Kolaboruok, bet saiką žinok…

kinu_1

Mūsų pirmokėlė Mildutė mokosi kinų kalbos, o aš vis mokausi ir mokau kitus gyventi…

*

Vakar gerą pusdienį pabuvau tokioje konferencijoje, kurioje kelis kartus buvo akcentuota: išmok dirbti grupėje; išmok kolaboruoti (bendradarbiauti).

Iškart prisiminiau Vinco Kudirkos eilėraštį, kuriuo ne kartą jaunystėje nuo scenos raginau:

***

Labora!

*

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus

Ir dirvos ne’pleiski! Tuomet, kada jausi,

Kaip kūns ima stingti, dvasia j__au susnūdus,

Vėlu juk prie darbo: nesėsi – nepjausi.

***

Tai va, dabar šiek tiek paprieštarausiu dėl to „darbo grupėse“…

  1. Idėjos gimsta tyloje. Dirbti grupėje gali tik tada, kai pats, tyloje, gal tarp knygų, gal naršydamas po žiniatinklį, o gal tiesiog „medituodamas“ sukaupi idėjų, planų, schemų…

  2. Daug sunkių uždavinių (ir matematikos, ir gyvenimo…) turi išspręsti pats, vienas. Spręsdamas tuos uždavinius kartu su kitais, kartais nė nepastebėsi, kad tu neišsprendei, išsprendė kiti, o tau tik susidrę įspūdis, kad ir tu išsprendei. O spęsti kaip nemokėjai taip ir nemoki…

  3. O karjera? O darbo vaisiai? Dirbote, dirbote kartu, o tas apsukresnis (apsukriukė…), bet ne protingesnis, ne darbštesnis ėmė ir nusičiupo bendrojo darbo vaisių didžiąją dalį. Gal ne taip apsukrieji kuria disertacijas? Gal ne taip apsukrieji pasirengia atestacijoms?

  4. Stebėk bendrojo darbo vadovus. Kaip paskirsto krūvį? Kaip paskirsto paskatinimus, premijas, baudas? Ką pasiima sau, ką padalija kitiems? Pastebėjai, kiek yra tokių vadovų, kurie nuo ryto iki vakaro stebi, kad tik kas nors iš jo darbuotojų jo nepranoktų, nepralenktų, „nepasisavintų“, nepasidalijęs su šefu, savo darbo rezultatų? Pažinojau vieną tokį šefą, kuris buvo visų jo pavaldinių mokslinių straipsnių bendraautoris…

***

Tai va, jaunieji vadybos žinovai, vakarietiškojo darbo stiliaus diegėjai, šį tą reikėtų pakoreguoti jūsų pozicijose. Gyvename Lietuvoje…

pro

Atsakymai

skaitytojas, 2016-05-20 09:25:07

Dėl 3 ir 4 punktų esate 1000 kartų teisus.Teko su tuo susidurti .Svetimų idėjų vagystė,jų pristatymas,kaip savo,svetimo darbo vaisių pasisavinimas neretai netrukdo tapti “garsiu”,”žinomu”,reklamuotis pirmuose žiniasklaidos puslapiuose… Ne tik moksle,bet ir projektavime…Ir nieko,tokie žmonės toliau liaupsinami žiniasklaidoje (galbūt užsakomojoje),rodomi pavyzdžiu. Etika,moralė? Kaip sakė vienas pareigūnas (ironiškai)-“ne šio pasaulio dimensijos”…

juristas, 2016-05-20 20:49:01

mėgstu futbolą, žinau daug pavyzdžių kai ta pati komanda, su vienu treneriu atrodžiusi beviltiškai, su kitu treneriu tampa neatpažįstama ir tie patys žaidėjai ima skinti pergales (pvz. Vilniaus Žalgiris 1981-1983 m.). Viską lemia vadovas, jei jis blogas, tai nesvarbu kad jo pavaldiniai lankė kursus apie kolaboravimą, nieko nebus.

Sokolovas, 2016-05-20 22:16:05

ALFA IR OMEGA

„Esu Alfa ir Omega,

Pirmoji ir Paskutinioji“

Taip, žmogus yra INDIVIDUALI, o ne „kolektyvinė“ sistema. Su savo pastangomis, lūkesčiais, su savo veržlumu ir prieštaromis, galiausiai pašauktomis tapti komanda „pirmyn!“.

Nuoširdžiai prisipažįstu- ir aš nemoku spręst matematikos uždavinių, aš tik siekiu to. Ir sieksiu, kol nuaidės PASKUTINIS SKAMBUTIS…

„Esu Alfa ir Omega,-pirmoji ir paskutinioji“- prisiminiau kažkodėl…

Ir, kai ateis PASKUTINIOJI, tikriausiai ištarsiu- „duokite man dar vieną akimirką, ir aš pažinsiu dar vieną Tiesos kruopelytę…“.

Duos, neduos? Retorika, metafora…Reikia IMTI PAČIAM. Veržlumas? Čia ir esmė…

Sokolovas, 2016-05-20 22:20:08

Sėkmės abiturientams valstybiniame anglų kalbos egzamine !

Lina, 2016-05-20 22:45:40

darbas turėtų labai aiškiai pasiskirstyti į darbą po vieną ir darbą grupėmis, o žmonės tik sąžiningai dirbdami gali sulaukti sėkmės. Gaila, pas mus retai kada taip būna – o mes padainuokim su sąžininguoju ir žiauriuoju (nes žiauriai sąžiningus žodžius drąsiai dainuoja) A.Mamontovu “Ir tie, kur apsidžiaugė, jei kam nesiseka, negali uždengti to dangaus – jų tiek nėra”. Liuks!

Sokolovas, 2016-05-21 00:39:28

NORS MINISTRĖ IR PABARĖ

Bet vis dėlto liko nesuprasta esmė. Matematikas ( išskyrus, gal būt, P. Gudyną), taip “suklyst” NEGALI IŠ PRINCIPO” :

š NEC standartizuoto testo, skirto aštuntokams:

„Lygiašonio trikampio ABC kraštinės AB ir BC lygios, trikampio perimetras lygus 32 cm,

kraštinės AC ilgis lygus 18 cm, ∠C =35º.“”

Matematikas ne tik rengtų “a” ir “b” dalis ( atskirai kraštinėms ir kampams), bet ir išmanytų trikampio nelygybę.

Sokolovas, 2016-05-21 00:53:56

Gerb. Burgiui:

Kodėl dalis mano komentarų tekstų nepraleidžiama Jūsų portale? Pavyzdžiui, apie tai, jog NEC priima “specia listus” “per bla tą”.

Regis, bent jau NEC klausimu sutampa mūsų lūkesčiai? Ar nesutampa?

Burgis, 2016-05-21 09:29:48

Sokolovui: Nieko netrinu…