KTUG: yra Žmogus, yra žmogus, yra žmogelis…

Paprašė Mildutė leidimo pažaisti mano iPad’u ir sukūrė tokį mažą žmogiuką keistoje konstrukcijoje…

Paėmė neprašę žmogeliai mūsų Gimnaziją ir sukūrė tokią keistą konstrukciją, kurioje niekas nėra saugus, ramus, teisingas…

***

Paskelbė Tautvydas Lukaševičius straipsnį, reaguodamas į įvykius gimnazijoje:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/tautvydas-lukasevicius-ktu-gimnazijoje-nera-ir-nebuvo-sventuju-o-atlikti-ispazinti-reiktu-visiems-18-891900

***

Kodėl Tautvydas? Todėl, kad jis žurnalistas? Todėl, kad jo mama tebedirba KTU gimnazijoje? Todėl, kad jis dabar nori būti ne blogesnis nei kiti su juo buvusieji, o tada jautė skirtumą?

*

Aš negaliu skųstis: „Vadovaujant B.Burgiui, kuris deklaravo absoliutų skaidrumą ir 99 proc. nemelavo…“, – rašo Tautvydas. Bala nematė to vieno procento…

Ir vis tik – negaliu neatsiliepti.

Ne, Tautvydai ir tada nebuvo taip, kad visi gėrė, rūkė, sukčiavo, paleistuvavo… Alumniai turėtų pasijusti įžeisti.

Taip, Tautvydai, aš visada sakiau: mes nekursime policinės mokyklos! Čia niekas niekada nešnipinės, netikrins daiktų, neprašys „papūsti“. Sakiau tada ir dabar sakau – kiekvienas pasirenka. Nori būti vagis – būk. Nori būti dviveidis – būk. Bet žinok: tu save matai ir labai skaudu bus, kai save tokį pamatysi po daugelio metų; kiti tave mato ir užjaučia, tik nieko nesako: vieni todėl, kad nenori pyktis, kiti todėl, kad bijo keršto, treti todėl, kad džiaugiasi tavo nuopuoliu, ketvirti todėl, kad abejingi tau…

*

Tu rašai, kad daug moksleivių į Gimnaziją pateko „pro užpakalines duris“ – Gimnazijoje dirbusieji mokytojai „padėjo“. Gal ir tu toks? Kodėl neįvardiji tų „padėjėjų“? Aktyviausius tikrai žinai! Jie ir dabar tebedirba gimnazijoje…

Bet tu matei tuos žmogelius, patekusius „pro užpakalines duris“. Matei. Ir visi matė. Ir tie vargšiukai suprato, kad visi mato. Kaip baisu!

Bet tik taip aš galėjau mokyti mokytojus nesielgti žiauriai su vaikais. Ypač – su savo šeimos vaikais. Bet ne visi klausė… Todėl turėjo patirti tą žiaurią pamoką. Tėvai ir vaikai. Žinoma, buvo daug puikių gimnazistų, kurie buvo mokytojų vaikai. Ir vis tik – mano vaikai Gimnazijoje nesimokė. Nors lengvai būtų įstoję. Bet aš žinojau, kad tai būtų buvusi didelė moralinė skriauda jiems.

*

O kodėl aš neužkirtau kelio „padėjėjams“. Todėl, kad nuo namų vagies spynos nėra. Todėl, kad Mokytojų negalima žeminti tokiais įtarimais. Ir todėl, kad tie žmogeliai būtų labiau matomi tos kartos, kuri ateina mūsų pakeisti…

*

Dabar – apie tas nuodėmes: išgėrimus, rūkymus ir kt. O, taip, vien Palūšė kiek mums kainavo! Bet tu, Tautvydai, turėtum suprasti, kad negalima tobulos sistemos sukurti nei per metus, nei per dešimtmetį. Mes ketvirtį amžiaus kūrėme Mokyklą. Tu baigei 2007-aisiais metais, po to mes dar septynerius metus kopėme į kalną. Mokymosi sutarčių tavo laikais nebuvo. Taisyklių išaiškinimas, moksleivių baudimas buvo kitoks („apsvarstyti pedagogų posėdyje…“). Taigi 2014 metais mes jau buvome toliau ir aukščiau, todėl aš ir veikiau kitaip.

