Koks tas Mokytojas?

Mokytojo dieną šventėme vakar. Nuvažiavome į Kauno marių regioninį parką, į Arlaviškėse esantį kadagių slėnį, į prie marių esančias pelkes… Pravažiavome Viršužiglį, ir keturiasdešimties metų senumo aukso amžiaus prisiminimai užplūdo mane… Puiki diena! Puikus mokytojų būrelis!

O šįryt – šarma… Bet šventė yra! Šarma tik priminimas, kad ruduo, kad darbo mokykloje metas.

*

Patikėkite, žinau, kokie Mokytojai yra geri! Kitaip nedirbčiau tiek ilgai gimnazijoje. Kas galėtų dirbti įstaigoje, kurioje nėra daug gerų bendradarbių? Priminsiu keletą Mokytojo gerumo požymių.

*

  1. Jis yra laimingas ir gyvenime, ir mokykloje. Netinka nelaimingais žmonėmis kankinti vaikus.

  2. Jis yra savo dalyko nuolat tobulėjantis profesionalas. Pavyzdžiui, neįmanoma išmokti spręsti bet kokius mokyklinio kurso matematikos, fizikos, chemijos uždavinius, bet mokytojas turi stengtis išmokti…

  3. Jis yra gyva gyvo gyvenimo dalis: mato, klauso, skaito, domisi, kalbasi visomis gyvenimo temomis.

  4. Jis moka ir mėgsta mylėti: žmones, gyvenimą, gėrį, grožį…

  5. Jis yra laisvas žmogus. Vergai žlugdo mokyklas.

***

Padariau eksperimentą. Greitai, greitai, ilgai negalvodamas surašiau ant lapelio dvylika gerų mūsų gimnazijos mokytojų vardų, įjungiau „Excel“ ir funkcija RAND() išrinkau penkis iš to sąrašo. Sveikinu penketuką išrinktųjų, sveikinu visus mūsų gimnazijos Mokytojus, sveikinu visus pasaulio Mokytojus, kurie nusipelno didžiosios „M“.

*

Šventės Mokytojai:

Jūratė Nakrošienė – anglų kalba;

Alvydas Jotautis – fizika;

Violeta Židonytė – dailė;

Ramūnas Naujokaitis – fizika;

Sandra Martinkienė – tikyba.

Atsakymai

Burgis, 2013-10-05 08:53:59

Ir jūs pasidžiaukite…

chemikas Rimas, 2013-10-05 09:18:23

džiaugiuosi, bet visiškai nesuprantu, kam čia Excel’is?

ak, 2013-10-05 11:03:35

Tikyba? (be abejo katalikų?) Na, na…Ar gali būti Mokytojas tas kuris tiki neteisinga pasaulio samprata ir peršą ją kitiems? Ir ar tikrai įtikino jis bent keletą KTUG gimnazistų? Bent jau mano nuomone, tikybos pamokos gimnazijose ir bendrojo lavinimo mokyklose reikalingos kaip šuniui penkta koja. Aš abiem rankom už etiką.

Na o dėl ktų dalykų visiškai sutinku ir taipogi sveikinu gerus mokytojus. Tarp jų ir savo žmoną – anglų kalbos mokytoją.

ir, 2013-10-05 12:14:09

sveikinimas mokytojms man priminė brolio pasakojimą apie jo sūnaus pradinės mokyklos pabaigimo šventę.Buvo pasamdytas limuzinas:)vaikams pavežioti.Vaikai vežami buvo 3 reisais.Pirmu važiavo pirmūnai,o paskutiniu-visi lūzeriai.Mano brolis džiaugėsi,nes jo vaikas važiavo pirmas.Ar tai galima pavadinti švente?

