Laikinai nevagiantiems

– Žinai, ką sakė prezidentas Trumenas? – mėgo kartoti Remi (vagis – B.B.). – Mes turime mažinti pragyvenimo išlaidas.

*****

Staiga aš suvokiau, kad visi amerikiečiai iš prigimimo vagys.

*

Džekas Keruakas. „Kelyje“. Kaunas, „Šviesa“, 1991 m., kaina 4 rb 50 kp

***

Jūs žinote, „Kelyje“ – literatūros klasika. O aš iki šiol buvau tik ištraukas skaitęs. Negerai. Skaitau dabar. Įdomi knyga, įdomi šio egzemplioriaus istorija. Pastebėjote, kada ji išleista, kiek kainavo? Ją klasės draugė padovanojo mūsų Vaivai 17-ojo gimtadienio proga. Būna gi tokie gimtadieniai! O dabar ta klasės draugė – Niujorke. O gal kelyje… Pagal Keruaką…

***

Bet tema ne apie tai. Visi gyvūnai yra vagys. Visi žmonės yra gyvūnai. Taigi visi žmonės yra vagys.

Bet ne viską ir iš visų vagia gyvūnai. Nes bijo, kad nubaus tas, iš kurio vagiama. Atkreipkite dėmesį, kad baudžia ne gyvūnų bendruomenė, o tas, iš kurio vagiama. Kartais baudžia žiauriai, net mirtimi. Taip ilgus šimtmečius elgėsi ir žmonės, tik su viena pataisa – apvogtasis keršijo, baudė tiek, kad artimi vagiui ar jis pats nekeršytų už neteisingą bausmę. Mat žmonės turi atmintį ir moka samprotauti. Ši išlyga aprašyta net keliuose žinomuose literatūros kūriniuose.

***

Dabar panagrinėkime, kodėl žmonės vagia, nors turi proto, gebėjimo suvokti visuomenę.

  1. Vagia pagal bolševikų principą „vok iš pavogusių“. Daugybė žmonių yra įtikėję, kad teisybės nėra, teisiniu keliu nieko nepasieksi, todėl drąsiai gali vogti iš turčių ar šiaip daugiau turinčių. Keisčiausia, kad mano pirmoji baimė iš vaikystė irgi yra dėl vagystės: Sibire, kai man buvo 4-5 metai, mama man ir metais vyresniam broliui duodavo po drobinį maišelį ir siųsdavo… vogti kolūkio avižų! Eini lauko pakraščiu, brauki delniuku per avižų šluotelę ir pili grūdus į maišelį. Įdomu, bet baisu! Mamos logika aiški – iš mūsų buvo pavogta viskas, o tris vaikus reikėjo maitinti.

  2. Vagia tinginiai, nemokšos, nevykėliai. Tokių daug. O vogti – gana lengvas būdas „užsidirbti“.

  3. Vagia adrenalino fanatikai. Išradingai daug pavogti – romantika! Reikia sumanumo, vikrumo, įgūdžių.

  4. Vagia įtikėję savo nebaudžiamumu: brakonieriauja medžiotojų elitas, vagia valdžios atstovai, valstybinių firmų vadovai, ima kyšius tie, kurie tuo įrodo savo išskirtinumą.

***

Sąrašą galima tęsti. Bet gal trumpiau parašyti, kodėl žmonės nevagia, jei prigimtis sako – vok?

  1. Nevagia bijantys bausmės, negarbės, sužalojimų, mirties.

  2. Nevagia romantikai, turintys tokį garbės supratimą – mirsiu badu, bet nevogsiu.

  3. Nevagia pasiturintys, gabūs, sumanūs, darbštūs, kurie skaičiuoja ir didžiuojasi, kiek savo pastangomis uždirbo, sukaupė ir nenori, ką tą sąmatą sugadintų nelegalios pajamos.

***

Kurių daugiau? Nežinau… Jei suskaičiuotume visus, kurie vogė ar vagia kad ir po nedaug, tai gal įrodytume, kad gamtos neįveiksi…

Atsakymai

Lio, 2010-08-15 15:55:53

Beja. be Kelyje , yra Trys draugai, Rugiuose prie bedugnes, Mirtis Lisabonoj, Finansininkas, Titanas ir Stoikas, Meistras ir Margarita, Arbato vaikai,Ypac – feliksas finansininkas, Paneles Smilos sniego jausmas, Platono -VALSTYBE. Netgi… Queen, su savo WHITE MAN. (beveik pazodziui… Zmogus, mokines gyventi kitus, pamirso mokytis pats. ) Verta susirasti youtube ir paklausyti.