*

Puiku, kad tu, Tautvydai, priminei apie pinigus. Taip, aš didžiuojuosi, kad pirmas Lietuvoje parodžiau, jog ir mokykla dirba jau kapitalistinėje, o ne socialistinėje visuomenėje: savišalpos sistema, priėmimas į mokamas vietas – mano išradimai. Ir jie veikė! Tik tada aš tikrai bijojau, kad ateis kas nors iš Pravieniškių ir įkiš mane į kalėjimą… Juk devynis mėnesius (!) valstybės kontrolė (Petras Šimonėlis) tikrino Gimnaziją ir mane nubaudė vien dėl to, kad mokėjome maistpinigius nekauniečiams, negyvenantiems bendrabutyje. O galėjome mokėti tik gyvenantiems bendrabutyje! Koks absurdas! Koks džiaugsmas man, kad neklausiau kvailių!

***

Apibendrinu pirmąją dalį (antroji dalis – kitoje temoje). Visada taip: arba yra Žmogus, arba yra tik žmogus, arba yra tik žmogelis. Tas, kuris yra Žmogus, neturi bijoti žmogelių, neturi jų klausyti. Kitaip pavirstume žmogelių visuomene, nebebūtų pažangos. Tas, kuris pasirenka būti tik žmogus, o ne Žmogus, turi stengtis padėti Žmogui, o ne pataikauti žmogeliams.

*

Kiekvienas pasirenka. O, kaip svarbu pasirinkti!

 

Atsakymai

Tautvydas, 2017-12-06 09:34:01

Direktoriau, ačiū už puikias ir taiklias įžvalgas. Suabsoliutinti nenorėjau – proporcijos visgi tikrųjų gimnazistų ir netikrųjų, mano galva, pateiktos teisingai.

Gal Žmones, žmones bei žmogelius ir skiria tai, kad ateina laikas, kai žmogelis sugeba atsisukti atgal ir pripažinti, kad buvo iššūkių ir kartais jie buvo netinkamai sprendžiami. Žinoma, ir dėl jo kaltės. Tik taip jis gali tapti žmogumi… Bet kai kurių veikėjų KTUG šypsenos, kad viskas idealu ir tobula, yra, buvo ir bus peilis KTUG. Tas gyvenimas rožiniame pasaulyje ir absoliutus nebendravimas su mokiniais tikrai nėra mokytojo bruožas, o ypač KTUG.

Taip, jūsų vaikai puikūs lyderiai ir pavyzdžiai. Džiaugiuosi, kad dėl jų padarėte labai gerą sprendimą. Gaila, kad maniškiai nepadarė to paties.

O jums ačiū už gyvenimo pamokas. Galbūt, jei pasiseks, kada nors tapsiu žmogumi.

Burgis, 2017-12-06 09:48:01

Ačiū, Tautvydai! Džiaugiuosi, kad mums abiems rūpi, kas buvo ir kas bus.

qwery, 2017-12-06 19:15:13

Toka netrumpas tinklarasininko tekstas.Kazkas nekaip visuome.

Burgis, 2017-12-08 17:48:47

Tautvydui: perskaičiau tavo komentarą prie straipsnio

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/196126/b_burgis_galima_lengvai_sutvarkyti_aukstaji_moksla.

*

Keista, kad dabar jo ten jau nebėra… Bet aš jį perskaičiau! Ir nustebau… Juk čia, aukščiau, tavo komentaras toks geras, geras! Kas pasikeitė? Ar vis tik Tu esi dviveidis?

Priminsiu kazachų patarlę: „Neišsilaikei ant arklio – nėra ko griebtis už uodegos.“ Juk aš Tau, Tautvydai, kiek galėdamas stengiausi padėti įveikti problemas, kurių buvo didelių, tiesa?

Tai dabar atsakau į kaltinimus:

  1. Tu aiškini, kad aš į mokamas vietas priiminėdavau savus, be eilės. Ir mokytojai tai žinojo ir nieko nedarė?! Tai gal jie mulkiai, bailiai, pataikūnai? Juk to negali būti! Bent 3-5 būtų parašę skundą rektoratui (kuris jo labai laukė!) ir tas direktoriūkštis būtų lėkęs iš gimnazijos tiesiai į kalėjimą. Juk Pravieniškių teisės žinovams beveik pavyko mane pasodinti, matei?