Nėra ko dejuoti (kiek šuniui reikia kojų?), 2013-10-05 12:19:33

Tikyba. Ir katalikų. Ir krikščionių. Ir tikėjimo kai kuo aukštesniu už savo “dydįjį AŠ”. Mokytoja Sandra atliko puikų darbą mokydama gimnazistus, jog yra daug nuostabesnių dalykų, nei vien tik savęs sureikšminimas. Į tikybos pamokas niekas eiti nebuvo verčiamas, o klasė vis tiek visada pilna būdavo. Todėl skaitant tavo (tikrai ne didžioji raidė, kaip Mokytoja Sandra) komentarą norisi tik palinkėti kuo daugiau tokių mokytojų ir tokių gyvenimiškų pamokų, kokias turėjome gimnazijoje. Ir taip tik ir peršasi pridėti, jei jau taip laisvai galima sakyti, ką norime, jog skantant tokius menkaverčius komentarus susidaro nuomonė, kad juos rašantieji visiems skaitantiesiems yra tik kaip šuniui penkta koja…

Adefagija, 2013-10-05 12:22:56

ir, -prajuokinot :DDDDDDDDD

Kol važiavo pirmūnai – pavydėjo lūzeriai; kai važiavo lūzeriai – pavydėjo pirmūnai….Tai ar yra motyvas būti pirmūnu?

Didžiausi lūzeriai ir pusgalviai, tai suaugusieji, suorganizavę limuziną :DDDDDDDDDDDDDD

Atsakas ak, 2013-10-05 12:39:28

Taip! Tikyba! Ir dar katalikų! Vaje vaje kokia tragedija! Pati iš savo vidurinės mokyklos tikybos pamokų atsinešiau labai neigiamų patirčių, bet KTUG viskas vyksta kitaip. Niekas mums nekiša kažkokios neteisingos sampratos. Mokytoja Sandra yra pavyzdys kaip reikia dėstyi tikybą. Ji kaip psichologė padedanti mums, visada užtars, patars ir padės. Ne taip kaip kitur, pamokos metu ji nemini Dievo tik progai pasitaikius, neaiškina, kad degsim pragare ir kentėsim visą gyvenimą ir neliepia stot į vienuolyną ar eit kiekvieną dieną į mišias. Iš mokytojos mes semiamės greičiau filosofinių, nei teologija persmelktų minčių.Tad gerbiamas ak, neafišuokite savo neišmanymo šiuo klausimu, nes tikyba KTUG gimnazistams (ar bent mūsų klasei) yra tikras lobis. Taip pat, užjaučiu jūsų žmoną, anglų mokytoją, kad gyvena su tokio požiūrio žmogumi.

Gimnazistė, 2013-10-05 12:51:23

Na žinot, ak, kiekvienas gali pasirinkti savo ,,neteisingiausią” pasaulio sampratą. Gimnazistai – pakankamai subrendę tiek nuspręsti, kas labiau atitinka jų požiūrį į gyvenimą, tiek būti tolerantiškais tiems, kurių nuomonė skiriasi. Jūsų tolerancija, be abejo, net neturėtų būti kvestionuojama, ji tiesiog veržiasi per visus kraštus :).

Vitalija XXIA, 2013-10-05 13:10:13

Šilčiausi linkėjimai KTUG mokytojams Mokytojo dienos proga iš Škotijos!

Rokas, 2013-10-05 14:31:47

Esu labai patenkintas gimnazijoje vykstančiomis tikybos pamokomis. Mokytoja Sandra, žmogus, su kuriuo galime drąsiai ir atvirai pasikalbėti. Džiaugiuosi, kad turim tokią mokytoją ir tikybos pamokas.

chemikas Rimas, 2013-10-05 15:12:38

Rokai, ar čia tu mano pažįstamas Rokas?

