Konferencijos tęsinys: privalomieji autoriai

Ką tik grįžau iš Vilniaus. Aplankiau savo ministeriją ir dalyvavau lituanistų konferencijoje. Ministerijoje, žinoma, tik sunervino, nes ten tie valdininkėliai tiesiog tyčiojasi iš manęs, laiko mane kaprizingu senuku, su kuriuo šnekėti galima tik papokštaujant, raminant, oriai auklėjant… Kiekvienas nabagas jaučiasi kunigaikščiu. Daugiau su jokiu tarnautoju, žemesniu už viceministrą, nebendrausiu! Taškas.

*

Na, konferencija mane visai pribaigė… Vileišio g. 5., Lietuvių kalbos institutas, didingi rūmai. Lietuvių kultūros kongresas. Pranešimų autoriai solidūs: profesorius Krescencijus Stoškus (Įžanginis žodis), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, Lietuvių kalbos instituto direktorė Jolanta Zabarskaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Nida Poderienė, Burgis ir kt. Kvietimą į konferencija gavau dar pavasarį. Va, visas tas solidumas mane ir „išdūrė“…

*

Dūmais pakvipo jau prieš konferenciją. Laukdamas automobilyje (neapsikenčiau toje ministerijoje, išėjau, dvi valandas valkiojausi po miestą, pavargau, sėdėjau automobilyje ir skaičiau laikraščius…) stebėjau, kas renkasi į konferenciją. Tai kad niekas nesirenka!

*

Užsiregistravo 26 dalyviai. Su visais rengėjais. Pusė – už mane vyresni. Supratau, kad man „užsivesti“ nepavyks…

Kai pradėjo kalbėti N.Poderienė, pasijutau besėdintis TSKP CK plenume, kuris priima nutarimą dėl partinės literatūros… Pamatęs, kad mano, ketvirtojo, pranešimo pradžia vėluoja bent 35 minutes, supratau, kad nieko doro pasakyti nepavyks… Tai dabar keršysiu – vieną po kito čia rašysiu savo pranešimo tęsinius.

*

Taigi norėjau išsiaiškinti, kas, po velnių, yra tie „privalomieji autoriai“?! Kai po pranešimo paklausiau N.Poderienės, kas sudaro privalomųjų autorių sąrašą, ji romantiškai pradėjo vardinti: K.Donelaitis, Mažvydas… Nesulaukiau, kol ateis iki N.Poderienės. Paskui supratau, kad ji nesuprato: klausiau, ne kas yra tame sąraše, o kas tą sąrašą sukuria. Iš ministerijos atstovės pranešimo tapo aišku: jie mums pasakys, ką mūsų vaikai turi skaityti, ką turi mėgti, kaip apie tai, ką perskaitė, turi rašyti egzaminų darbuose. Jie, politrukai, pasakys, kas yra geri rašytojai, kas yra geri kūriniai, o kas yra šlamštas. Politine prasme, žinoma. Todėl ir literatūrine prasme.

*

Ne, politrukai, jūs man nepasakysite! Jūs mano šauniems gimnazistams nepasakysite! Aš išmokysiu juos suvaidinti. Ne apsimesti, o suvaidinti. Jie niekada neišduos savęs. Jie niekada neveidmainiaus. Bet parašys jums taip, kaip jūs, politrukai, norite. Todėl, kad atvirumo, tiesos jūs nenusipelnėte!

*

Nėra ir nebus pasaulyje šamanų, kurie galėtų suranguoti „privalomuosius autorius“. Bandymų jau buvo, toje visuomenėje aš pragyvenau daug metų. Tada nepavyko ir dabar nepavyks. XXI amžius už lango. Mes – laisvi žmonės! Bunda jau Baltija!

*****

Dabar perskaitykite puikų komentarą iš „Dialogo“ svetainės:

*

Kolegės, ar Jums neatrodo, kad metas vienytis… Amžinai lieka kalti eiliniai lituanistai… Gal metas prisiimti atsakomybę ir užduočių bei vertinimo normų rengėjams. Na, kiek galima tą patį per tą patį aiškinti(s). Juk seniai aišku, kad ir vertinimo normos TAISYTINOS, ir nelogiška reikalauti SAMPROTAVIMO rašinyje remtis NURODYTAIS autoriais… Ir dar ne vieną problemą BŪTINA išspręsti…

Stebisi neatsistebi mūsų mokiniai pasisvečiavę svetur ir sužinoję, kokį baigiamąjį darbą rašo kad ir estukai…Gal kas galite parašyti, kokios Europos šalies mokiniai rašo 500 žodžių traktatą…KURIOS ŠALIES baigiamosios klasės mokiniai turi rašyti TOKIOS sandaros pastraipą (beje, kuris iš lietuvių eseistų, publicistų taip rašo?), kokios rašo mūsų mokiniai, išmanyti (?) TIEK kontekstų, iš atminties cituoti ar bent jau atpasakoti kelių dešimčių autorių tekstus…

Gal kas asmeniškai pažįsta MINISTRĄ ir gali jam pasakyti, kad ne viena dešimtis mokinių NEGALI, deja, išmokti parašyti TOKIO rašinio, kokio reikalaujama. Ir priminti, kad ir jo jaunystėje BUVO tokių, kuriems rašyba, skyryba taip ir liko neįkandamas mokslas. Ir nieko čia nepadarysi.(O ir pats ne šventasis – kalbėdamas daro visokiausių klaidų…Labai atsiprašau už pastebėjimą…)Beje, KADA ir kur bus galima (?) pamatyti tą pavyzdinį rašinį?!

