Kurmučių mokyklos vizija, misija ir strategija

Sukvietė Kurmučių mokyklos direktorius visą bendruomenę ir pasakė:

– Meskit visus darbus, susimeskit visus pinigus, sudarykite darbo grupę ir sukurkite naują mokyklos viziją, misiją ir strategiją, nes kitaip mūsų mokyklą uždarys – liko 30 mokinių, iš kurių tuzinas nemokytinų.

Išsigando bendruomenė, sunerimo. Sunešė įkapėms atidėtus pinigus, nusisamdė likviduotos apskrities strategus (Tai kas, kad apskritys likviduotos! Jas kūrę strategai liko.), pasikvietė į talką du nušalintuosius atominės elektrinės direktorius (Tai kas, kad nušalino! Kai skyrė, jie buvo strategai, ar abejojate?). Dirbo tris mėnesius ir sukūrė:

  1. Vizija. Miestelio vyrai nustos gerti, todėl moterys vėl pradės gimdyti, vaikų padaugės ir bus mokytinų.

  2. Misija. Apšviesti mokslo šviesa visus nuo mažo iki seno dar geriau nei viena miestelio centre likusi lempa ant stulpo.

  3. Strategija. Suteikti miestelio seniūno žmonai mokytojos ekspertės kategoriją ir taip išsaugoti mokyklą. Kol vaikai paaugs, maitintis iš ES pinigų, pateikus projektą „Išgyvenimo pauzė“.

***

Sukūrė, parašė, o po savaitės mokyklą likvidavo, nes taip buvo parašyta Siauručių rajono strateginiame plane.

***

Mano vaikystės kolūkyje dirbo puikus brigadininkas Simas. Jis gal penkis, gal septynis metus mokėsi vakarinės mokyklos penktoje klasėje. Niekas jo iš mokyklos nešalino, nes mokyklos direktorė buvo kolūkio pirmininko žmona. Suprantama, Simas neturėjo parašęs jokios vizijos, misijos ir strategijos, todėl Nikitos Chruščiovo laikais jį iš brigadininko posto pašalino. Paskyrė jauną, atestatą ir Žemės ūkio akademijos diplomą turintį. Jis, žinoma, turėjo viziją, misiją ir strategiją, bet popieriuje jų išguldyti nespėjo, nes po kelių mėnesių jį „susėmė“ ir į postą grąžino Simą. Mat jaunasis brigadininkas pagal savo strategiją pagiryje pasistatė fermą, joje augino kolūkio veršius, šėrė juos kolūkio pašarais, bet pardavinėjo kaip savus.

***

Yra toks, ko gero, mano surastas matematinis pratęsimo iki begalybės principas. Įsivaizduokime, kad ne dešimt, ne šimtas, o tūkstantis geriausių Lietuvos mokyklų nepagailėjo laiko ir lėšų ir sukūrė tūkstantį tobulų vizijų, misijų ir strategijų. Kas pasikeistų? Niekas nepasikeistų!

***

Uff, atsikvėpsiu… Kodėl tiek daug rašau? Todėl, kad šiandien buvau seminare apie mokyklų vizijų, misijų ir strategijų kūrimą. Privalau eiti, privalau kelti kvalifikaciją, nes mano turėtoji staiga ėmė ir pasibaigė. Dokumentai rodo.

Kodėl ši klaikybė švietime nesibaigia? Negi aš vienas protingas, o visi kvaili? Ne, atvirkščiai, jie, strategai, protingi, o aš kvailas ir mažai beišgeriu – vizijų nebematau… Visos vizijos, misijos ir strategijos yra godžių bukagalvių, bet įžūlių ir suktų edukologų veiklos pasekmė. Jie guls kryžiumi, kad tik ši klaikybė jiems leistų ir toliau mokyti, strateguoti, konsultuoti, gąsdinti, šantažuoti ir semti pinigėlius, apsikarstyti laipsniais, vardais, titulais… Bet jūs man pasakykite – negi nė vienas iš jų neskaitė mano pasakos apie žuvis? Ar jie nebijo visiems laikams prarasti balsą ir amžinai gyventi vandenyje?

***

Jūs man pasakykite, ar gali karo arba šalies gynybos strategiją kurti kapitonas, majoras, pulkininkas? Taigi ne! Net ne kiekvienas generolas gali! Pažiūrėkite į keturis žmones: Prezidentę, Premjerą, R. Palaitį, V. Gailių ir, pavyzdžiui, A. Čapliką. Kiekvienas iš jų turi po viziją, misiją ir strategiją. Niekas neklauso generolo V. Gailiaus! Tai kas ir kurių galų jam suteikė generolo laipsnį?! Čaplikas komanduoja generolui?! Čapliko strategija geresnė už generolo strategiją?! Tai kokios gi čia, po galais, vizijos, misijos ir strategijos!