Rokas E, 2013-10-05 16:28:15

Ne, aš į etiką einu.

ak, 2013-10-05 18:06:16

Na, neteisinga pažiūra yra neteisinga. Jeigu tobulas tikybos mokytojas Ktug fizikus sugebėjo įtikinti jog Pasaulį tėtušis Jehova sutvėrė per septynias dienas aš tuos fizikus užjaučiu. Be to jau ne kartą rašiau, kad katalikų bažnyčia yra žiauriausia ir daugiausia nusikaltimų padariusi organizacija iš žinomų pasaulyje. Taigi lygiai taip pat savo pamokas gimnazijose gali turėti kokia “Koza Nostra” ar kitoks nusikaltėlių klanas… Kai savo ideologiją viešai propaguoja žudikai – nėra gerai.

attente, 2013-10-05 19:19:26

ak, smagu, kad žinote, kas teisinga ar neteisinga. Tačiau kalba eina apie Mokytojos Sandros vedamas tikybos pamokas Gimnazijoje. O jos yra puikios ir, kaip kažkas minėjo, – labiau filosofinės nei teologinės. Atsimenu, kai man bebūnant paskutinėje Gimnazijos klasėje Mokytoja kaip tik pradėjo čia dirbti. Pirmą pamoką, per kurią turėjome pasirinkti tikybą arba etiką, mūsų klasėje užvirė diskusija apie religines tiesas (niekad nebuvom labai tyli ir su viskuo sutinkanti klasė). Neprisimenu, kad Mokytoja būtų piršus savo nuomonę, ar įrodinėjusi, kas kokį pasaulį sukūrė. Ta proga didžioji klasės dalis ir patraukėme į tikybą, nors labai daug iš mūsų nepripažintų savęs religingais žmonėmis. Nors atsimenu būdavo šventas paveikslas padėtas klasėje, per pačią pirmą pamoką Mokytoja paklausė, ar tai nieko netrikdo. O kad būtų peršama tiesa, kas sukūrė pasaulį, išvis neatsimenu. Būdavo gerbiama kiekvieno nuomonė ir kiekviena išklausomas.

Tad esat pabuvojęs šios Mokytojos pamokoje? Ne? Tai gal reikėtų susilaikyti nuo barškinimo klaviatūra ir išeiti praleisti laiko su savo žmona? Girdėjau Lietuvoj šiandien gražus oras.

Prisidedu prie Vitalijos saulėtų ir šiltų linkėjimų visiems Mokytojams ir Direktoriui iš Škotijos! 🙂

Adefagija, 2013-10-05 19:35:45

ak, tai tamsta įsitikinęs, kad kilot iš bezdžionės?

O kažkada visiems melavot, kad iš bajorų 🙁

Burgis, 2013-10-05 21:16:01

Oho, kiek komentarų per dieną prirašyta! O juk šventė…

*

Ačiū visiems už sveikinimus!

*

Atsakau „chemikui Rimui“: „ekselis“ yra puikus burtų traukimo įrankis! O traukti burtus, norint ką nors pagirti, yra mano išradimas! Jei ne burtai, tai net aš neprisiversčiau būti visai objektyvus. Dar blogiau, kad visi žinotų , jog tai aš išrinkau geriausius. O dabar išrinko „ekselis“, pretenzijų nėra! ir niekas nesužinos, kas tie septyni, kurie liko „už kadro“.

***

Gėriuosi, kaip gimnazistai sutaršė ateistą Antaną Kakanauską! Tas žmogus visai neskiria laisvamanybės ir karingojo ateizmo… Aš jau rašiau, kodėl gimnazijoje dirba Mokytoja Sandra, prie progos dar parašysiu, bet ne šiandien – tai plati ir subtili tema.

chemikas Rimas, 2013-10-05 23:02:46

aš neatstosiu – ir aš ateistiškaslaisvamanis ar laisvamaniškasateistas (taip rašau sąmoningai), bet, ale, o bet tačiau, vis vien nesuvokiu, kam tie burtai? JUk KTUG ne burtininkų mokykla?