  2. Tu duodi suprasti, kad tą iš Jėzuitų gimnazijos aš priėmiau ne už gražias akis. Aha, ir L.Narkevčius teisme tokią nuorodą davė, ir teisėja Drozdienė tuo susidomėjo! Logika tokia: direktorius už pinigus priima tą, kurį kita gimnazija pašalino už rūkymą ir kitas nuodėmes, savo kabinete jį moko matematikos (tai teismui irgi buvo pateikta!), o po mėnesio pašalina iš gimnazijos. Ir to pašalintojo tėvai, brolis dėkoja direktoriui už tokią pamoką, ir tėvai aukoja pinigų gimnazijai.

***

Atsipeikėkite jūs pagaliau! Ne, Tautvydai, ne visi mes turime išpažinti savo nuodėmes. Nebent tą, kad mane išdavė. O šiaip, Tu nustebsi, ir Tavo laikais Gimnazijoje buvo daug, daug, daug puikių Mokytojų. Ir aš buvau su jais, buvau jiems.

Tautvydas, 2017-12-08 18:10:09

Direktoriau, tiesiog renku informaciją iš visų šaltinių. Dėl pinigų jūsų teisingumu neabejoju, to niekur nerašiau. Bet užteks, supratau, kad daug kas visgi pasikeitė ir pirmą kartą gyvenime neskiriate pelų nuo grūdų.

Sėkmės, sveikatos ir skvarbesnio žvilgsnio į jus supančius ir supusius žmones.

“Pasauly daugel pinigų kursuoja

Senų kaip žmonija sena.

Tarpu savęs jais žmonės santykiuoja –

Vadinas jie tai: aukso meilė ir aistra.

Vieni juos laiko egoizmo bankuos,

Kiti jais perkasi daugel malonumų valandų,

Nes myli jie save ir prieš save tik lankstos,

Ir galvas vainikuojasi puikybės vainiku.”

Saulius, 2017-12-09 00:09:39

O galvoju, kokia visos šios Tautvydo rašliavos prasmė ir tikslas? Straipsnis, paskiau komentaras.Išgarsėti, parašyti kažką žurnalistiško ateities pliusukui? Apginti artimus žmones, savo teisybę? Ar nebus vėliau gėda prisiminus visus šiuos viešus rašinėlius?

Renki informaciją iš visų šaltinių? Vardan ko? Ką nori atrasti, ką sunaikinti? Ar tikrai taip blogai buvo mokytis Gimnazijoje, kad trokšti dabar ją sunakinti? Ar, beieškodamas “teisybės”, pats nepaskęsi trupiniuose?

Taip, Direktorius leido mums klysti, nesutiko su mūsų daromom nesąmonėm, išsišokimais. Bet niekad mūsų nepažemino, nesutrypė mūs žmogiškumo, o kantriai mokė ir auklėjo.

Jei nori mušti, lazdą visada surasi. Jei norėsi prisikabinti, smulkmenų ir gandų visada iškapstysi. Negi tikrai nematai visumos, kad knaisiojiesi po senas dulkes? Ką nori įrodyti visiems? Ir likti mažučiu žmogeliu?

Tautvydas, 2017-12-09 09:16:34

Gimnazijoje mokytis buvo puiku. Ir dėl unikaliai skirtingų, talentingų klasiokų, bendraamžių, ir dėl mokytojų, ir dėl Direktoriaus. Rašiau, kad jais visada galėjai pasitikėti ir kreiptis pagalbos. Tai fantastiškas jausmas…

Ir ten nėra ir nebuvo jokių išdavikų. Nenoriu, kad Direktorius, žmogus padovanojęs mums tą fantastišką jausmą, juos taip vadintų…

Ir taip. Vienintelis mano tikslas apginti artimuosius, kurie jau kurį laiką spaudžiami ir puolami, kad ne su tais kalbasi, kad ne prie tų sėdi… Išreikšdami nuomonę pasirašo ne ant to dokumento…

Darysiu viską, kad juos apginčiau, net jei asmeniškai tai bus nenaudinga. Tikiu, taip pasielgtų ir Direktorius.

Ir galiausiai ne man aiškinti Direktoriui. Greičiausiai nerimauju be reikalo, nes sukaupta gyvenimiška patirtis, išmintis padės jam atskirti išdavikus, priešus nuo tų, kuriems tiesiog rūpi, kad jo sukurta Gimnazija, dešimtmečius švietusi kelrodė žvaigždė, neužgestų per anksti.