P.S. ,Kelyje, skaiciau, 9 klasej, t.y.1978 m. Koks , stebuklas. 1991. KEISTA.

Rasa, 2010-08-15 21:14:51

Iš kur kilo mintis, kad “Visi gyvūnai yra vagys.”? Kodėl?

Burgis, 2010-08-15 21:41:52

Gerb. Rasai: stebiu gyvūnus… Niekas niekada nepaliks ėdalo, lesalo, santaupų žiemai, net jei aišku, kad tai priklauso kitam gyvūnui.

Rasa, 2010-08-15 22:10:40

O aš manyčiau, kad žmogus tapo vagimi (jei tapo 🙂 tai tik todėl, kad bandė save atskirti nuo gyvūnų. Nes jis nori kur kas daugiau, negu jam reikia!

Gyvūnas ėda tiek, kiek jam reikia. Jam ir jo palikuonims. Jis dalinasi! Štai valgau bandelę ir dalinuosi su žvirbliais. Jei jie mato, kad maisto pakaks ar jie pešasi? Ne! Užsispaudžia maisto žiemai tik tie, kurie žino, kad nesugebės jo susirasti, jei nepasitaupys. O jei sugebės susirasti, kam jį slėpti, gal kitas šiandien alkanas?

Aišku, yra gyvūnų, kurie pasirūpina vietove ir neįsileidžia kitų, nes supranta, kad visi neišgyvens. Bet sunaudodami tiek, kiek reikia, kiek būtina, jie palieka pakankamai erdvės ir kitiems, ko nepasakyčiau apie žmonės po to, kai jie susivokė, kad kažkas MANO . O jei “mano”, tai reikia man to ar nereikia, aš kaaaaaaaupsiu 🙂 Būdami iš gamtos, imdami iš gamtos, vogdami viską iš gamtos pamirštam jai grąžinti bent dalį… Mes, žmonės, gamtos iškrypėliai, visi kiti gyvūnai (natūraliai gyvenantys natūralioj gamtoj) vis dar harmoninga gamtos dalis… 🙂 Nes tik mes, žmonės, bandome galvoti, kad mes kažkas daugiau, negu gamta.

Kad mes- vagys, sutinku, bet dėl gyvūnų prieštarauju 🙂

GelžRank, 2010-08-16 01:01:13

O, koks sutapimas, aš taip pat susiradau namuos šią knygą, nusprendžiau perskaityti!..:))

Apie vagystes be taip literatūriškai..

Valstybinio masto vagystes, matyt, galima paaiškinti taip, kad esame egoistų kraštas – svarbiausia, kad gerai yra MAN ir MANO artimiausiems – toks požiūris valdžioje. O tautoje? Jei procentaliai kas nors palygintų kontrabandininkų vagystes (mokesčius) su valstybės gyventojų skaičium ar dar kuo nors, įdomu ar labai atsiliktume nuo narkotikų industrijos, sakykim, Meksikoj. Tik bausmės nelygiavertės: piliečius baudžia teisėjai, o valdžią – žurnalistai. Vogimas – neatskiriamas Lietuvių tapatybės bruožas..

O jei apie gamtą.. Prisimenu tėčio pasakojimą, jis medžiotojas. Naktį ateina į “šėryklą” šernų būrys su mažais šerniukais – pirmiausia prisiėda iki soties didžiausieji – patinai, neleisdami prie pašaro šerniukų. Kai jie pasisotina, kas liko gali dalintis mažieji.. Mes esame gamtos dalis, todėl elgiamės lygiai taip pat.

Rasa, 2010-08-16 09:09:28

GelžRank: na taip, dar labai neseniai (kai kur ir dabar) eilinėj kaimo troboj tėvas sėdėdavo garbingoj vietoj ir gaudavo geriausią stiprų sveiką maistą, nes jis buvo pagrindinis šeimos aprūpintojas, jam reikėjo būti sveiku, stipriu ir darbingu.