O jei burtai lemtų (nelems, todėl pliurpiu laisvai), vadovauti KTUG, Vlniaus ar Klaipėdos licėjams ar dar 3-6 geriausioms LT gimnazijoms, vadovaučiausi geriausia patirtimi, kuria, visai laisva valia ir nesavanaudiškai pasidalijo su manimi geriausi (deja, tik mano nuomone) LT švietimo vadybininkai. Gerbiamieji, patys žinote, kas JUMS dėkoja. AČIŪ.

Adefagija, 2013-10-06 11:55:21

Spėju, kad čia rašo ne chemikas ir ne Rimas..

Pasitikrinkit, ar tas pats IP 🙁

Adefagija, 2013-10-06 12:17:20

Ir iš viso, -kas rašote komentarus vėlai vakare, arba, neduok Dieve, – naktį, krenta įtarimas, kad esate neblaivūs, arba “nedavė žmona”.

Todėl siūlau, pagalvokite apie savo privatumą: ar mes visi turim apie tai žinoti????

Adefagija, 2013-10-06 13:17:49

Visi man esate įtartini, nes neaišku ką veikiat šiuo metu

Mmmhhhhhhhhhhhhhh….

Aš, 2013-10-06 18:01:43

O man paskaičius pagrindines mintis iškilo klausimas: kodėl tinklaraštininkas, taip aukštinantis Mokytoją, niekina (man taip pasirodė – čia mano nuomonė) edukologiją? Ar jam atrodo, kad mokytojas, mokymas, ugdymas ir edukologija nesusiję? Juk lot. educatio – švietimas, ugdymas, gr. logos – mokslas… Edukologija apima ir mokymą, ir mokymąsi, ir ugdymą, ir švietimą. Iš kur ta panieka, juolab kad ir pats autorius kažkuria prasme edukatorius?.. Na, gal pats terminas nėra labai įprastas mūsų ausiai.

Burgis, 2013-10-06 21:36:27

Aš: parašykite man, kurį konkrečiai Lietuvos edukologą turėčiau gerbti ir už ką – aš gerbsiu.

*

Ne mokslą niekinu, o tą mokslą paniekinusius, iš bezdalų virves vejančius, laipsniais ir vardais už plepalus apsirūpinusius. Šioje svetainėje jau skelbiau edukologijos disertacijų pavadinimus – bet kuris scenos humoristas galėtų panaudoti.

Aš, 2013-10-06 21:48:24

Kad ir B.Burgį. Arba bet kurį iš aukščiau paminėtų penkių. Ar gerai suvokiu Jūsų interpretaciją – mokytojas (pedagogas) ne tas pats kas edukatorius (edukologas)? Juk pedagogų Lietuvoje neberuošia nei vienas pedagoginis universitetas. Tai pvz. LEU absolventai turėtų būti vadinami edukologais?

*

Tų disertacijų pavadinimus skaičiau, mačiau. Tik ar bent vieną jų esate skaitęs? Gal žmogus tiesiog minties nesugebėjo tinkamai suformuluoti?

*

Pavardžių nerašysiu. Per ilga, ir, kažkodėl manau, bergždžia diskusija būtų….

Burgis, 2013-10-07 07:57:02

Aš: ne, aš nesu ir nebūsiu edukologas! Ir tie mokytojai nėra edukologai. Nes edukologija yra mokslas (bent jau turi būti: Logos is a Greek word which means rational thought or reason. In the Bible, it is translated to mean ‘word’ or another name for Jesus. It can also be used to refer to a company where a person buys a product from.)

