Kur gyvena tigrai?

Pirmoji knyga, kurią pats perskaičiau, buvo „Lisa, zajac i petuch“. Todėl apie lapę, kiškį ir gaidį jums viską galiu papasakoti. Nors, tiesą sakant, gaidžio vaidmuo vištų būryje paaiškėjo man žymiai vėliau, nepaisant to, kad jau ankstyvoje vaikystėje vyresnysis brolis kaip mokėdamas bandė man tai išaiškinti. Aš ilgai netikėjau, kad sparnuočiai ir žinduoliai – ta prasme – turi panašumų. Be to, buvo akivaizdu, kad vištos ir be gaidžio deda kiaušinius…

*

O dabar štai vienas lankytojas kitoje temoje ėmė ir supeikė mano žinias apie tigrus. Susiradau pirmąją knygelę, kurią mudu su Luku perkaitėme:

Gal jūs švediškai nemokate? Išversiu: „Vieni (kai kurie) tigrai gyvena šiltose džiunglėse. Kiti tigrai gyvena šaltuose miškuose.“ Tai tiek ir žinau… O skaitytojas sako, kad Afrikoje tigrai negyvena. Aš nesiginčiju, nesu apie tai skaitęs vaikystėje. O gal ir esu, bet pamiršau…

*

Visi mes iš savo vaikystės. Galiu pasakyti, kiek paršiukų kiaulei atsivedus reikia džiaugtis, kokio riebumo karvės pienas džiugina šeimininkę… Negaliu pasakyti, nes vaikystėje neišsiaiškinau, kodėl Klaipėdos rajone daugiau juodmargių karvių nei, tarkime, Pasvalio rajone, kur daugiau žalų karvių. Negaliu pasakyti, nes vaikystėje neišsiaiškinau, kodėl vieni augina ožkas, o kiti – ne, vienio augina kalakutus, o kiti – ne…

*

Geriausia svarbius dalykus išsiaiškinti vaikystėje. Todėl ir pamaniau, kad jums reikia tai priminti.

*

Kaip gerai, kad Lukas jau žino, kur gyvena tigrai. Bent apytiksliai. Kaip senelis.

Atsakymai

Burgis, 2011-06-12 20:51:46

Svarbu? Reitinguokite…

Burgis, 2011-06-12 20:55:44

P.S. Prisiminiau vieną svarbų perspėjimą! Savaitgalį prižiūrėjome anūkėles Vilniuje. Tai Mildutei (3,5 m.) tris kartus turėjau viską išaiškinti apie ugnikalnius. Mat mano saulutę labai paveikė Pompėjos griuvėsiai, kuriuos neseniai aplankė. Žinoma, aš esu didelis ugnikalnių žinovas ir paveikslą apie Pompėjos žūtį prisimenu, pasakoti man nesunku, bet tokio amžiaus vaikams baisesnius dalykus reikia aiškinti labai atsargiai, labai dozuotai!

nuoba, 2011-06-12 21:04:35

Žalų gimtinė – Latvija, juodmargių – vokietija.

Nepris, 2011-06-12 21:06:32

Tai kad ir daugeliui suaugusiųjų apie daug ką reikia dozuotai…

nuoba, 2011-06-12 21:18:34

O aš tokios nuomonės, kad informacijos dozavimas (suaugusiems) yra vienas iš didesnių trūkumų.

Nepris, 2011-06-12 21:34:54

nuoba, suaugusieji patys labai puikiai apsiriboja — kiekvienas pagal savo išmanymą ir įsitikinimus. Štai, vieni skaito tik penktą puslapį, kiti tik sportą, treti tik apie politiką, o ketvirti tik “elito” pletkus.

Ir toje siauresnėje srityje kiekvienas užsimeta dar papildomus akidangčius — vieni skaito kairuoliškus tekstus, kiti nusiteikę liberaliau… ir tada domisi ir supranta tik tai, kas jiems patinka, kas patvirtina jų nuostatas, kas įtinka jų skoniui.

Todėl beprasmiška net stengtis kažką rašyti/sakyti visiems iš karto, ir dar taip, kad jau būtų pasakyta viskas — iki galo ir neapskundžiamai. Gera kalba yra ne maksimaliai koncentruota kalba, o tokia, kur praleista tai, kas bereikalingai nukreiptų nuo kalbėtojo siekiamo tikslo.

Taigi, sakyti viską yra ne tik kad neįmanoma, bet dar ir beprasmiška ir neprotinga.

nuoba, 2011-06-12 21:40:57

man rodos, mes nevisai apie tą patį kalbame. Aš apie informaciją (faktą), o Jūs – apie vertinimą.

Nepris, 2011-06-12 22:01:14

Faktas yra abstrakcija. O kas yra “abstrakcija”? O ką reiškia “yra”? O ką reiškia žodis “reiškia”? Ai, nepradėkim.

