Konferencijos tęsinys: tikroji vertintojų drama

Kaip jaučiasi tie, kurie įvertino lietuvių literatūrą, surangavo autorius, jų kūrinius? Jie – literatūros dievai.

Kaip jaučiasi tie abiturientai, kurių požiūris į lietuvių literatūros kūrinius ir jų autorius radikaliai skiriasi nuo literatūros dievų požiūrio ir kurie supranta tą skirtumą? Jie – veidmainiai dievų vergai.

Kaip jaučiasi tie, kurie taiso vergų atliktas užduotis ir supranta, kad turi įtikti ir vergams, ir dievams? Jie – dievų įkaitai.

*

Kuo iš esmės skiriasi anglų kalbos ir lietuvių kalbos valstybinis brandos egzaminas? Tuo, kad anglų kalbos egzamino nereikia studijuoti. Reikia studijuoti anglų kalbą. Tuo, kad kalbos egzaminas nėra suplaktas su literatūros egzaminu. Kodėl? Todėl, kad anglų kalbos egzaminą rengia susipažinusieji su civilizuotų šalių egzaminatoriais, seniai supratusiais, jog versti moksleivius vertinti literatūrą pagal literatūros dievų užmačias yra amoralu ir nusikalstama.

*

Kodėl pas mus daug metų ministrai ir jų tarnybos nemato tos vertintojų dramos, neišlaisvina vergų ir įkaitų? Todėl, kad mūsų šalyje, išsilaisvinusioje iš rusiškosios sąjungos, lietuvių literatūra yra šventa karvė. Todėl, kad visi bijo literatūros dievų. O dievai sau priskiria dieviškąją galią visus vertinti. Ir visai nebepastebi, kad yra dalykų, kurių objektyviai įvertinti visiškai neįmanoma. Ir tada iš rusiškosios sąjungos mes patenkame į literatūros dievų vergiją, priespaudą. Ir tada laisvas žodis, savarankiškas požiūris į kūrybą eina į pogrindį.

*

Bet iš pogrindžio anksčiau ar vėliau išeinama! Aš gal ir nesulauksiu, bet šis mano požiūris būtinai sulauks! Taigi čia labai tiks užbaigti taip:

***

А. С. Пушкин к декабристам, находившимся в Сибири:

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,

Надежда в мрачном подземелье

Разбудит бодрость и веселье,

Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас

Дойдут сквозь мрачные затворы,

Как в ваши каторжные норы

Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут — и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.

Atsakymai

Burgis, 2013-09-24 11:49:34

Reitinguokite…

qwerty, 2013-09-24 12:32:18

Jau labai labai seniai tai buvo, tačiau mokykloje visuomet rinkdavausi laisvą temą)

ak, 2013-09-24 14:28:01

Na, mat , tie dekabristai tos laisvės nesulaukė … Tiesa, bobų ratelį tvarkantį ŠMM lietuvių kalbos egzamino reikalus nuversti lengviau nei caro valdžią. Bet lituanistės, kiek prisimenu iš studijų laikų, duoda visiems ir nėra kovotojos… Tad joms pačioms reikia savo problemas išsispręst…

chemikas Rimas, 2013-09-25 10:29:41

carai nuversti, o ratelis tebesisuka…. matyt, nėra lengva jį nuversti, ar nieks rankų teptis nenori? ar bijo? ko?

sonata, 2013-09-25 21:01:14

ak: įžeidėte mano šviesios atminties lietuvių kalbos Mokytoją, įžeidėte mano sūnaus lietuvių kalbos Mokytojas. Kodėl taip… Mano lituanistė buvo kovotoja – jos bijojo partkomas, ji vietoj tarybinio herbo prie lentos kabindavo Mykolaičio – Putino, Kudirkos portretus ir joks inspektorius jai negalėjo “papiešti”. Būdama jau pensijoj, sugebėjo apginti nuo danų kiaulidžių kurortinį pušyną, kuriame gydėsi Biliūnas. Duok dieve daugiau tokių “nekovotojų”.

ak, 2013-09-26 18:35:53

nA KĄ GI – išimtis dažnai tik patvirtina taisyklę. O Lietuvių kalbos fakultetų bendrabučiai mano studijų laikais tiek VPI, Tiek VVU buvo na gal ne visai vieši namai, bet beveik…

petras, 2013-09-27 09:01:00

šiaip gi neoficialus VPU pavadinimas buvo – viešnamis prie upės. dabar jau LEU vadinasi, bet ir tai žmonės iššifravo pavadinimą, tik nepamenu 🙂 čia šiaip, ne į temą.

ak, 2013-09-27 11:44:32

Na sovietmečiu buvo toks kuriozas. Sakykim universiteto sporto klubas sutrumpintai vadinosi USK. Ant maikučių sutrumpintai ir užrašydavo – kalbama, kad pedagoginio instituto merginų komanda, kai prieš varžybas gavo maikutes su klubo pavadinimo santrumpa (Pedagoginio instituto sporto klubas) vis dėl to jų nesivilko… Kaip iš tikrųjų buvo nežinau…

sonata, 2013-09-27 17:37:57

ak: šitą juokelį esu girdėjus:) Kiek švelniau iššifruodavo Lietuvos žemės ūkio akademiją – LŽŪA: Lietuvos žiopliai ūkiškai apmokyti; Kauno medicinos institutas – KMI – Kauno miesto idiotai:))