ak, 2013-10-07 08:18:00

Burgis teisus – kaip š… bepavadinsi, jis vis tiek šokoladu netaps.Edukologai? Aš, atvirai pasakius nesu patenkintas, kad Vilniaus pedagoginis institutas, kuriame smagiai mokiausi šešerius metus ir kuris ruošė Mokytojus, bei nemažai jų paruošė (buvo mano laikais ir puikių dėstytojų ir labai gerų studentų) dabar tapo visiškai svetima šiknos skyle primenančią bordelį ir ruošia bala žino ką… Bent jau spaudoje nuolat primenama, kad tame LEU ir studentai prasti ir mokymo lygis žemas. Gal ir gerai, kad ši įstaiga nevadina savo absolventų mokytojais ir neteršia garbingo mokytojo vardo. Beje, LEU absolventai, išskyrus vieną – kitą išimtinį atvejį, tais mokytojais ir netampa. Aš randu tik vieną priežastį, kodėl LR laikoma ši skylė daranti gėdą aukštosios mokyklos vardui – tam, kad ją baigtų valdininkų vaikai ir tapę edukologais dirbtų š… skyriuose ar š… malimo malūna.

Aš, 2013-10-07 10:01:27

Burgiui: tai tada mokykloje psichologai irgi neturėtų dirbti? Remiantis ta pačia logika.

*

Man gaila, kad taip liūdnai žiūrite į ateitį. Tai visgi kas po 10-15 metų dirbs su mūsų vaikais, jei mokytojų niekas neberuošia? Aš iki šiol buvau didesnė optimistė…

*

O “malyklų” tai mano supratimu daug – ir vadybininkai vadovauja pvz. šaldytuvams ar išvežiojamiems produktams, ir tesininkų nežinia kiek, o politikai kaip tyčiojosi, taip tyčijasi…

Adefagija, 2013-10-07 10:14:54

Šį kartą ir ak beveik pataikė, bet ir iš jo per šešerius metus VPI, nekokį mokytoją paruošė, o keikūną, mėgstantį žodžius, prasidedančius raidėmis “š”, “p”, “b”, “k”…

O visumoje, mane irgi labai nervina visokie ten edukologai, logistai, arboristai, somelje, portje, konferansje,…………….bendrosios praktikos slaugytojai,…ir keli, tik skirtingų reikalų direktoriai, vienoje įstaigoje…

Tfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu….

D., 2013-10-07 10:33:39

jei kalbant apie tikybą, tai mano nuomone ją turėtų mokinti neišskiriant kurio nors vieno tikėjimo. Neseniai teko sudalyvauti dalyje tikybos (katalikų) pamokos, tai vaizdelis žiūrint iš šalies nekoks. Savo vaikų nenorėčiau leisti į jas. Tos pamokos kaip įsivaizduoju skirtos ne poteriams mokintis.

ak, 2013-10-07 15:27:59

Na o kokia tikyba teisinga? Jehova Adomą nulipdė iš molio. Valio. Idzunamis ir Idzunagė pastebėje ant savo kūnų kažkokius atsikišimus (atsikišimą ir skylę) nusprendė jais pasinaudoti, pajuto malonumą ir padarė pirmuosius japonus (bent jau ne iš molio nulipdė). Kinai atsirado skilus pirmąjam nežinia iš kur atsiradusiam kiaušiniui iš kurio pabiro žmonės, gyvuliai ir augalų sėklos – tai tik trys mitai apie gyvybės žemėje atsiradimą. Pasaulio religijos jų pateikia bent kelis tūkstančius. Kuriuo jūs pasirengę tikėti?

D., 2013-10-07 16:29:28

ak, manau jog kiekvienas tikėjimas kažką duoda. Juk ir mokslas sako, jog homo sapiens išsivystė nuo tada, kai jie pradėjo laidoti mirusiuosius ir pradėjo suvokti mirtį, bei tikėti pomirtiniu gyvenimu.

ak, 2013-10-07 19:35:26

Na jau seniai nebeėdame vieni kitų (kai nelaidojo – lavonus suvalgydavo), ir aplamai per tuos keliasdešimtį tūkstančių metų šio to išmokome. Žinome, kad Perkūno griausmas kyla ne dėl to, kad “Dievulis barasi…” – taip dar man aiškino babūnė. Taigi ir vis tiek mums dar reikia saviapgaulės, iliuzijų ir pigių pasakėlių kurias kuria žyniai?