Atsakymai

Burgis, 2013-09-19 20:20:46

Vertinkite, vertinkite… 🙂

Regina D., 2013-09-19 21:05:22

Normalūs lituanistai, vos pamatę Nidos Poderienės pavardę tarp pranešėjų, supranta, kad bus š… ir nesuregistruoja. (Atsiprašau už tą žodį su daugtaškiu)

Regina D., 2013-09-20 08:45:58

Rašote: “Ne, politrukai, jūs man nepasakysite! Jūs mano šauniems gimnazistams nepasakysite! Aš išmokysiu juos suvaidinti. ”

Ar teisingai supratau, kad dabar jau Jūs, matematikas, direktorius, mokysite savo gimnazijos gimnazistus rašyti taip, kaip nurodyta lietuvių kalbos programose ir vertinimo normose? Ar nebus tada rezultatas dar blogesnis nei dabar (nes didžioji dalis vertinamų gebėjimų programose tiesiai neįvardyti arba įvardyti apgaulingai)? Ir kodėl tai darysite Jūs, o ne dalyko mokytojos?

Burgis, 2013-09-20 09:50:28

Reginai D.: ne, aš nemokysiu lietuvių kalbos egzamino, to mokys lituanistės. Aš tik mokysiu gimnazistus suprasti, kad politrukų laikai nesibaigė, kad juos, jaunus žmones, gali sutriuškinti ideologinis buldozeris čia ir ten, jei jie nebus budrūs. Lietuvių kalbos egzaminas yra tik indikatorius, politrukai pavojingi visose gyvenimo srityse…

Regina D., 2013-09-20 10:30:15

O Jūs irgi skaitėte pranešimą toje konferencijoje? Gal galite pristatyti tezes?

RascalLT, 2013-09-20 10:54:33

pritariu. bet tas atsiprašymas, komentatorei pasakius kad ministras klysta… toks tipiškas visos interesantų grupės indikatorius. kloniotis prieš valdžią niekaip neatprantančios. bet mes juk galime geriau, tad p.Burgi, pirmyn, ir mes su jumis – už išsilavinusį jaunimą, o ne už politrukų ramią kasdienybę!

Burgis, 2013-09-20 11:46:38

Reginai D.: taip, aš kalbėjau ir deklamavau… tuščiai salei.

*

Štai mano pranešimo konspekto pradžia. Norėjau pakalbėti tomis trimis kryptimis…

***

LITUANISTŲ DIVERSIJA MOKYKLOSE

2013 09 19

*

„Aš kaltinu…“ (Just. Marcinkevičius)

*

Čia jų nėra…

***

1.Ideologizavimas ir politizavimas

  1. Vadovėliai

  2. Egzaminai

***

ak, 2013-09-20 12:07:36

Burgis keistas – jis vis dar kažko tikisi… Ir vis nenori suprasti kad ŠMM (Š…. malimo malūnas) mala tik š… ir kad LR švietimas šiai institucijai terūpi tik kaip lovys – kokį biznį galima iš jo padaryti – prasukti projektėlį, išleistį n – tąjį vadovėlį kuri bus už vienus jau išleistus geresnis, už kitus blogesnis, bet nedaug bendro turės su dalyko mokymu ir t.t.

Edita, 2013-09-20 13:35:17

Galima tik pasidžiaugti, kad kažkas pakovoja dėl vaikų, ir už pastangas p.Burgiui padėkoti. Mes patys dabar laukiam ŠMM pozicijos išaiškinimo dėl apeliacijų nagrinėjimo, nes po apsilankymo NEC ir ilgo susirašinėjimo paaiškėjo, kad sūnaus apeliacija (dėl matematikos) nebuvo nagrinėta, rezultatas neteisingai įvertintas (vadovaujantis NEC raštu – gal NEC darbuotoja rašydama suklydo?) ir nėra procedūros jo pakeisti po atestatų išdavimo. Akivaizdu, kad nieko nelaimėsim, bet nusiuntėm visą susirašinėjimą su NEC į ŠMM ir laukiam atsakymo. Gal kitais metais (dėl kitų mokinių) nesielgs taip aplaidžiai…

mokytoja, 2013-09-20 14:30:14

Mano mokinė pasiėmė darbą iš NEC ir paaiškėjo, kad neteisingai įvertinta skyryba. Ir kaip “įdomu” – tą pačią klaidą padarė ir I ir II vertintojai! Vertintojų klaidos kaina – mokestis už medicinos studijas! Vertintojų kodai yra, rasti kaltuosius galima, tik kas iš to? BK tokio straipsnio nėra, nors iš mergaitės šeimos biudžeto pavogta -niolika tūkstančių – ir tai tik pradžia…

Štai apie ką reikia kalbėti, dėl ko kovoti!