***

Nereikėjo Kurmučių mokyklai kurti vizijos, misijos ir strategijos, nereikėjo… Ne Kurmučių tai lygis švietime, ne Kurmučių…

***

– O jeigų jūs susirgtumėte? Kas ir kaip tada realizuotų jūsų VMS, jei tai neparašyta? – viešai paklausė mane seminaro dalyvė, kai aš bandžiau kažkaip sumenkinti VMS.

Atsakau. Niekas ir niekada nerealizuos mano VMS, jei aš nebebūsiu direktorius. Naujasis direktorius realizuos savo VMS. Realizuos taip pat, kaip kasdien realizuoju aš: kalbėdamas su žmonėmis, patardamas ir padėdamas, aiškindamas ir įtikinėdamas. Kai tai nebepadeda, rašau VMS savo krauju. Panašiai kaip širdis užrašo EKG.

***

Netiesa, kad aš neturiu VMS! Ją man parašė Justinas Marcinkevičius, tik pavadino keistai – „Gyvenimas“:

tarytum ranka palytėjo

tarytum sukluso manim

viršūnėm viršūnėm nuėjo

sugrįžo sugrįžo šaknim

 

Atsakymai

Burgis, 2012-03-15 18:36:14

Amen?…

Burgis, 2012-03-15 18:37:11

P.S. VMS nepainioti su PMS!

Gerda, 2012-03-15 19:16:53

Oi ne vienas Jūs ten sėdėjote dėl popieriaus, kažkam jau pasibaigė kvalifikacijos pažymėjimai, o kitems jų tiesiog trūksta iki reikiamo skaičiaus, kad galėtų savo VMV įgyvendinti. Realybė tokia, gyvename čia, tarp tokių…,,strategų”. Bandysim lanksčiau į tai žiūrėt.

sms, 2012-03-15 19:24:28

“Kodėl ši klaikybė švietime nesibaigia? Negi aš vienas protingas, o visi kvaili? Ne, atvirkščiai, jie, strategai, protingi, o aš kvailas ir mažai beišgeriu – vizijų nebematau… Visos vizijos, misijos ir strategijos yra godžių bukagalvių, bet įžūlių ir suktų edukologų veiklos pasekmė.”

http://www.cam.ac.uk/univ/mission.html

Gerda, 2012-03-15 19:44:40

Bet niekas nedrįsta pasipriešinti tiems goduoliams, bijo prarasti šiltą vietelę, kad ir aš ,,jauna”, dar kojų neapšilus pav., taip mėgsta sakyti ,,apšilusios” mūsų pavaduotojos, pamėgink išdėstyti savo poziciją, tai nespėji apsisukt, o jau sėdi skundų tyrimo komisija mokykloje, analizuoja tavo žingsnius, tada galvoju ar čia kova su vėjo malūnais?

Burgis, 2012-03-15 20:46:30

sms: Jūs jau mane gąsdinate, nes tokie žmonės man atrodo kaip iš kitos planetos…

Cituodamas anglus Jūs ką nors įrodote?! Tai tie bukagalviai edukologai kaip tik taip ir daro! Aš tris mėnesius stažavausi Mančesterio universitete ir Jūs man cituojate tuos bukagalvius?! Tą matematiką- edukologą Mr. Dean, kuris nemoka spręsti kvadratinių lygčių? Tą bukagalvį edukologą-ekonomistą Mr. Neashem, kuris mokė spaudyti skaičiuotuvo klavišus, negalėdamas paaiškinti, kam to reikia? Tą kvailį katedros vedėją, kuris savo „paskaitų“ metu rūkė? Tą bukagalvį, kuris dviejų šimtų pirmakursių auditorijoje lentoje klaidingai parašė logaritmo pagrindo keitimo formulę?

*

Taip, sms, per tokius kai Jūs jie ir klesti!

Matilda, 2012-03-15 21:22:50

Šįvakar Jūs piktas. Aš taip pat. Mane nervina tos nesąmonės. Dar neparašėte apie uždavinius ir pamokos tikslus. Va čia irgi nesąmonių rinkinukas.

O dėl britų- patys dabar verkauja, kad yra bukagalviai. O mūsiškiai šmm-ukai juos tebemėgdžioja, todėl toliau sėkmingai debilėjame.