Jurgis, 2013-10-08 00:31:01

@ak: šioks toks Tikybos dalyko aprašas http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/vidurinis_ugdymas_kataliku_tikyba_bendros-nuostatos.aspx

ir, manau, jį galima pritaikyti pagal aplinkybes…

Tai gal suklaidino “Tikybos” stereotipas, realiai tai gal galėtų vadintis “pasaulėžiūra” ar pan. (jei neakcentuojamos religinės “tiesos”)?

r, 2013-10-08 15:58:00

AK, uzsikisk zalti.

qwerty, 2013-10-08 21:55:07

Manau, kad ak neturėtų užsikišti. Juk kodėl? Visai įdomiai parašo apie religijas, ištvirkusias buvusio VPI studentes, etc. Tačiau įdomiau yra kas kita- tai skaityti mintis žmogaus užstrigusio jaunystėje (nebūtinai blogąja prasme) Jei A.K. biologinis amžius 58 metai, tai mąstymas kaip 25-mečio, ar net kokio -niolikinio. Galiu kirsti ląžybų, kad A.K. panašiai mąstė ir kalbėjo tuomet, kai jam buvo kokie 19 metų. Nežinau gerai tai ar blogai. Tik žinau, kad daugelis A.K. amžiaus vyrukų pamažu virsta viską žinančiais, viską jau mačiusiais, bei jau beveik viskuo nusivylusias senais niurzgliais arba priekvailiais diedais. Todėl tas amžinas A.K.nesubrendimas, vaikiškumas yra žavu. Nors pačiam A.K. tai gali būti ir tragedija kada nors, tokia būsena. Nors ką gali žinot, gal tai ir yra laimė-būti tokiam.

ak, 2013-10-08 22:42:09

Taigi, jei tikėčiau katalikų dievo žynių pasakėlėmis ir artėjant 60 metų stengčiausi užsitarnauti rojaus palaimą – būčiau subrendęs? Mano vaikiškumas man brangiai kainavo – kad suformuočiau savo pasaulėžiūrą perskaičiau tūkstančius knygų , daug keliavau, bendravau su daugybę gana neblogų žmonių. Be to studijavau istoriją ir dabar ja domiuosi. Pasakos man irgi patinka.Tikrai su pasitenkinimu skaičiau, kaip Samsonas asilo žandikauliu iš daužė septynis tūkstančius pilistimų, įdomu buvo paskaityti kaip Dalila jam nukirpo plaukus ir taip atėmė jėgas. Labai susidomėjęs skaičiau kaip žydų tauta keturiasdešimtį metų klajojo Sinajaus pusiasaliu Kol pagaliau priėjo savo pažadėtąją žemę.Vėliau pats vadovavau keliems žygiams per dykumą ir supratau, kad tie žydai šliaužė lėčiau už sraiges – mat paskaičiavęs supratau jog aš tą Sinajaus pusiąsalį žydų bibliniu keliu eidamas visai neskubėdamas įveikčiau per kokį mėnesį.Jūs katalikai, šventai tikintys, kad biblija yra dievo žodis imkit ir kada nors ją paskaitykit.

qwerty, 2013-10-08 22:54:40

a.k., aš visai ne apie tai, tačiau pamirškim.

Gediminas, 2013-10-10 23:05:03

Skaičiau tik šią A.K. diskusiją, todėl tik tiek ir galiu jį pažinti. Kodėl taip viską tiesmukai suprantate? Ar aš klystu? Daug knygų perskaitėt. Turetumėt suprast, kad Biblijoj labai daug alegorijų. Jei paminėtos septynios dienos, tai nebūtinai mum suprantamos kalendorinės dienos. Tai gali būti savaitės, metai, šimtmečiai, arba kūrybos etapai. Ir taip toliau.