Edita, 2013-09-20 16:03:45

mokytojai: Taip, ir mūsų atveju paaiškėjo, kad I ir II vertintojai vienodu (iš pažiūros) šriftu vienodai įvertino net ir tuos uždavinius, apie kuriuos vėliau NECas raštu pateikė kitokią informaciją apie įvertinimą. Apeliacija nenagrinėta, darbas nepertikrintas. Nustebino nesiskaitymas su mokiniu ir daugybė procedūrinių pažeidimų. Pasvarstom: gal reiktų kažkur paviešinti (rašytinius įrodymus turim), bet nesinori “apsikrauti” komentatorių nuomone; yra ir teisminis kelias -bet kas iš to? Sūnus Lietuvoje įstojo į norimą specialybę (VF vieta), tačiau į vieną geriausių JK universitetų dėl to nepavyko įstoti (pasiūlymą turėjo).

mokytoja, 2013-09-20 16:30:48

Edita, o gal parašom bent į “Dialogą” ir pateikiam įrodymus! Taip paviešinsim problemą. Negi bijot bjaurių komentarų – juos tikrai rašys ministerijos klerkai ir jų pakalikai, ir tegul!

Edita, 2013-09-20 16:41:16

mokytojai: Ir mums norėtųsi tai kažkur (?) paviešinti, nes visą vasarą tuo klausimu vyko susirašinėjimas su NEC (ir sūnus važiavo į NEC), iš pradžių – el.paštu, pabaigoje – registruotais laiškais. 2013-09-05 viskas pateikta ŠMM Bendrojo ugdymo skyriaus direktoriui, žinau, kad laiškas įteiktas. Gal reiktų palaukti atsakymo, prašėm rašytinio, kad išdėstytų ŠMM poziciją ir atsakytų į pateiktus klausimus. Tik bijau, kad atsakymas bus labai oficialus: “Tvarką tobulinsim”.

Aušrius, 2013-09-20 18:33:05

Mieloji Edita, kuo garsiau jūs kovosite, tuo atidžiau jūsų laiškus perskaitys minėtas valdininkas. Biurokratai visame pasaulyje panašūs – jie bijo skandalų. Jie išdidūs tik tol, kol jų aukos tyliai kenčia.

mokytoja, 2013-09-20 19:26:14

Edita, problemos paviešinimas nieko bendra neturi su ministerijos atsakymu jums. Be abejo, atsakys, kad AIŠKINSIS, TIRS, STENGSIS…

Bet juk esmė – ne atskiros klaidos, o sistema. Jei tylėsim, ji nesikeis – pavyzdžiui, į lietuvių klb. VBE vertintojus ims prievarta, netikrinę kompetencijos, tada tas pyktis ir nemokšiškumas kris ant mokinių darbų. Jau sakiau – mano minėtos mergaitės atveju vertintojų nemokšiškumo kaina mergaitės šeimai – keliolika tūkstančių per metus už studijas.

Adefagija, 2013-09-20 19:44:13

Nu va, kelios bobelės susirūpino, kad dvi mergičkos negavo nemokamo mokslo.

Taigi imkit pavyzdį iš mūsų klasikų, kurie į mokslo šviesą veržėsi basi ar tik su klumpėmis.

O ką vertas tas aukštasis mokslas, jeigu jis taip lengvai pasiekiamas?

Visos geros idėjos dabar taip ir pasibaigia – pinigų krepšeliais.

P.S. Direktorius turbūt krepšį žiūri, kad netvarko pilnaties apšviestų.

Edita, 2013-09-20 22:02:13

Mokytojai, Aušriui: dėkoju:) Nesinori skelbti bet kur, kaip supratau, vienas patarimas – “Dialogas”. Mes ne Švietimo žmonės, nelabai žinom, kur efektyviausia tokiu klausimu:)

ET, 2013-09-21 17:52:00

Dėl vertintojų. Jei I ir II vertintojai įvertina vienodai (tegu ir neteisingai), kodėl dar skaito III vertintojas? Ir jei trečiasis pakeičia pirmų dviejų vertinimą, tai vertina ne trys , o vienas. Argi ne taip?

ET, 2013-09-21 17:53:15

Ir labai kviečiu parašyti Dialogui. Visi kontaktai nurodyti http://www.dialogas.com Lauksime

sonata, 2013-09-22 19:27:00

Žvilgsnis iš šono: NEC – šventa karvė, net ne Konstitucinis, o paskutinis Teismas. Mano užsispyrėlis abiturientas užmėtė šiemet apeliacijom. Motyvas: “Nieko nepasieksiu, bet tegul pakrutina smegenis, kaip apgint neteisingus vertinimus”. Blogesni vertinimai nieko nelemė, nes įstojo, kur norėjo. Bet džiaugiuos, kad KTUG išmokė nesitaikstyti.