Bet gamtoj dar yra ir patelės…

Be to, gyvūnų yra visokiausių: stručių “vaikų darželis”, kurį prižiūri “tėtis”, pingvinai, kurie dalindamiesi šildo kiaušinukus ir visokių visokiausių 🙂

Bet esmė tame, kad tik žmogus- gyvūnas, praradęs saiką bet kam.

giedrius m, 2010-08-16 09:57:15

:] Labai filosofinė diskusija. Tik manau, kad tiesa – daug paprastesnė.

Gyvūnai vagia, nes neturi išvystytos svetimos nuosavybės sąvokos.

Visi vagiantys beveik vienodi. Ir patenka į 1, gal dar į 3-cia kategorija (bet iš pastarosios išaugama).

Vagiama todėl, kad gyvuoja įsitikinimas, kad “padaryta neteisybė”, “nėra kitos išeities”, “turtas niekam nepriklauso”, šiuolaikinis “draudimas pavogtajam apmokės”, “man labiau reikia”.

Tie, kas kalba abstrakčiai apie vagiančią valdžią, dažnai ieško pasiteisinimo sau. Pvz nemokėti PSD, Sodros, paimti pinigus už kokį smulkų darbelį juodai, važiuoti zuikiu. Jei jau darai tokius dalykus, verta prisiimti atsakomybę ant savęs, o ne ant valdžios.

Gintas, 2010-08-16 14:50:26

Būtent gyvūnai nevagia, ir negali vogti, nes gamtoje nėra tokio dalyko kaip nuosavybė. Ir žmonių pasaulyje nuosavybė galima tik todėl, kad mes jį sugalvojom. Matyt, gamtos dėsniai šiuo požiūriu, kaip ir daugeliu kitų, jei nenustelbia visuomenės dėsnių, tai bent jau smarkiai prasišviečia.

Burgis, 2010-08-16 15:28:29

Gintui: va, ir atėjome prie komunizmo idėjos! Tokia ir buvo mano provokacija. Aš vis erzinu savo vaikus, kurie jau šį tą turi: ar nebijote, kad ateis bolševikai ir viską atims? Nes nuosavybės neturi būti! „Iš kiekvieno – pagal sugebėjimus, kiekvienam – pagal poreikius. “ Aš to niekada nepamiršiu, nes man už „Mokslinį komunizmo statytojo kodeksą“ rašė pažymius! O mokslinio komunizmo egzaminas buvo valstybinis universitete (institute).

Andrius, 2010-08-16 16:02:56

O kas iš jūsų gyvena pagal šiuos žodžius?

„Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?! Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’ arba: ‘Ką gersime?’, arba: ‘Kuo vilkėsime?’. Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo“.

Ar žmonės būtų vagys jei neturėtų kaupimo poreikio?

Evaldas, 2010-08-16 16:03:48

Atrodo, kad ne „Mokslinis komunizmo statytojo kodeksas“, bet “Moralinis komunizmo statytojo kodeksas” :)))

Burgis, 2010-08-16 19:58:42

Evaldui: teisingai, teisingai, moralinis, o ne mokslinis – nusišnekėjau… Bet nuo to tas kodeksas nepagerėjo.

Evaldas, 2010-08-16 20:06:52

tiesiog MORALINIS geriau šiai temai tinka :)))

LinaL., 2010-08-16 20:27:32

Na aišku, kad vagia ne tik žmonės. Bitininkų paklauskit, kiek bėdų pridaro bitės, vagiančios medų iš kitų šeimų.

Man patinka ir Jėzaus žodžiai apie dangaus pauštelius, ir komunizmo principas apie sugebėjimus ir poreikius. Beje, yra žmonių, gyvenančių pagal tuos principus, netikite? Aš tikiu.

Pagalvojau, kad pati tai nevagiu tikrai, nes kažkaip nedora vogti, bet va: telefoną darbe pasikroviau; o internete landžiojau visai ne darbo reikalais 🙂

giedrius m, 2010-08-17 14:19:08

Bitės nevagia. Jos pasiema tai, kas blogai padėta.

Mindaugas, 2010-08-17 16:28:57

Prastai stebite gamtą 😉