Konferencijos tęsinys: navahų kalba

Norėjau pakalbėti apie tai, kad kiekvieno daikto, reiškinio, kūrinio vertė, reikšmė suvokiama tik palyginus jį su kitais. Kodėl jie mano, kad lietuvių literatūrai tai netinka?

*

Paprašykite, kad abiturientas išvardintų tris žymius latvių ir tris žymius estų rašytojus, jų kūrinius. Paklauskite abituriento, kuriuos iš tų kūrinių jis yra perskaitęs. Tada leiskite abiturientui egzamino metu nevaržomai palyginti tuos kūrinius su žymiausių lietuvių rašytojų kūriniais.

*

Garantuoju, kad toks egzaminas būtų stichinė nelaimė! O juk latviai ir estai – mūsų draugai Baltijos kelyje, geriausi mūsų partneriai Europos Sąjungoje, neišvengiami mūsų kaimynai geografiškai ir istoriškai.Tai kodėl mes izoliuojame savo abiturientus kaip kokius navahų genties indėnus?

*

Antrojo pasaulinio karo metais navahų kalba buvo pritaikyta labai originaliai: vietoj to, kad kariniai pranešimai būtų perduodami užšifruoti, jie buvo perduodami navahų kalba. Geriau, sparčiau!

*

Bet mes juk norime būti bent jau Europos, jei ne pasaulio, literatūroje! Ir mūsų moksleiviai turi išmokti pamatyti, pajausti, kuo mūsų literatūra patraukli, gal net pranašesnė, visuotinės literatūros vandenyne. Taip, žinoma, ji originali jau tuo, kad sukurta lietuviškai. Bet juk vien to negana!

*

Dabar jūs, mieli svetainės lankytojai, paminėkite, ką parašė Vilis Lācis, Janis Rainis, Daina Avuotinia…

Lietuviškoje Vikipedijoje apie Estijos rašytojus paminėtas tik vienas (!!!) Jaan Kross…

Atsakymai

Burgis, 2013-09-23 09:16:05

Įverčiams…

Adefagija, 2013-09-23 10:04:59

Skaičiau kažkada Vilio Lacio “Žvejo sūnus”, bet atsimenu tik tiek, kad buvo parašyta apie žvejo sūnų (vardo neatsimenu).

Abejoju, ar Vilio Lacio kūrybą dar nagrinėja patys latviai (paskaitykite biografiją Vikipedijoj), o Jūs norit primesti jį Lietuvos mokiniam.

Taigi savų rašytojų -išdavikų ir skurdo aprašinėtojų užtenka.

Burgis, 2013-09-23 10:44:04

Adefagijai: gal Jūs ką nors Knuto Hamsuno skaitėte? jei taip – tai gėda! Juk jis bendradarbiavo su naciais! Vargas žmogeliams, vargas neatskiriantiems kūrybos nuo ideologijos ir politikos…

Saulius, 2013-09-23 11:39:05

p. Burgis: Nuoširdžiai pritariu Jums. Labai išmintinga įžvalga. Prie visko galėčiau pridurti, kad vargas žmogeliams, nesugebantiems žvelgti į save per atstumą, tarytum iš šalies. Šitą savybę gali išsiugdyti tik pažindamas kitą, kitonišką, skirtingą nei pats esi. Pažinęs kitą, pažįsti save.

Adefagija, 2013-09-23 12:13:30

Ačiū, kad perspėjot apie Knutą Hamsuną, – neskaičiau ir neskaitysiu, nenoriu po to aiškintis žydams.

Bet man pvz., visai patinka ir S.Nėris ir K.Kubilinskas ir P.Cvirka ir J.Janonis ir Baltušis …. ir Liudas Vasaris, iškeitęs kunigystę į moterį,….Patinka ir Ilfa su Petrovu, ir Mumu, ir Visockis….Ir L.Giros paminklas Vilniuje man netrukdė…

Todėl ne mane kaltinkit neraštingumu, o tuos, kurie jum visiems konferencijas rengia.

apropos, 2013-09-23 12:31:51

p. Adefagija,

Vagneris spėjo numirt Hitleriui dar negimus, o vistiek turi aiškintis žydams už Hitlerio darbus.

Kaip ir Kudirka, beje.

Nenusikaltusių žydams pasitaiko nedažnai.

chemikas Rimas, 2013-09-23 13:49:07

dar labiau tikiuosi, susitikti su Jumis ketvirtadienį 🙂 Intelekto palaikymui – ar gali būti kas smagiau/naudingiau nei susitikti ir bendrauti su Žmogumi, kuris už tave yra protingesnis, bet ir pats esi ne iš kelmo spirtas?

Adefagija, 2013-09-23 13:56:27

Chemikui Rimui: neatsimenu, kad būtume susitarę susitikti.

Ir labai atsiprašau, bet ketvirtadienį esu užimta….Gal kitą savaitę tiktų?

chemikas Rimas, 2013-09-23 14:54:23

tariausi su protingu Žmogumi, Adefagija, jūs ne tame sąraše, netiks jokia savaitė.

Adefagija, 2013-09-23 15:12:13

Chemikui Rimui: protingesnio Žmogaus už save, nesu sutikusi. Todėl labai trokštu, kad greičiau baigtųsi pilnatis, nes visi baigiat užkankinti mane savo durnumu.

Dėl šitos tamstos replikos per daug ir nepergyvenu, nes chemija yra mano nekenčiamiausias dalykas pirmoje vietoje po matematikos ir trečioje po fizikos. Tai galim ir nesusitikt.

Ta neapykanta pas mane išsivystė, kai mane išžagino vienas docentas, liepęs mintinai iškalti Krebso ciklą. Ar pats žinot, su kuo jis valgomas?

Beje, ar organinis ar neorganinis chemikas esate?

ak, 2013-09-24 14:18:58

Navajai? – Šiaip iki šiol jie vadinosi Navachais. Gal Burgis geriau žino. Tiesiog Navachai buvo kariai, kurie net ir JAV banditams padarė įspūdį. Beje jie iš rezervatų noriai ėjo į JAV kariuomenę – taip tikėjosi tapti žmonėmis, pilnateisiais JAV piliečiais ir t.t.Be to jų kalba gana lengva ir paprasta – bent jau mūsų supratimu, be to šifrui ji buvo naudojama supaprasdtita, pataisyta…

Burgis, 2013-09-24 14:56:51

ak: ačiū, pakeičiau! Aš skaičiau angliškai ir nepagalvojau, kaip tarti lietuviškai…