Labai tinka temai apie vagis…

Žengtas dar vienas žingsnis link viešųjų finansų skaidrumo ir viešumo

2011-01-17 13:11

Vyriausybė žengė dar vieną žingsnį siekdama didesnio viešųjų finansų skaidrumo ir viešumo. Šiandien pasitarime pritarta, kad visi viešojo sektoriaus subjektai – savivaldybės, valstybinės institucijos, biudžetinės įstaigos bei kiti subjektai – biudžeto išlaidų suvestines ir finansinių ataskaitų rinkinius skelbtų vieningais formatais ir tam nustatytoje vietoje savo interneto svetainėse.

Šiandien pagal galiojančius teisės aktus visi viešojo sektoriaus subjektai privalo interneto svetainėse viešai skelbti savo išlaidas. Didesnis valstybės, t.y. visų mokesčių mokėtojų, finansų skaidrumas suteikia galimybes visuomenei aiškiai žinoti ir matyti, kokias veiklas vykdo institucijos, o pačioms institucijoms – siekti didesnės atskaitomybės ir dėl duomenų viešumo skaidriau naudoti pinigus.

Įsipareigojusi didinti viešųjų finansų skaidrumą ir viešumą Vyriausybė sutarė, kad nuo šiol visi viešojo sektoriaus subjektai biudžeto vykdymo ataskaitas ir finansinių rinkinių ataskaitas turėtų skelbti vienoda forma, pateikiant jas ne tik PDF formatu, bet ir papildomai XLS/CSV failo formatais. Artimiausiu metu, iki šių metų vasario 4 dienos, taip pat bus nustatyta vieninga finansinių ataskaitų rinkinių skelbimo vieta bei privalomumas interneto svetainėse.

Siekdama tolesnio viešųjų finansų skaidrumo ir viešumo didinimo, Vyriausybė sutarė įvertinti centralizuoto tokių duomenų paskelbimo galimybes ir sąlygas.

(BNS)

***

Mano komentaras:

Ar man pasirodė, ar Vyriausybė džiūgauja dėl to žingsnio?! Panašu, kad džiūgauja! O kas, po perkūnais, mokės už tą skaidrumą ir viešumą?! Atsakyk, Vyriausybe! Kiek dar tu mane, biudžetinės įstaigos vadovą, įtarinėsi vagystėmis ir liepsi, kad aš priversčiau savo tarnybas už tavo, Vyriausybę, sumažintą algą skelbti dar tą ir aną, taip ir kitaip?! Šimtas vagia, o tūkstantį įtariame, taip?  Vietoj to, kad tu, Vyriauysybe, pagautum tą šimtą vagių ir kartą bei visiems laikams nubaustum, tu verti valstybę šiukšlių džiunglėmis. Visi visiems imsime demonstruoti, skelbti, viešinti kiekvieną savo žingsnį. Ir tai darysime – nepamirškite! – laikydamiesi duomenų apsaugos įstatymų, apsaugos nuo kartelinių susitarimų taisyklių, teisingos konkurencijos taisyklių, komercinių paslapčių apsugos taisyklių ir t.t. ir pan.!

*

Tai ką, dabar aš visoms mokykloms turiu dovanoti savo idėjas apie Vasario 16-osios premijas, apie „Mokslo lyderių turnyrus“ ir t.t. ir pan. Dvidešimties metų intelektinį turtą – viešai?! Ne, aš kovosiu! Reikalauju pripažinti nekaltumo prezumpciją!

Atsakymai

Julius, 2011-01-17 17:06:43

Jei valstybės mastu korupcija sumažės, bent 0.5%. Toks dalykas apsimokės. Ir jokie argumentai apie papildomas išlaidas senosios tvarkos negrąžins.

sonata, 2011-01-17 21:41:09

”Šimtas vagia, o tūkstantį įtariame, taip? ” ojojoj… džiaugčiausi, jei būtų taip… Kiek žinau viešąjį sektorių, proporcija, ko gero atvirkščia 🙁

Burgis, 2011-01-17 22:35:35

Sonatai: na, ką galima pavogti gimnazijoje?! Jau esu rašęs, kad mane įžeidžia užuomina, kad net vagis esu blogas! Juk jei būčiau beveik 22 metus vogęs, tai nejaugi nebūčiau visko išvogęs!?

*

Didžiausia valdžios biurokratų liga – jie visiems taiko tas pačias taisykles. O prieš šimtus metų pasakyta – negalima iš patrankos šaudyti į žvirblį! Tą kalną popierių, kuris guli mūsų raštinėje ir buhalterijoje, kurį išsiuntinėjome į visas instancijas, kainavo sukurti daugiau, nei verta viskas, ką iš gimnazijos galima pavogti. Man gėda už tuos bukagalvius, kurie tokios paprastos ekonomikos neperkanda…

sonata, 2011-01-18 10:16:38

p. Burgi, nepriimkit mano komentaro asmeniškai. Viena legaliai nelegali veikla yra viešieji pirkimai. Kas galėtų paneigti… keli pavyzdukai: greitosios med. pagalbos automoblių pirkimas šalies mastu, milijoninus kainuojančios medicinos aparatūros pirkimai (nesvarbu, kad niekas nedirba su ja kokiose Knaiudiškėse), medikamentų pirkimai ligoninėse, remontų ir renovacijų rangovų “parinkimai” mokyklose, neįgaliųjų pensionatų aprūpinimas. Tingiu vardint. Ir kur tai vyksta? Biudžetinės organizacijos arba všį. Kažkada kalbėjau su uab-o, teikiančio viešąsias paslaugas ir todėl gaunantį finansavimą iš valstybės, direktorium: “Siūlo man “atkatą” išgrynint senu įpratimu tūlas baldų tiekėjas, laimėjęs konkursą. O aš jam ir sakau – ar panašus esu į durnių, kad iš savęs vogčiau? Nori padėkot, atvežk penkias papildomas kėdes į laukiamąjį”. Nesu už totalią privatizaciją. Viešasis sektorius būtinas, bet kontrolė ir atskaitomybė turi būti gal 100 kartų intensyvesnė.

Baisuoklis, 2011-01-18 10:54:33

Mokyklų renovacijai rangovus parenka ne mokyklos direktorius.

sonata, 2011-01-18 11:06:55

Na tai ir greitosios automoblius pirko ne eiliniai vyriausieji gydytojai, o ministerija:) Sistemai nors kiek nuskaidrint neužtenka vien tik kaimo vidurinės mokyklos ar ambulatorijos ataskaitos. Kaip ten apie tą pūvančią žuvies galvą?:)