Kompetencijų trūkumas: pamokos tikslai ir uždaviniai neaiškūs…

Pamokos tema – Pitagoro teorema. Kokie yra tos pamokos tikslai ir uždaviniai?

Uždavinys vienas – išmokti (mokiniams) ir išmokyti (mokytojui) Pitagoro teoremą. Pala, pala, o gal tai tikslas? Tikslas – išmokyti (išmokti) Pitagoro teoremą, o uždaviniai… uždaviniai skirtingi: mokytojui – neleisti Onutei skaityti istorijos vadovėlio, neleisti Petriukui kalbėti telefonu, atsakyti į Jonuko klausimą: „Koks tikslas mokytis tą Pitagoro teoremą?!“ Iš tiesų – koks tikslas?

*

Pamoka negali turėti tikslo! Tikslą gali turėti mokinys, gali turėti mokytojas. Tikriausiai tie tikslai skirtingi: mokytojui – užsidirbti duonos kąsnį; gal siauriau – pailsėti po sunkaus savaitgalio, nes ta teorema ir taip visiems aiški…

Moksleivio tikslas – išmokti tą teoremą, gauti 10 semestre, paskui metiniame, paskui 100 iš VBE, paskui įstoti į prestižinį universitetą, paskui jį sėkmingai baigti, paskui gauti gerą darbą, paskui nusipirkti namą, prabangų autobobilį, paskui…

Stop! Visai ne toks moksleivio tikslas! Tikslas aiškus kaip dieną – nebūti bukagalvis! Būti Homo Sapiens. Būti pranašesnis mąstymu už kitus ir už save dabartinį.

*

Uždaviniai irgi yra ne pamokos! Uždaviniai (užduotys) yra moksleiviui – klasėje ir namuose. Uždaviniai (užduotys) mokytojui – tai ne Pitagoro toeremos uždaviniai, o mokymo proceso organizavimo uždaviniai.

***

Bet svarbiausia, svarbiausia – koks kvailys ir kada sugalvojo visa tai skirstyti į tikslus ir uždavinius?! Koks turi būti bukagalvis mokytojas, jei prieš pamoką ar, neduok Dieve, pamokoje pradės galvoti, kalbėti apie tikslus ir uždavinius, o ne apie Pitagoro teoremą?!

***

Vakar buvau Vilniuje, tokiame seminare… Užtrukau tik dvi valandas. Beveik pusę valandos buvo kalbama apie kompetencijas, o pusę valandos – apie pamokos tikslus ir uždavinius… O, Santa Barbara!

Atsakymai

Burgis, 2014-07-24 15:33:20

Jums nerūpi…

D., 2014-07-24 17:35:16

Jaunimą jau nuo mažens pratina prie biurokratizmo 🙂

qwerty, 2014-07-24 20:57:26

Kompetencijos pakėlimui: Kaip teisingai išsirinkti arbūzą.Желательно, чтобы арбуз был с небольшим желтым пятном, это то место, которым арбуз соприкасался с землей и – значит – дозревал сам. Но если пятно большое, значит, плод замерз, то есть ему не хватало солнца. На вкус такой арбуз будет водянистым и не очень сладким. И еще хвостик-плодоножка должен быть подсушенным, значит, он недавно с бахчи и спелый. А если хвостик свежий и зеленый, то арбуз сорвали недозрелым.

Ema, 2014-07-25 21:30:47

Slegianti tema atostogoms.

Karts nuo karto (šį rudenį ir vėl suplanuota) sulauki tikrintojų = audito. Pamokos, vedamos mokytojos ekspertės, metu (nepasibeldusi) užeina kokia moteriškė (arba kelios). Klausimų pavyzdžiai: kuri šiuo metu pamokos dalis (nežinantiems: dėstymas, įtvirtinimas, kartojimas ir t.t.), ar klasėje sėdi mokiniai pagal sąrašą (tikrina!). Į mokinius dėmesys nekreipiamas. Mokytoja ekspertė nekvaila, žino ką atsakyti. Kadangi tuo metu vykstanti jos pamokos dalis į normas netelpa (mat ji moko meninės pakraipos dalyką) ir negali sakyti, kad šiuo metu vyksta improvizacija, jai tenka meluoti/apgaudinėti. ,,Komisija” patenkinta išeina, o mokytoja toliau gali tęsti pamoką. Klausimas, ar ,,komisija” suprato, koks čia žaidimas? Gal ji tikrai tai priima kaip rimtą reikalą? O gal čia slypi dar kokia man nesuprantama prasmė? Kaip visa tai atrodo vaikams? Nes pasakojau aš ne išgalvotą istoriją, o tikrą faktą.

Beje, ,,komisija” neturi nieko bendro su mokomuoju dalyku. Ir kam gi? Ji išmano VISUS dalykus.

Nesuprantu, kam reikalinga nesuskaičiuojama švietimo sistemos biurokratų gauja. Pvz., ką veikia armija Ugdymo plėtotės centro darbuotoų, kokia jų kvalifikacija? Pastatas didesnis nei tarpukario Lietuvos prezidentūra, pilna ,,reikšmingų” personų. Tik atsakymo į konkretų dalykinį klausimą nesitikėk išgirsti.

qwerty, 2014-07-25 21:46:14

Visai nežinau temos ir tų problemų, tačiau jaučiu, kad Ema galingau čia vožtelėjo. Iš esmės.

qwerty, 2014-07-26 22:18:03

Rusijos Valstybinė vartotojų teisių priežiūros tarnyba nuspręndė paduoti į teismą McDonald’s Rusija. Esą McDonald’s maisto kokybė ir saugumas neatitinka normų. Ir čiaviešai pareiškia Rusijos valdininkėliai, kur tarakonai valgyklose po suknistus koteltus… Čia, kaip ir jų prezidentas V.Putinas viešai visam pasauliui apie žalius žmogeliukus: -Mūsų armijos Kryme nėra…Bet ne apie tai. Apie Ukrainos nelaimę. Karą. Baisus dalykas, net ir šiandieną, technologijų amžiuje, vis tas pats mėšlas…Kaltina vienas kitą…skelbia visuotinę mobilizaciją…verčia visus būti kareiviais ir šaudyti į gyvus žmones, leisti raketas.. Kada pagaliau bus suvokta, kad vieni žmonės gali kariauti, o kiti ne. Tas, kuris atsisako laikyti ginklą ir šaudyti, gali būti geru tėvus, vadybininku, paslaugų teikėju, etc.Geru žmogumi. Kaip ir tas, kuris neatsisako ginklo laikyti ir vykti į frontą. Kiekvienas turi daryti tai, ką gali, Vieni tegu kariauja, o kiti ne. Ne duok Dieve Lietuvai patirti šiandieninį Ukrainos košmarą, kuomet žmogus yra verčiamas eiti ir žudyti be teisės atsisakyti, be jokio pasirinkimo…