Tiesiog pasidžiaukim, kad šiai dienai turim tiek visokiausių faktų, faktelių ir faktoidų, kad kiekvienas galim laisvai rinktis, kuriuos priimti, kurių ne. 😉

(nebe)nesvarbu, 2011-06-13 03:03:53

Nepri: “Taigi, sakyti viską yra ne tik kad neįmanoma, bet dar ir beprasmiška ir neprotinga.” Du žodžiai: non sequitur.

Nepris, 2011-06-13 09:08:45

nebesvarbu, taip, ne visus argumentus išplėtojau, bet tekste jie yra, ir tuo tik norėjau iliustruoti pagrindinę mintį — nebūtina ir neprotinga plėtotis į tai, kas tik bereikalingai gaišina, blaško ir tik sukelia abejones.

Galit minusuoti į valias, bet tai nenuginčijama klasika, išplėtota ir karybos, ir retorikos, ir bendrai valstybės valdymo veikaluose.

“Štai esminės karvedžio prievolės: jis turi būti ramus ir nepažinus kitiems; jis turi būti doras, drausmingas ir mokėti suklaidinti savo karininkų bei karių ausis ir akis, idant šie nieko nežinotų. Jis turi keisti savo tikslus ir pergalvoti užmačias, kad kiti nieko apie tai nenutuoktų. Jis turi keisti buvimo vietą, pasirinkti aplinkinius kelius, kad kiti nieko apie tai neįtartų.”

“Jeigu karvedys bendrauja su kariais maloniai ir mandagiai, vadinasi jis prarado savo kariuomenę.”

Taip sakė Sun Tzu. Taigi, nieko naujo neišradau. Dar daug ko kitko jis pasakė, kas tiktų prie temos, bet… paskaitykite patys.

Manote masių valdymo principai per 2500 metų pasikeitė? Nei kiek. Žmonių psichologija tebėra lygiai ta pati, pasikeitė tik savivertė. Bet Sun Tzu numatė priešnuodžius tokiam individualizmui pakinkyti — tereikia karius įstumti į mirtiną pavojų. “Toks jau karių būdas: kai apsupti, jie ginasi, kai nėra kitos išeities, jie kaunasi; kai aplinkybės verčia, jie paklūsta įsakymams.”

Ar sakysit, kad moderni visuomenė tai ne armija? Pažiūrėkim, kaip JAV sužaidė žmonių baimėmis siekdami pritarimo įsiveržimui į Iraką, kaip išstatė pornoskanerius oro uostuose, kaip kaip leido sau klausytis bet kieno pokalbių ir stebėti ką piliečiai veikia internete, etc., etc… Manot didieji žaidimai LT ir EU kažkaip kitaip vyksta? Aš gi ir kalbu, ne tam, kad išprusimą parodyt, o kad visi kartu kritiškiau mąstyt pramoktume.

petras, 2011-06-13 09:08:48

Aš tai manau žmogus visko žinot negali, o lankytojas nesupeikė žinias apie tigrus, tiesiog pasakė kaip yra, kad žinotumėt 🙂 čia džiaugtis reik. dažnai žmonėm užkliuva, kai mato, kad kažkas netiesą pasako, tai norisi pataisyt, tiksliau sakant pasidalint žiniom. dabar gal dar daugiau žmonių žinos apie tigrų gyvenamą vietą. juk tigras tai ne karvės veislė 🙂

(nebe)nesvarbu, 2011-06-13 11:20:35

Nepri: yra didelis ir esminis skirtumas tarp “yra” ir “turėtų būti”. 😉

D., 2011-06-13 12:46:30

pritariant paskutiniam neprio komentarui – http://www.etaplius.lt/Aktualijos/Snipu-valstybe-paranoja-ar-atsargumas

D., 2011-06-13 13:29:00

Tigrai gyvena(o) čia – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Tiger_distribution3.PNG

Oranžinė – 1900 metais, Raudona – 1990 metais.

Persona Grata, 2011-06-13 15:18:51

“Pasirodo, šalyje asmens sekimo nereglamentuoja jokie teisės aktai.” Su šiuo D nurodytame straipsnyje randamu teiginiu (visa pastraipa) sutikti negalima. Štai įstatymas, o paskui jį, neabejoju yra krūva poįstatyminių aktų. Todėl teiginys dėl įstatyminės bazės nebuvimo- grynas melas arba ryški straipsnio autoriaus kompetencijos stoka.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400023&p_query=&p_tr2=

Persona Grata, 2011-06-13 15:24:08

Beje, jei kalbama apie privatų, ne valstybės vykdomą sekimą, įstatyminė bazė čia- baudžiamasis kodeksas (XXIV) bei civilinis kodeksas (2.23)

petras, 2011-06-13 15:25:34

remtis lietuvių “žiniasklaida”

tai tas pats, kas iš gatvės prie bambalio 3 paras pramogaujantį pilietį pasikviest ir remtis jo žodžiais kaip eksperto argumentais 🙂

D., 2011-06-13 16:05:34

Petrui: taigi iš to pramogaujančio piliečio daugiau tiesos sužinosi 🙂