Laura

Laura gimnazistė. Abiturientė. Ji mokosi Klaipėdoje. Laura turi du vyresnius brolius ir tris jaunesnes sesutes. Jos mama – iš Kirgizijos, nes Lauros senelis buvo vokietis. Supratote… Du vyresnieji Lauros broliai gyvena Vokietijoje. Telefonu su kažkuo Laura kalbėjo rusiškai, bet su manimi kalbėjo gražia lietuvių kalba.

*

Turėjau malonumą pusvalandį būti mokytojas Lauros klasėje. Tada Laura įsiprašė į mano seminarą. Tris su puse valandos Laura savo noru išbuvo seminare! Mokytoja išdavė, kad Laura moka Čarlio Čaplino eilėraštį. Paprašiau padeklamuoti seminaro dalyviams (mokytojams). Laura padeklamavo. Ačiū tau, Laura! Tu būsi laiminga!

*

Štai tas eilėraštis. Jo nebuvau girdėjęs (nukopijavau iš žiniatinklio…).

*

** Meilė sau**

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, suvokiau, kad emocinis

skausmas ir kančia yra tik įspėjimas negyventi

nusistačius prieš savo paties teisybę.

Šiandien aš žinau, kad tai vadinama

AUTENTIŠKUMU.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, supratau, į kokią nepatogią

padėtį pastatydavau žmogų primesdamas jam savo

norus, nors žinojau, kad dar ne laikas, o žmogus nėra

tam pasiruošęs, ir visai nesvarbu, jog tas žmogus buvau

aš pats. Šiandien žinau, kad tai vadinama

SAVIGARBA.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, lioviausi ilgėtis

kito gyvenimo ir pamačiau, kad viskas aplink

mane buvo iššūkis asmeniškai tobulėti.

Šiandien aš žinau, kad tai vadinama

BRANDA.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, supratau, kad aš

visuomet ir kiekviena proga esu tinkamu metu

ir tinkamoje vietoje, kad viskas, kas nutinka, yra

teisinga. Nuo to laiko atgavau ramybę.

Šiandien aš žinau, kad tai vadinama

SAVIGARBA.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, lioviausi vogęs iš  savęs

laisvalaikį, taip pat nustojau toliau kūręs didingus

ateities planus. Šiandien darau tik tai,

kas man teikia malonumą ir džiaugsmą,

ką mėgstu ir kas džiugina man širdį,

taip ir tokiu tempu, kaip aš noriu.

šiandien aš žinau, kad tai vadinama

SĄŽININGUMU.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, išsilaisvinau nuo visko,

kas neteikė man sveikatos. Nuo valgių, žmonių, daiktų,

situacijų ir visko, kas nuolat tempė mane žemyn, šalin

nuo manęs paties. Iš pradžių tai vadinau “sveiku

egoizmu”. Tačiau šiandien aš žinau, kad tai yra

MEILĖ SAU.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, aš lioviausi norėjęs

nuolat būti teisus. Tada mažiau klydau. Šiandien aš

suvokiau, kad tai vadinama

BŪTI PAPRASTAM.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, nustojau norėjęs gyventi

praeitimi ir rūpintis ateitimi. Dabar gyvenu šią

akimirką, kur VISKAS vyksta. Taip aš šiandien gyvenu

kiekvieną dieną ir tai vadinu

TOBULUMU.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, suvokiau, kad mano

mintys gali mane dvasiškai nuskurdinti ir susargdinti.

Bet kai pasikviečiau draugėn savo širdies galią, mano

protas įgijo patikimą partnerę. Šiandien šį ryšį vadinu

ŠIRDIES IŠMINTIMI.

Mums nereikia ir toliau bijoti ginčų, konfliktų ir

problemų su savimi pačiu ir kitais, nes kartais viena

su kita susiduria net žvaigždės ir atsiranda nauji pasauliai. Šiandien aš žinau –

TAI YRA GYVENIMAS!

Atsakymai

Burgis, 2013-04-23 20:00:57

Padėkokime…

Arvydas, 2013-04-24 06:10:10

Laura ir Petrarka,Beatričė ir Dantė,Margarita ir Meistras… Čarlis-irgi turėjo savo Mūzą-labai išmintingą Mūzą….visos jos tokios.O Mūza,pagarbinki Vyrą,daug vargo kelionėj patyrusį….

Saulius, 2013-04-24 11:59:39

Ačiū Laurai. Esu didelis Čarlio Čaplino kūrybos gerbėjas, bet apie jo eiles pirmą kartą sužinojau. Jau greitai bus šimtas metų jo kūrybos perlams, bet aktualumo ir išraiškingumo jie nepraranda, o tik dar labiau atsiskleidžia branda, įtaigingumu.

Jei pažiūrėjus jo vieną iš genialiausių filmų The Kid nesudrėksta akys ir nei karto nenusikvatojate, tai kažkas negerai su jūsų širdimi. Ar jo filmai ne apie mūsų dabartį ?

laisvamanis, 2013-04-24 12:38:26

ačiū Sauliui už priminimą apie seną gerą filmą. Kaip tik galvojau, ką žiūrėti vakare.

Saulius, 2013-04-24 13:23:02

turėtų užtekti keliems vakarams. 🙂

City Lights

Modern Times

The Gold Rush

The Immigrant

THE GREAT DICTATOR