Tadas, 2012-03-15 22:17:08

Kyla savaiminis klausimas – ar ką nors ŠMM daro teisingai, gerai?

Marius A., 2012-03-16 10:05:51

Apie konsultantus yra nuostabi istorija. Tikiu, kad tai ne anekdotas. Ilga, bet paskaityti verta.

Didžiulis kalnų slėnis. Piemuo, trys aviganiai šunys ir didžiulė banda avių. Sustoja prabangus džipas, išlipa kostiumuotas vyriškis.

– Sveiki, linkiu labos dienos, sakykit, ką jūs darote?

– Štai, avis ganau.

– Oho, kiek jų daug… O kiek jų čia yra?

– Nežinau…

– Hm, jūs ganote bandą, ir nežinote, kiek yra avių… O kaip jūs galite _gerai_ ganyti, jei to nežinote…

– […]

– Žiūrėkit, padarom taip – aš nustatysiu, kiek yra avių, o jūs man už tai vieną avį duosite kaip atlygį, gerai?

Pamąstė piemuo, pagalvojo vistik įdomu, o ir kaina nedidelė – sutiko. Vyriškis atsineša kompiuterį, ryšio įrangą, kur reikia – prisijungia, užklausia vietovės detalią palydovinę nuotrauką, paleidžia programą, kuri nuotraukoje suskaičiuoja objektus ir per penkioliką minučių triumfuodamas sako:

– Jūsų bandoje yra 2137 avys!

Piemuo primeta mintyse – tikrai, skaičius labai panašus. Sutartas darbas atliktas, vyriškis pasiima savo techniką, po pažastimi pasikiša “uždarbį” ir ruošiasi eiti. Piemuo sako:

– O norite, aš atspėsiu Jūsų profesiją?

– Hm… Na, spėkite.

– Jūs esate konsultacinės firmos konsultantas!

– Na, atspėjote 😉 O kaip Jums pavyko?

– Matote – yra keli požymiai… Jūs atėjote nekviestas, padarėte darbą, kurio niekam nereikėjo ir gaunate už tai atlygį… Bet svarbiausia – Jūs ničnieko apie šį darbą nenusimanote… Būkite geras, atiduokite mano šunį…

Arvydas, 2012-03-16 10:12:22

Čia sms parodė, jog ir Kembridžo Universitetas turi VMS, tik aš nesupratau – ar tai reiškia, kad Kurmučių mokykla pakyla į Kembridžo lygį ar Kembridžas nusileidžia iki Kurmučių mokyklos. Juk abi mokymo įstaigos pasirašė VMS.. O jeigu Kurmučių mokykla savo VMS parašytų gražiau, įtaigiau, vaizdingiau? Ar tai ją pakeltų aukščiau už Kembridžo Universitetą?

O kam realiai reikalinga ta VMS sistema? Kas skaito visas tas rašliavas? Kas tikrina kaip laikomasi VMS deklaracijų? Kas paskiria tikrintojus?

Burgis, 2012-03-16 10:14:19

Tadui: neabejoju, kad daro… Tik aš nežinau. Kita vertus, kaip tik šiandien ministras posėdžiaus su streikuotojais, kurie nenori atestacijos, bet neabejoju, kad nė viena pusė nekalbės, KOKIA turi būti ta atestacija…

Burgis, 2012-03-16 10:15:11

Mariui A.: 100 balų!

Burgis, 2012-03-16 10:24:25

Arvydui: su sms nediskutuosiu, bet Jums pasakysiu tai, ką sakiau ir seminare. Lektorius parodė „Siemens“ viziją. Jei jis nebūtų užrašęs, kad tai „Siemens“ vizija, garantuoju, kad niekas nebūtų atspėjęs, KIENO tai vizija! Tas pats ir su Kembridžu, tas pats ir su BET KURIA vizija.

Audrius, 2012-03-16 12:15:00

Ne vizijose, misijose ar strategijose esmė, o tuose, kurie jas kuria, vykdo, kierie iš baimės su jomis susitaiko, joms paklūsta. Priežastys glūdi tik mumyse: mūsų ydose, mūsų vertybėse, mąstyme.

jurgis, 2012-03-16 22:27:58

aš suprantu, kad vizija yra tarsi norai . Bet jei ji suformuluota dirbtinai – gaunasi iliuzija 😉

O Jūs, direktoriau, kai rašote pasakas, manau, irgi pateikiate vizijas 🙂

Burgis, 2012-03-17 07:53:50

Jurgiui: taip, pasakos – vizija! Bet juk tai pasakos, o ne dokumentai… 🙂