitlingesnė necivilizuotų barbarų gauja? Jačiu, kad pasirinkimas ne visuomet paprastas. Aiškiai pajutau tai vakar, apsilankęs Genocido aukų muziejuje. Labai rekomenduoju visiems šios svetainės lankytojams su vaikais, anūkais, tėvais, seneliais ir draugais.

petras, 2014-02-17 11:34:44

ak, manyčiau kaip tik nėra painiavos su tėvyne 🙂 gyveni kur nori ir kur tau gera, ir visi laimingi. niekas per jėgą nebelaiko gimtoj žemėj, niekas per jėgą niekur ir neveža. manau gyvenam pačiu geriausiu laiku šioje teritorijoje 🙂 jokių karų, badų, marų, baudžiavos ir dar internetą turim 😀 (bent jau man, kaip y kartos ar kokios ten atstovui (buvo čia tokia tema 🙂

ak, 2014-02-17 19:49:03

Pritariu Petrai, gyvenam neblogai. Nesiskundžiu. Tiesiog sakau… Beje ir žuvies fabrikuose jau niekas rankomis žuvies neskuta. Reikia tik mašiną pareguliuot. O dėl to karo? LR armija dabar samdoma ir tarnaujama už pinigus. LR kariai eina šaudyti talibų

Afganiatane ne dėl to kad piktinasi islamu, o dėl to kad tai beveik nepavojinga (per dvidešimtį metų žuvo gal du lietuviai) ir alga triguba…

Indra, 2014-02-20 20:45:00

Turėjote puikią lietuvių kalbos mokytoją… Retai galima sutikti stiprių humanitarų – matematikų… Mintys liejasi taip pat sklandžiai – kaip ir uždavinių sprendimai.

Žinoma, kad vieną žmogų ( ar savo šeimą) mylėti yra sudėtingiau nei tėvynę…